Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

upadłość konsumencka a długi w zus

upadłość konsumencka a długi w zus

W dzisiejszych czasach wielu ludzi zmaga się z problemem zadłużenia, zwłaszcza w kontekście opłat ZUS. W sytuacji, gdy długi gromadzą się nieubłaganie, a nie ma perspektyw na ich spłatę, upadłość konsumencka może okazać się rozwiązaniem wyręczającym nas z finansowego impasu. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka i jakie korzyści może nam przynieść w przypadku zadłużenia w ZUS? W tym artykule przybliżymy ci zagadnienie oraz wskażemy, jakie są najważniejsze aspekty tego procesu. Dzięki temu zdobędziesz większą wiedzę na temat upadłości konsumenckiej i będziesz mógł ocenić, czy jest to dla ciebie właściwe rozwiązanie.

Spis Treści

1. „Upadłość konsumencka w Polsce: Czym jest i jak działa?”

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która pozwala osobie zadłużonej na uregulowanie swoich zobowiązań wobec wierzycieli. W Polsce jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, które zostało wprowadzone w 2009 roku. Dotychczas często porównywane do bankructwa indywidualnego, upadłość konsumencka daje możliwość reorganizacji finansów nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla konsumentów.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do postępowania upadłościowego jest stwierdzenie przez sąd trudności w spłacie bieżących zobowiązań. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie osobie zadłużonej rozpoczęcia na nowo i uregulowanie swoich długów w sposób dostosowany do swojej sytuacji finansowej. Procedura ta składa się z kilku kluczowych etapów:

 • Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do upadłości konsumenckiej
 • Składanie wniosku do sądu rejonowego
 • Ustanowienie nadzorcy sądowego
 • Sporządzenie planu spłaty zobowiązań
 • Zatwierdzenie planu spłaty przez sąd
 • Realizacja planu spłaty i zakończenie postępowania

Upadłość konsumencka to narzędzie, które może pomóc osobom zadłużonym w odzyskaniu kontroli nad swoimi finansami. Jest to jednak złożona procedura, wymagająca udokumentowania i ścisłego przestrzegania przepisów prawa.

2. „Długi w ZUS: Problem czy wyzwanie dla przedsiębiorców?”

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem długów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Choć taka sytuacja może wydawać się problematyczna, można ją również traktować jako wyzwanie i szansę na rozwój. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kwestii dotyczących długów w ZUS, które mogą pomóc przedsiębiorcom znaleźć odpowiednie rozwiązania.

1. Rozmowa z przedstawicielem ZUS – Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z przedstawicielem ZUS w celu omówienia sytuacji. Dobrze jest przedstawić swoje plany i zamiary dotyczące spłaty długów i poprosić o wsparcie. Przedstawiciel ZUS może zaproponować różne opcje, takie jak rozłożenie płatności na raty.

2. Analiza i restrukturyzacja – Ważne jest dokładne zbadanie przyczyn długów w ZUS. Często problem wynika z niewłaściwej organizacji finansowej przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji warto przeprowadzić dokładną analizę i restrukturyzację firmy. Może to obejmować zmianę modelu biznesowego, redukcję kosztów lub zwiększenie efektywności.

3. „Jak uniknąć upadłości konsumenckiej w obliczu zobowiązań wobec ZUS?”

W obliczu zobowiązań wobec ZUS warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kroków, które pomogą uniknąć upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim, niezwykle istotne jest ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej poprzez skrupulatne spisanie swoich dochodów i wydatków. To pozwoli na dokładne oszacowanie swojej zdolności kredytowej i zidentyfikowanie możliwości spłaty zobowiązań wobec ZUS.

Kolejnym kluczowym elementem jest negocjacja z ZUS w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty. Warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Można rozważyć takie możliwości jak przedłużenie terminów spłaty lub rozłożenie zobowiązań na raty. Niezwykle istotne jest jednak pamiętać o terminowym regulowaniu zobowiązań, aby uniknąć dodatkowych kar i odsetek.

4. „Skuteczne strategie rozwiązania długów w ZUS dzięki upadłości konsumenckiej”

Upadłość konsumencka to sposób na radzenie sobie z trudnościami finansowymi, a w przypadku zadłużenia w ZUS, może okazać się skutecznym narzędziem do rozwiązania tego problemu. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w skutecznym rozwiązaniu długów w ZUS dzięki upadłości konsumenckiej:

 • Określenie skali zadłużenia: Przed rozpoczęciem procedury upadłościowej, ważne jest dokładne zidentyfikowanie i sformalizowanie wszystkich zobowiązań wobec ZUS. To umożliwi dokładne określenie wysokości zadłużenia i wsparcie procesu upadłościowego.
 • Przygotowanie planu spłat: Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką w przypadku długów w ZUS, konieczne jest przygotowanie i przedstawienie sądowi indywidualnego planu spłat. W ramach tego planu należy uwzględnić kapitał, który zostanie przeznaczony na spłatę długów wobec ZUS. Sąd rozpatrzy plan i podejmie decyzję w sprawie jego realizacji.

5. „Kiedy warto rozważyć ubieganie się o upadłość konsumencką, mając długi w ZUS?”

Jeśli masz długi w ZUS, to warto rozważyć ubieganie się o upadłość konsumencką w przypadku, gdy:

 • Twoje zadłużenie jest znaczne i nie masz możliwości spłaty w dłuższym okresie czasu.
 • Nie posiadasz innych aktywów, które mogłyby być wystawione na egzekucję, aby spłacić długi.
 • Masz trudności w regulowaniu bieżących opłat ZUS.

Decyzja o ubieganiu się o upadłość konsumencką w sytuacji długów w ZUS może pomóc Ci w zyskaniu ulgi finansowej i oderwaniu się od ciężaru zadłużeń. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ZUS zostanie powiadomiony o tym fakcie, co może skutkować zawieszeniem egzekucji z tytułu długów. Jednak pamiętaj, że proces ten wymaga starannej analizy Twojej sytuacji finansowej i skonsultowania się z profesjonalistą, jakim jest prawnik specjalizujący się w sprawach upadłości konsumenckiej. Pomoże Ci on ocenić wszelkie aspekty i ryzyka związane z tym procesem.

6. „Zalety i ograniczenia związane z upadłością konsumencką przy zadłużeniu wobec ZUS”

Upadłość konsumencka może być przydatnym narzędziem dla osób zadłużonych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oto niektóre z zalet i ograniczeń związanych z tego rodzaju postępowaniem:

 • Konsolidacja zadłużenia: Przez przeprowadzenie upadłości konsumenckiej, można skonsolidować zadłużenie wobec ZUS wraz z innymi długami, co znacznie ułatwia uregulowanie zobowiązań finansowych.
 • Ochrona majątku: Biernym skutkiem otwarcia postępowania upadłościowego jest zawieszenie wszelkich działań egzekucyjnych ze strony ZUS wobec majątku dłużnika.
 • Plan spłaty: Upadłość konsumencka umożliwia składanie wniosku o zatwierdzenie planu spłaty zobowiązań wobec ZUS. Taki plan może skutkować znacznym złagodzeniem terminów spłaty i rozłożeniem zadłużenia na dogodne raty.

Warto jednak pamiętać, że postępowanie upadłościowe ma również swoje ograniczenia w przypadku zadłużenia wobec ZUS:

 • Niezaliczalność niektórych długów: Nie wszystkie zobowiązania wobec ZUS podlegają umorzeniu w ramach postępowania upadłościowego. Niektóre zaległości, takie jak grzywny administracyjne czy zobowiązania alimentacyjne, nadal będą wymagać spłaty po zakończeniu postępowania.
 • Ograniczenia związane z przyszłymi składkami: Ukończenie postępowania upadłościowego nie zwalnia dłużnika od płacenia aktualnych oraz przyszłych składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Konsekwencje dla historii kredytowej: Decyzja o przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej może mieć negatywny wpływ na historię kredytową dłużnika, co utrudni uzyskanie kredytów w przyszłości.

7. „Ile czasu zajmuje procedura upadłości konsumenckiej w przypadku długów w ZUS?”

Procedura upadłości konsumenckiej dotycząca długów w ZUS może być złożonym i czasochłonnym procesem. Czas, jaki wymaga taka procedura, zależy od różnych czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, ilość długów, udział wierzycieli i ogólna współpraca ze strony dłużnika. Jednak istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby przyspieszyć proces.

Poniżej przedstawiamy niektóre etapy, które często pojawiają się w procedurze upadłości konsumenckiej związanej z długami w ZUS:

 • Zgromadzenie dokumentacji finansowej: Dłużnik powinien dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające swoją sytuację finansową, w tym rozliczenia z ZUS, dochody, miesięczne wydatki i listę wierzycieli.
 • Złożenie wniosku o upadłość: Dłużnik musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu, który rozpatrzy sprawę. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące długów w ZUS.
 • Rozpatrzenie wniosku o upadłość: Sąd będzie badał wniosek, weryfikować przedstawione dokumenty i przeprowadzać badania mające na celu określenie sytuacji finansowej dłużnika. To może potrwać pewien czas w zależności od obciążenia sądu.

Ważne jest, aby wiedzieć, że proces upadłości konsumenckiej związanej z długami w ZUS może zająć od kilku miesięcy do kilku lat. Wiele zależy od indywidualnych okoliczności i współpracy ze strony dłużnika. Dobrze przygotowany wniosek i kompletna dokumentacja mogą przyspieszyć proces, dlatego ważne jest, aby zadbać o te czynniki na samym początku. W każdym przypadku zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych w celu uzyskania profesjonalnej pomocy i wsparcia podczas całego procesu.

8. „Jakie dokumenty są niezbędne przy ubieganiu się o upadłość konsumencką w związku z długami w ZUS?”

Przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o upadłość konsumencką w związku z długami w ZUS, ważne jest, aby mieć odpowiednie dokumenty przygotowane i zorganizowane. Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów, które powinny być uwzględnione w Twoim wniosku:

 • Dowód osobisty: Musisz dostarczyć kopię swojego ważnego dowodu osobistego, który potwierdza Twoją tożsamość.
 • Decyzje ZUS: Konieczne jest przedstawienie oryginałów lub kopii decyzji ZUS dotyczących długów, których nie możesz uregulować. Tutaj chodzi o dokumenty, które potwierdzają Twoje zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wyciągi bankowe: Ostatnie wyciągi bankowe będą wskazywały na Twoją aktualną sytuację finansową oraz ewentualne płatności lub przekazy pieniężne związane z Twoimi długami w ZUS.

Pamiętaj, że każda sytuacja może być inna, dlatego też niezbędne mogą być dodatkowe dokumenty, takie jak umowy kredytowe lub dokumenty potwierdzające inne źródła dochodu. Warto skonsultować się z adwokatem lub profesjonalistą zajmującym się sprawami upadłości, aby upewnić się, że masz wszystkie wymagane dokumenty.

9. „Możliwości współpracy z ZUS w celu złagodzenia skutków zadłużenia”

Istnieje wiele możliwości współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które mają na celu złagodzenie skutków zadłużenia. Przede wszystkim, warto skorzystać z narzędzi, które ZUS udostępnia w celu monitorowania i kontrolowania swojego zadłużenia. Można skorzystać z systemu e-ZLA, który pozwala na sprawdzenie aktualnego stanu swojego konta i monitorowanie wpłat na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu większa kontrola nad zaległościami pozwoli uniknąć dalszych problemów finansowych.

Ponadto, ZUS oferuje program rozmów z konsultantami, którzy pomagają znaleźć najlepsze rozwiązanie finansowe dla osób zadłużonych. W ramach tych konsultacji można uzyskać informacje i porady dotyczące spłaty zaległości, zawieszenia egzekucji, a także negocjacji warunków spłaty zadłużenia. Ważnym elementem jest również możliwość skorzystania ze specjalnych programów umożliwiających rozłożenie zadłużenia na raty, przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości finansowych. Dzięki temu można znacznie złagodzić skutki zadłużenia i ułatwić sobie spłatę zaległości.

10. „Jakie koszty wiążą się z procedurą upadłości konsumenckiej w przypadku zadłużenia w ZUS?”

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką warto dokładnie zrozumieć, jakie wydatki będą towarzyszyć temu procesowi. Poniżej przedstawiamy listę głównych kosztów związanych z procedurą upadłości konsumenckiej w przypadku zadłużenia w ZUS:

Koszty sądowe: Wniosek o upadłość konsumencką jest rozpatrywany przez sąd, co wiąże się z pewnymi kosztami. W zależności od wysokości zadłużenia, należy uwzględnić opłatę sądową za rozpatrzenie wniosku. Warto zasięgnąć informacji u lokalnego sądu, aby poznać dokładną kwotę, która będzie obowiązywać w naszym przypadku.

Opłaty dla syndyka: W trakcie postępowania upadłościowego, syndyk jest odpowiedzialny za sporządzanie i realizację harmonogramu spłat. Za swoje usługi pobiera opłatę, która ma zabezpieczyć jego wynagrodzenie. Wysokość tej opłaty jest ustalana przez sąd i zależy od wielu czynników, takich jak wysokość naszego zadłużenia i trudność postępowania. Warto dowiedzieć się, ile wyniesie ta opłata wcześniej, aby dobrze rozplanować swoje finanse.

11. „Jak uporać się z długami wobec ZUS p

Jeśli masz zaległości w płatnościach składek do ZUS, nie jesteś sam. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza małych firm, boryka się z problemem długów wobec ZUS. Nie chowaj głowy w piasek – istnieją sposoby, żeby uporać się z tym problemem i zacząć spłacać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć jest skontaktowanie się z urzędem skarbowym lub kasą chorych. Sporządź listę wszystkich swoich zaległości, włączając w to daty i kwoty. Następnie umów się na spotkanie z przedstawicielem ZUS, który pomoże Ci zrozumieć sytuację i omówić możliwości spłaty. Pamiętaj, że ZUS może być elastyczny w negocjacjach dotyczących spłaty długów, dlatego warto poszukać rozwiązania, które będzie odpowiednie dla Ciebie.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Czym jest upadłość konsumencka?

Odpowiedź: Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, rozwiązanie problemów z nadmiernymi długami. Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką składa wniosek do sądu, który podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości i dokonuje ustaleń odnośnie spłaty długów.

Pytanie: Jakie są warunki konieczne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, osoba musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi być osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ponadto, osoba ta musi posiadać niezdolność do spłacenia swoich długów w sposób realny, co oznacza, że nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli.

Pytanie: Jakie długi można spłacić w ramach upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Upadłość konsumencka dotyczy różnego rodzaju długów, w tym również tych związanych z ZUS-em (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Długi wobec ZUS-u, takie jak nieregularnie opłacane składki emerytalne czy zdrowotne, mogą być objęte procedurą upadłości konsumenckiej i spłacone w ramach planu spłaty ustalonego przez sąd.

Pytanie: Jakie są korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku długów w ZUS-ie?

Odpowiedź: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku długów w ZUS-ie może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim, umożliwia ono osobie zadłużonej uregulowanie swoich zobowiązań wobec ZUS-u i rozpoczęcie od nowa. Dodatkowo, na czas trwania procedury upadłości, wierzyciele, w tym ZUS, nie mogą podjąć żadnych egzekucji z majątku dłużnika ani wystawiać mu komornika.

Pytanie: Czy wszyscy mogą ogłosić upadłość konsumencką wobec długów w ZUS-ie?

Odpowiedź: Nie wszyscy mogą ogłosić upadłość konsumencką wobec długów w ZUS-ie. W przypadku długów wobec ZUS-u, warunkiem ogłoszenia upadłości jest spełnienie określonych warunków, które zależą od indywidualnej sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy spełniamy te warunki i czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla nas odpowiednim rozwiązaniem.

Pytanie: Jakie kroki powinienem podjąć, jeśli chcę ogłosić upadłość konsumencką wobec długów w ZUS-ie?

Odpowiedź: Jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec długów w ZUS-ie, pierwszym krokiem będzie skontaktowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym. Prawnik ten pomoże Ci zebrać niezbędne dokumenty i przygotować wniosek do sądu. Następnie, razem z prawnikiem, będziesz kolejno przechodził przez poszczególne etapy procedury upadłości, która zostanie ustalona przez sąd.

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule omówiliśmy ważny temat związany z problemem zadłużenia w ZUS i możliwościami wyjścia z trudnej sytuacji finansowej poprzez upadłość konsumencką. Jest to nie tylko trudny, ale również delikatny temat, który dotyka wielu osób i rodzi wiele pytań i wątpliwości.

Przede wszystkim, dowiedzieliśmy się, że zadłużenie w ZUS może stanowić duże obciążenie dla każdego przedsiębiorcy czy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Opóźnienia w składkach czy błędy w rozliczeniach mogą prowadzić do gromadzenia się zaległości, które z czasem stają się coraz trudniejsze do spłaty. W takiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej, która może pomóc w odzyskaniu równowagi finansowej.

Należy jednak pamiętać, że decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinna być dobrze przemyślana i konsultowana z profesjonalistą prawnym. Jest to proces skomplikowany i formalny, wymagający spełnienia określonych warunków. Jednakże, jeśli spełniamy te warunki, upadłość konsumencka może stanowić wyjście z długów w ZUS oraz szansę na nowy start.

Warto również wspomnieć o tym, że procedura upadłości konsumenckiej daje takie możliwości jak restrukturyzacja długów czy umorzenie niektórych zobowiązań. W ramach postępowania, sąd może zająć się naszym przypadkiem i podjąć decyzję, która jest korzystna zarówno dla nas, jak i naszych wierzycieli.

Na koniec, ważne jest zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie jest jedynym rozwiązaniem dla długów w ZUS. Warto zawsze przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej instytucji skonsultować się z prawnikiem, aby poznać inne możliwości i wybrać najlepsze rozwiązanie dla naszej sytuacji finansowej.

Mamy nadzieję, że w dzisiejszym artykule udało nam się rozjaśnić pewne kwestie związane z upadłością konsumencką a długami w ZUS. Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego zawsze warto korzystać z profesjonalnych porad i wsparcia prawnego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu i życzymy wszelkiej pomyślności w rozwiązywaniu trudności finansowych.
Upadłość konsumencka a długi w ZUS

Od momentu wprowadzenia instytucji upadłości konsumenckiej, wielu zadłużonych Polaków zyskało nadzieję na odzyskanie stabilności finansowej i możliwość rozpoczęcia na nowo. Jednak w przypadku osób zadłużonych również w ZUS, procedury takiej upadłości wymagają szczególnej uwagi i świadomości.

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pełni kluczową rolę w życiu obywateli, zapewniając im ochronę socjalną i emerytalną. W przypadku zadłużenia wobec ZUS, proces upadłościowy staje się bardziej skomplikowany, wymagając zrozumienia prawnych aspektów i możliwości dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Warto pamiętać, że mimo zaciągnięcia długów wobec ZUS, istnieje możliwość wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim, konieczne jest spełnienie określonych warunków, które zostały określone w obowiązujących przepisach. Mowa tutaj o przekroczeniu minimalnej wartości majątku w stosunku do poziomu zadłużenia oraz trudności w spłacie bieżących zobowiązań.

Jednak zadłużenie wobec ZUS stanowi wyjątkową sytuację. W takim przypadku, urząd będzie musiał wyrazić zgodę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zważywszy na konkretną składkę ubezpieczeniową i potencjalne konsekwencje dla systemu ubezpieczeń społecznych.

Dlatego też, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, warto zasięgnąć porady prawnej w celu dokładnego zrozumienia możliwości i ograniczeń w upadłości konsumenckiej w przypadku zadłużenia wobec ZUS. Prawnik z odpowiednimi kompetencjami pomoże nam przeanalizować sytuację, sporządzić wniosek oraz przedstawić go ZUS w odpowiedni i przekonujący sposób.

Istnieje również możliwość negocjacji z ZUS w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty zadłużenia. Ta opcja może być szczególnie przydatna dla osób, które w chwili obecnej nie spełniają kryteriów upadłości konsumenckiej, ale borykają się z trudnościami w terminowej spłacie zobowiązań.

Niezależnie od wybranej strategii, warto pamiętać o konieczności terminowej obsługi wszystkich bieżących zobowiązań, tj. bieżących składek na ubezpieczenia społeczne, które pozwalają uniknąć dalszego zadłużenia oraz konsekwencji prawnych.

Podsumowując, zadłużenie wobec ZUS nie stoi na przeszkodzie w skorzystaniu z upadłości konsumenckiej, jednak wymaga szczególnego podejścia i uwagi. Istotne jest zasięgnięcie porady prawnej oraz świadomość, że procedury są bardziej skomplikowane i zależą od zgody urzędu. Negocjacje z ZUS mogą również przynieść korzystne efekty w spłacie długów. W każdym przypadku, terminowa obsługa bieżących zobowiązań jest kluczowa dla osiągnięcia stabilności finansowej i odzyskania kontroli nad swoimi finansami.

upadłość konsumencka a długi w zus

Więcej o Upadłości Konsumenckiej