Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Jak sprawdzić wniosek o upadłość?

Jak sprawdzić wniosek o upadłość?

Upadłość to poważne wyzwanie dla każdej firmy. W trudnych sytuacjach finansowych wiele firm może decydować się na złożenie wniosku o upadłość. Aby zapewnić sobie stabilność finansową i możliwość przejścia przez ten trudny okres, ważne jest, aby wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących upadłości może być skomplikowane, ale wiedza na temat sposobu sprawdzenia wniosku jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy. W tym artykule przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć na temat sprawdzania wniosku o upadłość.

Spis Treści

1. Wprowadzenie: co to jest upadłość?

Upadłość to jedna z najczęściej występujących sytuacji w biznesie. Stanowi ona proces prawniczy, który pozwala na uporządkowanie kwestii majątkowych przedsiębiorcy, który z różnych powodów nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Zasadniczo upadłość może dotknąć każdego podmiotu, w tym zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki cywilne, komandytowe, jawne i kapitałowe. W Polsce sprawę upadłości reguluje Kodeks Spółek Handlowych oraz prawo upadłościowe i naprawcze.

Upadłość może wynikać z różnych czynników, takich jak na przykład brak płynności finansowej, nadmierna ekspansja, nieodpowiednie zarządzanie finansami, nieprawidłowe decyzje biznesowe, niski popyt rynkowy, czy nieprzewidziane zdarzenia losowe. Wybawieniem w takiej sytuacji jest postępowanie upadłościowe, którego celem jest ochrona praw wierzycieli oraz uregulowanie kwestii majątkowych dłużnika. W toku upadłości następuje likwidacja majątku przedsiębiorstwa, przy czym proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku lat.

2. Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku o upadłość

W celu złożenia wniosku o upadłość, należy posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzą sytuację finansową firmy lub osoby prywatnej. Oto lista najważniejszych dokumentów, które będą potrzebne do złożenia wniosku:

 • Umowa spółki – dokument potwierdzający zarejestrowanie firmy oraz informacje na temat wspólników i kapitału zakładowego.
 • Ewidencja działalności gospodarczej – dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, takie jak faktury, rachunki, zestawienia finansowe itp.
 • Umowy najmu i dzierżawy – dokumenty potwierdzające wynajem lub dzierżawę nieruchomości lub lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • Dokumenty księgowe – takie jak bilans roczny, rachunki zysków i strat, księgi rachunkowe, dokumenty dotyczące podatków itp.

Dodatkowo, w przypadku złożenia wniosku o upadłość konsumencką, będą potrzebne również dokumenty potwierdzające dochody, majątek i zobowiązania dłużnika. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego najlepiej skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą w wyborze właściwych dokumentów i wypełnieniu wniosku o upadłość.

3. Jakie są kryteria oceny wniosku o upadłość?

Wniosek o upadłość jest dokumentem, który wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania określonych kryteriów oceny. Oto kilka elementów, które są brane pod uwagę w trakcie oceny wniosku:

 • Sytuacja finansowa – analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem wniosku o upadłość. Osoby oceniające wniosek biorą pod uwagę przede wszystkim zadłużenie, płynność finansową oraz opóźnienia w regulowaniu płatności.
 • Przyczyny upadłości – ważnymi elementami są także przyczyny narastającego zadłużenia. Osoby zajmujące się wnioskiem badają, czy dzieje się to z powodu złej sytuacji rynkowej czy też z powodu błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Szansa na poprawę sytuacji – analizując wniosek o upadłość zwraca się również uwagę na szansę na poprawę sytuacji. Jeśli wydaje się, że przedsiębiorstwo może odzyskać płynność finansową, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Podsumowując, wniosek o upadłość jest dokładnie badany pod kątem sytuacji finansowej, przyczyn upadłości oraz szansa na poprawę sytuacji. Jego ocena jest kluczowa, dlatego warto zadbać o to, aby dokument był kompletny, zawierał rzetelne informacje i przedstawiał dokładny obraz sytuacji.

4. Analiza dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o upadłość

Przy procesie złożenia wniosku o upadłość ważne jest, aby dokładnie przeanalizować całą dokumentację, którą należy przedstawić na posiedzeniu sądu. Zarówno brak, jak i wystąpienie błędów w dokumentacji może prowadzić do wydłużenia procesu upadłościowego, co generuje dodatkowe koszty oraz ryzyko komplikacji. Wskazane jest, aby w trakcie złożenia dokumentów skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika lub doradcy, który zna temat i pomoże uniknąć błędów.

Istotne znaczenie ma też zrozumienie pojęć i wymagań wynikających z prawa upadłościowego. Warto skonsultować się z fachowcami, którzy pomogą ci usunąć wszystkie niezgodności lub luki w dokumentacji. Każdy dokument musi być wypełniony poprawną treścią, a także musi zawierać szczegółowe informacje, które są wymagane przez prawo. Spanie spore znaczenie ma skrupulatne wykonanie zadania, w tym przypadku różne elementy, a nawet nianieiodpowiednio wypełnione pola, mogą spowodować dalsze problemy.

5. Sprawdzanie przyczyn upadłości wnioskodawcy

Większość wnioskodawców, którzy planują rozpoczęcie swojego biznesu, nie zdają sobie sprawy, że nieprawidłowe działania mogą doprowadzić do upadłości. Sprawdzanie przyczyn upadłości jest jednym z najważniejszych etapów, w celu uniknięcia powtórzenia błędów w przyszłości.

Jednym z powodów upadłości może być brak funduszy na pokrycie wydatków biznesowych. Taka sytuacja może wynikać z niewłaściwego zarządzania pieniędzmi lub nieprawidłowego planowania budżetu. Inną przyczyną upadłości może być brak umiejętności dotarcia do klientów, sprzedawania produktów lub usług w opłacalny sposób. W tym przypadku warto wziąć pod uwagę wynajęcie specjalisty ds. marketingu, który wesprze firmę w rozwijaniu skutecznych strategii sprzedażowych.

6. Weryfikacja listy wierzycieli i ich roszczeń

Podczas prowadzenia postępowania upadłościowego istotnym etapem jest . W tym celu są zbierane dokumenty potwierdzające stan posiadania długu oraz przedstawiane są dokumenty strony wierzyciela, np. umowa zlecenia, faktury czy protokoły potwierdzające odbiór towarów. Na podstawie tak zebranych dowodów sąskładana jest lista wierzycieli, która określa sumę postulowanych kwot z tytułu długu.

jest procesem skomplikowanym i wymagającym sumienności. Przede wszystkim jest to etap, na którym może pojawić się wiele sporów pomiędzy stronami postępowania. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby przeprowadzić weryfikację zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz z wysokim poziomem profesjonalizmu i dokładności. Warto zdawać sobie sprawę, że błędy na tym etapie postępowania mogą znacznie wpłynąć na wynik całego procesu upadłościowego.

 • jest obowiązkiem zarządu debitora w związku z ogłoszeniem upadłości.
 • Proces weryfikacji należy przeprowadzić sumiennie i dokładnie, aby uniknąć błędów oraz sporów pomiędzy stronami postępowania.
 • Sporządzenie prawidłowej listy wierzycieli i właściwe rozpatrzenie ich roszczeń jest kluczowe dla wyniku całego procesu upadłościowego.

7. Sprawdzenie czy zostały zachowane wymagania formalne w związku z złożeniem wniosku

W celu osiągnięcia sukcesu w złożeniu wniosku, ważne jest, aby upewnić się, że spełnia się wszystkie wymagania formalne. Oto lista elementów, na które należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do złożenia wniosku:

 • Sprawdź, czy dostarczono wymagane dokumenty i informacje
 • Sprawdź, czy wniosek został wypełniony poprawnie
 • Sprawdź, czy wniosek został złożony w odpowiednim formacie
 • Sprawdź, czy wniosek został złożony przed upływem terminu

Nie spełnienie któregoś z tych punktów może spowodować odrzucenie wniosku lub opóźnienie procesu. Warto więc poświęcić czas na dokładne sprawdzenie, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z wymaganiami formalnymi.

Oprócz wymienionych wyżej czynników, nie należy zapominać o innych kwestiach, które również mogą negatywnie wpłynąć na proces złożenia wniosku. Należy upewnić się, że wszelkie dane, takie jak nazwy i adresy, zostały wprowadzone poprawnie. W tym celu można skorzystać z narzędzi do sprawdzania błędów ortograficznych i gramatycznych. Co więcej, dobrze jest przed złożeniem wniosku skonsultować się z osobą lub organizacją, która może pomóc w jego poprawnym uzupełnieniu i złożeniu. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko popełnienia błędów i przyspieszyć proces złożenia wniosku.

8. Odrzucenie lub przyjęcie wniosku o upadłość

Jednym z najważniejszych momentów procesu upadłościowego jest przyjęcie lub odrzucenie wniosku o upadłość. Decyzja ta jest podejmowana przez sąd, który uwzględnia wszelkie okoliczności i argumenty przedstawione przez stronę składającą wniosek oraz wierzycieli.

W przypadku przyjęcia wniosku o upadłość, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika. W celu uregulowania spraw finansowych wierzycieli zostaje wyznaczony syndyk, który zarządza majątkiem dłużnika oraz przeprowadza aukcje majątku w celu zebrania środków na spłatę zobowiązań. W przypadku odrzucenia wniosku o upadłość, dłużnik pozostaje w sytuacji kryzysowej i może starać się o uzyskanie pomocy w inny sposób, na przykład poprzez negocjacje z wierzycielami lub zewnętrzną pomoc w zarządzaniu finansami.

9. Konsultacje z biegłymi w zakresie upadłości

Na rynku usług finansowych w Polsce, wiele firm kieruje się specjalizacją w dziedzinie upadłości, niestety niewiele z nich może pochwalić się rzetelnymi i skutecznymi konsultacjami z biegłymi. Dlatego ważne jest, aby wybrać renomowaną i doświadczoną firmę, która zapewni specjalistyczne porady w zakresie upadłości i pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych błędów w trakcie procesu.

W ramach naszych usług oferujemy szeroki zakres konsultacji z biegłymi w dziedzinie upadłości. Nasi eksperci zapewniają profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, począwszy od analizy sytuacji finansowej klienta, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i oceny możliwości wdrożenia skutecznych działań naprawczych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych biegłych, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w uzyskaniu ochrony ich interesów oraz maksymalizacji korzyści płynących z procesu upadłościowego.

Nasze obejmują między innymi:

 • określenie rodzaju postępowania upadłościowego najbardziej odpowiedniego dla danej sytuacji,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
 • współpracę z wierzycielami w celu zminimalizowania ich strat,
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami i instytucjami finansowymi,
 • wykrywanie nieprawidłowości w procesie upadłościowym i ich eliminowanie,
 • nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego,
 • pomoc w odtworzeniu bazy klientów po zakończeniu procesu upadłościowego.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie upadłościowym, skontaktuj się z nami, a nasi biegli zapewnią Ci rzetelne i skuteczne konsultacje oraz pomoc w prowadzeniu procesu upadłościowego.

10. Bieżące monitorowanie sytuacji finansowej w okresie upadłości

Monitorowanie sytuacji finansowej jest kluczowym zadaniem podczas procesu upadłości. To kompleksowy proces, który wymaga ścisłego nadzoru zarówno nad bieżącymi, jak i przyszłymi finansowymi wypłatami, jakie muszą zostać dokonane w ramach upadłości.

Aby zapewnić skuteczne monitorowanie sytuacji finansowej, istotne jest, aby wyznaczyć specjalne narzędzia i procedury, które pozwolą na ciągłą kontrolę nad transakcjami pieniężnymi i stanem kont bankowych. Monitorowanie sytuacji finansowej w okresie upadłości umożliwia rozpoznanie problemów i wykrycie nieprawidłowości na wczesnym etapie, co pozwala na podjęcie szybkich działań naprawczych.

Podczas monitorowania sytuacji finansowej, warto uwzględnić takie elementy jak:

 • Śledzenie wpływów i wypływów pieniężnych
 • Analiza planów spłat długu
 • Kontrola nad transakcjami w bazie danych
 • Ścisłe nadzorowanie nad wypłatą kwoty windykacyjnej

Dzięki takiej kontroli, można szybko wykryć nieprawidłowości w systemie i zareagować odpowiednio. Monitorowanie sytuacji finansowej to zatem kluczowy element w ramach procesu upadłości, który pozwala na zidentyfikowanie problemów i zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

11. Sprawdzenie poprawności wypłat wierzycieli z masy upadłościowej

W procesie upadłościowym niezwykle ważną rolę odgrywa weryfikacja wypłat wierzycieli, co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów i zapewnienie równego traktowania wszystkich zainteresowanych. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy dokumentów i danych dotyczących masy upadłościowej, co pozwoli na prawidłową ocenę prawidłowości prowadzonych działań.

Podczas kontroli należy w szczególności zwrócić uwagę na różnice w wysokości przyznanych wypłat, nadpłaty lub niedopłaty, które mogą mieć istotne znaczenie dla wierzycieli. Istotne jest również dokładne sprawdzenie terminów i sposobu wypłat, w celu zapewnienia, że wszystkie osoby uprawnione otrzymały wymagane środki w określonym czasie i formie.

 • Weryfikacja dokumentów dotyczących wypłat
 • Analiza danych dotyczących masy upadłościowej
 • Sprawdzenie różnic w wysokości przyznanych wypłat
 • Kontrola terminów i sposobu wypłat

Prawidłowe przeprowadzenie procesu weryfikacji wypłat wierzycieli to kluczowy etap postępowania upadłościowego, który pozwala na zapewnienie uczciwości i przejrzystości działań, a tym samym na zachowanie zaufania oraz pozytywnej opinii na rynku. Dlatego też warto zlecić sprawdzenie poprawności wypłat specjalistom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i umiejętności w tym zakresie.

12. Analiza powodów ewentualnego niewypłacalności

Podczas analizy niewypłacalności, należy zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą przyczynić się do problemów finansowych danego przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Niska marża zysku – jeśli przedsiębiorstwo ma małą marżę zysku, to wystarczy niewielkie zmniejszenie sprzedaży, aby wpłynęło to na zdolność finansową firmy.
 • Zła polityka kredytowa – udzielanie długoterminowych kredytów, bez odpowiedniej oceny zdolności kredytowej, może doprowadzić do konieczności refinansowania zobowiązań, co zwiększa koszty.
 • Zbyt duże zobowiązania – gdy przedsiębiorstwo ma wiele zobowiązań, może mieć trudności z ich spłatą, szczególnie w sytuacji obniżenia sprzedaży.

Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na niewypłacalność przedsiębiorstwa, jest brak dywersyfikacji klientów. Jeśli firma jest zależna od jednego lub kilku kontrahentów, to ewentualne problemy finansowe u klienta, mogą wpływać na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Należy również zwrócić uwagę na brak planów wynikowych, który może prowadzić do sporów z pracownikami lub braku planowania inwestycji. Wszystkie te czynniki powinny być dokładnie przeanalizowane, aby zapobiec niewypłacalności przedsiębiorstwa.

13. Przygotowanie opinii i raportów na temat postępowania upadłościowego

Jednym z najważniejszych kroków w procesie upadłościowym jest przygotowanie opinii i raportów. Są one potrzebne, aby móc dokładnie przeanalizować sytuację dłużnika w trakcie procesu upadłościowego oraz opisać stan majątkowy w momencie ogłoszenia upadłości. Opinie i raporty te są jednocześnie niezbędne dla wierzycieli, którzy mają prawo do zapoznania się z dokumentacją związaną z postępowaniem upadłościowym.

W skład przygotowania opinii i raportów wchodzą m.in. rozliczenia finansowe, estymacje cen, sprawozdania z badań rynkowych, struktura majątku, analiza dochodów i wydatków, a także wycena przedsiębiorstwa, jeśli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą. Ważne, aby sporządzać je dokładnie i na bieżąco, ponieważ pomogą uniknąć problemów związanych z nieterminowymi płatnościami i uchybieniami formalnymi. Przygotowanie opinii i raportów jest jednocześnie sposobem na osiągnięcie celów postępowania upadłościowego, którymi są głównie zaspokojenie wierzycieli, zminimalizowanie strat i wyjście z bankructwa.

 • Czym są opinie i raporty w procesie upadłościowym?
 • Dlaczego są niezbędne dla postępowania upadłościowego?
 • Co znajduje się w składzie przygotowania opinii i raportów?
 • Jakie cele są związane z przygotowaniem opinii i raportów?

14. Okresowe kontrolowanie działań związanych z procedurą upadłości

W procesie upadłości, kolejne elementy procedury podlegają stałemu monitorowaniu i kontroli celem zapewnienia przejrzystości i zachowania standardów. Jednym z kluczowych etapów w procesie upadłości jest .

W ramach tej kontroli, monitorowana jest dokładność i prawidłowość dokumentacji, stanu majątkowego i finansowego, terminów oraz sposobu wykonywania zadań przewidzianych w procedurze upadłości. Organom kontrolnym, przeważnie sądowi, przysługują uprawnienia do wglądu w dokumenty, wymagania uzupełnienia lub poprawienia wpisów, sprawdzenie poprawności obliczeń oraz zuzycia kosztów inwestycyjnych.

 • Kontrolowanie dokładności i prawidłowości dokumentacji
 • Monitorowanie stanu majątkowego i finansowego
 • Kontrola terminów
 • Weryfikacja sposobu wykonywania zadań przewidzianych w procedurze upadłości

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, organy kontrolne mają prawo do wymierzenia sankcji lub nakładania kar. Dlatego tak ważne jest rzetelne i sumienne wykonywanie każdego etapu procedury upadłości, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i problemów. Wiarygodność i transparentność procesu upadłości jest najważniejsza zarówno dla wierzycieli jak i dla dłużnika.

15. Podsumowanie: jak ważne jest dokładne sprawdzenie wniosku o upadłość?

Podsumowując, dokładne sprawdzenie wniosku o upadłość jest kluczowe dla wszystkich zainteresowanych stron. Właściciele firm, wierzyciele i prawnicy powinni wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje dotyczące dłużnika i jego sytuacji finansowej przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość.

Warto podkreślić, że nie dbanie o dokładne sprawdzenie wniosku o upadłość może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak wprowadzenie w błąd sądu, utrata szansy na rekompensatę wierzycieli czy naruszanie praw dłużnika. Dlatego też, zawsze należy zachować ostrożność i dokładnie przeprowadzić badania, korzystając z różnorodnych źródeł informacji, takich jak bankructwo rejestru publicznego, informacje z sądu lub opinie ekspertów.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Jakie dokumenty potrzebne są do sprawdzenia wniosku o upadłość?

A: Aby sprawdzić wniosek o upadłość, należy mieć dostęp do dokumentów związanych z postępowaniem sądowym. Wymagane dokumenty zależą od rodzaju postępowania i mogą obejmować m.in. wniosek upadłościowy, uzasadnienie wniosku, protokoły z rozpraw oraz listę wierzycieli.

Q: Jak mogę uzyskać dostęp do dokumentów z postępowania upadłościowego?

A: Dokumenty z postępowania upadłościowego są przechowywane w sądzie, który prowadził postępowanie. Aby uzyskać dostęp do tych dokumentów, należy złożyć stosowny wniosek do sądu. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, numer akt sprawy oraz uzasadnienie potrzeby uzyskania dokumentów.

Q: Czy mogę sprawdzić wniosek o upadłość online?

A: Tak, w niektórych przypadkach możliwe jest sprawdzenie wniosku o upadłość online. W Polsce istnieje platforma internetowa e-Sąd, dzięki której można uzyskać informacje o postępowaniach sądowych, w tym o postępowaniach upadłościowych. Aby skorzystać z tej platformy, należy założyć konto użytkownika i dokonać opłaty za pobranie informacji.

Q: Czy istnieją firmy lub osoby, które pomagają w sprawdzeniu wniosku o upadłość?

A: Tak, istnieją firmy oraz osoby, które specjalizują się w świadczeniu usług związanych z postępowaniem upadłościowym, w tym w sprawdzaniu wniosków o upadłość. Można skorzystać z usług takiej firmy, jeśli jest się zainteresowanym sprawdzeniem wniosku o upadłość lub potrzebuje się pomocy w innej kwestii związanej z postępowaniem upadłościowym. Warto jednak zwrócić uwagę na rzetelność takich firm oraz na wysokość ich opłat.

Podsumowując, sprawdzenie wniosku o upadłość może być skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Jednakże, dzięki różnorodnym narzędziom i informacjom online, możesz sprawdzić status swojego wniosku bez wychodzenia z domu. Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z uprawnionym adwokatem lub rzecznikiem ds. upadłości, którzy pomogą Ci uporać się ze wszystkimi problemami związanymi z Twoim wnioskiem. Warto pamiętać, że w przypadku upadłości, szybka reakcja może sprawić, że unikniemy wielu nieprzyjemnych konsekwencji i zapewnić sobie możliwość zaczęcia od nowa.
Jak sprawdzić wniosek o upadłość?

Kiedy firma ogłasza upadłość, może to wpływać na wiele osób i zainteresowanych stron. Bez względu na to, czy jesteś wierzycielem, pracownikiem czy jedynie ciekawym obserwatorem, sprawdzenie wniosku o upadłość może dostarczyć ci niezbędnych informacji na temat sytuacji danej firmy. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy, jak właściwie sprawdzić wniosek o upadłość w Polsce.

Na początek, warto mieć świadomość, że informacje na temat wniosku o upadłość są publicznie dostępne. Można je znaleźć w specjalnym rejestrze upadłości prowadzonym przez sądy gospodarcze. Dostęp do tych informacji można uzyskać poprzez internetowy system S24, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Aby sprawdzić wniosek o upadłość, trzeba najpierw wejść na stronę internetową systemu S24. Następnie należy się zalogować na swoje konto lub utworzyć nowe, jeśli jeszcze go nie posiadamy. Następnie, po zalogowaniu, wybieramy zakładkę „Rejestr przedsiębiorców”. W tym miejscu powinna być dostępna opcja „Rejestr upadłościowy”.

Po wybraniu tej opcji skierowani zostaniemy na stronę z wyszukiwarką. W miejscu „Imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy” należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, w które interesuje nas wniosek o upadłość. W dalszej części formularza można wybrać również inne, bardziej szczegółowe kryteria wyszukiwania, takie jak numer KRS czy NIP.

Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych pól formularza należy kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyświetlą się wówczas wyniki wyszukiwania zgodne z podanymi kryteriami. Na liście można znaleźć przedsiębiorstwa, które ogłosiły wniosek o upadłość lub zostały objęte postępowaniem upadłościowym.

Po znalezieniu interesującego nas wniosku o upadłość, można kliknąć na jego nazwę. Wówczas zostaniemy przekierowani do szczegółowych informacji na temat tego wniosku. Będzie można znaleźć tam takie dane, jak dane dłużnika, data ogłoszenia wniosku o upadłość, sąd, w którym został on złożony, a także informacje dotyczące postępowania upadłościowego.

Warto pamiętać, że informacje zawarte w rejestrze upadłości są aktualizowane na bieżąco. Dzięki temu można śledzić rozwój postępowania upadłościowego i być na bieżąco z sytuacją danego przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne dla wierzycieli, którzy mogą monitorować proces dochodzenia swoich roszczeń w trakcie postępowania upadłościowego.

Podsumowując, sprawdzenie wniosku o upadłość w Polsce jest stosunkowo proste. Dzięki internetowemu systemowi S24 dostępne są publicznie informacje na temat firm, które ogłosiły upadłość lub są objęte postępowaniem upadłościowym. Dostęp do tych informacji można uzyskać poprzez stworzenie konta na stronie S24 i skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej w ramach systemu. Dzięki temu można być dobrze poinformowanym o sytuacji danego przedsiębiorstwa i odpowiednio zareagować na związane z tym konsekwencje.

Jak sprawdzić wniosek o upadłość?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej