Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala osobom zadłużonym na uporządkowanie swoich finansów. Każda osoba, której długi przewyższają jej możliwości spłaty, może przystąpić do tego procesu. Jednak czy każdy może się ubiegać o upadłość konsumencką? Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu upadłości. W naszym artykule przeczytasz, kto może skorzystać z tego rozwiązania oraz jakie warunki należy spełnić, aby zacząć proces upadłościowy.

Spis Treści

1. Upadłość konsumencka w Polsce – co to takiego?

Upadłość konsumencka w Polsce to formalna procedura prawna, która ma na celu umożliwienie osobom fizycznym rozwiązania problemów z zaległościami finansowymi. Dzięki zastosowaniu tej formy upadłości, z zadłużeniami można uporać się w krótkim czasie, co pozwoli na przejście do normalnego życia bez ciągłego obciążenia psychicznego związanego z długami.

W Polsce upadłość konsumencka jest otwierana w sądzie. Aby złożyć wniosek o upadłość, osoba musi spełnić określone warunki, takie jak udokumentowanie swojej sytuacji finansowej, wysokości zobowiązań czy listy wierzycieli. W wyniku rozpatrzenia wniosku, może zostać ogłoszona upadłość, a długi mogą zostać umorzone lub rozłożone na raty. W przypadku upadłości konsumenckiej w Polsce, istnieją również ograniczenia dotyczące zakupów i kredytów, co stanowi dodatkową ochronę dla osoby, która została ogłoszona upadłą.

2. Czy każdy może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Ubieganie się o upadłość konsumencką jest szczególnym procesem, który ma na celu uchronienie osoby przed dalszymi kłopotami i pozwolenie na rozpoczęcie od nowa. Jednakże, trzeba wziąć pod uwagę pewne ograniczenia, jeśli chodzi o posiadanie prawa do skorzystania z tej opcji.

 • Upadłość konsumencka jest dostępna jedynie dla osób fizycznych
 • Osoby, które zalegają z płatnościami na poziomie firmowym, nie będą mogły mieć upadłości konsumenckiej
 • Tzw. rozwiązania indywidualne, takie jak umorzenie, restrukturyzacja czy upadłość układowo-negocjacyjna, muszą zostać przejrzane i odrzucone przez sąd

Dodatkowo, trzeba pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest jedynie kwestią początkowego złożenia wniosku. Proces ten wymaga od osoby, która go wypełnia, wymaganej współpracy i przestrzegania terminów płatności. Zły stan konta może spowodować jego odwołanie lub nawet dalsze problemy finansowe.

 • Upewnij się, że jesteś w stanie wytrzymać wymagany proces zgodnie z wymaganymi terminami
 • Zapoznaj się pełni z zasad dotyczących szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą proces upadłości konsumenckiej
 • Sprawdź, czy nie istnieją inne formy rozwiązania problemów finansowych, które będą dla ciebie lepsze

Podsumowując, upadłość konsumencka może być procesem, który pomaga ludziom w sytuacjach finansowych trudnościach. Jednakże, aby skorzystać z tej opcji, należy mieć świadomość pewnych ograniczeń i zobowiązań, a także przestrzegać wymaganych terminów.

3. Czego wymaga się od osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką?

Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi spełnić kilka wymagań, aby procedura ta przebiegała sprawnie i skutecznie. Oto najważniejsze z nich:

 • Dowód problemów finansowych – aby dostać upadłość konsumencką, trzeba udowodnić, że faktycznie ma się problemy z płynnością finansową. Najważniejsze dokumenty, jakie należy przedstawić, to: konto bankowe, rachunki, a także listę długów, w tym także tych wymagalnych.
 • Ustalenie planu spłat – w myśl przepisów, osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi przedstawić sądowi plan spłat. Warto podkreślić, że ten plan zależy od sytuacji finansowej dłużnika, a także wartości jego majątku. Zazwyczaj jednak sądy wymagają, aby dłużnik spłacił co najmniej część swojego długu.

Warto podkreślić, że to nie są jedyne wymagania, jakie stawiają w Polsce sądy w procesie upadłości konsumenckiej, ale są to te najważniejsze. Jeśli zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości, powinieneś pamiętać, że jest to proces skomplikowany, wymagający bardzo precyzyjnej dokumentacji i procedur. Warto podjąć się go tylko wtedy, gdy nie ma już innych sposobów na rozwiązanie problemów finansowych.

4. Kto może uzyskać upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to wyjście z trudnej sytuacji finansowej dla osób fizycznych, które nie mają możliwości spłaty swoich długów. Niemniej jednak, nie każdy ma prawo ubiegać się o takie rozwiązanie. Poniżej przedstawiamy grupy osób, które mogą ubiegać się o upadłość konsumencką.

 • Osoby fizyczne, które zawierają bądź zawarły umowę z bankiem, spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub pożyczką gotówkową na kwotę przynajmniej 30 tys. zł albo ich równowartość w walucie obcej.
 • Osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą, jednak stały się niewypłacalne, a ich zadłużenie nie przekracza 50 tys. zł.
 • Osoby fizyczne, których łączne zadłużenie nie przekracza 50 tys. zł, a stały się niewypłacalne.

Warto zaznaczyć, że w przypadku przedstawionych powyżej sytuacji, osoby, które ubiegają się o upadłość konsumencką, muszą udowodnić swoją niewypłacalność. Jeśli natomiast zadłużenie przewyższa 50 tys. zł, należy skorzystać z upadłości zwykłej, która wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą i większymi kosztami.

Jeżeli czujesz się niewypłacalny, a Twoje zadłużenie nie pozwala Ci na spłatę długów, upadłość konsumencka może okazać się ratunkiem. Przed podjęciem decyzji o jej złożeniu, warto jednak skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby poznać wszystkie szczegóły i skutki takiego kroku.

5. Kiedy warto rozważyć ubieganie się o upadłość konsumencką?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinna być ostatecznością, do której powinno się uciekać tylko wtedy, gdy nie ma innych opcji. Jednakże, istnieją sytuacje, w których jest to jedyna opcja.

 • Zadłużenie przekracza wartość posiadanych aktywów – jeśli wartość Twoich długów przewyższa wartość Twoich aktywów, w tym przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być jedyną plausible opcją. W tej sytuacji nie ma sposobu na spłatę zobowiązań i upadłość konsumencka może pomóc Ci zacząć od nowa.
 • Nie możesz uregulować płatności zobowiązań – jeśli nie możesz uregulować płatności zobowiązań, należy to traktować jako poważny sygnał. W takim przypadku nie należy zwlekać i upadłość konsumencka może być jedyną opcją, która pozwoli Ci wyzwolić się z długów.

6. Jakie są kryteria przyznania upadłości konsumenckiej?

Kryteria przyznania upadłości konsumenckiej są bardzo ważne, a każdy, kto chce złożyć wniosek powinien się z nimi dokładnie zapoznać. W Polsce jest kilka wymagań, które muszą zostać spełnione, aby mobiwadomościć upadłość konsumencką. Oto najważniejsze kryteria:

 • Wysokość długu: minimalna kwota zadłużenia, jaka może być podana w wniosku wynosi 30 tys. zł.
 • Sytuacja ekonomiczna: wnioskodawca musi udowodnić, że trudna sytuacja finansowa nie jest wynikiem po prostu nieodpowiedzialnego trybu życia, lecz na przykład choroby, utraty pracy lub rozwodu.
 • Brak wcześniejszej upadłości: osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką nie może co najmniej od pięciu lat posiadać innego postępowania upadłościowego.
 • Udokumentowanie spłaty części długu: wnioskodawca musi przedstawić dokumenty, które potwierdzają, że próbował uregulować swoje zobowiązania przed złożeniem wniosku o upadłość.

Jeśli spełnione zostały wszystkie powyższe kryteria, to osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką może złożyć stosowny wniosek do sądu. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to ostateczność i należy wcześniej skonsultować się z prawnikiem, który dokładnie omówi wszystkie za i przeciw tego rozwiązania.

7. Czy osoby bez stałego dochodu mogą ubiegać się o upadłość konsumencką?

Jeśli nie masz stałego dochodu, ale Twoje długi urosły do niespotykanej skali, upadłość konsumencka może być opcją, którą powinieneś rozważyć. Jednakże, przed podjęciem decyzji, warto zrozumieć podstawy upadłości konsumenckiej oraz jej kwalifikacje, które powinny być spełnione, aby móc starać się o ochronę przed wierzycielami.

Przepisy ustawy o upadłości konsumenckiej wymagają, aby wnioskodawca posiadał stabilny dochód lub dochody z innego źródła, takie jak alimenty, bez stwarzania zagrożenia dla jego podstawowych potrzeb życiowych. To sprawia, że ubieganie się o upadłość konsumencką bez stałego dochodu jest trudne, ale nie niemożliwe. W takiej sytuacji, sędzia orzekający może dodać dodatkowe warunki do planu spłat, który został zaakceptowany przez wierzycieli i sąd, na przykład zakaz dokonywania zakupów na kredyt.

 • Rozważ sprzedaż majątku.
 • Zbadaj, czy otrzymasz alimenty lub wsparcie finansowe od rodziny.
 • Przejdź przez swoje wydatki i zobacz, czy możesz dokonać cięć.
 • Porozmawiaj z doradcą finansowym lub prawnym.

Jeśli jednak nie jesteś w stanie spełnić podstawowych wymogów upadłości konsumenckiej, warto poszukać innych opcji, takich jak negocjowanie z wierzycielami, konsolidacja długu lub porozmawianie z doradcą finansowym.

8. Kiedy osoba fizyczna nie może wystąpić o upadłość konsumencką?

W Polsce upadłość konsumencka to proces, w toku którego osoba fizyczna, która stała się niewypłacalna, przestaje mieć obowiązek spłaty swoich długów wobec wierzycieli. Jednakże, nie każda osoba jest uprawniona do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których osoba fizyczna nie może wystąpić o upadłość konsumencką:

 • osoba, którą obowiązuje prokurent, z uwagi na swoją działalność gospodarczą,
 • osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli jest nią spółka cywilna lub spółka jawna, ponieważ spółki te nie posiadają osobowości prawnej,
 • osoba, która posiada zobowiązania alimentacyjne oraz nie spłacił obowiązków alimentacyjnych na rzecz swoich dzieci,
 • osoba, która została skazana za popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu, wbrew interesowi wierzyciela, przeciwko uzupełnieniu sądowemu lub przeciwko wierzycielowi przez narażenie go na szkodę majątkową lub upośledzenie jego wierzytelności, a także za przestępstwo z art. 299 Kodeksu karnego, czyli przestępstwo ukrycia majątku lub długów.

W przypadku, gdy osoba fizyczna nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej, istnieją inne możliwe rozwiązania, takie jak ugoda z wierzycielami, restrukturyzacja długu, czy oddłużenie przez dobrowolną sprzedaż nieruchomości lub majątku. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie dostosowane do indywidualnej sytuacji finansowej.

9. Czy długi wobec Urzędu Skarbowego wpływają na przyznanie upadłości konsumenckiej?

Zdecydowanie tak, długi wobec Urzędu Skarbowego mogą wpłynąć na przyznanie upadłości konsumenckiej. Wbrew pozorom, zaległości podatkowe i zobowiązania podatkowe nie są wyłączone z procesu upadłościowego. W przypadku, gdy długi te są istotne, mogą wpłynąć na ostateczną decyzję sądu.

Jednakże, aby umożliwić osobom zadłużonym uzyskanie szansy na restrukturyzację finansową i uchronienie ich przed niewypłacalnością, ustawodawca przewidział tzw. tarczę antykryzysową, która wprowadza tymczasową zmianę przepisów dotyczących postępowań sanacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Co więcej, zobowiązania podatkowe mogą zostać umorzone w wyniku zakończenia upadłości, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania ustawowe.

 • Podsumowując: długi wobec Urzędu Skarbowego są brane pod uwagę w procesie upadłościowym.
 • Jednakże: w sytuacji, gdy długi te są poważne, mogą wpłynąć na ostateczną decyzję sądu.
 • Na szczęście: tarcza antykryzysowa wprowadza nowe możliwości dla osób zadłużonych.
 • Pamiętaj: wraz z zakończeniem upadłości, zobowiązania podatkowe mogą zostać umorzone.

10. Czy kredyt hipoteczny wyklucza możliwość uzyskania upadłości konsumenckiej?

Często zastanawiamy się, jakie są skutki możliwego upadku finansowego. Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji finansowej jest skorzystanie z kredytu hipotecznego. Jednak czy taka decyzja zamyka drzwi do przyszłych możliwości?

Odpowiedź na to pytanie to nie jednoznaczne „tak” lub „nie”. Zależy to od wielu czynników, takich jak dochód, koszty miesięczne związane z kredytem, aktualna sytuacja finansowa klienta czy liczba zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednakże, posiadanie kredytu hipotecznego nie oznacza automatycznie, że nie ma możliwości uzyskania upadłości konsumenckiej.

 • Warto zastanowić się nad polubownym rozwiązaniem spornych kwestii
 • Można również spróbować uzyskać pomoc w profesjonalnej organizacji
 • Posiadanie kredytu hipotecznego nie musi oznaczać porażki finansowej, jednak wymaga to odpowiedzialnego podejścia i korzystania z niezbędnych narzędzi i informacji.

Aby uniknąć sytuacji, w której konieczne będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w dziedzinie finansów i podatków. Specjaliści pomogą nam w skutecznym zarządzaniu naszymi wydatkami oraz przedstawią nam różne opcje w kwestii uzyskania pomocy finansowej. W przypadku kłopotów ze spłatą kredytu hipotecznego warto skontaktować się z doradcą finansowym, który dzięki swojemu doświadczeniu pomoże nam w uzyskaniu najlepszego rozwiązania.

 • Pierwszym krokiem jest zawsze uzyskanie informacji na temat naszych praw oraz możliwości.
 • Należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć finansowej klęski.
 • Kredyt hipoteczny to narzędzie, które może pomóc nam w rozwoju naszych finansów, więc należy wykorzystać je odpowiedzialnie i zrozumieć jego zasady funkcjonowania.

11. Jakie dokumenty trzeba złożyć w celu ubiegania się o upadłość konsumencką?

Ubiegając się o upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiednie dokumenty, które pozwolą na przeprowadzenie procesu. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które są wymagane w takim przypadku:

 • Wniosek o upadłość konsumencką – dokument ten należy wypełnić i złożyć w sądzie – może to być Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 • Wykaz wierzycieli – w dokumencie tym należy przedstawić spis wszystkich wierzycieli, którzy są w posiadaniu wierzytelności wobec wnioskodawcy.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym – w tym dokumencie należy przedstawić cały majątek posiadany przez wnioskodawcę. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie rzeczy podlegają procesowi upadłościowemu.
 • Oświadczenie o egzekucji z wynagrodzenia – dokument ten będzie wymagany, jeśli wnioskodawca jest w trakcie spłacania długów przez zajęcie części wynagrodzenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów, warto skontaktować się z doradcą prawnym, który pomoże w przygotowaniu pełnej dokumentacji i udzieli porad prawnych związanych z procesem upadłościowym. Złożenie kompletnych dokumentów jest kluczowe dla przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej, dlatego warto poświęcić wystarczającą ilość czasu na ich przygotowanie.

12. Czy trzeba brać udział w jakichkolwiek szkoleniach przed ubieganiem się o upadłość konsumencką?

Prawdopodobnie zastanawiasz się, czy musisz brać udział w jakichkolwiek szkoleniach przed ubieganiem się o upadłość konsumencką. Odpowiedź brzmi – tak. Bankructwo to poważny temat, a wiedza na temat procesu i wymagań jest konieczna, aby zapobiec popełnieniu błędów i utrudnień w czasie składania wniosku.

Niektóre z szkoleń, które powinieneś ukończyć przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, to:

 • Orientacja w procedurach upadłościowych
 • Kwalifikowanie się do upadłości konsumenckiej
 • Planowanie finansowe

Wszystkie szkolenia te mają na celu przygotowanie cię do procesu upadłości konsumenckiej i pomóc ci uniknąć błędów, które mogłyby opóźnić twoją prośbę o upadłość konsumencką. Po zakończeniu każdego szkolenia otrzymasz stosowne certyfikaty, które należy dołączyć do twojego wniosku.

13. Czy trzeba ponosić jakieś koszty związane z ubieganiem się o upadłość konsumencką?

W ramach procedury upadłości konsumenckiej istnieją pewne koszty, jakie należy ponieść. Większość z tych kosztów jest związana z samym procesem sądowym i należą do nich:

 • Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką
 • Koszty związane z wynajęciem prawnika lub doradcy restrukturyzacyjnego
 • Koszty związane z weryfikacją majątku oraz koszty egzekucyjne
 • Koszty bieżące, takie jak opłaty za energię elektryczną, gaz czy wodę.

Należy jednak pamiętać, że niektóre osoby mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych lub uproszczoną procedurę upadłościową. W takim przypadku, złożenie wniosku o upadłość konsumencką może być tańsze lub nawet całkowicie wolne od kosztów. Wszystko zależy od okoliczności i indywidualnych potrzeb klienta.

Wniosek o upadłość konsumencką to poważna decyzja, dlatego warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem lub doradcą restrukturyzacyjnym, którzy pomogą w wyborze najlepszej opcji dla klienta. Pamiętajmy, że poniesione koszty mogą w przyszłości wpłynąć na sytuację finansową i sądową, dlatego warto dokładnie zapoznać się z zagadnieniem i podejmować świadome decyzje.

14. Kto odpowiada za sprawy związane z upadłością konsumencką?

W przypadku upadłości konsumenckiej, decyzje i działania wynikające z tego procesu należą do władz sądowych i innych specjalizujących się organów administracyjnych. Każda sytuacja jest inna, dlatego też odpowiedzialność za cały proces spoczywa na kilku różnych podmiotach.

Przede wszystkim, osoba, która wnosi o upadłość konsumencką jest odpowiedzialna za rzetelne przedstawienie swojej sytuacji finansowej przed sądem. Dodatkowo, przedmiotowa procedura wiąże się z osobistymi deklaracjami i obowiązkami, które muszą być spełnione przez dłużnika. W tym kontekście, indywidualni konsumenci powinni skonsultować swoją sytuację z bankiem lub doradcą finansowym przed zgłoszeniem wniosku do sądu.

15. Czym różni się upadłość konsumencka od postępowania sanacyjnego?

Upadłość konsumencka oraz postępowanie sanacyjne są dwoma różnymi kategoriami procedur ograniczania długu w Polsce. Chociaż często postrzegane są jako synonimiczne określenia, faktycznie działają na różnych zasadach i mają inne cele. Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice między dwoma procedurami.

 • Charakter: Upadłość konsumencka to proces, który ma na celu wcześniejsze zakończenie długu i umorzenie jego resztek. Z drugiej strony, postępowanie sanacyjne to ostateczna ochronna procedura dla spółki.
 • Czas: W przypadku Upadłości konsumenckiej, długi są umarzane w ciągu trzech do pięciu lat, podczas gdy postępowanie sanacyjne zwykle trwa około dziesięciu lat.

Ponadto, upadłość konsumencka to procedura, która jest otwarta tylko dla konsumentów, czyli osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Z kolei postępowanie sanacyjne jest otwarte dla firm i przedsiębiorstw. W przypadku upadłości konsumenckiej, osoba ma prawo do zachowywania niektórych, ale nie wszystkich swoich aktywów. W postępowaniu sanacyjnym firmy i przedsiębiorstwa są zobowiązane do sporządzenia planu sanacji zgodnego z zasadami prawa.

 • Skutki: Upadłość konsumencka nie tylko umożliwia spłate zalegającego długu w ciągu kilku lat, ale też chroni konsumenta przed próbami dalszej egzekucji jego długu. W przypadku postępowania sanacyjnego, spółka lub przedsiębiorstwo musi zdobyć zgodę wierzycieli na plan sanacji i ograniczenie ich długu.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Na ogół każdy konsument, który ma długi powyżej swoich możliwości spłaty, może ubiegać się o upadłość konsumencką. Jednakże, istnieją pewne kryteria, które muszą być spełnione przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Pytanie: Jakie są główne kryteria, które muszą być spełnione?

Odpowiedź: Aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką, należy być osobą fizyczną, a nie przedsiębiorcą. Ponadto, dłużnik powinien mieć przynajmniej dwóch wierzycieli, a suma jego długów nie może przekroczyć 35-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przede wszystkim jednak, dłużnik musi udowodnić swoją niespłacalność, czyli brak możliwości spłaty wszystkich bieżących zobowiązań.

Pytanie: Czy jest jakiś krok, który warto wykonać przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Tak. Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, warto spróbować negocjować z wierzycielami i próbować uzyskać umorzenie części długu lub skorzystać z programów restrukturyzacyjnych. W niektórych sytuacjach, wierzyciele mogą okazać się wyrozumiali i zgodzić się na takie rozwiązania, co pozwoli dłużnikowi na uniknięcie upadłości.

Pytanie: Czy każdy, kto spełnia powyższe kryteria, na pewno uzyska upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Nie. Ostateczną decyzję w sprawie upadłości konsumenckiej podejmuje sąd, który bada dokładnie sytuację dłużnika i wierzycieli. Sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką, jeśli stwierdzi, że dłużnik jest w stanie spłacić swoje długi w inny sposób, np. poprzez zainicjowanie postępowania egzekucyjnego.

Pytanie: Czy upadłość konsumencka to ostateczne rozwiązanie dla dłużników?

Odpowiedź: Upadłość konsumencka to skrajnie ostateczne rozwiązanie, które powinno być stosowane tylko w sytuacji, gdy innych sposobów na spłatę długów brak. Dłużnik, który zdecyduje się na upadłość konsumencką, będzie miał spory wpis w swojej historii kredytowej przez okres nawet 5 lat, co może znacząco utrudnić mu życie i np. brak zdecydować na podjęcie pracy w banku lub w firmie leasingowej.

Podsumowując, upadłość konsumencka to rozwiązanie, które może pomóc dokonać restartu w życiu finansowym dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i nie są w stanie samodzielnie uregulować swoich zobowiązań. Jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego – uprawnione do ubiegania się o upadłość konsumencką są tylko osoby fizyczne, których sytuacja finansowa zahamowała możliwość uregulowania zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że postępowanie upadłościowe to proces skomplikowany i wymaga skrupulatnego przygotowania dokumentów, dlatego też warto zasięgnąć porady profesjonalisty, który pomoże przejść przez ten proces bezpiecznie i skutecznie.
Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest procedurą prawno-finansową, która zapewnia osobom fizycznym, niezdolnym do spłaty swoich zobowiązań, szansę na nowy początek. Jednak nie każdy może skorzystać z tej formy ochrony. Dlatego warto wiedzieć, kto jest uprawniony do ubiegania się o upadłość konsumencką w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona jedynie przez osoby fizyczne. Firmom oraz innym podmiotom gospodarczym nie przysługuje to uprawnienie. Dla skorzystania z tej formy ochrony, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Po pierwsze, osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi być w trudnej sytuacji finansowej, niezdolna do spłaty swoich bieżących zobowiązań. Osoba ta powinna być zadłużona w stopniu uniemożliwiającym jej normalne funkcjonowanie oraz utrzymanie. Jest to zatem rozwiązanie dla tych, którzy realnie nie są w stanie uregulować swoich długów.

Po drugie, osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką powinna posiadać tzw. słabą zdolność kredytową. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech lat od momentu złożenia wniosku nie może ona uzyskać kredytu na kwotę przekraczającą 5000 złotych. Jest to próba ustalenia, czy ubiegający się faktycznie mają ograniczone możliwości spłaty zobowiązań.

Po trzecie, osoba wnioskująca o upadłość konsumencką powinna podjąć próbę ugody z wierzycielami. Przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, osoba ta powinna starać się spłacić swoje długi poprzez zawarcie ugody lub ratyfikację planu spłaty z wierzycielami. Jednakże, w przypadkach wyjątkowych, takie podejście może zostać zaniechane.

Wnocznik powinien zamieścić swoje dane personalne oraz szczegóły dotyczące sytuacji majątkowej, w tym m.in: wartość posiadanych nieruchomości, samochodów czy innych majątkowych celów. W celu złożenia wniosku należy skontaktować się z sądem rejonowym odpowiedzialnym za miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Warto pamiętać, że procedura upadłości konsumenckiej jest skomplikowana i wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Z tego względu zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest dostępną opcją dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Jednak aby skorzystać z tej możliwości, należy spełnić określone warunki, takie jak trudna sytuacja finansowa, słaba zdolność kredytowa i podjęcie próby ugody z wierzycielami. Właściwe przygotowanie wniosku, wsparte profesjonalnym doradztwem prawnym, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w procesie upadłości konsumenckiej.

Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej