Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Jak sprawdzic czy ktos ma upadłość?

Jak sprawdzic czy ktos ma upadłość?

W dzisiejszych czasach upadłość jest jednym z najczęściej występujących problemów finansowych, z którym boryka się wiele osób. Często zdarza się, że sytuacja finansowa staje się tak trudna, że jedynym wyjściem dla dłużnika jest ogłoszenie upadłości. Jednakże, niektórzy dłużnicy niechętnie dzielą się tą informacją ze swoimi wierzycielami lub z otoczeniem. Dlatego też, coraz więcej osób interesuje się tematem, jak sprawdzić czy ktoś ma upadłość. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat sprawdzania upadłościowej sytuacji dłużników.

Spis Treści

1. Upadłość – Kluczowe informacje, których potrzebujesz

Pierwszym krokiem w procesie upadłości jest złożenie wniosku o upadłość przez dłużnika lub wierzyciela. W przypadku dłużnika, wniosek można złożyć wtedy, gdy nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań. Wierzyciel natomiast może składać wniosek, gdy dłużnik jest z nim zadłużony na kwotę przekraczającą 15 000 zł.

Wniosek o upadłość musi być złożony do sądu rejonowego w miejscu, gdzie dłużnik prowadzi działalność gospodarczą lub ma swoją siedzibę. Po złożeniu wniosku, zostanie wyznaczony syndyk, który będzie nadzorował cały proces upadłościowy. Warto zaznaczyć, że w trakcie postępowania upadłościowego dłużnik traci prawo do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawie swojego majątku.

2. W jaki sposób można sprawdzić, czy ktoś ma upadłość?

Pytanie o to, czy ktoś ma upadłość, jest poważne i na ogół związane z podejmowaniem decyzji biznesowych lub prawnych. Przyjrzyjmy się, jak możesz poznać stan finansowy danej osoby.

1. Sprawdź ogólnodostępne rejestry

W Polsce istnieją specjalne rejestry, w których znajdują się informacje dotyczące osób, które ogłosiły upadłość, jak również firm, którym postawiono zarzuty niewypłacalności. Warto sprawdzić takie rejestry, aby przekonać się, czy osoba, z którą planujesz podjąć współpracę, figuruje w nich. Rejestry te to:

 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez Krajowy Rejestr Długów BIG InfoMonitor
 • Rejestr Restrukturyzacji prowadzony przez Sąd Rejonowy
 • Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości

2. Poproś o informację w zusie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi swoje rejestry, w których znajdują się informacje na temat osób fizycznych oraz firm, które ogłosiły upadłość. Możesz poprosić o informacje w zussie, aby poznać składkę osoby, która jest w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli dana osoba nie opłaca składek, jest to poważne ostrzeżenie o nieprawidłowościach finansowych.

3. Dlaczego warto sprawdzić, czy ktoś ma upadłość?

Proces upadłościowy to skomplikowany i często kosztowny proces zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników. Dlatego warto sprawdzić, czy ktoś ma upadłość z kilku powodów.

1. Ochrona przed ryzykiem finansowym

 • Gdy chcemy zainwestować w biznes innej osoby, warto sprawdzić, czy taka osoba nie ogłosiła upadłości, co pozwoli uniknąć ryzyka finansowego;
 • Czy od kogoś otrzymaliśmy zaliczkę lub zobowiązanie finansowe? W takim przypadku warto sprawdzić, czy dłużnik nie ogłosił upadłości, co może skutkować utratą środków pieniężnych;
 • Podczas wynajmu mieszkania lub lokalu usługowego warto sprawdzić, czy potencjalny najemca nie ogłosił upadłości. W przeciwnym razie, w przypadku niewypłacalności najemcy, właściciel właściwie nie będzie w stanie odzyskać należności;

2. Kontrola ryzyka biznesowego

 • Jeśli prowadzimy firmę i chcemy z nawiązką uniknąć ryzyka związanego z nierzetelnymi kontrahentami, warto sprawdzić, czy taka osoba nie ogłosiła upadłości. Pozwoli to zminimalizować ryzyko postrzegania naszej firmy jako nieobeznanej w branży lub niekompetentnej;
 • Przy poszukiwaniu pracy, warto sprawdzić, czy potencjalny pracodawca nie ogłosił upadłości. W przeciwnym razie, nie tylko nie otrzymamy wynagrodzenia, ale także utracimy zainwestowany czas i energię w dany projekt.

4. Jakie źródła informacji są dostępne w przypadku upadłości?

W przypadku upadłości istnieje wiele źródeł, z których można zdobyć cenne informacje. Niezależnie od tego, czy jesteś dłużnikiem, wierzycielem, czy po prostu chcesz uzyskać wiedzę na temat możliwych konsekwencji upadłości, znajdziesz wiele przydatnych materiałów online.

Poniżej znajdziesz listę źródeł, które mogą Ci pomóc w uzyskaniu informacji na temat upadłości:
– Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości,
– Portal internetowy Krajowego Rejestru Sądowego,
– Poradnik przedsiębiorcy dotyczący upadłości i restrukturyzacji,
– Biuro Informacji Kredytowej (BIK),
– Strony internetowe firm zajmujących się windykacją i upadłością.

5. Jakie pytania warto zadać, by określić, czy ktoś podlega upadłości?

Jeśli jesteś zainteresowany lub związany z branżą finansową, powinieneś wiedzieć, które pytania zadać, by określić, czy dana osoba podlega upadłości, czy nie. Oto kilka pytań, które można zadać, aby uzyskać odpowiedź:

 • Czy osoba prowadzi firmę? – Jeśli tak, warto sprawdzić, czy ta firma nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która mogłaby wpłynąć na stan finansów właściciela. To ważne pytanie, ponieważ wiele osób, które padły ofiarą upadłości, były właścicielami firm.
 • Czy osoba jest zadłużona? – Pytanie to jest znacznie ważniejsze niż pierwsze, ponieważ pozwala określić, czy osoba ma problemy z przechodzeniem przez miesiące, bez obaw o ściąganie długów. Oczywiście, niektóre osoby, które są zadłużone, mogą jednocześnie zarabiać dobrze, ale w większości przypadków jest to wyraźny sygnał, że dana osoba może mieć problemy finansowe.

Czy osoba ma hipotekę lub kredyt?: Pytanie to nie mówi nam, czy ktoś jest niewypłacalny, ale mówi informacje nam, czy osoba posiada długi na swoją nieruchomość. To może być ważna informacja, ponieważ hipoteka lub kredyt może wpłynąć na finanse danej osoby, a w konsekwencji na jej zdolność do spłacenia długów, co z kolei może prowadzić do upadłości.

 • Jakie jest źródło dochodu?
  • Czy osoba pracuje na etacie?
  • Czy osoba ma inwestycje?
  • Czy osoba otrzymuje jakieś zasiłki?

Pytanie to jest ważne, ponieważ pozwala określić, jakie dochody osoba uzyskuje i czy są one stabilne. Jeśli osoba pracuje na etacie, to jest to o wiele bardziej stabilne źródło dochodu, niż inwestycje. Jeśli jednak osoba inwestuje pieniądze, to może to wpłynąć na jej zdolność do spłacenia długów, jeśli inwestycje okażą się nieudane. Więc to dobre pytanie, które należy zadać przy wyszukiwaniu informacji na temat danego podmiotu.

6. Co należy sprawdzić w rejestrze dłużników?

Rejestr dłużników to baza danych, w której gromadzone są informacje na temat osób i firm, które mają zaległości w spłacie swoich zobowiązań finansowych. Choć zwykle kojarzy się on z dłużnikami komorniczymi, to w rzeczywistości wiele instytucji i podmiotów korzysta z takiej bazy do podejmowania decyzji o udzielaniu kredytów czy innych form finansowania.

Krzywdzące wpisy w rejestrze dłużników mogą mieć poważne konsekwencje dla osoby lub firmy, których dotyczą. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie sprawdzać swoje wpisy w tym rejestrze i podejmować kroki w celu ich usunięcia, jeśli okażą się one nieprawdziwe lub nieuzasadnione.

 • Swój numer NIP / PESEL
 • Numer dowodu osobistego lub paszportu
 • Imię i nazwisko

Te dane identyfikacyjne są wymagane w celu dokonania weryfikacji, czy zgłoszenie długu jest faktycznie związane z daną osobą lub firmą.

 • Data zgłoszenia długu
 • Kwota długu
 • Dane wierzyciela, który zgłosił dług

To informacje, które pozwalają zidentyfikować charakter długu i jego wysokość. Mogą również wskazać, któremu wierzycielowi powinniśmy się skontaktować, aby spłacić zaległe zobowiązania finansowe i zminimalizować szkody wynikające z naszego wpisu w rejestrze dłużników.

7. Jakie informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym?

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) znajdują się informacje na temat wszystkich podmiotów gospodarczych, które są podmiotami prawnymi – to znaczy, że posiadają zdolność do czynności prawnych. KRS jest publicznym rejestrem i każdy może uzyskać w nim informacje o danym podmiocie. Oto niektóre z informacji, które można znaleźć w KRS:

– Nazwa i siedziba podmiotu oraz jego identyfikator, czyli numer KRS.
– Podstawowe dane na temat podmiotu, takie jak jego forma prawna, przedmiot działalności czy data powstania.
– Informacje na temat organów podmiotu, takich jak zarząd czy rada nadzorcza.
– Dane na temat kapitału zakładowego podmiotu oraz jego udziałowców.

Dodatkowo, w KRS znaleźć można informacje na temat wszelkich zmian zachodzących w firmach, włączając w to zmiany w organach zarządzających, zmiany adresów siedzib oraz zmiany podmiotów, które nabyły udziały w danej spółce. W ten sposób KRS pozwala na prowadzenie bieżącej ewidencji na temat podmiotów gospodarczych działających w Polsce.

8. Czym jest BIK i jakie dane może nam przekazać?

BIK ( Biuro Informacji Kredytowej) to instytucja, która gromadzi informacje na temat historii kredytowej klientów banków oraz innych instytucji finansowych. BIK to zbiornik danych na temat kredytów, pożyczek, rachunków bankowych itp. Udostępniając pozwolenie na wykorzystanie swoich danych, jesteśmy w stanie szybciej i łatwiej uzyskać dostęp do bardziej atrakcyjnych ofert finansowych.

BIK może dostarczyć dane na temat zadłużeń osoby wnioskującej o kredyt, pożyczkę lub inną formę finansowania. Informacje takie, jak kolejność oddawania kredytów, liczba wziętych kredytów, ich suma, terminy układania rat i spłaty kredytów, mogą pomóc w ocenie ryzyka kredytowego. Z kolei, banki i instytucje finansowe mogą podejmować lepsze decyzje o przyznaniu kredytu, gdy mają dostęp do takich informacji.

 • Dane, które BIK udostępnia to m.in:
  • numer PESEL,
  • dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail),
  • historia spłaty kredytów i pożyczek
  • nieuregulowane zadłużenie,
  • informacje o posiadanych kartach kredytowych i rachunkach bieżących,
  • informacje o spłacie długu.

BIK to instytucja, która odgrywa znaczącą rolę w sektorze finansowym. Dlatego warto zainteresować się danymi, jakie może nam przekazać. Przed dokonaniem wyboru oferty finansowej, warto dokładnie przeanalizować historię kredytową w BIK i sprawdzić, czy nie ma tam błędów lub nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na ocenę ryzyka kredytowego.

9. Jak można sprawdzić upadłość spółki?

Przed podjęciem decyzji o współpracy z wybranej przez Ciebie spółką, warto sprawdzić, czy nie ogłoszona została jej upadłość. Niezwykle ważne jest, aby przeprowadzić taką weryfikację, ponieważ nawiązanie kontakty partnerskie z firmą, która przeżywa kłopoty finansowe, może stanowić dla Ciebie konsekwencje finansowe. W celu sprawdzenia upadłości spółki, musisz skorzystać z określonych źródeł informacji.

Najpierw, sprawdź zasoby Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli dana firma ogłosiła upadłość, istnieje duże prawdopodobieństwo, że informacja ta została wpisana do Rejestru. Możesz skorzystać z prywatnych baz Rejestru, na przykład przez usługę KRS Online. Wystarczy, że wpiszesz nazwę spółki, a następnie zapoznasz się ze szczegółami dotyczącymi rejestru.

Warto pamiętać, że upadłość spółki może również zostać opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym celu możesz wyszukać dany wydanie Monitora, a następnie wyszukać informacje o poszukiwanej firmie. Możesz skorzystać z wersji wydawniczej lub elektronicznej Monitora.

10. Jak sprawdzić, czy dana osoba jest wierzycielem w postępowaniu upadłościowym?

W wielu sytuacjach, gdy obaj strony są związane z postępowaniem upadłościowym, ważne jest, aby sprawdzić, czy dana osoba jest wierzycielem. W przypadku, gdy osoba jest wierzycielem, trudno jest przeprowadzić jakiekolwiek działania bez upoważnienia lub zgody ze strony wierzyciela. Oto kilka sposobów, w jaki można sprawdzić, czy dana osoba jest wierzycielem w postępowaniu upadłościowym:

 • Sprawdzenie akt postępowania upadłościowego – Każde postępowanie upadłościowe powinno mieć akt postępowania, w którym zawarte są wszelkie informacje na temat dłużników i wierzycieli. Można odwiedzić urząd komorniczy lub sąd, gdzie prowadzone jest postępowanie, aby uzyskać informacje na temat akt postępowania.
 • Sprawdzenie w Internecie – Informacje na temat postępowań upadłościowych są dostępne na wielu stronach internetowych. Można skorzystać z usługi wyszukiwania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, gdzie można wprowadzić nazwisko lub numer identyfikacyjny dłużnika i uzyskać informacje na temat wierzycieli.

Jeśli potrzebujemy bliższych informacji na temat wierzycieli lub chcemy uzyskać informacje na temat swojego postępowania upadłościowego, najlepiej skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Prawnik pomoże nam zrozumieć nasze prawa i wskazać, co powinniśmy zrobić, aby uzyskać pożądane wyniki.

Sprawdzanie wierzycieli może być czasochłonnym procesem, ale jest niezbędne w przypadku, gdy obaj strony są związane z postępowaniem upadłościowym. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na dokładne sprawdzenie sytuacji finansowej osoby, z którą mamy do czynienia. Dzięki temu będziemy mieć pełny obraz naszej sytuacji i będziemy mogli podjąć odpowiednie kroki, aby osiągnąć nasze cele.

11. Gdzie i jak szukać informacji o upadłości danej firmy?

Kiedy firma ogłasza upadłość, często wiadomość ta wywołuje niepokój wśród wszystkich zainteresowanych. W takiej sytuacji ważne jest, aby jak najlepiej poznać sytuację finansową przedsiębiorstwa i podejść do informacji z rozwagą.

Poniżej przedstawiam kilka wskazówek dotyczących sposobów i miejsc, gdzie można znaleźć informacje na temat upadłości danej firmy:

 • Rejestr Dłużników – tutaj można znaleźć informacje na temat każdej firmie, która ma zobowiązania finansowe. Można tam sprawdzić, czy firma została już ogłoszona w upadłości.
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy – na stronie internetowej Monitora można znaleźć ogłoszenia o wszczęciu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wraz z danymi firmy.
 • Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego – tutaj można dowiedzieć się, kto jest właścicielem danej firmy, a także sprawdzić skład zarządu.

Ważne jest, aby pamiętać, że informacje przedstawione w tych źródłach nie zawsze są kompleksowe i muszą zostać potwierdzone przez innych źródeł. Dlatego polecamy korzystanie z kilku źródeł informacji, aby mieć pełny obraz sytuacji.

12. Jak długo trwają i jakie są koszty postępowań upadłościowych?

Każde postępowanie upadłościowe jest indywidualne i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj upadłości i ilość spraw w danym sądzie, jednakże zwykle trwają one od kilku miesięcy do kilku lat. Warto pamiętać, że postępowanie upadłościowe nie kończy się z chwilą ogłoszenia upadłości, ponieważ może ono trwać dłużej ze względu na wiele czynników. W takim czasie upadły może m.in. dostać moralnego wsparcia, pozwala to na kontakt z wierzycielami, sfinalizowanie transakcji i uregulowanie różnych aspektów związanych z procedurą.

Koszty postępowań upadłościowych również są uzależnione od wielu czynników. Najważniejszym czynnikiem decydującym o kosztach są kwoty wierzytelności, które dotyczą konkretnej sprawy. W rzeczywistości koszty te mogą sięgać tysięcy złotych. Rodzaj postępowania, ilość wierzycieli lub ich wysokość również wpływają na koszta. W przypadku, gdy upadłość jest prowadzona przez syndyka, to także pobierane są opłaty za jego usługi, co również wpływa na całkowite koszty postępowania.

13. Dlaczego nie warto składać podpisu pod umowami z osobami, które zdeklarowały upadłość?

Zacznijmy od podstaw – co to w ogóle jest upadłość? To stan, w którym osoba fizyczna lub prawna przestaje mieć zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Może to wynikać z różnych przyczyn, na przykład z powodu braku płynności finansowej lub z powodu niskiej sprzedaży. W takim przypadku dłużnicy muszą podjąć działania, które pomogą im zapanować nad swoimi finansami i w końcu wyjść na prostą. Jednym z takich działań jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Jeśli ktoś, z kim chcesz podpisać umowę, zdeklarował upadłość, powinieneś wykazać szczególną ostrożność. W zasadzie nie warto podpisywać umowy z takimi osobami. Oto dlaczego:

 • Ryzyko niemożności odzyskania długu: Osoby z upadłością muszą uregulować swoje zobowiązania finansowe przed zgodą na umowę. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której nie będą w stanie spłacić swojego zadłużenia, może to prowadzić do straty pieniędzy dla innych stron umowy.
 • Niedoszacowanie ryzyka: Niektórzy ludzie, którzy zdeklarowali upadłość, starają się działać agresywnie, aby odzyskać pieniądze. W takim przypadku nawet niewielka kwota może się przekształcić w dużą stratę finansową dla drugiej osoby.

14. Co robić w przypadku braku informacji o upadłości deklarowanej przez danej osoby?

W przypadku braku informacji o upadłości deklarowanej przez daną osobę warto się zastanowić, czy taka informacja faktycznie istnieje. Przede wszystkim warto skorzystać z publicznych rejestrów sądowych, które są udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Korzystając z takiego rejestru, można sprawdzić, czy dana osoba faktycznie ogłosiła upadłość, a w przypadku stwierdzenia jej faktyczności, można dowiedzieć się, w którym sądzie odbyła się procedura i kto jest uprawniony do zgłaszania wierzytelności.

W przypadku braku informacji o upadłości w rejestrze warto również skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak radcowie prawni czy adwokaci, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w dziedzinie upadłości. Współpraca z takim specjalistą może pomóc w szybszym znalezieniu poszukiwanych informacji oraz wdrożeniu właściwych działań w przypadku, gdy dana osoba faktycznie ogłosiła upadłość.

 • Warto skorzystać z publicznych rejestrów sądowych, aby sprawdzić, czy dana osoba ogłosiła upadłość.
 • W przypadku braku informacji w rejestrze warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak radcowie prawni czy adwokaci.

15. Jakie zagrożenia wiążą się z podejmowaniem współpracy z firmą upadłą?

W dzisiejszych czasach wiele firm dotkniętych jest kłopotami finansowymi. W wyniku problemów z płynnością, firma może zbankrutować lub ogłosić upadłość. Zanim podejmiesz decyzję o współpracy z taką firmą, warto zastanowić się, jakie zagrożenia wiążą się z takim działaniem.

1. Ryzyko straty finansowej
Jeśli zawrzesz umowę z firmą upadłą, możesz ponieść straty finansowe. Firma może okazać się niewypłacalna, co oznacza, że nie otrzymasz zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Co więcej, firma może również mieć zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS, co może oznaczać, że Ty także będziesz musiał uregulować te zobowiązania.

2. Pogorszenie wizerunku marki
Współpraca z firmą upadłą może negatywnie wpłynąć na Twoją markę. Może to zaszkodzić Twojej reputacji oraz zaufaniu, jakim cieszy się Twoja firma wśród klientów. Potencjalni kontrahenci czy inwestorzy mogą uznać, że Twój biznes nie jest stabilny i zbyt ryzykowny, żeby z nim współpracować. Dlatego warto rozważyć ryzyka, zanim podejmiesz decyzję o współpracy z firmą upadłą.

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące artykułu „Jak sprawdzić, czy ktoś ma upadłość?”

Q: Co to jest upadłość?
A: Upadłość to sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich długów, a jego wierzyciele składają wniosek o ogłoszenie upadłości.

Q: Jak sprawdzić, czy ktoś ma upadłość?
A: Można to sprawdzić poprzez wizytę w sądzie lub przez skorzystanie z usług Krajowego Rejestru Sądowego.

Q: Gdzie znajduje się sąd, gdzie można uzyskać informacje o upadłości?
A: Informacje o upadłości można uzyskać w sądzie rejonowym, w którym dłużnik ma siedzibę lub mieszka.

Q: Jakie informacje będą potrzebne do wyszukania danych o upadłości?
A: Do wyszukania danych o upadłości potrzebne będą informacje dotyczące dłużnika, takie jak Imię i Nazwisko, PESEL lub numer KRS.

Q: Czy można uzyskać te informacje online?
A: Tak, informacje o upadłości można znaleźć online, korzystając z usług Krajowego Rejestru Sądowego.

Q: Co zrobić, jeśli odkryję, że ktoś ma upadłość?
A: W przypadku, gdy odkryjemy, że ktoś ma upadłość, powinniśmy zwrócić uwagę na istniejące zobowiązania względem tej osoby i zachować ostrożność w kontakcie biznesowym lub prywatnym.

Q: Czy jest możliwe, aby ktoś ukrywał swoją upadłość?
A: W niektórych przypadkach dłużnik może próbować ukryć swoją upadłość, jednak postępowanie upadłościowe jest jawne, a informacje o nim są dostępne w sądzie oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Q: Czy można uniknąć postępowania upadłościowego?
A: Tak, w niektórych przypadkach można uniknąć postępowania upadłościowego, poprzez negocjacje z wierzycielami i uzgodnienie planu spłaty długów. Warto jednak pamiętać, że unikanie postępowania upadłościowego powinno być ostatecznością i dotyczyć tylko sytuacji, gdy jest to możliwe w sposób legalny i uczciwy.

Podsumowując, wykrycie czy ktoś ma upadłość jest niezbędne, gdy zamierzamy nawiązać z ta osobą współpracę lub udzielić jej pożyczki. Istnieją różne sposoby na sprawdzenie takiej informacji, a wybór odpowiedniego zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Warto jednak pamiętać, że takie kwestie wymagają odpowiedniego podejścia i weryfikacji, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Dlatego, zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi i usług, które ułatwią proces sprawdzenia upadłości osób fizycznych lub przedsiębiorstw.
Jak sprawdzić, czy ktoś ma upadłość?

W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej zdarza się, że ludzie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i podejmują decyzję o ogłoszeniu upadłości. W takich przypadkach, ważne jest, abyśmy byli świadomi czy dana osoba ma historię związanej z nią upadłości. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów, które pomogą nam sprawdzić, czy ktoś posiada upadłość w swojej historii finansowej.

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z Biura Informacji Gospodarczej, gdzie możemy uzyskać informacje na temat upadłości danej osoby. Popularne biura takie jak BIK, KRD czy BIG mają w swojej bazie danych informacje na temat osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, które ogłosiły upadłość. Wystarczy złożyć wniosek i zapłacić odpowiednią opłatę, a otrzymamy szczegółowy raport na temat sytuacji finansowej osoby w zainteresowaniu.

Kolejnym sposobem jest skorzystanie z wyszukiwarek internetowych. Szukając informacji na temat konkretnej osoby, możemy natrafić na artykuły lub informacje w portalach prawniczych, które podają takie istotne dane. Warto pamiętać, że wynik takiej wyszukiwarki może nie zawsze być aktualny i nie zawsze to pewne źródło informacji, więc zawsze warto sprawdzić kilka różnych miejsc i na pewno również weryfikować wszelkie informacje.

Kolejnym krokiem, który można podjąć, jest skierowanie pytania do sądu. Jeśli mamy pewność, że dana osoba ogłosiła upadłość, możemy zgłosić się do sądu, który prowadził ten proces i poprosić o dostęp do akt. Sąd nie udostępnia jednak informacji publicznie, dlatego niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak pełnomocnictwo lub akt urodzenia, które potwierdzają nasze uprawnienia do uzyskania takiej informacji.

Ostatnim sposobem jest skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy mają pełen dostęp do informacji na temat upadłości danej osoby. Taka osoba będzie miała dostęp do specjalistycznych baz danych i będzie mogła przedstawić nam rzetelne informacje na ten temat. Jednak należy pamiętać, że usługi takie będą pociągały za sobą jakiekolwiek koszty.

Wnioskiem jest to, że istnieje kilka sposobów, które można wykorzystać do sprawdzenia, czy dana osoba ma na swoim koncie upadłość. Warto zaznaczyć, że takie informacje mogą być ważne, zwłaszcza w przypadku podejmowania współpracy biznesowej lub inwestycji finansowej. Zawsze warto upewnić się, że nasz potencjalny partner nie posiada dużej historii zadłużenia, które mogłoby wpłynąć na nasze interesy.

Jak sprawdzic czy ktos ma upadłość?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej