Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Co należy się pracownikowi przy upadłości firmy?

Co należy się pracownikowi przy upadłości firmy?

W dzisiejszych czasach nikt nie jest całkowicie chroniony przed kłopotami finansowymi, nawet największe, najbardziej renomowane firmy. Niestety, czasem sytuacja finansowa firmy jest na tyle zła, że jedynym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. Upadłość firmy może mieć poważne konsekwencje dla pracowników, którzy znajdują się w niepewnej sytuacji i często nie wiedzą, co należy się im w takiej sytuacji. W niniejszym artykule w sposób profesjonalny i rzetelny przedstawimy, co należy się pracownikowi przy upadłości firmy.

Spis Treści

1. „Upadłość firmy a prawa pracownika – o czym warto wiedzieć?”

Upadłość firmy i jej skutki dla pracowników – o czym warto wiedzieć?

 • Po ogłoszeniu upadłości firmy, pracownicy mogą otrzymać wypowiedzenia swoich umów o pracę.
 • Wypowiedzenia te powinny być pisemne i dokładnie określać termin rozwiązania umowy o pracę.
 • Pracodawca powinien wypłacić pracownikom wynagrodzenie, zgodnie z ustalonym w umowie terminem.
 • Jeśli firma zadeklarowała niewypłacalność, pracownicy mogą posiadać roszczenia wobec związku z wynagrodzeniem za ostatnie pół roku pracy.

Jakie prawa mają pracownicy w przypadku upadłości firmy?

 • Pracownicy przysługują wierzycielom w pierwszej kolejności, przed akcjonariuszami czy właścicielami, w przypadku likwidacji firmy.
 • Jeśli firma jest sprzedawana, nowy właściciel musi przestrzegać obowiązków pracodawcy, wynikających z umów, które podpisał poprzedni właściciel z pracownikami.
 • Jest możliwe otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku utraty pracy z powodu upadłości firmy.
 • Pracownicy powinni zapoznać się z przepisami prawa pracy oraz regulaminami sądowymi.

2. „Czy w przypadku upadku firmy należy się pracownikom odszkodowanie?”

Jeśli firma upadnie, pracownicy najczęściej zastanawiają się, czy należy się im odszkodowanie. W Polsce, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownicy powinni otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia lub za czas, jaki mieli do świadczenia pracy.

Warto zaznaczyć, że odszkodowania nie otrzymają pracownicy, którzy zostali zwolnieni z winy pracodawcy lub ci, którzy sami zrezygnowali z pracy. W przypadku, gdy pracownik został już zwolniony, ale firma upadła, to odszkodowanie zostaje wypłacone przez Państwowy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Pracownicy mogą ubiegać się również o świadczenia z tytułu utracenia pracy, w tym zasiłek dla bezrobotnych.
 • Warto pamiętać, że w przypadku upadku firmy, pracownicy powinni być informowani o sytuacji jak najwcześniej, by zdążyli podjąć odpowiednie kroki dotyczące swojej sytuacji zawodowej.
 • Warto również zwrócić uwagę na to, że odszkodowanie nie jest wypłacane zawsze natychmiastowo po upadku firmy, a czasem może to trwać nawet kilka miesięcy.

Podsumowując, w przypadku upadku firmy, pracownicy mają prawo do odszkodowania za czas wypowiedzenia lub za czas, jaki mieli do świadczenia pracy. W przypadku zwolnień z winy pracodawcy lub rezygnacji z pracy, odszkodowanie nie przysługuje. Warto pamiętać, że odszkodowanie może zostać przejęte przez Państwowy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz że istnieją również inne możliwości wsparcia dla pracowników w przypadku utraty pracy.

3. „Jakie formy pomocy dla pracowników w trudnych sytuacjach finansowych?”

Pracownicy mogą znaleźć się w różnych trudnych sytuacjach finansowych, takich jak problemy z długami, brak możliwości regulowania rachunków lub zerowe salda na koncie bankowym. W takim przypadku, pracodawcy powinni zaoferować pewne formy pomocy dla swoich pracowników.

