Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Czy emeryt może ogłosić upadłość?

Czy emeryt może ogłosić upadłość?

W dzisiejszych czasach stopa bezrobocia rośnie, a poziom życia emerytów staje się coraz trudniejszy do utrzymania. Często przedsiębiorcy, po raz pierwszy w życiu, zaczynają pieniądze od emerytury aby wesprzeć swoją działalność. Niestety, w niektórych przypadkach przedsiębiorstwo może upadać, a emerytowi zostanie tylko pytanie – czy emeryt może ogłosić swoją upadłość? W dzisiejszym artykule poruszamy ten temat i dostarczamy odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące upadłości emerytów.

Spis Treści

1. Wprowadzenie: Emerytura a upadłość – czy to się łączy?

Emerytura i upadłość to dwa pojęcia, które na pierwszy rzut oka się wykluczają. Jednak w rzeczywistości, te dwa tematy mogą się ze sobą łączyć w różnych okolicznościach życiowych. W dzisiejszym poście omówimy, jak emerytura i upadłość wpływają na finansowe aspekty życia.

Czy w przypadku ogłoszenia upadłości, będą mieli Państwo dostęp do swoich oszczędności emerytalnych? Odpowiedź jest na szczęście zdecydowanie pozytywna. Emerytura nie jest objęta składnikiem majątku, którego upadłość dotyczy. Oznacza to, że emerytura jest bezpieczna. Nie musisz się więc martwić, że utracisz te oszczędności podczas procesu upadłościowego. Poza tym, często emerytury są chronione przez prawo przed wierzycielami, co stanowi dodatkową ochronę dla Twojego majątku.

2. Co to jest upadłość? Podstawowe informacje

Upadłość to jedna z form zakończenia działalności przez przedsiębiorcę. Oznacza to, że przedsiębiorca przestaje prowadzić swoją działalność gospodarczą, a jego majątek zostaje przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli. W Polsce upadłość regulowana jest w Kodeksie postępowania cywilnego.

Warto pamiętać, że upadłość nie dotyczy tylko firm, ale także osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Głównym celem upadłości jest zaspokojenie wierzycieli i rozłożenie kosztów związanych z zakończeniem działalności, co może przyczynić się do dalszego funkcjonowania sektora gospodarczego. Wtedy, gdy prowadzenie działalności jest niemożliwe z powodu braku środków finansowych, upadłość jest jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu.

3. Czy emeryt może ogłosić upadłość? Odpowiedź na pytanie

Często zdarza się, że emeryci borykają się z problemami finansowymi i niektórzy z nich przekonują się, że ich długi są tak duże, że nie są w stanie ich spłacić. W takim przypadku pojawia się pytanie, czy emeryt może ogłosić upadłość, czy jest to w ogóle możliwe?

Odpowiedź brzmi tak – emeryt może ogłosić upadłość, ale są pewne ograniczenia, które musi wziąć pod uwagę. W pierwszej kolejności, należy zauważyć, że upadłość osobista może być ogłoszona tylko przez osoby fizyczne, nie firmę, co oznacza, że emeryt może taką procedurę przejść.

 • Emeryt nie ma obowiązku składania wniosku o upadłość, ale może to zrobić, jeżeli uważa, że sytuacja finansowa jest nie do zniesienia.
 • Aby ogłosić upadłość, należy skontaktować się ze swoim prawnikiem lub radcą prawnym i uzgodnić dalsze kroki.
 • W przypadku upadłości konsumenckiej emeryt może wyrównać swoje zadłużenia w ciągu 5 lat, o ile spełni wymagania dotyczące wysokości długu i swojego dochodu.

Ważne jest, aby emeryt, który chce ogłosić upadłość, miał dobre zrozumienie procesu oraz jego implikacji finansowych. Jeśli masz pytania lub obawy, warto porozmawiać z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą Ci zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby się na tym zorientować. Pamiętaj, że upadłość to skomplikowany proces, ale czasem może być jedynym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

4. Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości przez emeryta?

W dzisiejszych czasach wiele osób, zwłaszcza emerytów, boryka się z trudnościami finansowymi, które niejednokrotnie skłaniają ich do ogłoszenia upadłości. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych przyczyn, które mogą doprowadzić do sytuacji, w której emeryt zmuszony jest ogłosić upadłość.

 • Niska emerytura – coraz więcej osób po przejściu na emeryturę otrzymuje niskie emerytury, które często nie pozwalają na utrzymanie się i pokrycie podstawowych potrzeb. W takiej sytuacji, osoby starsze muszą żyć na bardzo niskim poziomie, co w pewnym momencie może wywołać problemy finansowe.
 • Nieudane inwestycje – emeryci często podejmują decyzję o inwestycjach swoich oszczędności, które niestety nie zawsze przynoszą oczekiwane zyski. Kiedy tak się nie dzieje, osoby te mogą znaleźć się w kłopotach finansowych, a w skrajnych przypadkach, zmuszeni są ogłosić upadłość.

5. Korzyści i wady ogłoszenia upadłości przez emerytów

to temat, który jest wciąż aktualny. Ze względu na starzejącą się społeczność, coraz więcej osób w podeszłym wieku decyduje się na taki krok. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak rozważyć zarówno zalety, jak i wady, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

 • Korzyści:

  • Umożliwia rozwiązanie problemów finansowych i uniknięcie uciążliwych windykacji.
  • Mniej obciążający proces niż w przypadku młodszych ludzi, ze względu na brak zobowiązań finansowych związanych z zatrudnieniem.
  • Zwolnienie z długów i rat kredytowych, co pozwala na spokojne spędzenie jesieni życia.
 • Wady:

  • Emeryci nierzadko zaciągają kredyty na działalność gospodarczą bądź na remont mieszkania, a w rezultacie tracą majątek i nie mają z czego żyć.
  • Większość emerytów posiada dość małe emerytury, a proces upadłościowy wiąże się z kosztami sądowymi, adwokackimi i komorniczymi, co znacznie obniża status materialny.
  • Zakres uprawnień finansowych pozostawia wiele do życzenia – upadłość nie zwalnia z opłat związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi czy podatkowymi.

6. Czy emeryt może dostać dofinansowanie do ogłoszenia upadłości?

Jeśli jesteś emerytem i masz trudności finansowe, być może zastanawiasz się nad ogłoszeniem swojej firmy upadłości. Jednym z pytań, które mogą Cię nurtować, jest czy możesz dostać dofinansowanie do ogłoszenia upadłości. Niestety, w większości przypadków emeryci nie spełniają kryteriów, aby otrzymać dofinansowanie.

Instytucje takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferują finansowanie dla przedsiębiorców, którzy chcą ogłosić upadłość. Jednak, jak wynika z przepisów, osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub mają rentę/emeryturę, nie są zatem uprawnione do wnioskowania o dofinansowanie. Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieją inne opcje, które mogą przynieść korzyści emerytom w trudnej sytuacji finansowej.

 • Emeryci, którzy posiadają nieruchomość, mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny i wykorzystać go na spłatę długów.
 • Osoby starsze niż 60 lat, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o specjalny rodzaj dofinansowania – „Kapitał dla Seniorów”.
 • Inną opcją jest też zatrudnienie doradcy finansowego, który pomoże emerytom uporać się z problemami finansowymi i opracuje plan spłaty długów.

Dlatego, jeśli jesteś emerytem, który ma trudności finansowe, warto zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami, które pomogą Ci uporać się z problemami finansowymi, które nie obejmują dofinansowania do ogłoszenia upadłości.

7. Czy emeryt po ogłoszeniu upadłości musi sprzedać swoje mienie?

W przypadku, gdy emeryt ogłasza upadłość, zachowanie jego mienia staje się kwestią kluczową. Pojawia się pytanie, czy emeryt jest zobowiązany sprzedać swoje mienie i w jaki sposób ma to wpłynąć na jego finansową sytuację. Na początku należy przypomnieć, iż upadłość emeryta nie oznacza automatycznego wyprzedania jego majątku.

Jednakże, komornik zajmujący się postępowaniem upadłościowym może zlecić wycenę majątku, a jeśli wartość ta przekroczy zalegalizowaną kwotę, konieczne będzie wystawienie na sprzedaż wybranych przedmiotów z majątku emeryta. W takim przypadku zalecanym będzie zachowanie spokoju i podjęcie działań ukierunkowanych na utrzymanie najcenniejszych elementów majątku, takich jak dom lub mieszkanie.

 • W przypadku, gdy po upadłości emeryt jest w stanie utrzymać regularne wpłaty na konto, komornik nie będzie zmuszał go do sprzedaży mienia.
 • Warto pamiętać o możliwości poproszenia o umorzenie części długu przez sąd.

Wnioski wypływające z powyższych faktów są jednoznaczne – choć emeryt po ogłoszeniu upadłości będzie musiał poddać wizji swoje mienie, nie oznacza to, że automatycznie będzie zmuszony do sprzedaży swojego domu czy mieszkania. Z pewnością warto zadbać o utrzymanie najcenniejszych elementów majątku, a także rozważyć zmiany w sposobie zarządzania finansami w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

8. Jaka jest procedura ogłoszenia upadłości przez emeryta?

Emeryci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, również mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej i zmuszeni będą ogłosić upadłość. Ogłoszenie upadłości przez emeryta z reguły wydaje się bardziej skomplikowane, dlatego warto zapoznać się z procedurą, aby w razie potrzeby działać sprawnie i szybko.

Procedura ogłoszenia upadłości przez emeryta

Aby ogłosić upadłość, emeryt powinien złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim lub w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe, adres zamieszkania, dane dotyczące prowadzonej działalności oraz przyczyny, dla których emeryt chce ogłosić upadłość.

Ważnym elementem procedury jest też sporządzenie listy wierzytelności, czyli spisu osób, które są wierzycielami emeryta. Warto zwrócić uwagę na to, że cała procedura ogłoszenia upadłości jest zazwyczaj dość długa i skomplikowana, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów ds. upadłości.

9. Jakie dokumenty potrzebne są do ogłoszenia upadłości przez emeryta?

Upadłość jest procesem, który można ogłosić, gdy dług przewyższa całe posiadane majątki. Emeryci w Polsce również mogą mieć problemy finansowe, a ogłoszenie upadłości często jest jedynym ratunkiem dla nich. Jednak przed rozpoczęciem procesu upadłości trzeba zebrać odpowiednie dokumenty, aby złożyć wniosek.

Oto lista dokumentów, które są potrzebne dla emerytów, którzy chcą ogłosić upadłość w Polsce:
– Oświadczenie o stanie majątkowym
– Kopia decyzji o przyznaniu emerytury
– Kopia umowy o najmie mieszkania lub potwierdzenie własności nieruchomości
– Potwierdzenie wysokości długu w formie wezwania do zapłaty lub wyroku sądowego
– Dokumenty potwierdzające pozostałe zobowiązania finansowe, takie jak pożyczki czy karty kredytowe
Kiedy już zebrałeś wszystkie dokumenty, należy udać się do sądu i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Na posiedzeniu sądu zostanie ustalona lista wierzycieli i podjęte decyzje dotyczące twojej sytuacji finansowej. Upadłość nie jest wstydliwym procesem, a czasem jest jedynym sposobem, aby zacząć na nowo.

10. Czy emeryci mają specjalne prawa w przypadku upadłości?

W przypadku upadłości, emeryci nie posiadają specjalnych praw, ale są objęci specjalnymi zasadami, które chronią ich interesy. Jeśli emeryt posiada oszczędności, lokaty bankowe, nieruchomości lub inne aktywa, to w przypadku ogłoszenia upadłości firmy, w której był udziałowcem, może dojść do ich utraty. Jednakże w niektórych sytuacjach emeryci mogą skorzystać z ochrony przewidzianej w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym.

Jeśli emeryt posiada minimalne dochody lub korzysta z minimalnej emerytury, to może skorzystać z ochrony przed egzekucją komorniczą. Oznacza to, że jeśli firma ogłosi upadłość, to egzekucja komornicza nie będzie mogła obejmować emerytury lub innych dochodów emeryta. Co więcej, emeryt może ubiegać się o zwolnienie z kosztów postępowania upadłościowego, jeśli jego sytuacja finansowa jest trudna.

 • Emeryci nie posiadają specjalnych praw w przypadku upadłości, ale są objęci specjalnymi zasadami.
 • Emeryt może skorzystać z ochrony przed egzekucją komorniczą, jeśli posiada minimalną emeryturę lub dochody.
 • Emeryt może ubiegać się o zwolnienie z kosztów postępowania upadłościowego, jeśli jego sytuacja finansowa jest trudna.

Warto pamiętać, że w przypadku upadłości, każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli jesteś emerytem i masz wątpliwości co do swojej sytuacji finansowej w przypadku upadłości, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą Ci zrozumieć Twoje prawa i dostępne opcje.

11. Co dalej po ogłoszeniu upadłości przez emeryta?

Upadłość przez emeryta może wywołać wiele pytań i wątpliwości. Niezależnie od przyczyny, ważne jest, aby emeryt miał świadomość, co powinien zrobić, w jakiej kolejności i jakie konsekwencje czekają na niego w przypadku niepodjęcia działań.

Pierwszym krokiem powinno być rozpoznanie sytuacji finansowej. Emeryt powinien zebrać dokumenty oraz rozliczenia swoich przychodów i wydatków, aby móc stwierdzić skali problemu. Następnie może skorzystać z pomocy profesjonalisty, jakim jest doradca finansowy, bądź też wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć plan spłaty długów. Warto pamiętać, iż w przypadku braku spłaty zobowiązań, mogą pojawić się egzekucje komornicze, a w skrajnych przypadkach nawet utrata nieruchomości.

12. Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości przez emeryta?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości przez emeryta może wiązać się z wieloma konsekwencjami. Nie tylko pozbawia osoby upadłej jej majątku, ale również wpływa na wiele innych aspektów życia emeryta. Poniżej przedstawiamy najważniejsze konsekwencje ogłoszenia upadłości przez emeryta.

 • Zmiana stylu życia – Emeryt, który ogłasza upadłość, musi liczyć się z ograniczeniami finansowymi, które wpływają na jego styl życia, zwłaszcza jesli posiada niską emeryturę. Nie będzie miał już możliwości korzystania z kredytów, pożyczek lub kart kredytowych. Powinien nauczyć się oszczędzania i cieszyć się życiem na niższym poziomie wydatków.
 • Trudności w uzyskaniu kolejnej emerytury – osoby, które ogłosiły upadłość, mogą mieć problemy z uzyskaniem kolejnej emerytury, w szczególności jeśli ich upadłość wynikała z niewypłacalności wobec ZUS lub banków. Nieuczciwe postępowania finansowe mogą skutkować utratą prawa do otrzymywania emerytury.

13. Czy emeryt może założyć kolejną działalność po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości, osoby prowadzące działalność gospodarczą bardzo często mierzą się z trudną sytuacją finansową. Mogą one zastanawiać się nad podjęciem kolejnych działań biznesowych, w tym emeryci. Czy osoby otrzymujące już emeryturę mogą założyć kolejną działalność gospodarczą po ogłoszeniu upadłości?

Tak, emeryci również mają możliwość złożenia wniosku o otwarcie firmy. Wymaga to jednak od nich spełnienia określonych wymogów i uzyskania stosownych zezwoleń. Pamiętać należy, że osoby korzystające z emerytury będą musiały dalej opłacać składki ZUS. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o założeniu kolejnej działalności, warto szczegółowo przeanalizować swoją sytuację finansową oraz zastanowić się, czy realne jest dalsze wydatkowanie środków na opłacanie składek.

 • Przy zakładaniu kolejnej działalności po ogłoszeniu upadłości emeryci muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie odpowiednich zezwoleń.
 • Osoby korzystające z emerytury będą musiały dalej opłacać składki ZUS.

Podsumowując, emeryci mają równe szanse na założenie kolejnej działalności po ogłoszeniu upadłości. Warto jednak pamiętać, że przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz wziąć pod uwagę ponoszone koszty, takie jak opłacanie składek ZUS.

14. Jakie są alternatywy dla ogłoszenia upadłości przez emeryta?

Emeryci, którzy borykają się z problemami finansowymi, często myślą o ogłoszeniu upadłości, jako jedynym sposobie na rozwiązanie swoich kłopotów. Jednakże, istnieją również inne alternatywy, które warto rozważyć przed podjęciem takiej decyzji.

Otarcie z długów: To może wydawać się nie do zrealizowania, ale warto spróbować. Pierwszym krokiem jest zrozumienie swojego stanu finansowego i zidentyfikowanie swoich wydatków. Następnie można spróbować skontaktować się z wierzycielem i negocjować spłatę długu lub nawet uzyskać eliminację części zadłużenia. Ważne jest, aby wiedzieć, co można sobie pozwolić i prowadzić dostatecznie szczegółową dokumentację podczas negocjacji.

 • Warto negocjować ze swoimi wierzycielami, takimi jak karty kredytowe, linie kredytowe, opłaty za medyczne, aby negocjować niższe stawki.
 • Sprzedaj rzeczy, które już nie są potrzebne, w tym rzeczy sprzętowe lub meble, aby uzyskać dodatkowe pieniądze na spłatę długu lub inwestycje.
 • Warto zwiększyć swoje dochody, takie jak praca dorywcza lub tymczasowa, aby uzyskać dodatkowe pieniądze.

15. Podsumowanie: Czy warto ogłaszać upadłość, gdy jesteśmy emerytami?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości w wieku emerytalnym nie jest łatwa. W zależności od indywidualnej sytuacji finansowej, bywa to droga, którą warto pójść lub też niekoniecznie. Poniżej przedstawiamy kilka spostrzeżeń dla osób, które zastanawiają się, czy warto ogłaszać upadłość będąc już na emeryturze.

Zalety ogłoszenia upadłości:

 • Po upadłości, długi zostaną umorzone i dłużnik będzie miał szansę na rozpoczęcie na nowo.
 • Jako emeryt, dłużnik ma więcej czasu na wypłatę długów przed upadłością, dzięki czemu może zgromadzić więcej funduszy na poczet zaspokojenia wierzycieli.
 • Ogłoszenie upadłości może również pomóc w rozwiązaniu innych problemów finansowych dotyczących nieruchomości lub innych aktywów.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Czy emeryt może ogłosić upadłość?

Odpowiedź: Tak, emeryt może ogłosić upadłość, ale musi spełnić określone warunki i przepisy uregulowane przez prawo. W Polsce postępowania upadłościowe reguluje ustawa o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Zgodnie z nią, każda osoba fizyczna, w tym również emeryt, może ogłosić upadłość.

Pytanie: Jakie są warunki, jakie musi spełnić emeryt, aby móc ogłosić upadłość?

Odpowiedź: Emeryt musi być w sytuacji, w której nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Musi być zadłużony powyżej pewnego poziomu, który jest uregulowany w ustawie. Ważne jest, aby emeryt miał także dowód na swoje przejściowe kłopoty finansowe, np. w formie zalegających rachunków czy wezwań do zapłaty.

Pytanie: Czy emeryt może zgłosić upadłość, jeśli jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Odpowiedź: Tak, emeryt może ogłosić upadłość, nawet jeśli jest zobowiązany do płacenia alimentów. W postępowaniu upadłościowym alimenty należne przez dłużnika nie są zwalniane z płatności, ale ich wysokość zależy od dochodów dłużnika.

Pytanie: Czy upadłość oznacza, że emeryt traci swoje emerytury?

Odpowiedź: Emerytury są chronione w postępowaniu upadłościowym i nie są podlegające egzekucji. Jednakże, jeśli emeryt otrzymuje także dodatkowe dochody, to mogą być one podległe egzekucji w celu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.

Pytanie: Czy emeryt może ogłosić upadłość bez pomocy adwokata?

Odpowiedź: W Polsce, emeryt nie musi korzystać z pomocy adwokata, aby ogłosić upadłość. Może on samodzielnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jednakże, zaleca się skorzystanie z porady prawnika z powodu złożoności proceduralnej postępowania upadłościowego. Prawnik może pomóc również w złożeniu potrzebnych dokumentów i reprezentacji w trakcie postępowania.

Podsumowując, emeryci w Polsce również mogą ogłosić upadłość, choć może to być czasochłonne i trudne. Dobrym krokiem w takiej sytuacji będzie skorzystanie z pomocy specjalisty, który pomoże Ci wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty i poprowadzi Twój przypadek przez proces upadłościowy. Nie trzeba się wstydzić takiej sytuacji, ponieważ może zdarzyć się każdemu. Ważne jest, aby podjąć działania jak najszybciej w celu ochrony swojego majątku i osiągnięcia finansowej stabilności. Zawsze warto szukać możliwości i rozwiązań, a ogłoszenie upadłości może być jednym z nich.
Czy emeryt może ogłosić upadłość?

Rozważając kwestię ogłoszenia upadłości przez emeryta, należy uwzględnić specyfikę polskiego systemu prawnego oraz warunki związane z osiągnięciem stanu emerytalnego. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że osoba pobierająca emeryturę nie ma możliwości ogłoszenia upadłości ze względu na stałe wsparcie finansowe, jakim jest emerytura. Jednak takie rozumowanie byłoby nadmiernym uproszczeniem.

Zgodnie z polskim prawem, każda osoba fizyczna, niezależnie od wieku czy stanu zatrudnienia, ma prawo ogłosić upadłość, jeśli spełnia określone warunki. Ogłoszenie upadłości może mieć miejsce zarówno przed przystąpieniem do emerytury, jak i po osiągnięciu tego wieku.

Warunki ogłoszenia upadłości przez emeryta są takie same, jak dla osób w innych kategoriach wiekowych. Najważniejszym wymogiem jest posiadanie przewidywalnych lub niedostatecznych dochodów, które nie są wystarczające do spłacenia zobowiązań finansowych. Oznacza to, że nawet osoba pobierająca emeryturę może zostać objęta procedurą upadłości, jeżeli nie jest w stanie poradzić sobie z długami.

Warto jednak zaznaczyć, że osoba ogłaszająca upadłość podlega ocenie sądu gospodarczego, który decyduje, czy spełnione zostały wymagania formalne. W przypadku emerytów, sąd ocenia, czy emerytura jest jedynym źródłem dochodu i czy niezbędne wydatki, takie jak koszty związane z opieką zdrowotną, nie pochłaniają całego jej lub jego dochodu. W przypadku stwierdzenia, że warunki upadłości nie są spełnione, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości.

Dodatkowo, istotne znaczenie ma także rodzaj emerytury, którą osoba pobiera. Jeżeli jest to emerytura rentowa lub emerytura z tytułu niezdolności do pracy, to emeryt ma prawo ogłosić upadłość. Jednak w przypadku emerytur, które są przyznawane związane z osiągniętym wiekiem, tak zwanej emerytury wiekowej, procedura upadłości może być bardziej skomplikowana, a zobowiązania emeryta mogą zostać ograniczone.

Wnioskując, emeryt w pewnych sytuacjach jest uprawniony do ogłoszenia upadłości, jeżeli nie jest w stanie poradzić sobie z długami i spełnia określone warunki. Niemniej jednak, decyzja o ogłoszeniu upadłości powinna być dobrze przemyślana i poprzedzona konsultacją z profesjonalnym prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych.

Czy emeryt może ogłosić upadłość?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej