Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to temat, który porusza wiele osób nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić, co tak naprawdę kryje się za tym zagadnieniem. Będziemy omawiać szczegóły opłaty, jakie trzeba ponieść wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, oraz jakie są jej konsekwencje dla naszej sytuacji finansowej. Przyjrzymy się także potencjalnym problemom, z jakimi możemy się spotkać, oraz zaletom, jakie wynikają z odbycia procesu upadłościowego. Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to zachęcamy do lektury naszego tekstu, który pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę kwestię.

Spis Treści

1. Co to jest opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to stosunkowo nowy element wprowadzony w polskim systemie prawnym w związku z wprowadzeniem w 2019 r. ustawy o restrukturyzacji. Stanowi ona koszt, który trzeba pokryć z własnych środków przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Opłata za wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na dzień dzisiejszy wynosi 600 złotych. Kwota ta może stanowić dla wielu ludzi dużą trudność finansową, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego też w 2021 r. wprowadzono zmianę – osoby, które są objęte Programem Rodzina 500+, są zwolnione z tej opłaty.

W przypadku braku wpłaty opłaty przed złożeniem wniosku o upadłość, sąd nie będzie mógł wydać decyzji o ogłoszeniu upadłości. Z drugiej strony, jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, to opłata zostanie zwrócona osobie składającej wniosek. Warto pamiętać, że opłata ta nie jest związana z kosztami związanymi z samą procedurą upadłościową – te pokrywa upadły.

2. Jakie są przepisy regulujące opłatę od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W Polsce ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest regulowane przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, KRS. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 złotych.

W przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złoży wniosek w formie elektronicznej, opłata zwiększa się do 100 złotych. Ponadto, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej z powodu trudnej sytuacji materialnej, która jest związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Złożenie wniosku jest jednym z pierwszych kroków do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Osoby starające się o upadłość konsumencką powinny dokładnie sprawdzić przepisy regulujące opłaty oraz zasięgnąć porady profesjonalisty.

3. Dlaczego wprowadzono opłatę od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ustawodawca wprowadził opłatę od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w celu zminimalizowania nadużyć i poprawy efektywności postępowania upadłościowego.

Jednym z celów wprowadzenia opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skłonienie konsumentów do dokładnego przemyślenia swojej sytuacji finansowej, zanim podejmą decyzję o ogłoszeniu upadłości. Opłata ta ma zniechęcać do zgłaszania nieuzasadnionych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zachęcać do działań utożsamianych z postępowaniem restrukturyzacyjnym, które często prowadzą do znacznie bardziej korzystnego zakończenia niż ogłoszenie upadłości.

Innym powodem wprowadzenia opłaty jest chęć zredukowania kosztów procesu upadłościowego. Opłata od wniosku stanowi dodatkowe źródło finansowania procesu upadłościowego, co pozwala na pokrycie części kosztów w ramach samego postępowania. Ustawodawca spodziewa się, że wprowadzenie opłaty przyczyni się do ograniczenia liczby dotychczasowych nadużyć, takich jak składanie bezpodstawnych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy celowe przedłużanie postępowania, co przyczynia się do zwiększenia kosztów procesu.

4. Kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Prawidłowe ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga uiszczenia opłat, o których warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku. Opłaty te są pobierane przez sąd na rzecz Skarbu Państwa i obejmują:

 • Opłata sądowa, która wynosi obecnie 30 zł
 • Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która jest zależna od liczby wierzycieli i wynosi:
 • Od 1 do 5 wierzycieli – 100 zł
 • Od 6 do 20 wierzycieli – 250 zł
 • Powyżej 20 wierzycieli – 500 zł

W podaną kwotę nie wlicza się dodatkowej opłaty, jaką jest koszt sporządzenia aktu notarialnego lub poświadczenia podpisu na oświadczeniu o złożeniu wniosku przez pełnomocnika, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

5. Wysokość opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakie są stawki?

Stawki opłat od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Podanie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga wpłaty określonej wysokości opłaty. Stawki te są zależne między innymi od sytuacji finansowej dłużnika oraz rodzaju zadłużenia. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości warto przemyśleć, czy jest to faktycznie najlepsze rozwiązanie. Poniżej przedstawione są stawki opłat obowiązujące w 2021 roku:

 • Opłata sądowa za rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi:
  • 200 zł – dla dłużników, którzy mają zaległości poniżej 10 000 zł
  • 500 zł – dla dłużników, którzy mają zaległości od 10 000 zł do 50 000 zł
  • 1000 zł – dla dłużników, którzy mają zaległości powyżej 50 000 zł
 • Koszt pełnomocnika lub dostępu do aplikacji do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi:
  • od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (w zależności od wyboru pełnomocnika i jego stawek)
 • Opłata sądowa za ogłoszenie upadłości konsumenckiej i powołanie kuratora wynosi:
  • 300 zł – jeśli ogłoszenie upadłości nastąpi z mocy prawa (na wniosek wierzyciela)
  • 500 zł – jeśli ogłoszenie upadłości nastąpi na skutek wniosku dłużnika, a z czasem powołana zostanie Rada jednostek pomocy społecznej
  • 2000 zł – jeśli ogłoszenie upadłości nastąpi na skutek wniosku dłużnika, a z czasem nie zostanie powołana Rada jednostek pomocy społecznej

6. Czy można zrezygnować z uiszczania opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Mając na uwadze trudną sytuację finansową wielu Polaków nie zdziwi nas to, że coraz bardziej popularne stają się wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Osoby, które decydują się na takie rozwiązanie mają możliwość rozpoczęcia na nowo swojego życia finansowego. Jednym z elementów, którym powinniśmy przyjrzeć się bliżej jest opłata, która wiąże się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Na początku warto zaznaczyć, że wysokość opłaty zależy od danego sądu, w którym chcemy złożyć wniosek. Może ona wynosić od 30 do 60 złotych. Niemniej jednak wiele osób zastanawia się, czy można zrezygnować z uiszczania takiej opłaty. Niestety, prawo nie przewiduje możliwości zwolnienia z tej opłaty.

W przypadku, gdy nie mamy wystarczających środków na uiuczenie opłaty, musimy udać się do sądu i dokładnie wyjaśnić swoją sytuację finansową. Wówczas sąd może udzielić nam pomocy w rozłożeniu tej opłaty na raty lub skorzystaniu z pomocy prawnej. Jest to o tyle ważne, że opłata złożona w ramach wniosku o ogłoszenie upadłości jest elementem niezbędnym do rozpoczęcia procedury i wyzwolenia się z długów, które nas dręczą.

7. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć kilka dokumentów, aby umożliwić przejrzyste przeprowadzenie procesu. Poniżej przedstawiamy, jakie dokumenty będą potrzebne:

1. Oświadczenie majątkowe – zawierające informacje o wszystkich środkach jakie posiada wnioskodawca, takie jak: nieruchomości, samochody, konta bankowe czy inwestycje. W oświadczeniu majątkowym każde z tych dóbr musi być szczegółowo opisane.

2. Dokumentacja zobowiązań – każdy z banków lub instytucji finansowej udzielającej pożyczki musi przedstawić swoje wierzytelności na piśmie.

3. Dowód opłacenia opłaty sądowej – wpłata opłaty sądowej jest niezbędna, aby proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej mógł się rozpocząć. Opłata ta wynosi 30 zł.

Należy pamiętać, że wniosek o upadłość konsumencką musi być poprawnie wypełniony, a dokumenty zdają się na przyciągające wzrok zapisanie ich w sposób czytelny. Przygotowanie dokumentów w terminie i ze starannością pozwoli zapobiec zawieszeniu procesu lub odrzuceniu wniosku.

8. Czy obcokrajowcy są zobowiązani do opłacenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce?

Jeśli jesteś obcokrajowcem mieszkającym w Polsce i pragniesz ogłosić upadłość konsumencką, być może zastanawiasz się, czy musisz zapłacić za tego typu wniosek. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy ona od kilku czynników, takich jak Twoje miejsce zamieszkania, rodzaj zobowiązań czy status prawnego.

Najpierw warto zwrócić uwagę na fakt, że procedura upadłości konsumenckiej w Polsce jest regulowana przez osobne prawo – Ustawę o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawca musi uiścić opłatę w wysokości 30 zł na poczet kosztów sądowych. Oznacza to, że obcokrajowcy również są zobowiązani do opłacenia tego wymaganego przez prawo kosztu.

Jednakże należy pamiętać, że sytuacja każdej osoby może być inna. Jeśli jesteś obcokrajowcem z innego kraju, ale posiadasz stałe miejsce zamieszkania w Polsce i jesteś zatrudniony, istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz musiał uiścić dodatkowe opłaty związane z Twoimi zobowiązaniami podatkowymi. W takim przypadku warto skonsultować się z doradcą prawym lub prawnikiem, aby uzyskać wskazówki dotyczące kosztów związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

9. Jakie konsekwencje wiążą się z brakiem uiszczenia opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Brak uiszczenia opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą szereg konsekwencji. Poniżej przedstawiam trzy najważniejsze z nich:

 • Brak możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej – bez uregulowania opłaty nie można złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to konieczne, aby proces postępowania upadłościowego mógł się rozpocząć. W przypadku braku opłaty, dłużnik nie ma możliwości uzyskania ochrony przed wierzycielami i przeprowadzenia procesu restrukturyzacji swoich finansów.
 • Potencjalne roszczenia komornicze – nieuregulowanie opłaty za wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może skutkować wizytą komornika. Wierzyciele, którzy nie zostaną uwzględnieni w postępowaniu upadłościowym, mogą wystąpić z roszczeniem wykonawczym, którego należy będzie się uporać przed sądem lub z pomocą komornika. W konsekwencji, dłużnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
 • Potencjalne sankcje karno-prawne – brak uiszczenia opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wpłynąć na skutki karno-prawne. Odmowa zapłacenia opłaty może oznaczać popełnienie przestępstwa o charakterze skarbowym i podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Jest to spowodowane tym, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi dokument urzędowy, którego brak wynikający z braku uiszczenia opłaty może zostać uznany za naruszenie prawa.

10. Możliwość rozłożenia opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na raty – jak to działa?

Często sytuacje życiowe sprawiają, że zaciągamy zobowiązania finansowe, do których nie jesteśmy w stanie dłużej się utrzymać. Konsekwencją takiej sytuacji może być wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto wiedzieć, że w przypadku składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Jak to dokładnie działa? O tym opowiemy w dzisiejszym poście.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. Następnie wniosek ten należy złożyć w sądzie okręgowym, na którego obszarze odbywa się postępowanie. Przy składaniu wniosku, należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Istnieje jednak możliwość, aby tę kwotę rozłożyć na raty. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek wraz z deklaracją, że nie jesteśmy w stanie uiścić całej opłaty jednorazowo i chcemy ją rozłożyć na raty.

Jeśli sąd uzna nasz wniosek za uzasadniony, to rozłożenie na raty opłaty jest możliwe. Ile takich rat możemy rozłożyć? W zależności od decyzji sądu, ilość ta może wynosić od 2 do 4 rat. Warto jednak pamiętać, że opłata ta musi zostać w całości uiszczona przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

11. Czy opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega zwolnieniu?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić istotny wydatek dla osoby, która zdecyduje się na ten krok. Istnieją jednak okoliczności, w których ta opłata podlega zwolnieniu. Poniżej omówimy, które sytuacje pozwalają na zwolnienie z opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zawsze wymagana?

Nie we wszystkich przypadkach osoby składające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej muszą uiścić opłatę związana z tym postępowaniem. Osoby, które uzyskują zwolnienie z kosztów sądowych, na mocy wyroku sądu lub ustawy (np. zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych), mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podobnie mogą działać osoby, które zostały objęte programem pomocy prawnej, a którym opłacenie takiej opłaty stanowiłoby nieuzasadnioną przeszkodę w ubieganiu się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o zwolnienie z opłaty?

Osoby, które ubiegają się o zwolnienie z opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, muszą spełnić odpowiednie kryteria. Wymagane są między innymi:

 • potwierdzenie faktu uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych na mocy wyroku lub ustawy
 • pokazanie, że opłacenie opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowiłoby nieuzasadnioną przeszkodę w ubieganiu się o nią
 • przedstawienie odpowiedniej dokumentacji (m.in. oświadczenie o stanie majątkowym)

Dokładne warunki uzyskania zwolnienia z opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej określa ustawa o postępowaniu przed sądami powszechnymi.

12. Co zrobić w przypadku kłopotów z opłaceniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W sytuacji, gdy mają Państwo problemy z uregulowaniem opłaty za zgłoszenie upadłości konsumenckiej, warto zastosować się do kilku podpowiedzi. Poniżej przedstawiamy różne opcje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Zweryfikuj swoją sytuację finansową

Przed podjęciem dalszych działań warto przeanalizować swoją sytuację finansową. Być może jest możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych, które pozwolą na uregulowanie opłaty za wniosek o upadłość konsumencką. Warto również spróbować negocjacji z wierzycielami, aby ustalić korzystne warunki spłaty zobowiązań.

Szukaj pomocy w organizacjach pozarządowych

Wiele organizacji pozarządowych oferuje wsparcie dla osób borykających się z trudnościami finansowymi. Mogą one nie tylko pomóc w rozwiązaniu problemu z uregulowaniem opłaty za zgłoszenie upadłości, ale także wskazać inne możliwości finansowego wsparcia czy pomóc w rozwiązaniu problemów prawnych związanych z upadłością.

Zweryfikuj swoje prawa i obowiązki

W sytuacji, gdy nie są Państwo w stanie uregulować opłaty za wniosek o upadłość, warto zweryfikować swoje prawa i obowiązki. Dobrze jest skonsultować swoją sytuację z prawnikiem lub specjalistą ds. upadłości konsumenckiej. Może się okazać, że istnieją okoliczności, które umożliwią korzystniejszą spłatę długu czy całkowite umorzenie zobowiązania.

13. Czy opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ulec zmianie w przyszłości?

Opłata za wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ulec zmianie w przyszłości z powodu wielu czynników. Warto wiedzieć, jakie są możliwe scenariusze i jakie przepisy regulują te kwestie.

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, że wysokość opłaty zależy od sytuacji finansowej osoby składającej wniosek i od kosztów związanych z postępowaniem. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje sąd rejonowy, który rozpatruje wniosek. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że opłata może ulec zmianie na etapie postępowania, w zależności od tego, jakie koszty ponosi osoba upadająca.

Drugim aspektem, który warto uwzględnić, jest fakt, że przepisy w tej kwestii zmieniają się co pewien czas. Może się zdarzyć, że w przyszłości zostanie wprowadzona nowa ustawa, która wpłynie na wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym. Dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne regulacje w tej kwestii, żeby wiedzieć, na co można liczyć.

 • Podsumowując, opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ulec zmianie w przyszłości z powodu wielu czynników, w tym od sytuacji finansowej osoby składającej wniosek oraz od kosztów związanych z postępowaniem.
 • Decyzję w tej sprawie podejmuje sąd rejonowy, który rozpatruje wniosek, dlatego warto zwrócić uwagę na to, że opłata może ulec zmianie na etapie postępowania.
 • Warto też pamiętać, że przepisy w tej kwestii ulegają ciągłej zmianie, dlatego warto śledzić aktualne regulacje, żeby nie zostać zaskoczonymi.

14. Kiedy należy uiścić opłatę od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednorazowa i wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza łącznie 1320 zł (stan na 2021 r.). Kwota ta musi być wpłacona na rachunek sądu upadłościowego w terminie do 7 dni od złożenia wniosku. Brak wpłaty opłaty w terminie skutkuje oddaleniem wniosku. Płatność można dokonać przelewem bankowym lub w kasie sądu.

Warto pamiętać, że w przypadku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata modlitewnego, opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zredukowana o połowę. Z kolei, w przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji materialnej, sąd może zwolnić wnioskodawcę z obowiązku uiszczenia opłaty lub udzielić mu możliwości rozłożenia jej na raty.

Jeśli wnioskodawca nie uiści opłaty w terminie, ma prawo do wniesienia skargi na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takim przypadku kierować się należy procedurą sądową, a na zwrot opłaty oczekiwać w momencie zakończenia postępowania.

15. Czy po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy jeszcze coś opłacać?

Jeśli już złożyliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to z pewnością zastanawiamy się, czy trzeba jeszcze coś opłacać. Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana, ponieważ zależy od naszej sytuacji indywidualnej.

W przypadku, gdy mamy niespłacone zobowiązania, to musimy je nadal spłacać, jeśli nie są one objęte postępowaniem upadłościowym. Dotychczasowe zadłużenie jest jednak jednym z powodów, dla których składamy wniosek o ogłoszenie upadłości, tak abyśmy mogli w pełni skupić się na spłacie zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym. Postępowanie to jest bowiem często naszą ostatnią szansą na uporanie się z długami.

Prawo reguluje, że w trakcie postępowania upadłościowego nie mamy obowiązku płacić comiesięcznych rat kredytów i pożyczek, które zostały objęte tą procedurą. W ten sposób mamy możliwość skupienia się na spłacie zobowiązań, które zostały ustalone przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Warto jednak pamiętać, że musimy wywiązywać się z naszych zobowiązań wobec urzędu skarbowego oraz ZUS, których należności nie zostaną uznane w postępowaniu upadłościowym.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Co to jest opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

A: Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to wymagana opłata za inicjowanie procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Q: Jakie są koszty związane z procesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

A: Koszty związane z procesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą obejmować m.in. opłatę za wniosek o ogłoszenie upadłości, koszty związane z wynajmem doradcy dla dłużnika oraz koszty związane z procesem sądowym.

Q: Ile wynosi opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

A: W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł.

Q: Czy opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zwolniona dla niektórych grup społecznych, takich jak seniorzy czy osoby niepełnosprawne?

A: Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest zwolniona dla żadnych grup społecznych.

Q: Jakie są konsekwencje braku opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

A: Niezapłacenie opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może skutkować odrzuceniem wniosku przez sąd.

Podsumowując, opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stała się rzeczywistością po zmianach w ustawie z 2019 roku. Choć jej wysokość budzi kontrowersje i krytykę, należy zdać sobie sprawę z faktu, że może ona wpłynąć pozytywnie na przyszłość dłużników, którzy zdecydują się na rozwiązanie swoich problemów finansowych poprzez ogłoszenie upadłości. Ważne, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej formy pomocy zastanowić się, czy opłata nie będzie zbyt obciążająca dla naszego budżetu. Pamiętajmy w końcu, że kluczem do sukcesu w każdym procesie restrukturyzacyjnym jest indywidualne podejście i realistyczne podejście do sytuacji finansowej. Warto poświęcić chwilę na dokładną analizę i zasięgnięcie porady specjalisty.

opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Więcej o Upadłości Konsumenckiej