Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe?

Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe?

W dzisiejszych czasach rynek prowadzenia działalności gospodarczej staje się coraz bardziej wymagający i konkurencyjny. Często wydarzają się sytuacje kryzysowe, które mogą doprowadzić do zawiązania firmy lub nawet bankructwa. W takich przypadkach ważne jest, aby wiedzieć kto może wszcząć postępowanie upadłościowe. W dzisiejszym artykule omówimy to zagadnienie szczegółowo, przedstawiając przepisy prawa i wymagania stawiane przed osobami, które chcą podjąć taką decyzję.

Spis Treści

1. Co to jest postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe to proces prowadzony przez sąd, w wyniku którego stwierdza się niewypłacalność dłużnika. Może zostać rozpoczęte na wniosek dłużnika, wierzycieli lub prokuratora, a jego celem jest zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż masy upadłościowej, czyli majątku niewypłacalnego dłużnika. W ramach postępowania upadłościowego wprowadza się rygorystyczne procedury zmierzające do zagwarantowania jak najkorzystniejszego wykorzystania majątku dłużnika.

Postępowanie upadłościowe jest podzielone na kilka etapów, w tym m.in. otwarcie postępowania, układ z wierzycielami, likwidacja masy upadłościowej oraz zakończenie postępowania. Każdy z tych etapów rządzi się swoimi regułami, co wiąże się z wieloma trudnościami dla dłużnika, wierzycieli oraz samych sądów. Warto jednak przypomnieć, że postępowanie upadłościowe jest nie tylko narzędziem egzekucyjnym, ale również pozwala na łagodne uregulowanie trudnych sytuacji, które dotykają zarówno dłużników, jak i wierzycieli.

2. Kiedy warto rozważyć wszczęcie postępowania upadłościowego?

Upadłość to trudny czas dla każdej firmy, jednakże w niektórych przypadkach staje się ona nieunikniona. Poniżej znajdziesz kilka sytuacji, kiedy warto rozważyć wszczęcie postępowania upadłościowego:

 • Brak płynności finansowej – gdy Twoja firma jest niewypłacalna i nie ma możliwości spłacenia długów, warto rozważyć upadłość.
 • Konkurencja i brak zysków – jeśli jesteś w branży, która przestaje być opłacalna, a konkurencja zaczyna zyskiwać, warto rozważyć upadłość zamiast dalszego prowadzenia działalności bez zysków.
 • Zbyt wielkie długi – jeśli Twoja firma ma duże zobowiązania, a nie ma możliwości ich spłaty, warto rozważyć upadłość w celu uregulowania długów.

Jeżeli Twoja firma znajduje się w jednej z powyższych sytuacji, warto skonsultować się z doradcą finansowym i porozmawiać o możliwościach upadłościowych. Pamiętaj, że wszczęcie postępowania upadłościowego może pomóc Ci w uregulowaniu zobowiązań oraz w odzyskaniu kontroli nad swoją firmą.

3. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Właściwym podmiotem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest dłużnik, który pozostaje w sytuacji, w której nie może spłacać swoich zobowiązań. W przypadku spółek kapitałowych, wprowadzono specjalne uprawnienia dla organów zarządzających.

Jakie warunki musi spełnić dłużnik?

 • Dłużnikem może być każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada długi.
 • Wymagane jest ustalenie stanu niewypłacalności.
 • Dłużnik musi udokumentować swoją sytuację finansową i przekazać ją do rozpoznania sądowi.
 • Wniosek należy złożyć do sądu, a nie do komornika lub innego organu.

Warto pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości jest ryzykownym krokiem i jest to ostateczność. W przypadku, gdy dłużnik nie spełni wymagań formalnych, wniosek może zostać odrzucony. Dlatego też warto skorzystać z pomocy specjalisty i odpowiednio przygotować dokumenty.

4. Warunki formalne złożenia wniosku o postępowanie upadłościowe

Wniosek o postępowanie upadłościowe składa się sądowi rejonowemu w miejscu, w którym znajduje się siedziba dłużnika lub w którym prowadzi on działalność gospodarczą. Aby wniosek był ważny, muszą być spełnione pewne formalne wymogi. Oto niektóre z nich:

 • Wniosek musi być sporządzony na formularzu określonym przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Wnioskodawcą w postępowaniu upadłościowym może być wyłącznie wierzyciel.
 • Wnioskodawca musi wykazać odpowiednie dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności wobec dłużnika.

Ponadto, wraz z wnioskiem o postępowanie upadłościowe należy złożyć dokumenty potwierdzające, że zostały podjęte próby polubownego ugody z dłużnikiem. Jeśli takie próby były podejmowane, muszą zostać wskazane w wniosku.

Złożenie wniosku o postępowanie upadłościowe to poważna decyzja, dlatego warto przemyśleć ją dokładnie i zasięgnąć porady ekspertów. Uwzględnienie powyższych formalnych wymogów często jest kluczowe dla skutecznego rozpoczęcia postępowania upadłościowego, który może zakończyć się wyegzekwowaniem zaległych wierzytelności.

5. Jakie konsekwencje wiążą się z upadłością?

Upadłość to sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Konsekwencje upadłości mogą być bardzo poważne i dotknąć wiele obszarów, w tym pracowników, wierzycieli oraz samego przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • utracę pracę – w przypadku upadłości przedsiębiorstwa, pracownicy często tracą swoje zatrudnienie
 • ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej – przedsiębiorstwo, które ogłosiło upadłość, może mieć trudności w dalszym prowadzeniu swojej działalności
 • strata wartości akcji – wartość akcji przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość, może drastycznie spaść

Warto pamiętać, że każde przedsiębiorstwo i sytuacja jest inna, dlatego konsekwencje upadłości mogą różnić się w zależności od okoliczności. Jednakże, upadłość to zawsze trudna sytuacja dla wszystkich zaangażowanych stron.

6. Czy każda firma może złożyć wniosek o upadłość?

Nie każda firma może złożyć wniosek o upadłość. W Polsce upadłość ogłosić może osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, spółki osobowe oraz spółki cywilne. Również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, mają prawo do złożenia wniosku o upadłość.

Jednakże przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość, dobrze jest skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach. Upadłość może przybierać różne formy i jest zawsze związana z utratą kontroli nad przedsiębiorstwem. Ponadto, wniosek o upadłość wymaga dokładnego przygotowania i spełnienia różnych wymagań formalnych, w przeciwnym wypadku może zostać odrzucony przez sąd.

7. W jakiej sytuacji osoby fizyczne mogą ogłosić upadłość?

W związku z pandemią wielu Polaków straciło pracę, a tym samym źródło utrzymania. Zdarza się, że osoby fizyczne zaciągają pożyczki, aby pokryć koszty utrzymania mieszkania czy samochodu lub spłacić długi. W takiej sytuacji pojawia się ryzyko, że pożyczki nie zostaną spłacone i długi zaczną narastać. Jeśli sytuacja finansowa stała się nie do wyjścia, warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości. Poniżej przedstawiamy, w jakich sytuacjach osoby fizyczne mogą ogłosić upadłość.

 • Procedura egzekucyjna – gdy komornik prowadzi egzekucję z wynagrodzenia, a dług wynosi minimum 5 tys. zł
 • Brak możliwości spłaty długów – gdy osoba fizyczna nie jest w stanie uregulować swoich długów i w efekcie naraża się na ujawnienie swojej niewypłacalności
 • Niewypłacalność – gdy osoba nie jest w stanie uregulować swoich długów w terminach określonych przez wierzycieli i nie ma środków do spłaty tych długów

Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości to nie zawsze ostatnia droga. Możliwe, że pomimo trudnej sytuacji, Twoje długi jeszcze da się spłacić. Zanim zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości, warto skonsultować sytuację z doświadczonym prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą Ci przedstawić różne opcje i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

8. Czy członkowie zarządu firmy mogą działać w imieniu firmy w trakcie postępowania upadłościowego?

Zgodnie z polskim prawem o postępowaniu upadłościowym oraz likwidacyjnym, wyznacza się zarządcę, który przejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika. Dlatego też nie jest możliwe, aby członkowie zarządu firmy działać w imieniu firmy w trakcie postępowania upadłościowego.

W takich sytuacjach, szereg uprawnień, uregulowanych ustawą, przypada właśnie zarządcy. To on podejmuje decyzje na temat postępowania firmy wobec wierzycieli, wprowadza zmiany w organizacji oraz podejmuje inne ważne działania. Wobec tego, członkowie zarządu firmy tracą pełnomocnictwa i nie mogą działać w jej imieniu podczas trwającego postępowania upadłościowego.

9. Jakie są obowiązki osoby, która złożyła wniosek o postępowanie upadłościowe?

Osoba, która złożyła wniosek o postępowanie upadłościowe jest ważną stroną w całym procesie. Ma ona wiele ważnych obowiązków, których nie może zaniedbywać. Poniżej przedstawiamy kilka z tych obowiązków:

 • Zgłoszenie wierzytelności – osoba, która złożyła wniosek o postępowanie upadłościowe musi zgłosić swoje wierzytelności do sądu oraz wierzycieli. Do tego celu wykorzystuje się specjalny formularz, który należy wypełnić.
 • Przesłanie dokumentów – osoba składająca wniosek o postępowanie upadłościowe ma obowiązek przesłania do sądu oświadczenia o tym, jakie ma wierzytelności oraz jakie są jej długi. Wraz z tymi dokumentami należy przygotować także kopie świadectw oraz faktur.
 • Przedstawienie planu spłaty – osoba, która złożyła wniosek o postępowanie upadłościowe musi przedstawić plan spłaty wierzycieli. Plan powinien być dokładny i obejmować okres spłaty wraz z wysokością rat.

Osoba złożąca wniosek o postępowanie upadłościowe ma także obowiązek stale monitorować postępowanie oraz bieżąco przekazywać informacje dotyczące swojego stanu majątkowego. W przypadku, gdy dalsze objaśnienia będą konieczne, powinna ona podejmować odpowiednie kroki w celu ich uzyskania. Ważne jest również niezłomne przestrzeganie wszelkich wymogów stawianych przez sąd oraz wierzycieli.

10. Czy w trakcie postępowania upadłościowego można sprzedawać aktywa firmy?

W trakcie postępowania upadłościowego firmy zobowiązane są do spłacenia swoich długów i wypłaty odszkodowań wierzycielom. W celu osiągnięcia tego celu, aktywa firmy mogą zostać sprzedane, a uzyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na spłatę długów.

Warto jednak pamiętać, że sprzedaż aktywów musi być dokładnie udokumentowana oraz zatwierdzona przez sąd. Ponadto w niektórych przypadkach, wierzyciele mogą się sprzeciwić sprzedaży konkretnych aktywów z powodu ich wartości lub innych przyczyn.

 • W trakcie postępowania upadłościowego można sprzedać aktywa firmy w celu spłacenia długów.
 • Sprzedaż musi być dokładnie udokumentowana i zatwierdzona przez sąd.
 • Wierzyciele mogą sprzeciwić się sprzedaży konkretnych aktywów z powodu ich wartości lub innych przyczyn.

Jeśli firma działa w sektorze usługowym, jej aktywa mogą niestety nie mieć wartości rynkowej i ich sprzedaż może być trudna. W takim przypadku, warto rozważyć alternatywne sposoby spłaty długów, takie jak restrukturyzacja, przedłużenie okresu spłaty lub szukanie nowych inwestorów.

Podsumowując, sprzedaż aktywów firmy w trakcie postępowania upadłościowego jest dozwolona, pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania i zatwierdzenia przez sąd. W przypadku, gdy aktywa nie mają wartości rynkowej, warto rozważyć poszukiwanie alternatywnych sposobów spłaty długów.

11. Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o postępowanie upadłościowe?

Każdy, kto chce złożyć wniosek o postępowanie upadłościowe, musi mieć odpowiednie dokumenty. Takie dokumenty służą do tego, aby upewnić się, że wnioskodawca jest w pełni kwalifikowany do złożenia wniosku. Oto lista dokumentów, które są wymagane do złożenia wniosku:

– Kopia dowodu tożsamości wnioskodawcy.
– Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, który potwierdza, że wnioskodawca nie jest w stanie spłacić swoich długów.
– Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca działa w imieniu spółki.
– Kopia wpisów księgowych i dokumentów finansowych z ostatniego roku obrotowego.

Po złożeniu wniosku o postępowanie upadłościowe, sąd wyznacza kuratora, który jest odpowiedzialny za weryfikacje posiadanych dokumentów przez wnioskodawcę. Kurator ma również za zadanie skontaktować się z wierzycielami i uzgodnić plan spłat długów. Jeżeli wszystko jest w porządku, sąd orzeka upadłość.

Wniosek o postępowanie upadłościowe jest bardzo poważną decyzją, która może mieć daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Wypośrodkowanie dokumentów jest krokiem do przodu, ale musi być wykonane z precyzją i uwagą. W razie wątpliwości i niepewności co do wymaganych dokumentów, najlepiej skonsultować się z fachowcem lub radcą prawnym.

12. Jakie są koszty związane z wszczęciem postępowania upadłościowego?

Prowadzenie postępowania upadłościowego związane jest z pewnymi kosztami, które muszą być pokryte przez osobę, która wnosi taki wniosek. Koszty te mogą być różne w zależności od rodzaju postępowania oraz wielkości długu.

Poniżej przedstawiamy listę kosztów związanych z wszczęciem postępowania upadłościowego:

 • Pobranie dokumentów – koszt uzależniony jest od kancelarii prawnej
 • Opłata za wniosek o ogłoszenie upadłości – opłata ta wynosi 600 zł, jednakże jest zwolnienie z niej w przypadku, gdy osoba wnioskująca o upadłość jest osobą fizyczną, a jej dochód miesięczny nie przekracza 80% najniższej krajowej
 • Opłata notariusza – w przypadku sporządzenia umowy z wierzycielami może być konieczne skorzystanie z usług notariusza, co wiąże się z kosztem około 1000 zł
 • Koszt postępowania – koszt ten jest uzależniony od wybranej przez osobę upadłej formy postępowania, a także wartości długu i ilości wierzycieli (może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Warto pamiętać, że osoba upadła ma również obowiązek złożyć zabezpieczenie na poczet kosztów postępowania upadłościowego. W przypadku braku takiego zabezpieczenia, upadłość może zostać umorzona. Zabezpieczenie to może obejmować m.in. ruchomości lub nieruchomości, a jego wartość uzależniona jest od kosztów związanych z postępowaniem.

Dlatego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości warto zastanowić się nad wszystkimi kosztami związanymi z takim postępowaniem oraz skonsultować swoją sytuację z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.

13. Czy istnieją jakieś alternatywy dla postępowania upadłościowego?

Choć postępowanie upadłościowe jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozwiązania kłopotów finansowych firm, to jednak wiąże się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. Szansa na całkowite odzyskanie zdolności kredytowej i powrót do układu z wierzycielami jest stosunkowo niewielka. Alternatywnie można rozważyć jedne z poniższych opcji:

 • Układy pozasądowe z wierzycielami – jedną z przewag pozasądowych układów z wierzycielami jest to, że umożliwiają one zachowanie kontroli nad firmą i skutkują zwykle mniej negatywnymi konsekwencjami finansowymi niż postępowanie upadłościowe.
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy firma zbankrutuje i nie ma szans na odzyskanie zdolności kredytowej, można sprzedać ją innemu przedsiębiorcy. W ten sposób można odzyskać część inwestycji i uniknąć dalszych kłopotów finansowych.

Warto zaznaczyć, że każda sytuacja jest inna i wymaga dokładnej analizy przed podjęciem decyzji o sposobie rozwiązania kłopotów finansowych firmy. Ostatecznie należy postawić na rozwiązanie, które daje największe szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa i uniknięcie kolejnych trudnych sytuacji.

14. Jakie są etapy postępowania upadłościowego?

Prawo upadłościowe opisuje szczegółowo etapy postępowania w przypadku komunikacji dotyczącej zadłużenia i upadłości. Zanim wybierzemy drogę postępowania upadłościowego, należy skonsultować swoją sytuację finansową z profesjonalnym prawnikiem lub doradcą finansowym, który może pomóc w podjęciu najlepszej decyzji dla indywidualnych potrzeb.

Oto etapy postępowania upadłościowego:
– Petycja o upadłość: W pierwszym kroku, dłużnik lub jej wierzyciel może złożyć petycję o upadłość. Wierzyciel musi udowodnić, że dłużnik jest w stanie niewypłacalności, a dłużnik może złożyć petycje o upadłość samodzielnie.
– Sprawdzanie: Po wstępnym badaniu, sąd wyznacza nadzorcę, który będzie odpowiedzialny za badanie majątku dłużnika i sporządzenie raportu z kontroli.
– Plan restrukturyzacyjny: Dłużnik może przedstawić plan restrukturyzacyjny, który ma na celu zmniejszenie zadłużenia i poprawienie sytuacji finansowej. Wierzyciele muszą zgodzić się na plan restrukturyzacyjny.
– Sprzedaż: Jeśli długi nie zostaną odzyskane, majatek dłużnika może zostać sprzedany, żeby pokryć koszty.
– Sąd upadłościowy: To jest ostatni etap procesu, w którym następuje zakończenie postępowania upadłościowego. Wierzyciele są uprawnieni do podziału zysków a dłużnik sprawia, że ​​musi patrzeć w przyszłość.

15. Jakie konsekwencje wiążą się z zakończeniem postępowania upadłościowego?

Po zakończeniu postępowania upadłościowego, dłużnik może odczuć wiele różnych konsekwencji. Niektóre z nich mogą mieć pozytywny wpływ na jego sytuację finansową, jednak są również takie, które mogą zdecydowanie utrudnić mu powrót do normalnego życia.

Przykłady konsekwencji zakończenia postępowania upadłościowego:

 • Zwolnienie z długów – to najbardziej pozytywna konsekwencja zakończenia postępowania upadłościowego. Dalsze egzekwowanie zaległych płatności zostaje zakończone, a dłużnik otrzymuje szansę na rozpoczęcie nowego życia bez długów;
 • Zmniejszenie zdolności kredytowej – po zakończeniu postępowania upadłościowego, dłużnikowi może być trudniej otrzymać kredyt, a także lepsze warunki jego spłaty. Banki zwykle wymagają wielu formalności oraz dodatkowych zabezpieczeń finansowych;
 • Trudności w uzyskaniu zatrudnienia – posiadanie upadłości w swoim życiorysie może wpłynąć negatywnie na zdolność dłużnika do znalezienia pracy. Mimo że nie ma prawnego obowiązku informowania pracodawcy o swojej przeszłości finansowej, to jednak wiele firm przeprowadza dokładne weryfikacje swoich potencjalnych pracowników.

Pytania i Odpowiedzi

Q: „Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe?”

A: W Polsce, do wszczęcia postępowania upadłościowego uprawnione są głównie dwie grupy osób lub podmiotów. Są to dłużnicy (czyli przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów) oraz wierzyciele (osoby lub instytucje, którym dłużnik jest winny pieniądze).

Q: Jakie są wymagania, by dłużnik mógł złożyć wniosek o upadłość?

A: Aby dłużnik mógł złożyć wniosek o upadłość musi zostać spełniony przynajmniej jeden z trzech warunków przewidzianych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze:

1. Dłużnik nie jest w stanie uiścić należności na bieżąco,

2. Dłużnik utracił zdolność do płacenia (np. zawiesił działalność gospodarczą),

3. Dłużnik posiada zadłużenie przekraczające jego majątek.

Q: Jakie dokumenty i zezwolenia potrzebne są do złożenia wniosku o upadłość?

A: Do złożenia wniosku o upadłość, dłużnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające jego działalność gospodarczą, a także wycenę majątku oraz zabezpieczenia. Najważniejsze dokumenty to:

1. KRS dla spółek,

2. CEIDG dla jednoosobowych firm,

3. Rejestr VAT,

4. Prawidłowo wypełnione deklaracje podatkowe i ZUS,

5. Inne dokumenty wymagane przez odpowiednie organy administracyjne.

Q: Jakie dokumenty i zezwolenia potrzebne są dla wierzycieli?

A: Wierzyciele nie muszą posiadać szczególnych dokumentów czy zezwoleń, aby złożyć wniosek o upadłość dłużnika. Wystarczy dokumentacja pokazująca, że wierzycielowi przysługuje roszczenie wobec dłużnika (np. faktura, umowa, wyrok sądu).

Q: Jakie konsekwencje ma dla dłużnika postępowanie upadłościowe?

A: Postępowanie upadłościowe wiąże się dla dłużnika z wieloma konsekwencjami, takimi jak:

1. Utrata kontroli nad swoją firmą,

2. Zablokowanie konta bankowego,

3. Wstrzymanie egzekucji wobec dłużnika,

4. Wygaśnięcie umów cywilnoprawnych (np. umowa najmu),

5. Konieczność sprzedaży majątku,

6. Utrata możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Q: Czy wierzycielom zawsze opłaca się złożyć wniosek o upadłość?

A: Mimo że wniesienie wniosku o upadłość może skutkować zaspokojeniem roszczeń wierzycieli, warto przed podjęciem decyzji dokładnie rozważyć sytuację finansową dłużnika i jego możliwości spłaty zadłużenia. W przypadku braku środków w majątku dłużnika, postępowanie upadłościowe może przynieść jedynie dodatkowe koszty i zwiększyć straty wierzycieli.

Podsumowując nasz artykuł, warto pamiętać o tym, że wszczęcie postępowania upadłościowego to proces wymagający bardzo precyzyjnego działania i współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie. Zgodnie z polskim prawem, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć przedsiębiorca lub wierzyciel, a droga do uzyskania korzystnego dla siebie wyniku jest długa, ale możliwa. Warto zastanowić się nad podjęciem odpowiedzialnej decyzji, zwłaszcza jeśli dotyczy to naszej sytuacji finansowej lub firmy. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł w rozwianiu wątpliwości związanych z tym tematem i zachęcił do podejmowania właściwych decyzji.
Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe stanowi istotny element systemu prawnego, mający na celu skuteczne rozwiązanie problemów finansowych przedsiębiorstw. Jednakże, nie każdy może być inicjatorem takiego postępowania. W niniejszym artykule omówimy kwestię, kto może wszcząć postępowanie upadłościowe w Polsce.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zarówno dłużnik, jak i wierzyciele mogą podjąć działania w celu wszczęcia postępowania upadłościowego. W pierwszej kolejności, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości swojego przedsiębiorstwa. Dłużnik, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, może zdecydować się na taką opcję w sytuacji, gdy jej zadłużenie przekracza możliwości spłaty. Wniosek taki powinien zostać złożony do sądu właściwego dla siedziby dłużnika.

Wierzyciele, z kolei, również mają możliwość wszczęcia postępowania upadłościowego. Istnieje kilka kategorii wierzycieli, którzy mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości dłużnika. Są to przede wszystkim wierzyciele uprzywilejowani, którzy posiadają szczególne prawa w przypadku niespłacania długu przez dłużnika. Przykładami takich wierzycieli mogą być podatki należne Skarbowi Państwa, ZUS czy banki udzielające kredytów hipotecznych. Oprócz wierzycieli uprzywilejowanych, wszyscy pozostali wierzyciele, którzy posiadają nieuregulowane zobowiązania od dłużnika, również mogą wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości. Warto jednak zaznaczyć, że wierzycielom uprzywilejowanym przysługuje pierwszeństwo przed pozostałymi wierzycielami.

Aby wszcząć postępowanie upadłościowe, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz informacje do sądu. W przypadku dłużnika, wniosek upadłościowy powinien zawierać m.in. dane dotyczące dłużnika, wysokość i rodzaj zadłużenia, a także zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku wierzycieli, wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wysokości zadłużenia oraz dowody potwierdzające istnienie wierzytelności.

Podsumowując, zarówno dłużnik, jak i wierzyciele mogą wszcząć postępowanie upadłościowe. Dłużnik, jeśli nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości swojej firmy. Wierzyciele zaś, szczególnie ci uprzywilejowani, również mają prawo wnioskować o ogłoszenie upadłości dłużnika. Ważne jest jednak, aby w obu przypadkach dostarczyć odpowiednie dokumenty i informacje do sądu. Postępowanie upadłościowe w Polsce jest zatem kompleksowym procesem, który wymaga zachowania odpowiednich procedur i przestrzegania prawa.

Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe?

Więcej o Upadłości Konsumenckiej