 • Jedną z najważniejszych form pomocy jest udzielanie pracownikom wskazówek odnośnie zarządzania finansami oraz przekazywanie informacji na temat dostępnych źródeł pomocy, takich jak rzetelne doradztwo finansowe.
 • Innym sposobem pomocy jest oferowanie elastyczności w regulowaniu czynszów i innych kosztów, takich jak opłaty za edukację lub opłaty medyczne. Pracownicy powinni mieć możliwość negocjowania swoich warunków płatności lub otrzymania zwolnienia z płacenia niektórych kosztów.

Dodatkowo, pracodawcy powinni wszelkimi sposobami starać się zapobiegać trudnym sytuacjom finansowym swoich pracowników poprzez oferowanie stabilnych i konkurencyjnych wynagrodzeń, budowaniem kultury organizacyjnej i zapewnianiem warunków pracy umożliwiających rozpoczęcie oszczędzania na przyszłość.

 • Zagwarantowanie pracownikom elastycznych warunków zatrudnienia oraz stworzenie możliwości zdalnej pracy również może mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową pracowników w przypadku nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką nad rodziną czy kosztami dojazdu.
 • Ważne jest, aby pracodawcy traktowali sytuacje finansowe swoich pracowników z dużym zrozumieniem oraz zawsze udzielali wsparcia i pomocy w szukaniu rozwiązań.

4. „Upadłość firmy a zwolnienia pracowników – co na to prawo?”

Po ogłoszeniu upadłości firmy, zwolnienia pracowników są niestety bardzo częstym zjawiskiem. Jednakże, zgodnie z prawem, pracownicy nie powinni być traktowani jako ostatni na liście wierzycieli i mają pewne prawa i środki ochrony przed zwolnieniem.

Pracownicy, którzy zostali zwolnieni w wyniku upadłości firmy, zazwyczaj mogą ubiegać się o odszkodowanie. Kwota ta może wynosić nawet trzy miesięczne wynagrodzenie pracownika. Warto również wiedzieć, że takie odszkodowanie jest w pierwszej kolejności rozpatrywane przez sąd przed innymi wierzycielami.

 • Mimo że pracownicy mogą ubiegać się o odszkodowanie, jednak koszty sądu mogą przewyższyć kwotę odszkodowania, co oznacza, że proces może nie być opłacalny.
 • Jeśli wpłynęło już pismo z sądu o ogłoszeniu upadłości firmy, to pracownikom zaleca się poszukiwanie nowych ofert pracy już teraz.
 • Pracownicy powinni wymagać pisemnej dokumentacji związanej z ich stanowiskami i zwolnieniami, aby mieć ją na wypadek działań związanych z otrzymywaniem odszkodowania.

5. „Które działania powinni podejmować pracownicy w okresie upadku firmy?”

Wraz z upadkiem firmy, pracownicy powinni podjąć kilka działań mających na celu zabezpieczenie swojej sytuacji finansowej oraz przejście do nowego miejsca pracy. Przede wszystkim powinni:

 • Zebrać dokumenty potwierdzające zatrudnienie i uzyskiwanie wynagrodzenia, takie jak umowy o pracę, rozliczenia wynagrodzeń i składki ZUS. Będą one potężnym narzędziem w przyszłych negocjacjach z pracodawcami oraz organami odpowiedzialnymi za rozpatrywanie roszczeń pracowniczych.
 • Sprawdzić swoje prawa w przypadku upadłości firmy, zwłaszcza w zakresie otrzymywania odszkodowań, wynagrodzenia za czas pracy oraz nadgodzin, wypowiedzenia umowy o pracę czy zwolnień grupowych. Warto skorzystać z porad prawnych lub pomocy radców pracowniczych, aby w pełni wykorzystać swoje prawa wobec pracodawcy.
 • Aktywnie poszukiwać nowych ofert pracy, składając swoje CV i rozesyłając je do firm w branży oraz opiekując się swoimi profilami w serwisach z ofertami pracy. Może to być czasochłonne, ale może w znaczący sposób zwiększyć szanse na szybki start w nowej pracy.

Ponadto, pracownicy powinni przyjść na spotkanie z pracodawcą zaopatrzonymi w odpowiednie informacje oraz argumenty, które pomogą im w negocjacjach w przypadku zaległych płatności lub niewypłaconych wynagrodzeń. Warto również dobrze przemyśleć swoją sytuację finansową i wypracować plan działania, który pozwoli na szybkie odnalezienie się w nowym miejscu pracy i uporanie się z ewentualnymi trudnościami, jakie mogą pojawić się w okresie po upadku firmy.

6. „Co z emeryturą lub świadczeniami socjalnymi w przypadku upadku firmy?”

W przypadku upadku firmy pracownicy mogą obawiać się utraty swoich świadczeń socjalnych lub emerytur. W zależności od warunków, jakie posiadał pracodawca, pracownicy mogą stracić nie tylko pracę, ale także swoje emerytury i inne korzyści. W takiej sytuacji, ważne jest by poznać swoje prawa oraz działania, które należy podjąć, aby zminimalizować straty związane z upadkiem firmy.

Pierwszymi krokami w sytuacji upadku firmy jest zwrócenie się do ZUS lub PFRON w celu uzyskania informacji dotyczących świadczeń. Pracownicy powinni zasięgnąć informacji dotyczących przechowywania swojego kapitału emerytalnego oraz ewentualnych wypłat z FUS. Dodatkowo, warto skontaktować się z przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym, aby dowiedzieć się, jakie korzyści przysługują pracownikom będącym uczestnikami ubezpieczenia grupowego.

W przypadku utraty pracy pracownicy mają również prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, należy spełnić określone warunki, takie jak brak zatrudnienia, rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz posiadanie określonych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Podsumowując, upadek firmy może być dla pracowników trudnym czasem, niemniej jednak, posiadając odpowiednią wiedzę i podejmując właściwe kroki, można zminimalizować straty i skorzystać z różnych form wsparcia finansowego, na które pracownicy mają prawo.

7. „Czy pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku upadku firmy?”

Zdarzenie upadku firmy jest kłopotliwe dla wszystkich osób związanych z danym przedsiębiorstwem. Często pracownicy są jednymi z najdotkliwiej poszkodowanych, ponieważ tracą źródło swojego utrzymania. W takiej sytuacji naturalne jest pytanie o możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych i przysługujących mu uprawnień.

Warto wiedzieć, że pracownik ma prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych po upadku firmy, aczkolwiek warunki uzyskania go mogą być nieco odmienne niż w przypadku zwolnienia z pracy na własne żądanie. Wszystko zależy od okoliczności danej sytuacji. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje odnośnie zasiłku dla bezrobotnych po upadku firmy:

 • Pracownik powinien złożyć podanie o stwierdzenie bezrobotnego w ciągu 7 dni od dnia upadku firmy, z czego okres ten powinien uważać za wydłużony do 30 dni w razie przedłużających się trudności.
 • Potrzebne dokumenty do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku upadku firmy to między innymi: zaświadczenie o upadku firmy, dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia i zarobków, dokument potwierdzający niezdolność do znalezienia pracy (np. informacje o aktywności na rynku pracy).

W przypadku upadku firmy ważne jest, aby w otrzymaniu pomocy bezrobotnym warszawa czy też innej lokalizacji w Polsce pomogła osoba specjalizująca się w doradztwie prawno-pracowniczym. Warto wówczas skorzystać z usług doradcy zawodowego, który pomoże dokładnie przeanalizować sytuację pracownika, określić jego uprawnienia i wsparł w działaniach.

8. „Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku upadku firmy?”

Macie Państwo swoją firmę i obawiacie się, że coś może pójść nie tak? Nie chcecie stracić wszystkiego, co tak ciężko pracowaliście na przestrzeni lat? Warto dowiedzieć się, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku upadku firmy. Poniżej przedstawiamy kilka zasad, których należy przestrzegać:

 • Informowanie pracowników o sytuacji finansowej firmy: Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o sytuacji finansowej firmy, szczególnie w przypadku problemów finansowych. Powinien on przedstawić pracownikom plan restrukturyzacyjny i planowane zmiany w celu uniknięcia upadku firmy.
 • Zwolnienie pracowników: W przypadku upadku firmy pracodawca ma obowiązek zwolnienia pracowników i wypłacenia im odprawy. Pracodawca powinien przestrzegać terminów i procedur zwolnień, aby uniknąć konsekwencji prawnych.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS: Pracodawca ma obowiązek rozliczenia wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS przed likwidacją firmy.

Dodatkowo, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o terminie likwidacji firmy oraz zapewnić, że zostaną wypłacone wszelkie należności wynikające z umowy o pracę. W przypadku braku środków na wypłaty należności, pracodawca może skorzystać z pomocy z Państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Komunikacja z wierzycielami: Pracodawca ma obowiązek poinformować swoich wierzycieli o upadku firmy. Powinien on przekazać informacje o planowanej procedurze upadłościowej, a także zająć się rozliczeniem długów.
 • Unikanie niewłaściwych działań: Pracodawca powinien unikać podejmowania niewłaściwych działań, które mogłyby wpłynąć na działalność firmy w negatywny sposób. Powinien przede wszystkim działać zgodnie z prawem i przestrzegać terminów i wymogów formalnych.

Podsumowując, upadek firmy to trudny czas dla pracodawcy i pracowników. Warto przestrzegać powyższych zasad i działać zgodnie z prawem, aby uniknąć konsekwencji prawnych i zapewnić jak najlepszą sytuację dla wszystkich zainteresowanych.

9. „Czy pracownicy mogą zostać zwolnieni bez uprzedzenia w przypadku upadku firmy?”

W Polsce, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikom przysługuje ochrona przed zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny. Firmy zobowiązane są do wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku zmniejszenia etatów, likwidacji działu lub upadku firmy, jednakże istnieją określone wymagania dotyczące czasu zwolnienia i kwoty odszkodowania, jakie pracownicy mają prawo otrzymać.

Zgodnie z polskim prawem, pracodawcy w przypadku upadku firmy muszą przestrzegać sformalizowanej procedury. Powinni wypowiedzieć umowy o pracę, zgodnie z terminem wskazanym w umowie lub ustawie. Jednakże, w przypadku niewypłacania wynagrodzenia, pracownikom przysługuje zgłoszenie swojego przedawnionego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. Pamiętajmy, że pracownik powinien otrzymać odszkodowanie i zaległe wynagrodzenie za czas do czasu wypowiedzenia umowy.

 • W Polsce pracownik może zostać zwolniony w przypadku:
  • Zmniejszenia etatu.
  • Likwidacji działu.
  • Upadku firmy.
 • Wymagania dotyczące czasu zwolnienia i odszkodowania:
  • Termin wypowiedzenia umowy.
  • Kwota odszkodowania dla pracownika otrzymującego wypowiedzenie w związku z likwidacją działu lub redukcją etatów.
  • Wezwanie do powrotu do pracy lub przedstawienie nowej umowy.

Ostatecznie, istnieją pewne okoliczności, w których pracownik może zostać zwolniony natychmiastowo bez uprzedzenia. Może to dotyczyć sytuacji, w których pracownik dopuścił się poważnych naruszeń obowiązków, np. kradzieży, oszustwa lub wandalizmu. Jednakże, w większości przypadków pracownicy mają prawo do ochrony przed zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny, zwłaszcza w przypadku upadku firmy, który jest poważną sytuacją dla wszystkich przedsiębiorców i ich pracowników.

10. „Co to jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jak działa w przypadku upadku firmy?”

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to instytucja, która ma na celu zapewnienie ochrony pracownikom, w przypadku upadku ich pracodawcy. Fundusz finansowany jest przez składki płatne przez pracodawców, a środki pozyskane w ten sposób wykorzystywane są na wypłatę świadczeń pracownikom w sytuacji, gdy ich firma zbankrutuje lub zostanie ogłoszona upadłość układowa.

Jak działa FGŚP w praktyce w przypadku upadku firmy? Gdy pracodawca zostanie ogłoszony upadłym, pracownicy mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia z FGŚP. Wnioski te składane są do Związku Pracodawców RP, właściwego dla pracodawców, którzy powinni odprowadzać składki do FGŚP. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracownik otrzyma maksymalnie 3-krotność swojego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto nadmienić, że w przypadku, gdy pracownik zostanie zwolniony z pracy, nie otrzyma on świadczeń z FGŚP.

Celem Funduszu jest zwiększanie bezpieczeństwa zatrudnienia i zapewnienie ochrony pracownikom w przypadku nagłych zmian sytuacji finansowej w firmie. Warto zaznaczyć, że korzystanie z FGŚP jest nieodpłatne i nie wymaga dodatkowych świadczeń złożenia ze strony pracownika. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skontaktuj się ze swoim pracodawcą lub odwiedź stronę internetową Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

11. „Jak długo trwa proces upadłości firmy i jakie są konsekwencje dla pracowników?”

Proces upadłości firmy jest złożonym i skomplikowanym zagadnieniem, którego przeprowadzenie może trwać wiele miesięcy, a czasami nawet kilka lat. Ostateczny czas trwania procesu zależy w dużej mierze od ilości oraz skomplikowania zadłużenia, którym dotknięta była firma. Jeśli firma posiadała dużą ilość wierzycieli, proces upadłości może się przeciągać nawet przez kilka lat.

W przypadku upadłości firmy pracownicy również doświadczają różnych konsekwencji. W pierwszej kolejności, zagrożona jest utrata pracy i miejsc pracy dla całej firmy. Dodatkowo, pracownikom nie zawsze wypłacane zostają należne im pensje czy odprawy, co stanowi bardzo poważny problem finansowy dla pracowników. Z drugiej strony, jeśli firma zostanie sprzedana, nowy właściciel może zdecydować się na utrzymanie części pracowników lub nowe zatrudnienia, co stanowiłoby jednocześnie szansę dla zatrudnionych osób.

 • Proces upadłości firmy może trwać wiele miesięcy, a czasami nawet kilka lat
 • Czas trwania procesu zależy w dużej mierze od ilości oraz skomplikowania zadłużenia
 • Zagrożona jest utrata pracy i miejsc pracy dla całej firmy
 • Pracownikom nie zawsze wypłacane zostają należne im pensje czy odprawy
 • Jeśli firma zostanie sprzedana, nowy właściciel może zdecydować się na utrzymanie części pracowników lub nowe zatrudnienia, co stanowi szansę dla zatrudnionych osób

Podsumowując, proces upadłości firmy to bardzo poważne wydarzenie, które skutkuje wieloma różnymi konsekwencjami. Długość trwania procesu oraz skala zniszczeń zależy od wielu czynników, ale niezależnie od sytuacji, pracownicy firmy są jednymi z osób, które są najsilniej dotknięte skutkami upadku firmy.

12. „Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w okresie upadku firmy?”

Prawo pracy reguluje sytuację pracownika w przypadku upadku firmy. Oto najważniejsze informacje związane z wynagrodzeniem za pracę wykonywaną w momencie upadłości:

 • Przepisy mówią, że pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną przed upadkiem firmy.
 • Jeśli w momencie upadłości firma nie miała środków na wypłatę wynagrodzeń, pracownik ma prawo zgłosić swoje wierzytelności do masy upadłościowej.
 • Masa upadłościowa pobiera środki z majątku firmy i wykorzystuje je do spłaty wierzycieli, w tym pracowników.

Druga opcja to skorzystanie z Krajowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz ten zapewnia pracownikom ochronę w przypadku upadłości firmy i gwarantuje wypłatę wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące pracy.

Warto wiedzieć, że pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli nie jest w stanie znaleźć nowego zatrudnienia po upadku firmy. Zasiłek ten jest wypłacany na podstawie zasad określonych w ustawie o pomocy dla bezrobotnych.

13. „Jakie są zasady załatwiania kwestii finansowych w trakcie upadku firmy?”

Upadek firmy to bardzo trudna sytuacja, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla zatrudnionych pracowników. Jednym z najczęstszych pytań, na które należy odpowiedzieć, jest to

Oto kilka ważnych zasad:

 • W trakcie upadku firmy, kwestie finansowe są regulowane w oparciu o prawo upadłościowe.
 • Firma musi złożyć wniosek o upadłość, który zostanie rozpatrzony przez sąd.
 • Po rozpatrzeniu sprawy przez sąd, powołany zostanie syndyk majątkowy, który będzie odpowiadał za proces upadłościowy.
 • Wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli muszą zostać spłacone z majątku firmy przed rozwiązaniem spółki.
 • Zarządzenie upadłości nie oznacza końca działalności firmy. Syndyk będzie starał się oczyszczać firmę z długów i prowadzić ją dalej.

Pamiętaj, że upadek firmy to trudna sytuacja, ale należy podejść do niej z profesjonalizmem i wytrwałością. Zastosowanie się do zasad i przepisów prawa upadłościowego jest kluczowe, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych stron.

14. „Jakie dokumenty powinni mieć pracownicy w przypadku upadku firmy?”

W przypadku upadku firmy pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty, które pozwolą im na chronienie swoich interesów. Dlatego bezwzględnie powinni zwrócić uwagę na to, jakie dokumenty są im potrzebne i jakie kroki powinni podjąć, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Najważniejsze dokumenty, jakie powinni posiadać pracownicy, to:

 • Umowa o pracę
 • Zwolnienie lekarskie
 • Ostatnie wynagrodzenie oraz świadectwa pracy
 • Informacje dotyczące składek ZUS i urlopów

Ponadto, w przypadku upadku firmy pracownicy powinni skontaktować się z Inspektoratem Pracy, który pomoże im w uzyskaniu należnych im wynagrodzeń. Istotne jest także zgłoszenie swojego wierzyciela i w przypadku niespłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, pracownicy powinni natychmiast powiadomić ZUS.

15. „Jak odzyskać należne pieniądze po upadku firmy?

Sprawy finansowe po upadku firmy są dla wielu ludzi niezwykle frustrujące, ale zawsze są sposoby na odzyskanie należnych pieniędzy. Dla osób, które popadną w ten rodzaj problemów, najważniejsze jest, aby zebrać dokumentację w jednym miejscu i skonsultować się z prawnikiem. Poniżej przedstawiam kilka porad na temat odzyskania należnych pieniędzy po upadku firmy.

 • Zbierz dokumentację – przed próbą odzyskania pieniędzy musisz upewnić się, że masz wszystkie dokumenty od firmy, z którą współpracowałeś/aś. W tym celu należy skontaktować się z księgowością z upadłej firmy lub z kuratorem, który został wyznaczony do zarządzania upadłością.
 • Skonsultuj się z prawnikiem – upadłość firmy może być skomplikowanym procesem prawno-finansowym, a każdy przypadek jest indywidualny. Dobry prawnik zajmie się Twoją sprawą i pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i odszkodowania, jakie Ci przysługują.
 • Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania od upadłej firmy – w niektórych przypadkach, np. w przypadkach niewykonanych umów lub kradzieżach, możesz ubiegać się o odszkodowanie za straty poniesione w wyniku działalności upadłej firmy. Skonsultuj się z prawnikiem, aby ustalić, czy masz takie prawo.
 • Składaj wniosek do Sądu Restrukturyzacyjnego – jeśli dłużnik ma trudności z wypłatą Twojego długu, możesz złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego lub restrukturyzacyjnego przez Sąd Restrukturyzacyjny. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wierzyciele otrzymają informację o warunkach restrukturyzacji i terminie spłaty długu.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Co to jest upadłość firmy?

A: Upadłość firmy to sytuacja, w której przedsiębiorstwo z różnych przyczyn (np. brak płynności finansowej) nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec pracowników oraz wierzycieli. W takim przypadku firma musi ogłosić swoją upadłość, a następnie przeprowadzić proces likwidacji lub restrukturyzacji.

Q: Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku upadłości firmy?

A: Pracownikowi, który pracował w firmie, która ogłosiła upadłość przysługują różne prawa. Przede wszystkim ma on pierwszeństwo w dochodzeniu swoich należności przed wierzycielami. Oznacza to, że jeśli firma nie posiada wystarczających środków na pokrycie swoich zobowiązań, to pracownik będzie pierwszy w kolejności do otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę.

Q: Co należy zrobić, aby otrzymać swoje wynagrodzenie przy upadłości firmy?

A: Pracownik, który chce dochodzić swoich wynagrodzeń przy upadłości firmy, powinien zgłosić swoje roszczenia do sądu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o upadłość, który zostanie rozpatrzony przez sąd w postępowaniu upadłościowym. Warto pamiętać, że termin zgłoszenia wierzytelności wynosi zwykle dwa miesiące od daty ogłoszenia upadłości.

Q: Czy pracownik ma prawo do odszkodowania w przypadku upadłości firmy?

A: Pracownik, którego firma ogłosiła upadłość, może dochodzić odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niewypłacenia mu wynagrodzenia za pracę. Odszkodowanie to może obejmować m.in. straty finansowe, związane z opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia czy też szkody psychiczne wynikłe z braku dochodów.

Q: Czy pracownik ma możliwość kontynuowania swojej pracy przy upadłości firmy?

A: W przypadku upadłości firmy pracownik może kontynuować pracę jedynie za zgodą likwidatora lub syndyka. Jeśli pracownik posiada umowę o pracę na czas określony, to z uwagi na upadłość firmy, umowa ta zostaje wypowiedziana z przyczyn zależnych od pracodawcy. Jeśli natomiast pracownik posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, to jego zatrudnienie zostaje rozwiązane w wyniku upadłości.

Podsumowując, upadłość firm to trudny czas dla wszystkich stron związanych z danym przedsiębiorstwem. Jednocześnie jednak, istnieją przywileje i gwarancje, jakie przysługują pracownikom w tej sytuacji. Pracownikom należą się wypłaty, odprawy, a także ochrona wynikająca z ustawy o pracownikach w razie bankructwa pracodawcy. Zdając sobie z tego sprawę, możemy skuteczniej chronić nasze interesy i poszukiwać odpowiednich rozwiązań. Pamietajmy, że taka sytuacja może zdarzyć się każdemu z nas, dlatego warto mieć świadomość swoich praw.
Co należy się pracownikowi przy upadłości firmy?

Upadłość firmy jest niewątpliwie sytuacją trudną zarówno dla właścicieli jak i dla pracowników. Przez przyczyny takie jak niewłaściwe zarządzanie finansami lub zmienne warunki rynkowe, przedsiębiorstwo może znaleźć się w sytuacji, gdzie nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Pracownicy stają się najlepiej broniącymi się grupą w przypadku upadłości. Zastanówmy się, co dokładnie należy się pracownikowi w takiej sytuacji.

Pierwsze, na co powinien zwrócić uwagę pracownik, to to, czy upadłość firmy została zadeklarowana na drodze postępowania sanacyjnego czy likwidacyjnego. Postępowanie sanacyjne dotyczy firm, które mają szansę na naprawę i kontynuację swojej działalności, podczas gdy postępowanie likwidacyjne dotyczy firm, które nie są już w stanie działać.

W przypadku upadłości firmy w ramach procedury sanacyjnej, pracownicy mogą liczyć na wypłatę swoich należnych pensji. Zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i zaległe pensje, powinny zostać wypłacone zgodnie z terminami określonymi w kodeksie pracy. Pracownik ma także prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jeśli upadłość firmy ma negatywny wpływ na swoistość zatrudnienia pracownika, może on ubiegać się również o odszkodowanie z tytułu utraty pracy.

W przypadku postępowania likwidacyjnego, sytuacja pracownika jest bardziej skomplikowana. W pierwszej kolejności pracownik powinien zabezpieczyć swoje roszczenia poprzez zgłoszenie ich wierzycielowi, czyli upadłemu przedsiębiorstwu. Roszczenia pracownika powinny obejmować zarówno należne wynagrodzenie, zaległe pensje, jak i wszelkie możliwe rekompensaty i odprawy z tytułu utraty pracy. Wierzyciel jest zobligowany do wypłaty pracownikowi wszystkich należnych mu kwot. Wierzyciel jest również zobowiązany do zgłoszenia roszczeń pracownika w ramach postępowania likwidacyjnego.

Niezbędną informacją, którą powinniśmy znać jako pracownicy, jest to, że upadłość firmy nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności za wykonaną pracę. Jeżeli zobowiązania wobec pracownika nie zostaną uregulowane, pracownik ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Podsumowując, pracownicy mają wiele praw w przypadku upadłości firmy. Bardzo ważne jest, aby znać swoje prawa i zgłaszać swoje roszczenia w odpowiednim czasie i w sposób prawidłowy. Ich prawa obejmują wypłatę należnych pensji, odszkodowanie z tytułu utraty pracy oraz zgłaszanie roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Pracownicy powinni być świadomi, że upadłość firmy nie zwalnia ich z prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę i mają możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie, jeśli konieczne.

Co należy się pracownikowi przy upadłości firmy?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej