Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Czy można pozwać podmiot w upadłości?

Czy można pozwać podmiot w upadłości?

W wielu sytuacjach klienci zastanawiają się, czy w przypadku podmiotów, które ogłosiły upadłość, jest możliwość wytoczenia przeciwko nim procesu sądowego. Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach jest to możliwe. Jednakże, kwestia ta wymaga gruntownej analizy przedsiębiorstwa i jego sytuacji majątkowej. W niniejszym artykule przedstawię możliwe scenariusze oraz niewłaściwe przekonania na temat pozwania podmiotów w upadłości.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość i kto może ją ogłosić?

Upadłość to stan, w którym dłużnik jest niesolidny z płatnościami i nie ma wystarczających aktywów, aby uregulować swoje zobowiązania finansowe. Jest to proces prawnie ustanowiony, w którym dłużnik może zostać zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość lub może zostać zmuszony do złożenia wniosku przez swojego wierzyciela. Ogłoszenie upadłości jest formalnym procesem, który obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą.

Upadłość może być ogłoszona przez uprawnione osoby, w tym:

 • Dłużnika
 • Wierzycieli
 • Receivera zarządzającego mieniem dłużnika

Jeśli dłużnik jest niesolidny z płatnościami i uważa, że nie ma szans na odbudowanie swojej firmy lub spłatę zadłużenia, może on złożyć wniosek o upadłość we własnym imieniu. Wierzyciele mogą również wnioskować o upadłość, jeśli dłużnik nie ureguluje długu w terminie. Receiver ma również prawo złożyć wniosek o upadłość na podstawie przepisów prawa.

2. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości dla wierzycieli i dłużników?

Zalety ogłoszenia upadłości dla wierzycieli:

 • Możliwość odzyskania części lub całości długu w ramach postępowania upadłościowego.
 • Zawieszenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczenie majątkowe dłużnika, co daje czas na podjęcie decyzji co do działań związanych z wierzycielem.
 • Ustalenie przez sąd wiele do tego dochodzenia, co przyczyni się do likwidacji wszelkich ewentualnych nieporozumień i sporów.

Skutki ogłoszenia upadłości dla dłużników:

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania majątkiem.
 • Oddanie wierzycielom majątku dłużnika.
 • Trudności w otrzymaniu kredytów.
 • Ustalenie barier, że zanim uzyska się harmonogram spłat, dłużnik nie otrzyma dopełnienia postępowania.

3. Czy można pozwać podmiot w upadłości i na jakich zasadach?

W przypadku upadłości firmy właściciel ma prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie za poniesione szkody. Jednak w wielu przypadkach dochodzenie swoich praw drogą sądową wiąże się z pewnymi trudnościami.

Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że w upadłości podmiotu gospodarczego są przeważnie zobowiązani wyłącznie wierzyciele przedsiębiorstwa. Co oznacza, że w przypadku braku wystarczającej ilości środków na spłatę zobowiązań, roszczenia dużej liczby osób zostaną odrzucone. Z drugiej strony, jeśli właściciel ma podstawy do sądowego dochodzenia swoich roszczeń, są one traktowane jako prywatne i niezwiązane z długami podmiotu.

4. Jakie są możliwości prawne wierzycieli wobec podmiotu w upadłości?

W przypadku gdy dana firma ogłasza upadłość, wierzyciele mają wiele możliwości prawnych, aby odzyskać swoje pieniądze lub zminimalizować straty. Poniżej przedstawione są niektóre z najważniejszych możliwości, jakie mają wierzyciele podmiotu w upadłości:

 • Udział w zebraniach wierzycieli – wierzyciele mają prawo uczestniczyć w zebraniach wierzycieli, które są zwoływane w celu omówienia bieżącej sytuacji prawnej i finansowej podmiotu w upadłości. W czasie tych spotkań wierzyciele mogą wyrażać swoje opinie oraz zdanie w kwestii dalszych działań jakie powinny być podjęte.
 • Prawo zgłoszenia swojego wierzycielskiego roszczenia – wierzyciele mają prawo zgłosić swoje roszczenie w procesie upadłościowym. Szczegóły tego procesu powinny być wnikliwie omówione w trakcie zebrania wierzycieli.
 • Sądowe postępowanie upadłościowe – wierzyciele mają prawo domagać się indywidualnego postępowania sądowego w celu odzyskania swojego roszczenia. Ten typ postępowania może pomóc wierzycielom w odzyskaniu swoich pieniędzy lub opóźnić proces upadłości podmiotu.

Powyższe możliwości biorą pod uwagę możliwości wierzycieli w przypadku sytuacji upadłościowej. Warto jednak zaznaczyć, że każda sytuacja jest inna i powinna być dokładnie omówiona z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym. Dlatego, jeśli jesteś wierzycielem podmiotu w upadłości, bezwzględnie skontaktuj się z prawnikiem, który wyjaśni Ci szczegóły Twojej sytuacji i pomoże w podjęciu dalszych kroków prawnych.

5. Czy wierzyciele mają prawo do otrzymania swojego długu z majątku podmiotu w upadłości?

Prawo upadłościowe w Polsce reguluje sposób działania sądów w przypadku, gdy podmiot gospodarczy przestaje być w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. W takim przypadku wierzyciele poszkodowani przez danego podmiotu gospodarczego mają prawo do otrzymania swojego długu z majątku podmiotu w upadłości, w drodze tzw. postępowania upadłościowego.

Wierzyciele mają różne prawa i możliwości odzyskania swoich pieniędzy. Może to być uzyskanie pierwszeństwa w dostępie do części majątku podmiotu upadłego, korzystanie z zabezpieczeń dla swojego wierzycielskiego roszczenia lub wniesienie do postępowania upadłościowego swojego roszczenia w sposób zapewniający nim ochronę przed decyzjami innych wierzycieli. Wierzyciele mogą również uzyskać na ich korzyść wydanie nakazu zapłaty lub skorzystać z przysługującej im egzekucji komorniczej wobec majątku podmiotu w upadłości.

 • Podsumowanie: Wierzyciele poszkodowani przez podmiot gospodarczy w trudnej sytuacji finansowej często są zrozpaczeni i nie wiedzą, jak odzyskać swoje pieniądze. Dzięki postępowaniu upadłościowemu mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń korzystając z różnych form ochrony prawnej, co w znaczący sposób poprawia ich sytuację finansową.
 • Słowa kluczowe: postępowanie upadłościowe, wierzyciel, roszczenia, ochrona prawna, egzekucja komornicza.

6. Jakie dokumenty należy złożyć i jakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć pozew na podmiot w upadłości?

W przypadku chęci złożenia pozwu na podmiot, który ogłosił upadłość, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz zebrać niezbędne dokumenty, które zostaną dołączone do pozwu. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od charakteru sprawy, a także od sądu, przed którym ma zostać złożony pozew. Niemniej jednak, poniżej przedstawiamy listę podstawowych dokumentów, które należy zebrać przed rozpoczęciem procesu sądowego:

 • Oryginał pozwu – czyli dokument, który zawiera treść zarzutów, żądania i określenie dowodów na które powołuje się powód;
 • Oświadczenie o stanie majątkowym podmiotu – istotne dokumenty, które pozwoli nam ocenić czy dany podmiot jest w stanie pokryć koszty postępowania i ewentualne roszczenia z wynikłych z umów;
 • Wszelkie dokumenty – dające dowody na przyczyny upadłości podmiotu;
 • Inne dokumenty – które uznane zostaną za istotne dla prowadzonej sprawy, np. umowy, faktury, dowody wpłat itp.

Istotnym warunkiem dla złożenia pozwu na podmiot w upadłości jest posiadanie statusu wierzyciela podmiotu upadłego. Innymi słowy, osoba, która wnosi pozew musi udowodnić, że ma roszczenia wobec dłużnika i jest usytuowana na liście wierzycieli. Wierzyciel może złożyć pochwyc pod warunkiem, że przed upadłością powstanie dług względem niego lub że dług jest już zaciągnięty. Innymi słowy, nie można pozwu na dawnego dostawcę usług, który już zapłacił za swoje usługi, ale nie otrzymał zapłaty w okresie przed upadłością.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na terminy, w których należy złożyć dokumenty oraz pozew, ponieważ przewidywane terminy są bardzo krótkie, nawet kilka dni, a na nie złożenie dokumentów i pozwu może prowadzić do ich oddalenia.

7. Czy warto pozwać podmiot w upadłości? Jakie są szanse na odzyskanie długu?

Warto zastanowić się nad podjęciem kroku w postaci pozwania podmiotu w upadłości, który jest nam winien. Pomimo, że skierowanie takiego pozwu może wydawać się trudne i skomplikowane, to w wielu przypadkach jest on jedynym sposobem na odzyskanie należnego długu. Warto stosować się do pewnych zasad, aby zwiększyć swoje szanse na wygranie sprawy.

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza sytuacji, w której znalazł się podmiot w upadłości. Trzeba sprawdzić, czy posiada on majątek, który może zostać zajęty na poczet wierzytelności. Jeśli tak, warto podjąć działania na drodze sądowej, aby odzyskać należną kwotę. Trzeba pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym szanse na odzyskanie długu mogą być mniejsze, dlatego warto skorzystać z porady specjalisty lub prawnika.

 • Analiza sytuacji dłużnika w postępowaniu upadłościowym.
 • Sprawdzenie majątku podmiotu oraz szacowanie szans na jego odzyskanie.
 • Skorzystanie z pomocy prawnika lub specjalisty.

Kolejnym krokiem jest udokumentowanie wszystkich działań podejmowanych w celu odzyskania długu. Należy zachować dowody, takie jak faktury, umowy czy pisma przypominające o długu. Wszystkie te dokumenty będą niezbędne w przypadku wszczęcia postępowania sądowego. Trzeba również pamiętać, że postępowanie to może trwać znacznie dłużej niż oczekujemy, więc warto zabrać się za nie z dużym wyprzedzeniem.

 • Udokumentowanie wszystkich działań podejmowanych na drodze odzyskania długu.
 • Przechowywanie faktur, umów i innych dokumentów związanych z długiem.
 • Pamiętanie o tym, że postępowanie sądowe może trwać długo i trzeba się do tego odpowiednio przygotować.

8. Co zrobić, gdy podmiot w upadłości nie dysponuje wystarczającymi środkami na zaspokojenie wierzycieli?

Możliwe jest kilka scenariuszy, gdy podmiot w upadłości nie dysponuje wystarczającymi środkami na zaspokojenie wierzycieli. W takiej sytuacji wierzyciele mają prawo do odwołania się do specjalnych ustaw i procedur prawnych zaprojektowanych w celu uregulowania takiego przypadku. Oto kilka propozycji, co należy zrobić, gdy konieczne jest uregulowanie należności w przypadku braku finansowych środków.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie tzw. wniosku o upadłość majątkową ze statusem likwidacji. W tym przypadku, likwidator jest wyznaczany przez sąd i ma za zadanie sprzedać aktywa przedsiębiorstwa, a następnie podzielić uzyskane dochody między wierzycieli w takim samym stosunku do ich wierzytelności. Drugim krokiem jest złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania układowego, w którym podmiot w upadłości ma szansę na uregulowanie swoich długów w ramach wcześniej uzgodnionego planu spłat.

9. Czego unikać podczas procesu sądowego przeciwko podmiotowi w upadłości?

Uważaj na pewne rzeczy, gdy angażujesz się w proces sądowy przeciwko podmiotowi w upadłości. Poniższa lista przedstawia, czego powinieneś unikać, aby Twoja sprawa była skuteczna i bezproblemowa.

 • Nie korzystaj z nieautoryzowanych porad prawnych i niezależnych doradców. Warto zatrudnić doświadczonego prawnika, który będzie miał pełną wiedzę na temat prawa upadłości.
 • Nie ignoruj wymogów prawnych, regulacji i procedur sądowych. Nieprzestrzeganie protokołów prowadzących do procesów upadłościowych może spowodować zwiększenie kosztów i opóźnienie decyzji sądu.
 • Unikaj działań, które mogą wywołać problem z komunikacją i odwiedź upadłego osobiście lub wysyłając ułatwiające porozumienie listy.
 • Unikaj bierności w trakcie procesów. Przemyśl o każdej okazji, aby zaproponować rozwiązanie, oszczędzając czas, pieniądze i energię dla obu stron.

Warto pamiętać, że proces sądowy przeciwko podmiotowi w upadłości jest skomplikowany i wymaga wielu działań. Korzystając z usług eksperta ochronisz swoje interesy i unikniesz ryzyka błędu, który może kosztować Cię pieniądze i czas.

10. Czy są jakieś wyjątki od zasady zakazu prowadzenia postępowań i egzekucji przeciwko podmiotom w upadłości?

Nie ma prostej odpowiedzi na to, czy istnieją jakieś wyjątki od zasady zakazu prowadzenia postępowań i egzekucji przeciwko podmiotom w upadłości. Takie decyzje zależą od indywidualnych okoliczności danego przypadku i muszą zostać podjęte przez kompetentne organy. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne wytyczne, które określają sytuacje, w których może dochodzić do takich egzekucji.

Przede wszystkim, egzekucje przeciwko podmiotom w upadłości zostają dopuszczone tylko wtedy, gdy są one niezbędne do ochrony wierzycieli lub interesu publicznego. Ponadto, egzekucje nie mogą naruszać praw podmiotów upadłościowych do dysponowania swoim mieniem ani uniemożliwiać wykonania decyzji związanej z planem restrukturyzacji. Dalsze wyjątki od zasady zakazu mogą mieć również charakter proceduralny lub wynikać z konkretnego postępowania egzekucyjnego.

W każdym razie, egzekucje przeciwko podmiotom w upadłości są rzadkością i wymagają specjalnego pozwolenia od właściwych organów, takich jak sąd upadłościowy lub kurator. W przypadku podejmowania decyzji o takiej egzekucji, należy wziąć pod uwagę m.in. stopień zadłużenia podmiotu, jego sytuację finansową i perspektywy rozwoju, a także zasadność i celowość takiej egzekucji w kontekście ogólnego interesu społecznego.

11. Na co zwrócić uwagę przy wyborze adwokata lub radcy prawnego w sprawie przeciwko podmiotowi w upadłości?

Doświadczenie i specjalizacja

Przy wyborze adwokata lub radcy prawnego w sprawie przeciwko podmiotowi w upadłości, warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz specjalizację danego specjalisty. Wynikająca z tego korzyść polega na tym, że prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie doskonale zna zagadnienia, jakie właśnie stanowią przedmiot sporu. Dzięki temu szybciej, skuteczniej i sprawniej doprowadzi sprawę do końca. Radzę sprawdzić, czy kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw.

Referencje i reputacja

Oprócz doświadczenia i specjalizacji, warto zwrócić uwagę na referencje danego prawnika oraz jego reputację. Przy korzystaniu z usług prawniczych wiele osób opiera swoją decyzję o wyborze konkretnego specjalisty na opinii innych klientów. Dobrym sposobem na sprawdzenie poziomu zadowolenia klientów jest przejrzenie stron internetowych lub forów dyskusyjnych.

12. Jakie są terminy i etapy postępowania sądowego przeciwko podmiotowi w upadłości?

W postępowaniu sądowym przeciwko podmiotowi w upadłości możemy wyróżnić 3 etapy, a także terminy, które trzeba zachować:

 • Terminy
  • Ustne posiedzenie – odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia powództwa i wezwania do jego udziału pozwanego.
  • Końcowe posiedzenie – odbywa się po wydaniu orzeczenia przez sąd I instancji, a którego można się odwołać.
 • Etapy
  • I instancja – to postępowanie toczy się przed sądem gospodarczym, który posiada właściwość w sytuacji, gdy upadłość została otwarta przez sąd rejonowy.
  • II instancja – po wydaniu wyroku w I instancji, można się odwołać do sądu apelacyjnego.
  • Kasa Chorych – w sytuacji, gdy podmiot w upadłości nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem, to Kasa Chorych bierze na siebie obowiązek funkcjonowanie tego postępowania.

Postępowanie sądowe przeciwko podmiotowi w upadłości, to bardzo skomplikowane i czasochłonne działanie. Wymaga ono zachowania terminów oraz przejścia przez wiele etapów postępowania. Jednakże, zapewnienie sobie pomocy ze strony prawnika oraz dobrze ustalonej strategii postępowania, pozwala na osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest wygranie sprawy i zaspokojenie roszczeń.

13. Czy można odwołać się od wyroku sądu w sprawie przeciwko podmiotowi w upadłości?

W przypadku wydania wyroku sądu w sprawie przeciwko podmiotowi w upadłości, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji. Jest to proces, który umożliwia stronom przeprowadzenie drugiej rundy rozprawy i przedyskutowanie kwestii, które pozostały nierozwikłane w pierwszej instancji.

Warto jednak pamiętać, że odwołanie od wyroku sądu wiąże się z koniecznością złożenia pewnych dokumentów oraz przestrzegania określonych terminów. W celu ułatwienia tego procesu, warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników lub instytucji, które specjalizują się w odwoływaniu od decyzji sądowych.

14. Co zrobić po wydaniu wyroku przeciwko podmiotowi w upadłości?

Po wydaniu wyroku przeciwko podmiotowi w upadłości, można podjąć kilka działań, aby ochronić swoje prawo do zwrotu długu. Oto niektóre z możliwych kroków:

 • Rejestracja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym: ważne jest, aby jak najszybciej złożyć wniosek w sądzie o rejestrację swojego długu w postępowaniu upadłościowym, aby zapewnić sobie dostęp do ewentualnych środków z masy upadłościowej.
 • Kontakt z syndykiem: warto nawiązać kontakt z syndykiem, którym został wyznaczony dla danej sprawy, aby ustalić, jakie będą dalsze kroki i ustalić, czy i kiedy można spodziewać się zwrotu długu.
 • Wniosek o zapłatę z upadłości: jeśli upadłość zakończy się z powodzeniem, istnieje możliwość złożenia wniosku o zapłatę z upadłości, który pozwoli na odzyskanie części lub całości kwoty należnej wierzycielowi.

Dla wierzycieli ważne jest, aby pozostać czujnym i monitorować sytuację w postępowaniu upadłościowym, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać zadowalające wyniki w odzyskiwaniu długu. Bezpieczeństwo finansowe wierzyciela również zależy od szybkiej i skutecznej reakcji po wydaniu wyroku przeciwko podmiotowi w upadłości.

15. Jak uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości i zabezpieczyć swoje interesy?

Dobrze zabezpieczone interesy są kluczowe dla każdego, kto prowadzi biznes. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dbać o nie i działać z całkowitą świadomością. Oto kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości i zabezpieczyć swoje interesy:

 • Zawsze czytaj umowy i dokumenty bardzo dokładnie, najlepiej z pomocą prawnika.
 • Wybieraj partnerów biznesowych z rozwagą, starannie sprawdzając ich historię i reputację.
 • Nie ufać słowom, tylko działać na podstawie pisemnych dokumentów.
 • Regulamin i polityki prywatności powinny być jasne, klarowne i dostępne dla klientów.

Kiedy w końcu Twoje interesy będą dobrze zabezpieczone i prawidłowo działające, będziesz mieć większe poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji, co zaprocentuje również Twoim biznesem w przyszłości. Pamiętaj, że każda sytuacja, również ta kłopotliwa, to doświadczenie, które pozwala nam uczyć się na błędach i rozwijać się jako przedsiębiorcy.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Czy można pozwać podmiot w upadłości?

A: Tak, można pozwać podmiot w upadłości. Jednakże, istnieją pewne ograniczenia i procedury, które należy przestrzegać.

Q: Kiedy można pozwać podmiot w upadłości?

A: Można pozwać podmiot w upadłości wtedy, gdy wiele osób lub firmy ma wobec niego roszczenia, których nie można uregulować w standardowy sposób. W takim przypadku muszą oni zgłosić swoje roszczenia do sądu upadłościowego.

Q: Jakie ograniczenia istnieją w przypadku pozwania podmiotu w upadłości?

A: Najważniejszym ograniczeniem jest to, że w przypadku, gdy podmiot ma zbyt mało aktywów, nie ma nic do podziału między jego wierzycieli. W takiej sytuacji roszczenia wierzycieli po prostu zostaną umorzone.

Q: Jakie są procedury pozwania podmiotu w upadłości?

A: Aby pozwać podmiot w upadłości, należy zgłosić swoje roszczenia do sądu upadłościowego. Sąd ten będzie się zajmował podziałem majątku podmiotu między wszystkich jego wierzycieli.

Q: Czy istnieją jakieś koszty pozwania podmiotu w upadłości?

A: Tak, niestety pozwany w przypadku upadłości ponosi dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym. Wierzyciel, który zgłasza swoje roszczenia musi zwrócić się do adwokata, co wiąże się z kosztami wynagrodzenia.

Q: Jak długo trwa proces pozwania podmiotu w upadłości?

A: Czas trwania procesu zależy od wielu czynników, takich jak liczba wierzycieli i stopień skomplikowania sprawy. Może to trwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat.

Q: Czy warto pozwać podmiot w upadłości?

A: Warto tylko wtedy, gdy mamy pewność, że będziemy w stanie odzyskać swoje pieniądze. W przeciwnym przypadku, proces pozwania podmiotu w upadłości może kosztować więcej niż potencjalny zysk.

Podsumowując, odpowiedź brzmi tak – można pozwać podmiot w upadłości. Jednakże, proces ten może wymagać od nas dodatkowego zachodu oraz cierpliwości. Przede wszystkim, warto przeprowadzić wstępne badania, aby upewnić się, że proces sądowy będzie opłacalny. Należy pamiętać, że w przypadku podmiotów w upadłości, ich wierzyciele mają pierwszeństwo przy podziale majątku. Niemniej jednak, warto zadbać o swoje interesy i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem.
Czy można pozwać podmiot w upadłości?

Upadłość to sytuacja, z którą wielu przedsiębiorców musi się zmierzyć w swojej karierze. Jest to proces, w którym firma nie jest w stanie spłacić swoich długów i decyduje się na ogłoszenie upadłości. W przypadku takiej sytuacji pojawia się często pytanie: czy można w ogóle pozwać podmiot znajdujący się w procesie upadłości?

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrozumieć, jest to, że po ogłoszeniu upadłości podmiot podlega nadzorowi sądu. Sąd deleguje nadzorcę, który odpowiada za prowadzenie dalszych działań związanych z upadłością. To oznacza, że po ogłoszeniu upadłości, przedsiębiorca już nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji dotyczących firmy.

W przypadku pozwanego podmiotu, który ogłosił upadłość, jednym z możliwych rozwiązań jest wystąpienie do sądu upadłościowego z żądaniem zwrotu długu. Należy jednak pamiętać, że wszelkie roszczenia zostaną rozpatrzone w ramach postępowania upadłościowego. Zgodnie z procedurami, najpierw sąd upadłościowy rozpatruje i zaspokaja roszczenia wierzycieli. Dopiero potem, jeśli pozostaną jakieś środki, może rozpatrzyć roszczenia osób trzecich.

Ważne jest również zrozumienie, że proces upadłości może być skomplikowany i czasochłonny. Decyzje sądu mogą zależeć od wielu czynników, takich jak ilość i wartość zgłoszonych roszczeń oraz istniejące środki. Ponadto, jeśli sąd orzeknie wypłatę środków wierzycielom, nie oznacza to gwarancji, że każdy z wierzycieli otrzyma w pełni swoje należności.

Podsumowując, choć teoretycznie można podjąć próbę pozwanie podmiotu znajdującego się w procesie upadłości, należy mieć świadomość, że takie działanie może podlegać zawiłemu procesowi sądowemu. Niemniej jednak, warto skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym, aby dokładnie przeanalizować indywidualne okoliczności i możliwości w przypadku kluczowej konieczności dochodzenia roszczeń od podmiotu w trakcie upadłości.

Czy można pozwać podmiot w upadłości?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej