Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

jaki sposób iw jakim terminie wykonywane jest umowne prawo odstąpienia od

jaki sposób iw jakim terminie wykonywane jest umowne prawo odstąpienia od

Odstąpienie od umowy to ważna kwestia w prawie konsumenckim, która dotyczy sytuacji, gdy konsument podpisuje umowę, ale chce ją potem rozwiązać. W takiej sytuacji bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jaki sposób i w jakim terminie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Ustawa o prawach konsumenta przewiduje w tym zakresie wiele istotnych regulacji, które warto poznać dokładnie, aby móc skutecznie korzystać z tego prawa i chronić swoje interesy jako konsument. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo temu zagadnieniu, opisując procedurę odstąpienia od umowy oraz podając najważniejsze terminy i warunki, jakie muszą być spełnione, aby to prawo mogło zostać skutecznie zrealizowane.

Spis Treści

1. Co to jest umowne prawo odstąpienia od umowy?

Umowne prawo odstąpienia od umowy to klauzula, która umożliwia konsumentom odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyn. Okres na odstąpienie wynosi 14 dni, a liczy się od dnia dostarczenia towaru lub zawarcia umowy, w przypadku usług.

Warto pamiętać, że umowa musi być zawarta pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, a więc nie obejmuje umów, które zawierają dwóch przedsiębiorców. Ponadto, dla skutecznego odstąpienia od umowy, towar musi zostać zwrócony wraz z dowodem zakupu, w stanie niezmienionym lub zminimalizowanym stopniu zmian. Z kolei przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wpłatę niezwłocznie, a w przypadku nieodstąpienia przez konsumenta, może pobrać od niego koszty zwrotu towaru.

 • Prawo odstąpienia od umowy jest nieodłącznym prawem konsumenta.
 • Okres na odstąpienie wynosi 14 dni.
 • Umowa musi być zawarta pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Uzyskane informacje o umownym prawie odstąpienia od umowy pozwolą Ci na świadome zawieranie umów i korzystanie z praw Konsumenta, a także uchronią przedsiębiorcę przed ewentualnymi karami.

 • Przy odstąpieniu należy zwrócić towar w stanie niezmienionym lub zminimalizowanym stopniu zmian.
 • Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wpłatę niezwłocznie.
 • Przedsiębiorca może pobrać od konsumenta koszty zwrotu towaru.

2. Kiedy przysługuje nam umowne prawo odstąpienia od umowy?

Prawo odstąpienia od umowy to ważne narzędzie chroniące konsumentów na rynku. Warto jednak wiedzieć, kiedy przysługuje nam takie prawo, abyśmy mogli go skutecznie wykorzystać.

Umowne prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość, czyli przez internet, telefon lub pocztę. Przysługuje ono konsumentom w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wystarczy w tym czasie złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, aby móc bez żadnych konsekwencji zwrócić produkt i otrzymać zwrot środków.

 • Umowne prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko konsumentom, a nie przedsiębiorcom;
 • Produkty personalizowane lub wykonane na specjalne zamówienie konsumenta nie podlegają temu prawu;
 • Sprzedawca może jednak zablokować zwrot środków do czasu otrzymania produktu z powrotem;
 • Koszt zwrotu produktu zwykle ponosi konsument, chyba że umowa stanowi inaczej.

Pamiętajmy, że prawa konsumenta są istotne, a skuteczne ich wykorzystanie wymaga uważności i wiedzy na temat poszczególnych przepisów. Warto pomóc sobie przy tym poradą eksperta lub odpowiednim narzędziem, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów.

3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy?

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy to zawsze uprawnienie, które powinno nam przysługiwać jako konsumentom. Decydując się na tę opcję, musimy jednak spełnić kilka warunków, które wynikają z ustawy o prawach konsumenta. Oto, jakie są najważniejsze zasady:

 • Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku, gdy zawarliśmy ją w trybie sklepowym, czyli np. przez internet, telefon lub na odległość. W sytuacji, gdy umawiamy się bezpośrednio z przedsiębiorcą, nie mamy takiego prawa.
 • Aby skorzystać z odstąpienia, musimy też złożyć odpowiednie oświadczenie woli. Może to być np. formularz, który otrzymaliśmy razem z wysłaną paczką. Ważne jest, aby zrobić to w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Nie trzeba podawać przyczyny rezygnacji, ale warto zrobić to, aby nie było później problemów z uzyskaniem zwrotu pieniędzy.

Kolejne ważne warunki to m.in. zwrot towaru w stanie niezmienionym ani uszkodzonym, płacenie za jego dostawę z własnych środków oraz zwrot pieniędzy przez sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania naszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach – np. gdy towar jest częściowo uszkodzony lub nosi ślady użytkowania – sprzedawca może potrącić koszt naprawy lub zmniejszyć zwracaną kwotę.

4. Kto odpowiada za koszty zwrotu towarów w ramach prawa odstąpienia od umowy?

Koszty zwrotu towarów po odstąpieniu od umowy ponosi z reguły konsument, chyba że sprzedawca dobrowolnie zdecyduje się na ich pokrycie. Może się to zdarzyć w sytuacji, gdy sprzedawca zawarł taką umowę z klientem lub wskazał na swojej stronie internetowej, że zwróci koszty zwrotu. Warto zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego, które definiują odpowiedzialność stron w przypadku odstąpienia od umowy.

Powyższe oznacza, że jeśli na przykład konsument zdecyduje się na przesłanie towaru na własny koszt, to sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przyjęcie, a tym bardziej za ewentualne uszkodzenia. Warto zwrócić uwagę, że koszty transportu zależą w dużej mierze od wagi i gabarytów towaru. W takiej sytuacji, warto dokładnie zapoznać się z ofertami przewoźników, żeby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

 • Podsumowując, koszty zwrotu towarów w ramach prawa odstąpienia od umowy ponosi zwykle konsument.
 • Jeśli jednak sprzedawca dobrowolnie zdecyduje się na pokrycie tych kosztów, będzie musiał to podać w informacjach o sprzedawcy oraz na stronie internetowej.
 • Warto dokładnie przemyśleć, jakie metody przesyłki zastosować, żeby minimalizować koszty zwrotu.

Przeczytaj też:

5. Jakie są terminy zwrotu pieniędzy za zakupiony towar?

W przypadku niezadowolenia z zakupionego towaru lub potrzeby jego zwrotu, istnieją określone terminy, w których można ubiegać się o zwrot pieniędzy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • Jeśli towar został zakupiony w sklepie internetowym, kupujący ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • W przypadku sklepu stacjonarnego, każdy sprzedawca określa własne warunki zwrotu towaru. Przeważnie jest to około 7-14 dni od daty zakupu.
 • Jeśli towar jest wadliwy, kupujący ma prawo do zwrotu w ciągu 30 dni od daty zakupu.

W razie niejasności lub pytań dotyczących zwrotów, warto skontaktować się ze sprzedawcą lub zapoznać się z regulaminem sklepu. Szczególnie w przypadku sklepów internetowych, ważne jest sprawdzenie, czy sprzedawca nie nałożył dodatkowych warunków zwrotu towaru, na przykład wymagania zachowania oryginalnego opakowania. Warto także zwrócić uwagę na sposób zwrotu pieniędzy – niektóre sklepy oferują zwrot na konto bankowe, a inne – na kartę kredytową lub w postaci bonu zakupowego.

6. Czy zawsze można skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy?

Odstąpienie od umowy jest jednym z najpopularniejszych sposobów zgłaszania reklamacji przez klientów. Jednakże, każda sytuacja jest inna i nie zawsze można skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy.

Przede wszystkim, umowne prawo odstąpienia od umowy nie jest dostępne we wszystkich przypadkach. Prawo to przysługuje tylko w przypadku zawierania umów na odległość – czyli internet, telefon, itp. – lub poza lokalem przedsiębiorcy, np. na targu. Poza tym, prawo to ma swoje ograniczenia – nie dotyczy ono między innymi usług świadczonych na specjalne życzenie klienta.

 • Podsumowując, zawsze trzeba dokładnie sprawdzić, czy konkretny przypadek upoważnia do skorzystania z umownego prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ustalić, jakie prawa przysługują klientowi w danym przypadku.

7. Czy moje prawa konsumenta są chronione przez prawo w przypadku odstąpienia od umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy, prawa konsumenta są chronione przez polskie prawo. Jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ pozwala to na ochronę interesów klientów zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

Pierwszym i najważniejszym prawem konsumenta jest prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Klient ma na to 14 dni, liczonych od momentu otrzymania towaru, aby zdecydować, czy chce zachować produkt, czy też zwrócić go do sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze za zakupiony towar oraz zwrot kosztów wysyłki.

8. Jak złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

W przypadku, gdy chcesz odstąpić od umowy, musisz złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie to musi być złożone na piśmie, co oznacza, że możesz złożyć je drogą elektroniczną lub tradycyjną – za pośrednictwem poczty. Niemniej jednak, aby uniknąć nieporozumień, zawsze warto posłużyć się odpowiednio przygotowanym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jednym z ważniejszych elementów oświadczenia będzie określenie formy umowy, którą chcesz odstąpić. Ponadto, konieczne będzie podanie danych osobowych – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania czy adresu do korespondencji. W oświadczeniu warto także zawrzeć informację o przedmiocie umowy, którą chcesz odstąpić, a także datę podpisania umowy oraz terminy, w których dokonano płatności.

9. Jakie informacje musi zawierać oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy to ważny dokument, którego celem jest poinformowanie sprzedawcy o decyzji kupującego o rezygnacji z zawartej umowy. Warto wiedzieć, że aby odstąpienie od umowy było skuteczne, oświadczenie musi spełniać określone wymagania formalne. Oto, jakie informacje muszą być zawarte w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy:

1. Dane umożliwiające identyfikację kupującego – w oświadczeniu muszą znaleźć się pełne dane osobowe osoby, która dokonała zakupu, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub adres do korespondencji.

2. Informacja o zawartej umowie – oświadczenie musi zawierać dokładne informacje dotyczące zawartej umowy, w tym datę jej zawarcia, rodzaj towaru lub usługi, ilość zamówionych produktów oraz koszt całkowity zamówienia.

3. Zdecydowanie o odstąpieniu – w oświadczeniu należy wyraźnie wskazać, że kupujący odstępuje od umowy. Można tutaj użyć formuły „zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta odstępuję od zawartej umowy (…)”.

4. Data – oświadczenie musi być opatrzone datą, która będzie potwierdzeniem, że kupujący złożył oświadczenie w określonym terminie.

5. Podpis – oświadczenie musi być podpisane przez osobę, która dokonała zakupu. W przypadku składania oświadczenia drogą elektroniczną, podpis cyfrowy będzie równoważny z ręcznym.

Pamiętaj, że przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy warto sprawdzić, jakie są terminy na złożenie takiego oświadczenia oraz jaki jest sposób przekazywania takiego dokumentu do sprzedawcy. Wystarczy kilka niewłaściwie wypełnionych rubryk, by cała procedura stała się mniej skuteczna lub nawet nieważna. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z firmą, u której dokonano zakupu i dostosować oświadczenie do jej wymogów.

10. Jakie są konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie?

Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie mogą być poważne dla konsumenta, który zdecyduje się na takie działanie.

Spowoduje to utratę prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, co może skutkować pociągnięciem konsumenta do odpowiedzialności finansowej. Oto niektóre z konsekwencji prawnych niezłożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie:

 • Konsument może zostać zmuszony do zapłaty kar umownych, jeśli zawarł umowę z klauzulą oznaczającą karę za brak odstąpienia w terminie.
 • Konsument może stracić prawo do zwrotu przedmiotu umowy.
 • Konsument może zostać zmuszony do zapłaty wszelkich kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, takich jak koszty przesyłki.
 • Konsument może zostać oskarżony o naruszenie umowy, co może skutkować procesem sądowym i uiszczeniem wysokiej kary.

Zapoznanie się z konsekwencjami prawnej niezłożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie jest istotne dla konsumenta, który chce mieć pewność, że chroni swoje prawa w umowach zawieranych z przedsiębiorcami. Pamiętajmy zawsze o dokładnym czytaniu umów oraz korzystaniu z prawa odstąpienia bez podania przyczyny, zgodnie z ustanowionymi terminami.

11. Czy mogę odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli towar został już dostarczony?

Odstąpienie od umowy sprzedaży, gdy towar został już dostarczony

W przypadku, gdy towar został już dostarczony, możesz odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie lub w formie elektronicznej.

W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem, zwrócimy Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś za towar, w tym koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Należy jednak pamiętać, że jako kupujący jesteś zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dodatkowym kosztem, jaki ponosi kupujący, jest koszt odesłania towaru do sprzedawcy.

 • Pamiętaj, że możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia towaru.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie lub w formie elektronicznej.
 • Cała kwota, którą zapłaciłeś za towar, zostanie Ci zwrócona nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Przepisy dotyczące odstąpienia od umowy nie dotyczą umów zawartych w miejscu trwałego prowadzenia działalności gospodarczej.

12. Czy ustawowe prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko sprzedaży towarów, czy również usług?

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy – co to oznacza?

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy to zapis, który daje klientom możliwość rezygnacji z zamówionych towarów lub usług bez podawania przyczyny. Konsument, który dokonał takiej transakcji na odległość (czyli za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonu, poczty itp.) ma 14 dni na podjęcie decyzji. Okres ten liczy się od momentu otrzymania towarów lub podpisania umowy, w przypadku usług.

Odpowiedź brzmi – tak, prawo odstąpienia od umowy dotyczy zarówno sprzedaży towarów, jak i usług. Dotyczy to przede wszystkim umów zawartych na odległość, czyli za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonu, poczty czy poza lokalem przedsiębiorcy. W przypadku usług, sposób odstąpienia może być jednak inny – konsument może na przykład złożyć odstąpienie w formie pisma, a nie jedynie w formie elektronicznej lub telefonicznej.

13. Co zrobić, jeśli sprzedawca nie uwzględnił mojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy?

W przypadku, gdy sprzedawca nie uwzględnił Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, istnieją konkretne kroki, jakie możesz podjąć, aby skutecznie zażądać zwrotu pieniędzy i odstąpić od umowy.

Poniżej przedstawiamy kilka porad, które pomogą Ci w tej sytuacji:

 • Sprawdź swoją umowę oraz regulacje prawne dotyczące odstąpienia od umowy – dokładnie przeanalizuj, czy przypadkiem nie zrobiłeś/aś błędu i czy faktycznie masz prawo odstąpić od umowy.
 • Wysyłka pisma – jeśli wykorzystałeś/aś do odstąpienia od umowy formularz, wyslij go w formie papierowej za potwierdzeniem odbioru lub w formie elektronicznej.
 • Kontakt z firmą – skontaktuj się z firmą i przypomnij o swoim oświadczeniu oraz zażądaj zwrotu pieniędzy.

Pamiętaj, że w przypadku nieuzasadnionego odmówienia zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę masz prawo złożyć skargę do właściwych organów oraz skorzystać z innych dostępnych Ci środków prawnych. W takiej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją konsumencką.

14. Jakie dokumenty muszę zachować, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy?

Jeśli(chcesz) (chcesz) (musisz) skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, to musisz zachować kilka dokumentów, które będą niezbędne w procesie zwrotu towaru.

 • Zachowaj oryginalny dowód zakupu z datą i miejscem jego wystawienia, np. paragon fiskalny lub fakturę VAT. Na dokumencie powinny znajdować się informacje o sprzedawcy i kupującym, opis towaru i cena zakupu.
 • Zapakuj produkt w oryginalne opakowanie z metkami i etykietami, jeśli są towarzyszące mu w czasie zakupu. W przypadku, gdy oryginalne opakowanie jest nie do zaakceptowania dla Ciebie, zalecamy zastąpienie go innym opakowaniem, aby chronić produkt przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 • Zachowaj korespondencję e-mail lub na piśmie z firmą lub sprzedawcą, dotyczącą zakupu. Może to pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Podsumowując, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz zachować dowód zakupu, opakowanie produktu wraz z metkami i etykietami oraz korespondencję z firmą lub sprzedawcą. Zachowanie tych dokumentów i elementów może okazać się niezbędne, jeśli będziesz chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem masz na to 14 dni. Przed wysłaniem produktu zwróć uwagę na warunki zwrotu zapisane w regulaminie sprzedawcy, aby uniknąć nieporozumień.

15. Czy umowne prawo odstąpienia od umowy jest jedynym sposobem na zwrócenie towaru?

W przypadku zwrotu produktu, umowne prawo odstąpienia od umowy to zaledwie jeden ze sposobów, by odzyskać pieniądze za towar. Oczywiście, warunki zwrotu, jakie zdecydował sprzedawca, takie jak limit czasowy, stan towaru czy sposób reklamacji, są wymagane do spełnienia. Jednakże, istnieje kilka alternatywnych metod, które mogą stanowić pomocną alternatywę.

1. Zwrot towaru w sklepie – jeśli prawidłowo zabezpieczyłeś oryginalne opakowanie i produkt nie był używany, masz prawo zwrócić towar w oryginalnym sklepie. W takim przypadku, sklep zwróci ci pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotnej przesyłki.

2. Opcja odesłania towaru – wyślij towar do sprzedawcy kurierem lub pocztą. Sprzedawca dokładnie zanalizuje stan towaru i zwróci ci pieniądze. W takim przypadku, należy pamiętać o przeczytaniu uważnie regulaminu zwrotów, w którym określone są warunki dla przesyłek zwrotnych.

Pamiętaj, że na rynku istnieje wiele alternatyw zwrotu towaru, więc zawsze upewnij się, który z nich najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Co to jest umowne prawo odstąpienia od umowy?
A: Umowne prawo odstąpienia od umowy to prawo, które przysługuje konsumentowi na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Pozwala ono na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Q: Jakie są sposoby na wykorzystanie umownego prawa odstąpienia od umowy?
A: Konsument może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej przedsiębiorcy. W przypadku składania oświadczenia na piśmie, ważna jest data jego nadania.

Q: Jakie są terminy, w jakich można skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy?
A: Konsument posiada 14 dni od daty zawarcia umowy na skorzystanie z umownego prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W przypadku braku przekazania mu informacji o prawie odstąpienia od umowy, termin ten zostaje przedłużony do 12 miesięcy.

Q: Jakie są skutki skorzystania z umownego prawa odstąpienia od umowy?
A: Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia od umowy oznacza, że umowa przestaje obowiązywać i konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z niej. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi dokonaną przez niego płatność, w tym koszty dostarczenia towaru (chyba że konsument wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę).

Q: Jakie produkty i usługi objęte są umownym prawem odstąpienia od umowy?
A: Umowne prawo odstąpienia od umowy obejmuje umowy zawarte na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Dotyczy to między innymi zakupu towarów i usług za pośrednictwem internetu, telefonu, poczty, a także sprzedaży bezpośredniej poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w trakcie spotkań z przedstawicielami handlowymi). Istnieją jednak wyjątki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, np. w przypadku zakupu produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie konsumenta.

Q: Czy istnieją jakieś wyjątki, w których konsument nie może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy?
A: Tak, istnieją określone wyjątki, w których konsument nie może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy. Dotyczy to między innymi umowy o świadczenie usługi, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed wykonaniem usługi, że po wykonaniu usługi nie będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, a także umowy dotyczącej dostarczenia towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub szybko ulegają zepsuciu.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu dotyczącego umowy odstąpienia od umowy na mocy ustawy o prawach konsumenta. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i wyjaśnić najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z prawnikiem lub innym profesjonalistą, który pomoże Ci zrozumieć kwestie związane z umowami odstąpienia od umowy. Pamiętaj, że w przypadku zakupów online masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Właściwe zabezpieczenie swojego prawa do odstąpienia od umowy pomoże Ci zminimalizować ryzyko niepotrzebnych wydatków i problemów związanych z zakupami. Dziękujemy jeszcze raz za przeczytanie tego artykułu i życzymy Ci powodzenia w przyszłych transakcjach!
Umowne prawo odstąpienia od umowy to ważna instytucja, która przysługuje konsumentom na mocy ustawy o prawach konsumenta. Prawo to pozwala konsumentom na wycofanie się z zawartej umowy bez podawania przyczyny. Jednakże, istnieją określone warunki oraz terminy, w jakich to prawo może być wykonane.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia, w którym otrzymał towar. Natomiast w przypadku umów zawartych w lokalu przedsiębiorstwa, termin ten wynosi 10 dni od dnia podpisania umowy. Ważne jest, aby pamiętać, że termin ten jest przysługujący konsumentowi bez konieczności udzielania żadnych wyjaśnień czy podawania przyczyny swojej decyzji.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedawcy. Oświadczenie to może być złożone w formie pisemnej lub zwykłej w przestrzeni internetowej. W praktyce, wiele sklepów internetowych czy platform zakupowych oferuje również opcję złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej.

Ważne jest, aby złożyć oświadczenie w terminie, o którym mowa powyżej. W przypadku przekroczenia terminu, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy. Dlatego też zaleca się, aby konsument dokonał odpowiednich rozważań i podjął decyzję o ewentualnym odstąpieniu od umowy w możliwie najkrótszym czasie.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić jego otrzymanie. Zgodnie z przepisami, sprzedawca ma również obowiązek zwrócić konsumentowi wszelkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy. Zwrócenie płatności powinno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Warto również zaznaczyć, że koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument, chyba że sprzedawca zgodzi się je pokryć. Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta o tym koszcie przed zawarciem umowy.

Wyżej przedstawiony artykuł odpowiada na pytanie, jaki sposób i w jakim terminie wykonywane jest umowne prawo odstąpienia od umowy przyznane na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Prawo to daje konsumentom możliwość wycofania się z zawartej umowy w określonym terminie 14 dni lub 10 dni, w zależności od okoliczności zawarcia umowy. Ważne jest, aby pamiętać o konieczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz o terminach, w jakich powinno to być zrobione. Przestrzeganie tych terminów jest kluczowe, aby konsument mógł skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

jaki sposób iw jakim terminie wykonywane jest umowne prawo odstąpienia od

Więcej o Upadłości Konsumenckiej