Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

KANCELARIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Dlaczego Warto Nas Wybrać ?

Kancelaria Upadłości Konsumenckiej specjalizuje się od wielu lat w Pomocy Osobą Zadłużonym. Specjalizujemy się w Upadłości Konsumenckiej. Nasze Doświadczenie Twoją Bronią. Daj Sobie Pomóc

Częst Zadawane Pytania

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Rozpatrzenie wniosku przez sąd trwa zwykle od miesiąca do trzech.

Po upadłości jest generalnie umarzany dług. To, czy zostanie umorzony w całości, czy w
części (plan spłaty) zależy od dochodów i możliwości finansowych osoby upadłej

Jest takie prawdopodobieństwo, ale zależy to od późniejszych decyzji sądu i syndyka.

Nie. Decydując się na działanie w kierunku upadłości, należy zaprzestać zaciągania
jakichkolwiek zobowiązań.

Można płacić niewielkie raty, na ile dłużnik ma na to możliwość

Po ogłoszeniu upadłości, kiedy zostaną poinformowaniu o niej przez syndyka, bądź
dłużnika

Nie. Komornik zaprzestanie prowadzenia egzekucji, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość musi mieć uzasadnienie dla sądu o przyczynach powstania problemów
ze spłatą zobowiązań i kłopotów finansowych, co skłoniło dłużnika do starania się o
upadłość

Należy przede wszystkim dobrze przeszukać wszystkie miejsca, gdzie dokumenty mogą się
znajdować (mieszkanie, mail). Można też skierować się do wierzyciela o kopie umów, albo
informacje o statusie zadłużenia.

Osoby z rodziny, czy znajomych, niezwiązane z zobowiązaniami (np. nie są gwarantami,
czy poręczycielami u osoby upadłej) nie są informowani o ogłoszeniu upadłości

Nie. Każdy stara się o upadłość indywidualnie. Współkredytobiorca/poręczyciel/gwarant –
któremu nie ogłoszono upadłości, ma obowiązek nadal spłacać zobowiązanie, w którym
uczestniczy.

Po jakimś czasie (nie jest uregulowane po jakim) można się starać.

Niekoniecznie. Czy dłużnik musi stawić się na posiedzenie zależy w każdym przypadku
indywidualnie od decyzji sądu.

Są 2 opłaty sądowe – 30 zł od złożenia wniosku do sądu o upadłość i w przypadku naszej
firmy – 17 zł od pełnomocnictwa (dłużnikowi sprawę prowadzi Prawnik).