Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Jak sprawdzić czy została ogłoszona upadłość?

Jak sprawdzić czy została ogłoszona upadłość?

W dzisiejszych czasach, wiele firm w Polsce zmaga się z trudnościami finansowymi, co często prowadzi do ogłoszenia upadłości. W takiej sytuacji, pracownicy, dostawcy i klienci mogą mieć problemy z odzyskaniem swoich należności. Dlatego też, istotne jest, aby wiedzieć jak sprawdzić, czy dana firma ogłosiła upadłość. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów na sprawdzenie, czy dana firma ogłosiła upadłość i jakie kroki warto podjąć, jeśli tak się stało.

Spis Treści

1. Podstawy upadłości w Polsce – krótki przegląd prawa

Podstawy upadłości w Polsce opierają się na ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Według niej, przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli przestał być w stanie regulować swoje zobowiązania finansowe. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości, wierzyciele mogą się do tego odwołać.

Procedura upadłościowa w Polsce jest złożona i wymaga precyzyjnego działania przedsiębiorcy czy też osoby prawnej, która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. W ramach postępowania upadłościowego, wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności, a organizatorzy postępowania dążą do sprzedaży majątku dłużnika w celu spłaty tych wierzytelności. Po zakończeniu procedury upadłościowej następuje likwidacja firmy lub ewentualnie jej reorganizacja.

2. Kto może ogłosić upadłość firmy w Polsce?

Upadłość firmy to nie tylko trudny czas dla przedsiębiorcy, ale również dla zatrudnionych w firmie pracowników i kontrahentów. W Polsce upadłość firmy może zostać ogłoszona przez kilka podmiotów.

 • Przedsiębiorca – jest to jednostka, której przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności gospodarczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przedsiębiorca może ogłosić upadłość swojej firmy w przypadku, gdy z powodu niewypłacalności firma nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.
 • Wierzyciel – osoba, która posiada nieuregulowane wierzytelności wobec przedsiębiorcy lub firmy, może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wierzyciele mają ważny interes w ogłoszeniu upadłości, ponieważ po ogłoszeniu upadłości mają szansę odzyskać część swoich należności.
 • Sąd – może ogłosić upadłość firmy na skutek wniosku przedsiębiorcy lub wierzyciela w przypadku braku zasadności tych wniosków lub z powodu niewłaściwości wydanych postanowień.

3. Kiedy warto sprawdzić czy firma ogłosiła upadłość?

W przypadku podjęcia współpracy z firmą, szczególnie z tą, z którą nie mieliśmy dotyków w przeszłości, warto zgłębić informacje na temat jej kondycji finansowej. Często zdarza się, że przedsiębiorstwa działające na granicy bankructwa, dążą do podpisania umowy z partnerem biznesowym w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku, pomnożenia zysków itp. Takie podejście może jednak skutkować poważnymi problemami po naszej stronie – przede wszystkim przestojem w dostawach, ale również trudnościami w odzyskaniu należności za wykonane usługi.

Z racji tego, że nie da się precyzyjnie określić momentu ogłoszenia upadłości przez firmę, warto jednak regularnie monitorować jej kondycję finansową. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w której zdecydowanie warto włączyć alarmy i zacząć dokładniej śledzić działania kontrahenta:

 • kiedy przestał odpowiadać na nasze zapytania lub wyjaśnienia
 • kiedy opóźnienia płatnicze ulokowane są w logice finansowej, ale ich czas się przedłuża
 • kiedy widoczne są nieprzemyślane inwestycje, które przy niskiej rentowności branży nie przynoszą pozytywnych efektów biznesowych
 • kiedy rynek zewnętrzny zaczął wyraźnie tracić zainteresowanie na produktem lub usługą danego przedsiębiorstwa

Gdy zdiagnozujemy powyższe symptomy, warto zacząć działać i podjąć decyzję o zakończeniu współpracy z danym partnerem biznesowym lub przynajmniej redukowaniu obrotów handlowych z nim. Wszystko po to, aby uniknąć niedogodności i strat związanych ze zbankrutowaniem naszego kontrahenta.

4. Jakie informacje o upadłości firmy można znaleźć w KRS?

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) można znaleźć wiele informacji dotyczących upadłości firmy. Pierwszą z nich jest wpis o ogłoszeniu upadłości, który zostaje umieszczony w KRS przez sąd i informuje on o fakcie ogłoszenia upadłości danej firmy.

Drugą ważną informacją, którą można odnaleźć w KRS, są informacje dotyczące postępowania upadłościowego, a więc dokładna data ogłoszenia upadłości, nazwa sądu, który zajmuje się daną sprawą, jak również informacja na temat syndyka masy upadłościowej. Wszystkie te informacje są ważne dla każdej osoby, która chce poznać bardziej szczegółowo sytuację finansową danej firmy, jak również jej właścicieli. Warto zaznaczyć, że na stronie krs-online.com można uzyskać dostęp do tych informacji za pomocą wyszukiwarki firmowej, która jest dostępna po wpisaniu poszukiwanej nazwy firmy.

5. Co to jest Monitor Sądowy i Gospodarczy?

Monitor Sądowy i Gospodarczy to oficjalne czasopismo Rzeczypospolitej Polskiej, którego wydawanie jest regulowane ustawowo. Jest on odpowiednikiem amerykańskiego „Federal Register”. Celem Monitora jest publikacja aktów prawnych, w tym aktów wykonawczych, orzeczeń sądów, ogłoszeń, zamówień publicznych, informacji o nieruchomościach i innych dokumentów.

Dokumenty w Monitorze są codziennie aktualizowane i dostępne online. Każdy zapis jest opatrzony numerem Dziennika Ustaw, datą publikacji oraz datą wejścia w życie. Monitor jest źródłem wiedzy dla różnych branż, w tym prawników, przedsiębiorców i naukowców, którzy korzystają z informacji w nim zamieszczonych, aby pozostać na bieżąco z obecnymi przepisami. Przydatny jest także dla osób, które planują przeprowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

 • Monitor Sądowy i Gospodarczy to oficjalny dziennik Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wydawany jest w celu publikacji aktów prawnych, orzeczeń sądowych, ogłoszeń, zamówień publicznych i innych dokumentów.
 • Dokumenty są regularnie aktualizowane i dostępne online.
 • Jest to nieocenione źródło wiedzy dla prawników, przedsiębiorców i naukowców zainteresowanych zasadami funkcjonowania biznesu w Polsce.

Będąc tak istotnym źródłem informacji, Monitor Sądowy i Gospodarczy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu przejrzystości i pewności prawnej dla przedsiębiorców. Znajomość jego funkcjonowania oraz umiejętność jego przeglądania stanowi istotną część procesu podejmowania decyzji biznesowych na polskim rynku.

6. Jakie informacje o upadłości firmy znajdują się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym znajdują się informacje o ogłoszeniach upadłościowych firm oraz narzędzia pomocne w analizie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy oraz inwestorzy korzystają z Monitora, aby zwiększyć swoją wiedzę i minimalizować ryzyko utraty własnych środków finansowych.

W Monitorze znajdują się informacje dotyczące m.in.:

 • ogłoszeń i decyzji w sprawach upadłościowych i układowych,
 • rejestrów sądowych i przedsiębiorców,
 • plebiscytów i rankingów przedsiębiorców,
 • aktualnych zmian w prawie,
 • międzynarodowych baz informacji gospodarczych.

Dostęp do Monitora Sądowego i Gospodarczego jest nieodzowny w przypadku podejmowania decyzji związanych z biznesem i inwestycjami, mobilizuje do podjęcia działań, wprowadza w aktualną sytuację gospodarczą, a także uczy rozpoznawania i przeciwdziałania ryzyku związanemu z prowadzeniem własnej firmy.

7. Jakie dokumenty należy zebrać, aby sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość, musisz zebrać pewne dokumenty, które pozwolą Ci potwierdzić status firmy. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które należy zbierać:

 • Monitor Sądowy i Gospodarczy – to oficjalne źródło informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych w sądach.
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy pozwala sprawdzić, czy firma nadal jest zarejestrowana jako spółka.
 • Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego – to system informatyczny, który umożliwia dostęp do danych z KRS. Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat firmy, takie jak dane kontaktowe, kapitał zakładowy, nazwiska osób zarządzających firmą.
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (KRD) – tam weryfikuje się, czy firma nie znajduje się na liście dłużników.

Jeśli na podstawie zebranych informacji podejrzewasz, że firma ogłosiła upadłość, możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu. Będzie to wymagało dodatkowych dokumentów i może być skomplikowanym procesem. Dlatego warto zwrócić się do fachowej pomocy prawnika. Jeśli prowadziłeś interesy z firmą, która ogłosiła upadłość, należy skontaktować się z syndykiem, który odpowiada za proces upadłości.

Zbieranie odpowiednich dokumentów jest kluczowe, jeśli chcesz potwierdzić, czy firma ogłosiła upadłość. Niezbędne dokumenty to m.in. Monitor Sądowy i Gospodarczy, KRS, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (KRD). Weryfikacja tych dokumentów pozwala na potwierdzenie statusu firmy oraz działań podejmowanych przez nią w przypadku upadłości. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym procesie, warto skorzystać z usług prawnika lub kontaktować się z syndykiem, który odpowiada za proces upadłości.

8. Jakie kroki należy podjąć, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele wyzwań i ryzyk, które mogą prowadzić do trudnych decyzji. Jedną z nich jest ogłoszenie upadłości firmy. Jakie kroki należy podjąć, aby to zrobić?

 • Pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z prawnikiem, który specjalizuje się w sprawach dotyczących upadłości. Prawnik pomoże w oszacowaniu sytuacji finansowej firmy oraz doradzi, czy ogłoszenie upadłości jest najlepszym rozwiązaniem.
 • Następnie należy zebrać całą dokumentację dotyczącą prowadzonej działalności, w tym umowy, rachunki oraz wszelkie dokumenty związane z długami. Niezbędne dokumenty to m.in. umowa najmu lub własności lokalu, umowa z pracownikami, kontrakty z dostawcami oraz dokumenty związane z przepływem finansowym w firmie.
 • Potrzebny będzie również akt założycielski firmy oraz informacje o zleceniodawcach, wierzycielach i pracownikach.
 • Kolejnym krokiem jest zgłoszenie upadłości do sądu. Do sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości razem z wymaganymi dokumentami. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące nazwy i siedziby firmy, stanu majątkowego oraz informacje o wierzycielach.
 • Po złożeniu wniosku, sąd wyznaczy upadłego syndyka, który zapewni prawidłowe przeprowadzenie procesu upadłościowego. Syndyk ma za zadanie zabezpieczyć majątek firmy, a następnie sprzedać go i podzielić zebrane środki między wierzycielami.

Podsumowując, zgłoszenie upadłości firmy nie jest łatwym zadaniem i wymaga dobrze przemyślanej decyzji oraz odpowiedniego przygotowania dokumentów. Z pomocą odpowiedniego doradcy, proces ten może przebiegać znacznie sprawniej i skuteczniej.

9. Jakie są konsekwencje dla wierzycieli, gdy firma ogłasza upadłość?

W momencie, gdy firma ogłasza upadłość, wierzyciele są poważnie zagrożeni. Konsekwencje upadłości dla nich są następujące:

 • Spowolnienie lub zatrzymanie spłat od dłużników, w tym także od firmy ogłaszającej upadłość.
 • Brak możliwości egzekwowania długu przez wierzycieli, ponieważ firma jest już w trakcie procesu upadłościowego.
 • Strata przez wierzycieli części lub całego długu, w przypadku gdy firma nie ma środków na spłatę swoich zobowiązań.
 • Ryzyko, że wierzyciele poniosą koszty postępowania upadłościowego.

Poza tym, wiele upadających firm posiada wielu wierzycieli, co może skutkować poważnymi sporami między wierzycielami o to, kto powinien uzyskać zwrot swojego długu jako pierwszy. Warto zauważyć, że wierzyciele, którzy zainkasowali zapłatę od upadłej firmy, nie muszą zawsze zwrócić uzyskanej kwoty, co może skutkować jeszcze większymi problemami finansowymi.

10. Jakie są konsekwencje dla pracowników firmy, gdy ta ogłasza upadłość?

Upadłość to dla każdej firmy ciężki czas. Niestety, są to również ciężkie chwile dla pracowników danego przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy firma ogłasza niewypłacalność, pracownicy mogą odczuć skutki finansowe i emocjonalne.

Największe konsekwencje to:

 • Bezrobocie – utrata pracy jest pierwszą myślą pracowników w przypadku upadłości firmy. To często oznacza konieczność zostania bezrobotnym i poszukiwanie nowej pracy.
 • Niewypłacalność – pracownicy mogą doświadczyć trudności finansowych, gdy firma ogłasza upadłość i przestaje wypłacać wynagrodzenia. W takiej sytuacji, ciągłość życiowego utrzymania może ulec przerwaniu.
 • Niezdolność do odebrania wypłaty – w przypadku, gdy firma zgłasza niewypłacalność, pracownicy nie mają możliwości odebrania swojego wynagrodzenia, a ich oszczędności są zagrożone.

Podsumowując, ogłoszenie upadłości przez firmę zawsze jest trudną sytuacją dla pracowników. Warto jednak pamiętać, że istnieją różne możliwości ochrony i wsparcia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych czy pomoc społeczna.

11. Czy upadłość firmy można uniknąć?

Upadłość firmy stanowi jedno z najtrudniejszych doświadczeń, z jakimi może się spotkać przedsiębiorca. Jednakże, istnieją sposoby, aby uniknąć tego scenariusza.

Poniżej przedstawiamy kilka porad, które pozwolą Ci uniknąć upadku Twojej firmy:

 • Śledź swoje finanse – bądź na bieżąco ze swoim bilansem i wynikiem finansowym, aby zawsze wiedzieć jakie masz zasoby. Monitoruj wzrost przychodów i kosztów, aby szybko zareagować, jeśli coś pójdzie nie tak.
 • Utrzymuj stałe przychody – działań mających na celu pozyskiwanie nowych klientów, powiększenie bazy odbiorców i sprzedaż nowych produktów czy usług
 • Zaplanuj swoje wydatki – dokładnie przemyślaj swoje wydatki i nie podejmuj decyzji impulsywnych. Staraj się kontrolować koszty jak najefektywniej jak to tylko możliwe.
 • Działaj szybko – jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w Twoim biznesie, podejmij kroki, aby je naprawić. Jeśli coś nie działa, nie zwlekaj z reakcją – im wcześniej, tym lepiej.

12. Co zrobić, gdy firma, dla której pracuję, ogłosiła upadłość?

Upadłość firmy, dla której pracujemy, może być bardzo stresującym i niepokojącym czasem. W takiej sytuacji warto zachować spokój i przemyśleć swoją sytuację. Poniżej przedstawiam kilka rzeczy, które warto zrobić, gdy firma ogłosi upadłość.

 • Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi wynagrodzenia w przypadku upadłości – zgodnie z prawem pracownicy mają prawo do otrzymania wynagrodzenia za pracę do dnia ogłoszenia upadłości.
 • Sprawdź swoją umowę o pracę – zwróć uwagę na zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy i odprawy.
 • Kontaktuj się z syndykiem – jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie aktywami upadłej firmy. Syndyk może pomóc w procesie uzyskania wynagrodzenia i uporządkowaniu spraw formalnych.

Ważne jest, aby nie dokonywać nagłych decyzji i nie rezygnować ze swojego stanowiska. Staraj się utrzymać kontakt z kolegami z pracy, którzy również zostali dotknięci upadłością firmy i dziel się swoimi obawami i pytaniami. Spotkanie z prawnikiem również może okazać się pomocne w rozwiązaniu problemów związanych z upadłością firmy, w której pracujemy.

13. Jakie możliwości mają przedsiębiorcy, aby odzyskać długi po upadłości firmy?

Zwrot długów po upadłości firmy to dla przedsiębiorcy niezwykle ważna sprawa, którą koniecznie warto uregulować jak najszybciej. Wszakże to pieniądze, które pozwalają na utrzymanie płynności finansowej i rozwój biznesu. W jaki sposób można odzyskać długi po upadłości i czy istnieją jakieś sposoby na przyspieszenie tego procesu? Oto kilka praktycznych wskazówek.

 • Ustalenie listy wierzycieli – pierwszym krokiem w odzyskiwaniu długów powinno być sprawdzenie wszystkich zobowiązań z nimi związanych oraz posiadanych dokumentów. Warto poświęcić czas i przypomnieć o sobie wierzycielom poprzez wysłanie pisma informującego o planowanym odzyskaniu długu.
 • Rozwiązania pozasądowe – jeśli dłużnik ma problemy finansowe, nie ma sensu ryzykować kosztownego procesu sądowego. Warto spróbować załatwiać sprawę poza sądem, poprzez negocjacje z wierzycielami. Można wypracować różnego rodzaju umowy, np. ratalne spłacanie długu czy przejęcie wierzytelności przez eksperta od windykacji.

14. Jakie są najczęstsze przyczyny upadłości firm w Polsce?

Prowadzenie firmy zawsze jest wyzwaniem, a wiele z nich w Polsce ma krótką żywotność. Dlaczego tak się dzieje i co wpływa na to, że firmy upadają? Oto najczęstsze przyczyny upadłości firm w Polsce.

 • Brak inwestycji i źle zarządzana płynność finansowa – zbyt mała ilość środków może prowadzić do braku inwestycji i zaniku zaangażowania w działalność firmy. Przeterminowane płatności, nieefektywna polityka finansowa, brak umiejętności zarządzania budżetem albo nieregularne wpływy to tylko niektóre z głównych problemów.
 • Konkurencja i niski popyt – w dzisiejszych czasach, kiedy rynek rozwija się w zawrotnym tempie, konkurencja stanowi duże zagrożenie dla małych i średnich biznesów. Niski popyt, słabsze wyniki marketingowe, wysokie ceny oraz brak nowoczesnych rozwiązań zwiększają ryzyko bankructwa.

Przyczyn, dla których firmy bankrutują, może być wiele, ale warto zdawać sobie sprawę z głównych czynników, które wpływają na spadek kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dobrze zarządzana firma, z odpowiednimi inwestycjami i profesjonalną polityką finansową, z pewnością ma szansę przetrwania na rynku, ale jednocześnie należy uważać na niektóre pułapki, jakie mogą doprowadzić do upadku biznesu.

15. Jakie są perspektywy dla przedsiębiorców w Polsce po ogłoszeniu upadłości firmy?

Perspektywy dla przedsiębiorców w Polsce po ogłoszeniu upadłości firmy

Po ogłoszeniu upadłości firmy, przedsiębiorcy mogą się znaleźć w trudnej sytuacji. Niemniej jednak, nie oznacza to końca ich działalności. Jakie są perspektywy dla przedsiębiorców w Polsce w takiej sytuacji?

 • Możliwość uzyskania przedłużenia terminu płatności przez wierzycieli;
 • Dostęp do programów wsparcia dla przedsiębiorców;
 • Możliwość restrukturyzacji i odnowienia działalności po upadłości;
 • Możliwość nabycia aktywów upadłej firmy po cenie niższej niż ich wartość;
 • Legalna ochrona przed wierzycielami w trakcie procesu restrukturyzacji czy upadłości.

Dobrze przygotowany plan restrukturyzacji może pozwolić przedsiębiorcom na zredukowanie kosztów, uzyskanie nowych źródeł finansowania lub zwiększenie sprzedaży swoich produktów czy usług. Konieczne jest jednak dokładne przeanalizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w tym długu i zobowiązań, aby móc skutecznie działać. Co ważne, proces restrukturyzacji wymaga czasu i zaangażowania od przedsiębiorcy, a także od całego zespołu firmy.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Jak sprawdzić, czy została ogłoszona upadłość?
A: Aby sprawdzić, czy dana firma została ogłoszona upadłą, należy dokonać wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Q: Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy?
A: Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr prowadzony przez sądy w Polsce, zawierający informacje o firmach, ich właścicielach i zarządach.

Q: Jak dokonać wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?
A: W celu uzyskania informacji o statusie firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wybrać zakładkę KRS. Następnie należy wpisać numer identyfikacyjny REGON, NIP lub nazwę firmy w wyszukiwarkę.

Q: Co to jest Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego?
A: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego to serwis informatyczny udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zawierający informacje na temat firm zarejestrowanych w Polsce.

Q: Jak dokonać wpisu w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego?
A: Aby sprawdzić status firmy w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, należy wejść na oficjalną stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości i wybrać zakładkę CEIDG. Następnie należy wpisać numer identyfikacyjny REGON, NIP lub nazwę firmy.

Q: Czy istnieją inne sposoby na sprawdzenie statusu firmy w Polsce?
A: Tak, można również skorzystać z płatnych wyszukiwarek, które umożliwiają dokonanie sprawdzenia statusu firm w Polsce oraz innych krajach. Można również poprosić o informacje w izbie skarbowej lub w Krajowym Rejestrze Długów.

Podsumowując, upadłość jest procesem, który może wywrócić życie wielu osób i firm do góry nogami. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak sprawdzić, czy dana firma czy instytucja ogłosiła upadłość. Dzięki tym informacjom możemy uniknąć niepotrzebnych ryzyk i utraty pieniędzy. Pamiętajmy, że wiedza to podstawa, a jedyną odpowiedzialność za nasze decyzje ponosimy sami. Zachęcamy więc do korzystania z dostępnych źródeł informacji i dbałości o swoje interesy.
Jak sprawdzić czy została ogłoszona upadłość?

Upadłość jest poważnym i nieodwracalnym krokiem podejmowanym przez przedsiębiorstwa, które z różnych powodów nie są w stanie spłacić swoich długów. Jest to proces, w którym sprawa finansowa firmy zostaje oddana pod nadzór specjalnego organu, znanego jako syndyk. Jednak jak można sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na to pytanie.

Pierwszym krokiem w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość jest skonsultowanie się z Urzędem Patentowym i Rejestracją Handlową (UPiRH). UPiRH jest odpowiedzialny za rejestrację przedsiębiorstw w kraju i prowadzi Rejestr Krajowy Sądowy. W tym rejestrze prowadzone są wpisy dotyczące ogłoszeń upadłości, zarządu restrukturyzacyjnego oraz innych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Dostęp do Rejestru Krajowego Sądowego można uzyskać osobiście w siedzibie UPiRH lub za pośrednictwem ich strony internetowej.

Drugim sposobem na sprawdzenie ogłoszonej upadłości jest skonsultowanie się z Monitoriem Sądowym i Gospodarczym (MSiG). MSiG jest czasopismem zawierającym informacje o ogłoszeniach sądowych, w tym ogłoszenia upadłości i zarządów restrukturyzacyjnych. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest dostępny w formie drukowanej oraz elektronicznej i jego wydania są dostępne publicznie.

Kolejną dostępną opcją jest skorzystanie z bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). KRS to system umożliwiający dostęp do informacji o polskich przedsiębiorstwach i organizacjach, w tym również doniesień o upadłości. Dostęp do KRS jest dostępny zarówno za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w wyznaczonych oddziałach.

Warto również wspomnieć o internetowych wyszukiwarkach ogólnodostępnych, takich jak Google. Wpisanie nazwy przedsiębiorstwa w wyszukiwarkę może dać wstępne informacje na temat ewentualnych ogłoszeń upadłościowych lub informacji prasowych na ten temat. Jest to jednak tylko pierwszy krok, a ostatecznie należy skonsultować się z oficjalnymi źródłami, takimi jak UPiRH, MSiG lub KRS.

Ważne jest również pamiętać, że proces ogłoszenia upadłości jest formalny i wymaga zaangażowania specjalnych organów. Dlatego też, aby mieć pewność co do statusu finansowego przedsiębiorstwa, zawsze warto skorzystać z oficjalnych i wiarygodnych źródeł informacji.

Podsumowując, aby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, można skonsultować się z Urzędem Patentowym i Rejestracją Handlową, Monitoriem Sądowym i Gospodarczym, Krajowym Rejestrem Sądowym lub zastosować wyszukiwarkę internetową. Jednak konieczne jest skorzystanie z oficjalnych i wiarygodnych źródeł informacji, aby mieć pewność co do statusu finansowego danego przedsiębiorstwa.

Jak sprawdzić czy została ogłoszona upadłość?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej