Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

czy upadłość konsumencka przerywa bieg przedawnienia

czy upadłość konsumencka przerywa bieg przedawnienia

W Polsce w ostatnich latach obserwujemy coraz większą ilość osób, które zdecydowały się na skorzystanie z upadłości konsumenckiej jako rozwiązania swoich problemów finansowych. Jednym z ważnych pytań, które pojawiają się w kontekście takiej sytuacji, jest kwestia przedawnienia długów. Czy faktycznie upadłość konsumencka przerywa bieg przedawnienia? Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i szukają sposobów na jej rozwiązanie. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w sposób przystępny i zrozumiały dla wszystkich.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobom zadłużonym złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania układowego lub likwidacyjnego. Celem takiego postępowania jest uregulowanie długów w sposób dogodny dla dłużnika. Upadłość konsumencka jest dedykowana wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką w pierwszej kolejności musi stwierdzić, czy ma jeszcze szanse na uregulowanie swoich długów. W tym celu należy sporządzić indywidualny plan spłaty. Plan ten zakłada uregulowanie długów w terminie nieprzekraczającym 3 lat. W momencie, gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich długów w ramach planu spłaty, postępowanie przejmuje syndyk.

Upadłość konsumencka stanowi dla dłużnika ostateczność. Wiąże się ona z dość poważnymi ograniczeniami, na przykład w zakresie korzystania z kart kredytowych czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Według przepisów, wniosek o upadłość konsumencką może być ponawiany dopiero po upływie 5 lat od zakończenia ostatniego postępowania.

2. Jakie są korzyści upadłości konsumenckiej?

Korzyści upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to proces w wyniku którego osoba zadłużona zyskuje przede wszystkim przestrzeń i czas na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Poniżej znajduje się kilka korzyści, jakie wynikają z wykorzystania tego rozwiązania.

 • Udzielenie wstrzymania z mocy prawa – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej z mocy prawa następuje wstrzymanie wszelkich windykacji zadłużenia. To oznacza, że nie ma ryzyka dostania się na czarną listę dłużników i groźby zajęć, poprzez gdybanie nad przyszłością przestały będą nas stresować
 • Ochrona majątku – w ramach procesu upadłości konsumenckiej osoba zadłużona może pozostawić sobie swój majątek, a nie przekazywać go wierzycielom, jak to bywa w przypadku innych postępowań egzekucyjnych. To oznacza, że nie stracimy na przykład mieszkania czy samochodu, które są nam potrzebne do codziennej egzystencji.

Dodatkową korzyścią wynikającą z wykorzystania upadłości konsumenckiej jest możliwość negocjacji z wierzycielami, jakim udało nam się nie spłacić całości zadłużenia. W ramach takich negocjacji mamy szansę dostosować spłatę do naszych możliwości, co w praktyce pozwoli na odzyskanie stabilności finansowej.

3. Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie to termin prawny, który oznacza utratę mocy prawnej danej roszczenia przez wierzyciela. Innymi słowy, wierzyciel ma obowiązek egzekwować swoje roszczenie w określonym czasie. Jeśli nie zrobi tego w tym czasie, jego roszczenie zostaje przedawnione i traci ważność.

Okres przedawnienia zależy od rodzaju roszczenia oraz od ustawowego terminu, który określają przepisy powiązane z danym roszczeniem. Przykładowo, kodeks cywilny przewiduje przedawnienie w przypadku roszczeń o zapłatę po upływie 3-10 lat, w zależności od okoliczności.

Jednym z powodów, dla których przedawnienie jest ważnym pojęciem, jest fakt, że po upływie okresu przedawnienia dłużnik nie jest już zobowiązany do płacenia roszczenia. Wierzyciel może w dalszym ciągu szukać sposobów na odzyskanie swoich pieniędzy, ale będzie musiał liczyć się z tym, że może mieć utrudnioną walkę o swoje prawa.

Warto pamiętać, że przedawnienie nie jest automatyczną konsekwencją upływu okresu czasu. Wierzyciel musi podjąć określone kroki w celu zachowania ważności swojego roszczenia, a także w celu ustalenia momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Dlatego też, gdy np. wierzysz, że masz roszczenie wobec swojego dłużnika, powinieneś skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, czy Twoje roszczenie nie uległo przedawnieniu oraz jakie masz alternatywne możliwości odzyskania pieniędzy, jeśli faktycznie już uległo przedawnieniu.

4. Jakie są ramy czasowe przedawnienia w Polsce?

W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są ramy czasowe przedawnienia w Polsce. Oznacza to, że przyjrzymy się, jak długo można dochodzić swoich roszczeń oraz kiedy należy się poddać i zrezygnować z dalszych działań.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że przedawnienie dotyczy nie tylko roszczeń finansowych, ale również np. karalności czynów, a nawet niektórych chorób. W Polsce obowiązują różne okresy przedawnienia, w zależności od rodzaju sprawy i przepisów, na których się opieramy. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych przykładów:

 • Przedawnienie zobowiązań cywilnoprawnych – 10 lat;
 • Przedawnienie kary pozbawienia wolności – 15 lat;
 • Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych – 3 lata od przestania obowiązywania obowiązku alimentacyjnego;
 • Przedawnienie roszczeń z umów o pracę – 3 lata od zakończenia stosunku pracy.

Podsumowując, poznanie ram czasowych przedawnienia jest istotne dla każdej osoby, która ma do załatwienia jakieś sprawy prawne. Dzięki temu unikniemy niemiłych niespodzianek, takich jak np. procesy sądowe po latach, których skuteczne prowadzenie byłoby bardzo trudne. Zachęcamy zatem do dokładnego zapoznania się z przepisami, a w razie wątpliwości skorzystania z pomocy specjalisty.

5. Czy upadłość konsumencka przerywa bieg przedawnienia?

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z upadłości konsumenckiej, czyli instytucji, która umożliwia pozbycie się długów po spełnieniu określonych warunków. Jednym z istotnych pytań, które przychodzą na myśl, to

Odpowiedź brzmi tak – składając wniosek o upadłość konsumencką, osoba zobowiązana do spłaty długu informuje wierzyciela o swojej sytuacji. Wtedy to wierzyciel, niezwłocznie przerywa wszelkie działania egzekucyjne wobec dłużnika. Oznacza to, że upadłość konsumencka prowadzi do zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązań.

Korzystanie z upadłości konsumenckiej to proces często złożony i wymagający. Dlatego też warto poszukać wsparcia w profesjonalnych doradcach, którzy pomogą w uzyskaniu informacji i odpowiedzi na nurtujące pytania. Pomoc w tym zakresie oferuje wiele specjalistycznych poradni prawnych, które mają doświadczenie w tym zakresie.

 • Podsumowując: upadłość konsumencka przerywa bieg przedawnienia zobowiązań.
 • Zawieszenie egzekucji: wierzyciele po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką nie mogą dłużej egzekwować długu.
 • Doradcy do spraw upadłości konsumenckiej: warto skorzystać z pomocy profesjonalnych poradni prawnych, które pomogą w uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące pytania w tym zakresie.

6. Jakie są sytuacje, w których upadłość konsumencka może spowodować przedłużenie okresu przedawnienia?

Upadłość konsumencka jest jednym ze sposobów, w jaki osoby fizyczne mogą się zabezpieczyć przed długami, w które wpadły. Jednakże nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że decyzja o ogłoszeniu upadłości może wpłynąć na okres przedawnienia zadłużenia. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których upadłość konsumencka może spowodować przedłużenie okresu przedawnienia:

 • Ustanowienie postępowania egzekucyjnego – gdy wierzyciel ustanowi postępowanie egzekucyjne przed ogłoszeniem upadłości, okres przedawnienia zaczyna biec od momentu ustanowienia egzekucji. Jednakże, gdy zostanie ogłoszona upadłość, okres przedawnienia zostaje zawieszony i będzie biegł dopiero od momentu zakończenia postępowania upadłościowego;
 • Uproszczona procedura narzędziowa – jeśli wierzyciel korzysta z uproszczonej procedury narzędziowej, okres przedawnienia zostaje przedłużony o 2 lata. Oznacza to, że jeśli wierzyciel zastosuje taką procedurę, to okres przedawnienia zadłużenia zostanie przedłużony o dwa lata od daty ukończenia postępowania upadłościowego;
 • Ogłoszenie upadłości na skutek wniosku wierzyciela – jeśli upadłość zostanie ogłoszona na skutek wniosku wierzyciela, okres przedawnienia zostaje zawieszony i będzie biegł dopiero od momentu zakończenia postępowania upadłościowego. Jednakże, jeśli wierzyciel nie zgłosił swojego roszczenia przed upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, to jego roszczenie przestaje istnieć i okres przedawnienia zostaje przedłużony o kolejne 3 miesiące.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to ważna decyzja, ale nie zawsze jest łatwa do podjęcia. Warto pamiętać, że upadłość konsumencka może wpłynąć na okres przedawnienia zadłużenia, dlatego przed podjęciem tej decyzji warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą w podjęciu właściwej decyzji.

7. Jakie dokumenty należy złożyć, aby rozpocząć proces upadłości konsumenckiej?

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką, ważne jest, abyś był przygotowany na przedstawienie odpowiednich dokumentów. Poniżej znajdziesz listę dokumentów, które musisz złożyć wraz z wnioskiem.

1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu: Musisz przedstawić zaświadczenie o swoim wynagrodzeniu z ostatnich trzech miesięcy. Jeśli jesteś pracownikiem, powinieneś skontaktować się z pracodawcą, aby uzyskać takie zaświadczenie. W przypadku samozatrudnienia, musisz przedstawić dokumenty, takie jak bilans, rachunki i rozliczenia z ostatniego roku.

2. Lista twoich długów: Musisz przedstawić dokładną listę swoich długów, wraz z informacjami o wierzycielach, kwotach i terminach płatności. Ta lista pozwoli komisarzowi sądowemu na lepsze zrozumienie twojej sytuacji finansowej.

3. Dokumenty potwierdzające twoje koszty życia: Musisz przedstawić dokumenty, które potwierdzą twoje podstawowe koszty życia, takie jak czynsz, rachunki za energię elektryczną, wodę, gaz, żywność czy leki. Komisarz sądowy będzie mógł na ich podstawie określić wysokość twojej zdolności kredytowej.

8. Jak długo trwa proces upadłości konsumenckiej?

Długość procesu upadłości konsumenckiej zależy od wielu czynników, takich jak liczba wierzycieli, wysokość zadłużenia, skomplikowanie sprawy, wniesienie protestów i odwołań, czy też czas potrzebny na zebranie i weryfikację dokumentów. W świetle powyższego, nie da się jednoznacznie określić czasu trwania tego procesu. Niemniej jednak, zazwyczaj jest to jeden do trzech miesięcy.

W procesie upadłości konsumenckiej ważne jest, aby działać zgodnie z przepisami prawa. Wierzyciele mają prawo wnieść protest, jeśli uważają, że ich prawa nie zostały zachowane. W przypadku odwołania sądu, trzeba przestrzegać określonych terminów, aby nie stracić prawa do dalszych działań. Będąc skrupulatnym i dbając o przestrzeganie wszystkich wymagań formalnych, można zakończyć proces upadłości konsumenckiej w krótkim czasie.

Warto pamiętać, że upadłość konsumencka to przede wszystkim szansa na nowy start, poprzez pozyskanie środków na spłatę długów i umorzenie pozostałych. Większość wierzycieli bardziej preferuje rozwiązania polubowne, niż długotrwałe procesy sadowe. Dlatego też można rozważyć negocjacje z właścicielami zadłużonych firm, w celu uzyskania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia.

9. Jakie długi można spłacić za pomocą upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to jedna z form ochrony dla osób zadłużonych. W jej ramach możliwe jest złożenie wniosku o upadłość i rozpoczęcie procesu zwanego postępowaniem upadłościowym. Podczas tego procesu dłużnik ma szansę na uregulowanie swoich zobowiązań. Przyjrzyjmy się teraz, jakie długi można spłacić za pomocą upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka umożliwia spłatę większości zobowiązań. W szczególności, można nią uregulować zobowiązania wynikłe z m.in.:

 • kredytów gotówkowych
 • kredytów hipotecznych
 • pożyczek pozabankowych
 • kart kredytowych
 • zaległości czynszowych

Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia. Nie wszystkie długi można spłacić za pomocą upadłości konsumenckiej. Nie ma na przykład możliwości umorzenia długów z tytułu ukarania karnego, grzywny, zobowiązań alimentacyjnych, a także kredytów i pożyczek udzielanych na cele inwestycyjne. Warto znać te szczegóły przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką.

10. Czy upadłość konsumencka wpływa na historię kredytową?

Często wiele osób zastanawia się, jak upadłość konsumencka wpływa na ich historię kredytową. Czy to oznacza, że nie będą w stanie uzyskać kredytu w przyszłości? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Po pierwsze, upadłość konsumencka będzie miała wpływ na Twoją historię kredytową przez okres 5-7 lat. Oznacza to, że Twoje punkty kredytowe spadną i trudniej będzie Ci uzyskać kredyt w tym okresie. Oczywiście, każda sytuacja jest inna i zależy od Twojej konkretnego przypadku.

Jeśli jednak rozważasz upadłość konsumencką, nie oznacza to, że nie będziesz w stanie uzyskać kredytu w przyszłości. Istnieją firmy, które specjalizują się w udzielaniu kredytów dla osób z tą historią kredytową. Warto jednak pamiętać, że takie kredyty zwykle mają wyższe oprocentowanie i większe wymagania.

 • Podsumowanie:
 • Upadłość konsumencka wpłynie na Twoją historię kredytową przez okres 5-7 lat.
 • Mimo to, istnieją firmy, które udzielają kredytów dla osób z historią kredytową z upadłością konsumencką.
 • Pamiętaj, że takie kredyty będą miały wyższe oprocentowanie i większe wymagania.

11. Kiedy można ubiegać się o upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest czasem potrzebnym dla osoby, która jest w trudnej sytuacji finansowej. Jednak nie każdy może ubiegać się o upadłość, a nie jest też to zawsze najlepsze rozwiązanie. Zobaczmy, kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką i co warto wtedy wiedzieć.

1. Warunki do złożenia wniosku o upadłość

 • Musisz posiadać pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub być osobą prywatną z pozytywną historią kredytową.
 • Musisz mieć długi przekraczające 30 tys. zł i być niezdolnym do ich pokrycia.
 • Musisz starać się o regulowanie swojego zadłużenia przez 3 miesiące i to bez powodzenia.

2. Co można zrobić przed złożeniem wniosku o upadłość?

 • Skorzystaj z poradnika finansowego, który pomoże Ci w ustaleniu dokładnej kwoty zadłużenia i określeniu, czy możliwe jest jego spłacenie na raty.
 • Skontaktuj się z wierzycielami i zapytaj o możliwość spłaty długu na raty lub zawarcie umowy na niższe raty.
 • Przemyśl, czy możesz sprzedać swoją nieruchomość lub samochód i spłacić w ten sposób swoje długi.

3. Co warto wiedzieć po ogłoszeniu upadłości?

 • Twoje konto bankowe zostanie zablokowane i będzie nadzorowane przez syndyka.
 • Twoje dobra osobiste, takie jak samochód czy mieszkanie, zostaną umieszczone w tzw. masie upadłościowej, która będzie następnie sprzedawana w celu spłacenia długów.
 • Wierzyciele będą mogli zgłaszać swoje roszczenia w ciągu 60 dni od ogłoszenia upadłości.

12. Co należy zrobić, aby ubiegać się o upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest ważnym krokiem dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Jednak przed podjęciem decyzji o upadłości warto dokładnie poznać proces i wymagania, jakie należy spełnić.

Przede wszystkim, należy zachować szczególną ostrożność w wyborze adwokata lub radcy prawnego, który będzie reprezentował w trakcie postępowania. Warto wybrać osobę z doświadczeniem w sprawach upadłościowych, aby mieć pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

Po wybraniu właściwego prawnika należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać dokładne dane osobowe, informacje o długach i ilości majątku, a także jego wartości. Należy również przedstawić wykaz wierzycieli, których spłata nie jest możliwa w ciągu pięciu lat.

Aby ubiegać się o upadłość konsumencką, należy wykazać, że nie jest się w stanie spłacić swoich długów. W tym celu należy przedstawić sądowi pisemne potwierdzenie prowadzenia działań windykacyjnych, a także niezbędne dokumenty dotyczące wysokości zarobków i innych źródeł dochodu. Na podstawie tych informacji sąd dokonuje oceny sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką.

Ważne jest, aby niezwłocznie zgłosić się do prawnika po zauważeniu trudności w spłacie długów. Im szybciej rozpocznie się postępowanie upadłościowe, tym większe szanse na skuteczną restrukturyzację finansów. Dzięki temu, osoba zadłużona będzie mogła skonsolidować swoje zobowiązania, a także pozbyć się zbędnych kosztów i stresu związanego z procesem windykacji.

Podsumowując, ubieganie się o upadłość konsumencką jest procesem wymagającym odpowiedniego przygotowania i profesjonalnego wsparcia. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny, dlatego najlepiej skonsultować się z doświadczonym prawnikiem w tej dziedzinie. Dzięki temu, osoba zadłużona będzie mogła uzyskać wsparcie i fachową pomoc w prowadzeniu procesu upadłościowego.

13. Jakie są ograniczenia w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, w którym dłużnik otrzymuje możliwość uregulowania swoich długów poprzez restrukturyzację swoich finansów, a w przypadku braku takiej możliwości, drogą sądową następuje umorzenie długu. Jednak, jak każdy proces, posiadają one warunki oraz ograniczenia.

Poniżej omówione są najważniejsze z nich:

 • Wyłączone z upadłości konsumenckiej są długi wynikające z działalności zarobkowej, czyli tzw. długi przedsiębiorcy
 • Ograniczenie w odsetkach – w przypadku umorzenia, wierzyciel nie może żądać odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości
 • Ograniczenie w układzie z wierzycielami – nie jest możliwe zawieranie układów pozasądowych w takim zakresie jak w przypadku upadłości przedsiębiorców.

Upadłość konsumencka to nie tylko szansa na uregulowanie zaległych płatności, ale i sposób na rozwiązanie problemów finansowych. Ważne, aby pamiętać, że choć proces ten wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ma on na celu przede wszystkim poprawę sytuacji dłużnika.

14. Czy upadłość konsumencka jest właściwym rozwiązaniem dla każdego?

Jednym z najważniejszych pytań, jakie zadają sobie ludzie z długami, jest to, czy upadłość konsumencka jest właściwym rozwiązaniem dla nich. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników i powinna być dokładnie zbadana przed podjęciem ostatecznej decyzji. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych czynników, które warto rozważyć.

Przede wszystkim, upadłość konsumencka nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdej osoby z długami. Jeśli masz tylko niewielkie długi, na przykład zadłużenie na karcie kredytowej lub pożyczkę, której nie jesteś w stanie spłacić w czasie, ważne jest, aby rozważyć inne opcje, takie jak negocjowanie nowych warunków spłaty z wierzycielem.

Jednocześnie, upadłość konsumencka może być dobrym wyborem dla osób, które mają duże kredyty hipoteczne lub pożyczki studenckie, na przykład, które są w trudnej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka może pomóc w spłacie tych długów i rozpoczęciu nowego życia finansowego. Jednak, decyzja o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką powinna być dokładnie przemyślana i oparta na dokładnym zbadaniu wszystkich dostępnych opcji.

15. Jakie są alternatywy dla upadłości konsumenckiej?

Istnieje wiele alternatyw dla upadłości konsumenckiej, które mogą pomóc w rozwiązaniu finansowych problemów. Poniżej przedstawiamy trzy najlepsze rozwiązania, które warto wziąć pod uwagę.

1. Uzgodnienie warunków spłaty z wierzycielami
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, możesz skontaktować się ze swoimi wierzycielami i uzgodnić z nimi warunki spłaty długu. Wierzyciele bywają bardziej skłonni do uzgodnienia spłaty zadłużenia niż do wywołania upadłości. Ważne jest, aby przed kontaktowaniem się z wierzycielami dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zaoferować realistyczne warunki spłaty długu.

2. Konsolidacja długu
Konsolidacja długu to proces, w którym łączysz swoje wszystkie długi w jedno, niższe oprocentowanie. Dzięki temu możesz zmniejszyć wysokość swoich miesięcznych rat oraz zapłacić mniej odsetek przez cały okres spłaty długu. Konsolidacyjne kredyty są oferowane przez instytucje finansowe, banki oraz kancelarie kredytowe.

3. Negocjowanie z firmą windykacyjną
Jeśli jesteś już w trudnej sytuacji i w grę wchodzi egzekucja komornicza, możesz spróbować porozmawiać z firmą windykacyjną i negocjować z nimi warunki spłaty. Nie wszystkie firmy windykacyjne są skłonne do negocjacji, ale warto spróbować. Ważne jest, aby podczas rozmów zachować spokój i wykazać chęć spłaty długu.

Nie zapomnij, że przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej warto rozważyć wiele alternatyw. Pozwoli to uniknąć wielu negatywnych konsekwencji, które później mogą znacznie utrudnić życie.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Czy upadłość konsumencka przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Tak, upadłość konsumencka może przerwać bieg przedawnienia. Zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym, z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej bieg przedawnienia zobowiązań z tytułu umów zawartych przez dłużnika przed ogłoszeniem upadłości zostaje wstrzymany.

Oznacza to, że jeśli dłużnik ogłosi upadłość konsumencką, termin przedawnienia zobowiązań zostanie zawieszony, a zegar zacznie tykać od nowa po zakończeniu postępowania upadłościowego. W praktyce oznacza to, że dłużnik może mieć więcej czasu na uregulowanie swojego zadłużenia.

Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka nie przerywa biegu przedawnienia we wszystkich przypadkach. Nie ma na przykład wpływu na przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych, takich jak podatki lub opłaty skarbowe.

Ponadto, jeśli dłużnik w trakcie postępowania upadłościowego przeprowadził ugody z wierzycielami, bieg przedawnienia zostaje wówczas uruchomiony ponownie, a termin przedawnienia zaczyna się liczyc od nowa.

Podsumowując, upadłość konsumencka może wstrzymać bieg przedawnienia zobowiązań z tytułu umów zawartych przed ogłoszeniem upadłości, ale nie ma wpływu na przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych ani na umowy zawarte po ogłoszeniu upadłości. Warto jednak poczekać na zakończenie postępowania upadłościowego, aby mieć pewność co do terminu przedawnienia swojego zadłużenia.

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa pomocne.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozwiązanie problemów finansowych. Niemniej, ważne jest, aby dobrze zrozumieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą dokonanie takiej decyzji. Odpowiedzialność finansowa jest kluczowa, a w przypadku upadłości konsumenckiej, mogą pojawić się nowe wyzwania. Niemniej, upadłość konsumencka w Polsce przerywa bieg przedawnienia, co stanowi istotną korzyść dla dłużników. Jeśli zmagasz się z trudnościami finansowymi, warto zasięgnąć porady prawnej, aby podjąć najlepszą decyzję w Twojej sytuacji.

czy upadłość konsumencka przerywa bieg przedawnienia

Więcej o Upadłości Konsumenckiej