Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

opłata od wniosku o upadłość konsumencka 2023

opłata od wniosku o upadłość konsumencka 2023

Witajcie w kolejnym wpisie na naszym blogu! Dziś skupimy się na jednej z nowości, które mają zostać wprowadzone od stycznia 2023 roku – opłacie od wniosku o upadłość konsumencką. Jakie będą to zmiany oraz jak mogą wpłynąć na osoby ubiegające się o upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury!

Spis Treści

1. „Opłata od wniosku o upadłość konsumencka 2023 – co to takiego?”

Od 1 stycznia 2023 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące opłat związanych z postępowaniem upadłościowym. Jednym z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie opłaty od wniosku o upadłość konsumencką. Co to takiego i jakie będą konsekwencje dla dłużników?

Opłata od wniosku o upadłość konsumencką to nowe rozwiązanie wprowadzone przez ustawę o postępowaniu restrukturyzacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona opłata, w wysokości 500 zł, ma na celu ograniczenie liczby bezpodstawnych wniosków o upadłość konsumencką, które nie mają szansy na zakończenie się z powodzeniem.

Płatność opłaty od wniosku o upadłość konsumencką powinna zostać dokonana w dniu złożenia wniosku, co oznacza, że dłużnik musi zabezpieczyć tę kwotę na poczet opłaty. Jeśli dłużnikowi zostanie umorzony postępowanie upadłościowe (czyli wniosek zostanie oddalony), to opłata wraca do niego w całości. Natomiast, jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to koszt opłaty zostanie potrącony z majątku dłużnika.

2. „Czym różni się opłata od wniosku o upadłość konsumencka od innych kosztów związanych z postępowaniem?”

Opłata od wniosku o upadłość konsumencka to koszt, który pojawia się na samym początku procesu upadłościowego. Jednakże, istnieją również inne koszty, które należy wziąć pod uwagę w trakcie trwania postępowania. Różnią się one zarówno swoją wysokością, jak i przedmiotem ich uiszczania.

Poniżej prezentujemy różnice pomiędzy opłatą od wniosku o upadłość konsumencką a innymi kosztami, jakie należy ponieść w trakcie trwania procesu upadłościowego:

 • Opłata od wniosku o upadłość konsumencką: Powinna ona być wpłacona na rachunek sądu. Jej wysokość w 2021 roku wynosi 30 zł. Opłata jest niezwrotna.
 • Koszty postępowania sądowego: Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, koszty postępowania sądowego pokrywa strona przegrywająca. W przypadku upadłości konsumenckiej są to koszty sądowe oraz koszty pełnomocnictwa. W przypadku zawarcia układu z wierzycielami, kosztami ponosi dłużnik.
 • Koszty egzekucyjne: W przypadku gdy dłużnik nie wypełnia warunków układu z wierzycielami, koszty egzekucyjne są ponoszone przez dłużnika. Mogą one obejmować koszt pobierania, magazynowania, a nawet zbycia przedmiotu wykonania.

Podsumowując, opłata od wniosku o upadłość konsumencką to jednorazowy koszt, który należy uiścić na początku procesu upadłościowego. Inne koszty, związane z postępowaniem sądowym oraz egzekucyjnym, różnią się od opłaty pod względem ich wysokości oraz przedmiotu ich uiszczania. Przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy wziąć pod uwagę także inne koszty, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania postępowania.

3. „Dlaczego wprowadzono opłatę od wniosku o upadłość konsumencka?”

Opłata od wniosku o upadłość konsumencka została wprowadzona w 2015 roku przez Sejm RP. Wprowadzona zmiana polegała na wprowadzeniu opłaty w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku osób, które ubiegały się o upadłość konsumencką w ciągu trzech lat po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu takiego upadłościowego postępowania, opłata wynosiła 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Głównym celem wprowadzenia opłaty było ograniczenie liczby nieuzasadnionych wniosków o upadłość konsumencką. Wcześniej, niektórzy dłużnicy składali wnioski o upadłość, aby uniknąć spłaty swoich zobowiązań. Proces ten powodował duże obciążenie dla komorników i sądów, a także wydłużenie czasu oczekiwania dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy w ogłoszeniu upadłości.

Jednym z powodów wprowadzenia opłaty był także fakt, że upadłość konsumencka nie jest bezkosztowa dla państwa. Sądy i komornicy muszą ponosić koszty związane z przeprowadzeniem postępowania, a także koszty związane z egzekucją zadłużenia. Wprowadzenie opłaty miało na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym.

 • Podsumowując, opłata od wniosku o upadłość konsumencka została wprowadzona w celu:
 • ograniczenia liczby nieuzasadnionych wniosków o upadłość konsumencką
 • pokrycia części kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym
 • umożliwienia szybszej pomocy osobom rzeczywiście potrzebującym ogłoszenia upadłości

Pamiętajmy, że opłata od wniosku o upadłość konsumencką jest jednorazowa i określona na stałą kwotę. Jeśli dłużnik nie jest w stanie uiścić opłaty w całości, może złożyć wniosek o jej rozłożenie na raty. Wniosek taki powinno się złożyć przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Niemniej jednak, pamiętajmy o tym, że nie jest zalecane ogłaszanie upadłości konsumenckiej lekkomyślnie. Zawsze warto skonsultować swoją sytuację z prawnikiem lub daną organizacją, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy osobom zadłużonym. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kosztów oraz zwiększymy swoje szanse na wyjście z trudnej sytuacji zadłużenia.

4. „Jakie będą stawki opłat od wniosku o upadłość konsumencka w 2023 roku?”

Wraz z nadejściem 2023 roku, planowane są pewne zmiany w stawkach opłat od wniosku o upadłość konsumencką w Polsce. Oto co warto wiedzieć na ten temat:

1. Wprowadzenie opłaty skarbowej

Od 1 stycznia 2023 roku w życie wejdzie ustawa wprowadzająca opłatę skarbową za złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Według ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości, stawka tej opłaty wynosić ma 200 złotych. Opłata będzie pobierana przez urząd skarbowy i jest jednorazowa. Jedynie w przypadku odrzucenia wniosku, opłata zostanie zwrócona.

2. Zmiany w opłatach za postępowanie upadłościowe

Wraz z nowymi przepisami, zmianie ulegną również stawki opłat związane z postępowaniem upadłościowym. Obecnie, koszt postępowania wynosi 1 365 złotych. Według projektu ustawy, stawka ta może wzrosnąć nawet do 2 500 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że ostateczna decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła.

3. Zmiana sposobu naliczania opłat

Jedną z najważniejszych zmian w kwestii opłat od wniosku o upadłość konsumencką będzie sposób ich naliczania. Zgodnie z nowymi przepisami, opłaty będą naliczane jednorazowo, na początku postępowania. Oznacza to, że osoby w trudnej sytuacji finansowej będą miały pewność co do wysokości kosztów związanych z wnioskiem o upadłość.

5. „Kto będzie musiał uiścić opłatę od wniosku o upadłość konsumencka?”

Pierwsza osoba, która jest zmuszona zapłacić opłatę od wniosku o upadłość konsumencką, to osoba ubiegająca się o ten proces. Musi ona uiścić opłatę na poczet kosztów postępowania w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2021 wynosi to 1117,70 złotych. Należy pamiętać, że opłata ta podlega zwolnieniu w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia wymogi ustawy o ochronie prawnej konsumentów posiadających kredyty hipoteczne lub pożyczki zabezpieczone na nieruchomości.

Drugą osobą, która może być zobligowana do jej zapłacenia, jest syndyk. W przypadku, gdy masie upadłościowej brakuje środków, niezbędnych do pokrycia kosztów postępowania bądź zaspokojenia wierzycieli, syndyk ma możliwość złożenia wniosku o zaliczkę na koszty postępowania przez sąd. Należy jednak pamiętać, że jeżeli upadłość zostanie zawarta, koszty procesu ponoszą wierzyciele.

Warto zaznaczyć, że każde postępowanie upadłościowe jest indywidualne i uzależnione od wielu czynników, m.in.: liczby wierzycieli, wartości masy upadłościowej, a także od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz niejego wierzycieli. Dlatego też warto skonsultować się z prawnikiem, który z pewnością pomoże nam przejść przez proces upadłościowy i sprosta założeniom ustawowego postępowania.

6. „Czy opłata od wniosku o upadłość konsumencka będzie mogła być rozłożona na raty?”

Potencjalni wnioskodawcy o upadłość konsumencką często pytać się będą, czy opłata od wniosku o upadłość konsumencką będzie mogła być rozłożona na raty. Otóż, zgodnie z ustawą o upadłości konsumenckiej, opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30% wartości majątku dłużnika oraz nie więcej niż 10 000 złotych.

Przepisy ustawy nie przewidują możliwości rozłożenia opłaty od wniosku o upadłość konsumencką na raty, co oznacza, że należność ta musi zostać uregulowana w całości przed złożeniem wniosku. Jest to reguła obowiązująca zarówno w przypadku złożenia wniosku przez dłużnika, jak i przez wierzyciela.

Stwarzanie możliwości rozłożenia opłaty na raty byłoby sprzeczne z zasadą, na mocy której opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma charakter prewencyjny i ma zapobiegać nadmiernemu i bezcelowemu składaniu wniosków. Decyzja o złożeniu takiego wniosku musi zatem wynikać z realnej sytuacji finansowej dłużnika, a nie z ceny opłaty od wniosku, którą można by rozłożyć na raty.

7. „Jakie są konsekwencje braku opłacenia opłaty od wniosku o upadłość konsumencka?”

Wniosek o upadłość konsumencką wymaga opłacenia stosownej opłaty. Zgodnie z ustawą, kwotę tę określa się w stosunku do wysokości długu i nie może przekraczać 5 tys. zł. Brak wpłaty tej opłaty ma swoje konsekwencje, które warto znać.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Wniosek o upadłość konsumencką zostanie odrzucony – zgodnie z przepisami, jeśli wnioskodawca nie uiści odpowiedniej opłaty w terminie, wniosek traci moc prawną.
 • Konieczność ponownego wnioskowania – w przypadku odrzucenia wniosku, jedyną możliwością dalszego dążenia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie nowego wniosku.
 • Straty finansowe – brak opłacenia opłaty to straty finansowe. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na ponowne składanie wniosku, poniesie ponownie opłatę. Dodatkowo, tracić może czas i pieniądze na składanie jednego i drugiego wniosku.

Ostatecznie, brak opłacenia opłaty od wniosku o upadłość konsumencką przyczynia się do wydłużenia czasu procesu ogłoszenia upadłości oraz zwiększenia kosztów. Warto więc zwrócić uwagę na ten aspekt już na etapie przygotowującym wniosek i zadbać o to, aby opłata została odpowiednio uiściona w terminie.

8. „Czy opłata od wniosku o upadłość konsumencka jest jedynym kosztem ponoszonym przez osoby zaciągające upadłość konsumencką?”

Osoby zaciągające upadłość konsumencką często zastanawiają się, jakie koszty związane są z tym procesem. Najważniejszą kwestią jest opłata od wniosku o upadłość konsumencką. Jednakże, to nie jedyny koszt ponoszony przez dłużników. Dalsze punkty będą dotyczyły pozostałych kosztów.

Komornik

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, dłużnicy nie są już w stanie spłacać swoich długów. Komornik, który egzekwuje długi, może żądać pokrycia kosztów jego działania, w tym kosztów egzekucyjnych i sądowych.

Opłata za egzekucję

Kolejnym kosztem ponoszonym przez dłużników jest opłata za egzekucję. Dłużnicy powinni wziąć pod uwagę, że koszt egzekucji może być znaczny. W skrajnych przypadkach, jeśli komornik odwiedzi kilkakrotnie dłużnika, opłaty prowizyjne mogą zwiększyć się do kilkudziesięciu procent kwoty samych długów.

9. „Czy opłata od wniosku o upadłość konsumencka jest uzależniona od kwoty majątku dłużnika?”

Jeśli zastanawiasz się, czy opłata od wniosku o upadłość konsumencką jest uzależniona od kwoty majątku dłużnika, to warto namierzyć odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób wygląda bowiem ustanowiona na mocy przepisów opłata?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że opłata od wniosku o upadłość konsumencką jest jednorazowa i ustalona na stałą kwotę. Suma ta jednak nie jest efektem kalkulacji na podstawie wartości majątku i zobowiązań dłużnika. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, wysokość opłaty jest zależna od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Aktualnie wynosi ona 600 zł.

Warunkiem uzyskania upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku do sądu. Zgodnie z przepisami każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na piśmie do sądu rejonowego, w którego okręgu miejscowa jest siedziba dłużnika. Na dzień złożenia wniosku musi on posiadać spłacalne zobowiązania, których wartość przewyższa jego majątek oraz stałe źródło dochodu.

10. „Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką w obliczu opłaty?”

Wniosek o upadłość konsumencką to poważna decyzja, którą podejmuje osoba fizyczna, która jest w trudnej sytuacji finansowej i jest niezdolna do regulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony przez osoby fizyczne, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale tylko wtedy, gdy dochody z tej działalności nie przekraczają określonej granicy. Jeśli jesteś w trudnościach finansowych i rozważasz złożenie wniosku o upadłość konsumencką, przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić w obliczu opłaty.

1. Zbierz dokumenty

Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, musisz zebrać odpowiednie dokumenty. Są to:

– dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość (np. dowód osobisty),
– dokumenty potwierdzające Twoje dochody,
– dokumenty potwierdzające Twoje wydatki,
– dokumenty potwierdzające Twoje zobowiązania (np. umowy o kredyt),
– wszelkie dokumenty dotyczące Twojej sytuacji finansowej.

2. Skontaktuj się z doradcą

Jeśli nie wiesz, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką, skontaktuj się z doradcą. Doradca będzie mógł Ci pomóc w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką i udzielić Ci porady dotyczącej Twojej sytuacji finansowej. Możesz znaleźć doradcę poprzez wyszukanie go w Internecie lub zwrócenie się do organizacji zajmującej się pomaganiem osobom w trudnej sytuacji finansowej.

3. Złóż wniosek

Gdy już zebrałeś wszystkie dokumenty i uzyskałeś poradę od doradcy, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie rejonowym. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wniosek o upadłość konsumencką wymaga opłaty. Opłata ta wynosi około 30 złotych i należy ją uiścić w momencie składania wniosku.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką może być trudne i skomplikowane. Jeśli nie jesteś pewien, jak złożyć wniosek lub potrzebujesz pomocy, zwróć się do doradcy. Doradca będzie mógł Ci pomóc w każdym kroku i zapewnić Ci wsparcie podczas całego procesu.

11. „Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o upadłość konsumencką?”

Jeśli zastanawiasz się, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o upadłość konsumencką, możemy Ci pomóc. Przedstawiamy niezbędne dokumenty, które powinny Ci pomóc w przejściu przez ten proces.

1. Zaświadczenie o dochodach – dokument, który poświadcza wysokość Twojego dochodu. Wniosek o upadłość konsumencką jest kierowany głównie do osób, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Dlatego ważne jest, aby przedstawiać prawdziwe informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej.

2. Spis wydatków – dokument, który przedstawia Twoje miesięczne wydatki. Spis ten pomoże uzasadnić i wykazać, że nie jesteś w stanie spłacić swoich długów. Pamiętaj, aby w spisie umieścić wszystkie wydatki, także te, które mogą wydawać się niewielkie.

3. Umowy kredytowe i dokumenty związane z zobowiązaniami – dokumenty, które zawierają informacje o Twoich kredytach, pożyczkach i innych zobowiązaniach finansowych. Najlepiej przygotuj wszystkie umowy kredytowe i rachunki oraz dokumenty przedkładane przez firmy ubezpieczeniowe.

12. „Czy opłata od wniosku o upadłość konsumencka jest zwolniona w niektórych przypadkach?”

Rodzaje opłat w postępowaniu upadłościowym

Wśród kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym warto wyróżnić opłatę, która pobierana jest od wniosku o ogłoszenie upadłości. Według przepisów każdy wniosek musi być opłacony, co jednak nie oznacza, że każda osoba składająca wniosek musi uiścić tę opłatę. Istnieją bowiem sytuacje, w których osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką jest z niej zwolniona.

Kto może ubiegać się o zwolnienie z opłaty od wniosku o upadłość konsumencka?

 • osoby, które otrzymują zasiłek socjalny, emeryturę lub rentę z ZUS
 • osoby, które otrzymują równoważnik świadczeń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Funduszu Pracy
 • osoby, które otrzymują wynagrodzenie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony na poziomie nie wyższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę

W jakiej wysokości pobierana jest opłata od wniosku o upadłość konsumencka?

Opłata od wniosku o upadłość konsumencka wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę aktualnie obowiązującego w kraju. Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na poziomie 2800 zł brutto. Oznacza to, że opłata pobierana za wniosek o upadłość konsumencką wynosi 840 zł.

13. „Czy warto zaciągać upadłość konsumencką pomimo wprowadzenia opłaty od wniosku?”

Jeśli zastanawiasz się, czy warto zaciągać upadłość konsumencką pomimo wprowadzenia opłaty od wniosku, warto rozważyć zalety i wady tej decyzji.

Zalety zaciągania upadłości konsumenckiej:

 • Chroni przed egzekucją komorniczą i umorzeniem długów
 • Umożliwia otrzymanie nowego startu bez długów i złej historii kredytowej
 • Obniża stres i napięcie związane z zadłużeniem

Wady zaciągania upadłości konsumenckiej:

 • Wymaga opłaty od wniosku
 • Może długotrwać nawet do roku
 • Może skutkować reputacyjnymi ryzykami dla przyszłych kredytobiorców

Mimo że opłata od wniosku może odstraszać, warto wziąć pod uwagę, że upadłość konsumencka może być dobrym rozwiązaniem dla osób z poważnymi długami, zwłaszcza w sytuacji, gdy ciężko jest zacząć spłacanie długów.

14. „Czego unikać podczas zaciągania upadłości konsumenckiej?”

Wybierając upadłość konsumencką jako sposób na rozwiązanie problemów finansowych, warto wiedzieć, jakie ryzyka i pułapki mogą czyhać na drodze. Oto kilka rzeczy, których należy unikać podczas zaciągania upadłości konsumenckiej:

 • Niedokładne informacje o stanie posiadania – dla skutecznej realizacji procedury upadłościowej ważne jest, aby przedstawić dokładny i pełny obraz swojego majątku. Ukrywanie majątku, zatajanie jego wartości uniemożliwia utworzenie wiarygodnego planu spłaty lub prowadzi do odrzucenia wniosku o upadłość konsumencką.
 • Przeprowadzanie transakcji majątkowych przed złożeniem wniosku – zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż majątku bądź przepisanie go na kogoś innego po to, aby uniknąć jego zajęcia, stanowi naruszenie prawa. Wynikające z tego konsekwencje mogą być poważne i uniemożliwić złożenie wniosku o upadłość konsumencką na odpowiednio długi czas.
 • Zaciąganie dużych długów w okresie poprzedzającym upadłość – w chwili składania wniosku, należy wskazać wszystkie długi, jakie posiada się wobec wierzycieli. Jeśli pojawiają się nowe długi, które będą trzeba zaspokoić wciąż przed skończeniem procedury upadłościowej, może to wydłużyć czas trwania postępowania i pogorszyć twoją sytuację finansową.

Upadłość konsumencka ma swoje reguły i wymogi. Aby cała procedura przebiegła sprawnie i została zakończona korzystnym dla Ciebie wyrokiem, poradź się doświadczonego doradcy lub prawnika, który pomoże Ci uniknąć błędów i niepożądanych skutków.

15. „Jakie korzyści ponoszą osoby zaciągające upadłość konsumencką?

Istnieją wiele korzyści, których mogą doświadczyć osoby zaciągające upadłość konsumencką. Poniżej przedstawiamy trzy z nich:

 • Zwolnienie z długów – Jednym z największych korzyści związanych z upadłością konsumencką jest zwolnienie z długów. Osoby, które zaciągnęły długi, a nie mogą ich spłacić, często doświadczają ciągłego stresu i pogarszającej się sytuacji finansowej. Przy zaciąganiu upadłości konsumenckiej osoba może pozbyć się lub spłacić część swoich długów.
 • Zmniejszenie stresu – Zaciągnięcie upadłości konsumenckiej może pomóc w zmniejszeniu stresu, związanego z ciągłymi pojawiającymi się fakturami i wezwaniami do zapłaty. Raz, gdy zostanie zaciągnięta upadłość, osoba może spokojniej podejść do swoich finansów i zacząć planować swoją przyszłość.
 • Szansa na świeży start – Zaciągnięcie upadłości konsumenckiej może być szansą na świeży start i zacząć od nowa. Po zaciągnięciu upadłości konsumenckiej, osoba może skupić się na zbudowaniu dalszej przyszłości i uniknąć przeszłości, która mogła ich przez długi czas martwić.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Co to jest opłata od wniosku o upadłość konsumencka 2023?

A: Opłata od wniosku o upadłość konsumencka 2023 to nowe rozwiązanie prawne, które wchodzi w życie w Polsce od 1 stycznia 2023 roku. Polega na ustanowieniu opłaty, którą osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką będzie musiała uiścić.

Q: Dlaczego wprowadzono opłatę od wniosku o upadłość konsumencką?

A: Głównym celem wprowadzenia opłaty jest zapobieganie nadużyciom w procesie upadłości konsumenckiej. Wcześniej, osoby ogłaszające upadłość konsumencką były zwolnione z kosztów sądowych. Jednakże, nadużycia były często popełniane przez osoby, które składały wnioski bez rzeczywistej potrzeby, jedynie w celu uniknięcia spłaty zobowiązań finansowych. Opłata ma zapobiegać tym sytuacjom i motywować osoby do zastanowienia się przed podjęciem decyzji o upadłości.

Q: Kto będzie musiał uiścić opłatę od wniosku o upadłość konsumencką?

A: Opłata będzie musiała być uiściona przez osobę składającą wniosek o upadłość konsumencką. Wysokość opłaty ma zostać ustalona na 1200 złotych.

Q: Czy opłata od wniosku o upadłość konsumencką będzie stała?

A: Nie, wysokość opłaty może ulec zmianie w zależności od przepisów prawa. Jednakże, na ten moment ustalono, że opłata wyniesie 1200 złotych.

Q: Czy opłata od wniosku o upadłość konsumencką odnosi się do wszystkich rodzajów upadłości konsumenckiej?

A: Tak, opłata odnosi się do wszystkich rodzajów upadłości konsumenckiej. Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony przez osoby fizyczne, a także przez spółki cywilne i jawne.

Q: Czy osoby, które stosują się do prawa i z danego powodu ogłaszają upadłość konsumencką, będą zwolnione z opłaty?

A: Tak, osoby, które stosują się do prawa i ogłaszają upadłość konsumencką zgodnie z przepisami, nie zostaną objęte opłatą. Opłata będzie nakładana jedynie na osoby, które składają wniosek bez rzeczywistej potrzeby, a jedynie w celu uniknięcia spłaty zobowiązań finansowych.

Podsumowując, opłata od wniosku o upadłość konsumencka, wprowadzona w 2020 roku, będzie obowiązywać do końca 2022 roku. W 2023 roku planowane są jednak zmiany, które dotkną przepisy regulujące ten obszar prawa i wdrożone opłaty. Warto pamiętać, że ostateczna decyzja w sprawie upadłości konsumenckiej należy do sądu, a jej złożenie może pomóc osobom z długami w odzyskaniu stabilności finansowej. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym w celu uzyskania wsparcia i fachowej porady.

opłata od wniosku o upadłość konsumencka 2023

Więcej o Upadłości Konsumenckiej