Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

upadłość konsumencka a eksmisja – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

upadłość konsumencka a eksmisja – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

Upadłość konsumencka jest jednym ze sposobów uregulowania długów, które mogą nieść za sobą konsekwencje w postaci eksmisji. Tego typu procedury wymagają jednak odpowiedniego przygotowania i wiedzy, aby móc uniknąć niepożądanych skutków. W niniejszym artykule omówimy związek między upadłością konsumencką a eksmisją oraz podpowiemy, jak postępować w sytuacji, gdy grozi nam utrata dachu nad głową.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces umożliwiający osobom, które nie są w stanie spłacić swoich długów, odzyskanie finansowej stabilizacji. Takie osoby mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwala na umorzenie wszystkich lub części długu.

Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką, należy spełnić pewne warunki, takie jak posiadanie długu nieprzekraczającego 150 tysięcy złotych, brak akceptacji przez wierzycieli warunków spłaty zadłużenia, a także brak przestępstw finansowych. Po rozpatrzeniu wniosku, sąd może orzec upadłość konsumencką, co umożliwi osobie zadłużonej rozpoczęcie procesu spłacania długu w wyznaczonym czasie.

Proces upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów, takich jak przygotowanie dokumentów, rozpoczęcie postępowania przez sąd, powołanie syndyka, który będzie pełnił funkcję nadzorczą nad spłatą długu, a także spłata długu przez osobę upadłego przez określony czas. W przypadku pomyślnego zakończenia procesu, długi zostają umorzone, a osoba upadła może liczyć na swoją finansową stabilizację.

2. Kiedy można skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka może być skorzystana, gdy ktoś nie jest w stanie spłacić swoich długów. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby zostać uznany za osobę uprawnioną do skorzystania z upadłości konsumenckiej. Poniżej znajdziesz informacje na ten temat.

Warunki do skorzystania z upadłości konsumenckiej

 • Wierzyciele muszą posiadać niezdyskontowane wierzytelności wynoszące co najmniej 30 tysięcy złotych, chyba że nabyli wierzytelność po skierowaniu wniosku o upadłość konsumencką, wtedy kwota wynosi 50 tysięcy złotych.
 • Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką nie może być przedsiębiorcą.
 • Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona jedynie w przypadku, gdy nie jest to powodowane winą dłużnika.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka może pomóc w zredukowaniu długów poprzez skuteczne negocjacje i zaktualizowanie planów spłaty z wierzycielami. Niektóre z korzyści to:

 • Zatrzymanie działań komornika
 • Zatrzymanie windykacji
 • Możliwość uzyskania refundacji części kwoty długu
 • Mniej stresu związane z długami i możliwością spłaty

3. W jaki sposób upadłość konsumencka chroni przed eksmisją?

Upadłość konsumencka zapewnia pewną ochronę przed eksmisją. Choć od czasu do czasu może to zależeć od indywidualnych okoliczności i sytuacji finansowej, ogólnie rzecz biorąc, wiele osób twierdzi, że dzięki upadłości konsumenckiej uniknęły one kosztownej i traumatycznej eksmisji. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób upadłość konsumencka może chronić przed eksmisją.

Jednym z głównych sposobów, w jaki upadłość konsumencka może chronić przed eksmisją, jest automatyczne wstrzymanie wszelkich działań windykacyjnych, w tym eksmisji. Mając upadłość konsumencką, dłużnik może korzystać z tzw. ochrony przed wierzycielami. Oznacza to, że wierzyciel nie może zbierać należności lub cokolwiek zrobić, co mogłoby spowodować straty dla dłużnika i pogorszyć jego sytuację finansową. W ten sposób dłużnik ma czas na zebranie sił, przygotowanie planu spłacania zadłużenia i znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

Upadłość konsumencka może umożliwić dłużnikowi uzyskanie przestrzeni do odbudowania swojego życia i ponownego uporządkowania swoich finansów. Dłużnik może skorzystać z różnych narzędzi, takich jak reorganizacja długu lub porozumienia z wierzycielami, aby uzyskać dodatkowe korzyści. Większy czas na spłatę zadłużenia lub niższe raty będące efektem negocjacji z wierzycielami, mogą pomóc borykającej się z problemami finansowymi osobie, aby utrzymać swoje miejsce zamieszkania i uniknąć eksmisji.

4. Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, czy możliwa jest eksmisja?

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, sytuacja finansowa dłużnika może być nadal niestabilna. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, jakie prawa ma dłużnik, który zdecydował się na ten krok. Jednym z tych praw jest ochrona przed eksmisją.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w przypadku osób fizycznych, po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, komornik nie może przeprowadzić egzekucji z ruchomości, nieruchomości ani wypłacić wynagrodzenia dłużnikowi za pracę. Oznacza to, że nawet jeśli dłużnik ma zaległe opłaty za wynajem lub kredyt hipoteczny, komornik nie może przeprowadzić eksmisji.

Jednakże, zgodnie z art. 362¹ Kodeksu cywilnego, wierzyciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli dłużnik przestał spełniać swoje zobowiązania przed upadłością. W takim przypadku, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o eksmisję dłużnika. Dlatego, jeśli dłużnik ma zaległe opłaty za wynajem, koniecznie warto porozmawiać z wierzycielem, aby uniknąć eksmisji.

 • Podsumowując:
 • Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, nie można przeprowadzić egzekucji z ruchomości, nieruchomości ani wypłacić wynagrodzenia za pracę dłużnikowi.
 • Jednakże, wierzyciel może wypowiedzieć umowę najmu i wystąpić do sądu z wnioskiem o eksmisję dłużnika, jeśli przestał on spełniać swoje zobowiązania przed upadłością.
 • Dlatego, jeśli dłużnik ma zaległe opłaty za wynajem, warto porozmawiać z wierzycielem, aby uniknąć eksmisji.

5. Czas trwania procedury upadłości konsumenckiej a próby eksmisji – co musisz wiedzieć?

Czas trwania procedury upadłości konsumenckiej

Czas trwania procedury upadłości konsumenckiej zależy od wielu czynników, takich jak liczba wierzycieli, ilość długu, skomplikowanie sprawy oraz przede wszystkim od Twojej aktywności i zaangażowania w proces. Ogólnie rzecz biorąc, procedura ta trwa minimum trzy miesiące, a maksymalny czas wynosi trzy lata. W tym czasie będziesz musiał wypełniać swoje obowiązki, takie jak składanie majątku do masy upadłościowej oraz regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. Ważne jest, abyś pamiętał, że brak zaangażowania w proces może skutkować przedłużeniem czasu trwania postępowania.

Próby eksmisji

W trakcie postępowania upadłościowego istnieje ryzyko próby eksmisji, czyli przeprowadzenia wyzwolenia z obciążeń. W związku z tym warto wiedzieć, że składając wniosek o upadłość, otrzymasz ochronę przed wierzycielami przez około pół roku. W tym czasie wierzyciele nie będą mogli przeprowadzać egzekucji ani działać na szkodę Twojego majątku. Jednakże, jeśli dojdzie do próby eksmisji, należy zwrócić się do syndyka masy upadłościowej lub adwokata, którzy pomogą w przeprowadzeniu odpowiednich działań w celu uniknięcia takiej sytuacji.

Co musisz wiedzieć?

 • Zaangażowanie – Twoja aktywność i zaangażowanie w proces upadłościowy decyduje o czasie trwania postępowania oraz skuteczności rozwiązania problemów z długami.
 • Skutki braku spłaty zobowiązań – Niewywiązanie się z obowiązków wobec wierzycieli może skutkować przedłużeniem czasu trwania postępowania upadłościowego lub nawet umorzeniem postępowania.
 • Ochrona przed wierzycielami – Składając wniosek o upadłość, otrzymasz ochronę przed wierzycielami przez około pół roku, jednakże nie obejmuje to próby eksmisji, na którą należy przygotować się w odpowiedni sposób.

6. Jakie są podstawy prawne stosowane przy eksmisji z mieszkania?

Podstawową podstawą prawną stosowaną przy eksmisji z mieszkania jest artykuł 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie praw lokatorów, właścicieli lokali oraz mieszkaniowych zasobów gminy, który mówi, że w razie potrzeby właściciel lokalu może wezwać sąd do wydania nakazu eksmisji, jeżeli najemca nie wykonuje swoich obowiązków, mieszkanie jest zniszczone lub grozi jego zniszczenie, a także gdy najemca zagraża bezpieczeństwu domowników.

Drugą podstawą prawną jest artykuł 16 ustawy o ochronie praw lokatorów, którego założeniem jest ochrona lokatorów przed bezpodstawnym eksmisją. Według tego przepisu właściciel może wezwać sąd do uznania umowy najmu za nieważną i wydania lokalu właścicielowi, ale tylko w przypadku naruszenia przez lokatora umowy najmu lub przepisów prawa wynikających z tej umowy. Właściciel ma również prawo do naliczania kar umownych za naruszenia umowy.

Kolejną podstawą prawną jest Kodeks postępowania cywilnego, który reguluje postępowanie sądowe w sprawach dotyczących eksmisji. W myśl kodeksu, wniosek o eksmisję może złożyć tylko właściciel lokalu lub uprawniona do tego osoba, a sąd orzeka o eksmisji za wskazanymi w ustawie przyczynami. Właściciel może również ubiegać się o zabezpieczenie roszczenia o eksmisję poprzez wpisanie hipoteki specjalnej na nieruchomości najemcy.

7. W jaki sposób upadłość konsumencka wpływa na długi związane z mieszkaniem?

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala osobom fizycznym na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych. Jednakże, takie rozwiązanie ma wpływ na długi związane z mieszkaniem. W jaki sposób? Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Zwolnienie z długów hipotecznych

W ramach upadłości konsumenckiej jest możliwość uzyskania zwolnienia z długów hipotecznych. Oznacza to, że osoba, która posiada zaległości w spłacie kredytu hipotecznego, może ubiegać się o umorzenie części lub nawet wszystkich swoich długów. Ta forma pomocy dotyczy jednak tylko jednorodzinnych domów mieszkalnych oraz mieszkań (do 75 m²) należących do osoby ubiegającej się o upadłość.

Przywrócenie prawa do mieszkania

W przypadku, gdy osoba, która jest dłużnikiem, otrzymała nakaz eksmisji, to w trakcie postępowania upadłościowego może on(a) wystąpić o przywrócenie prawa do mieszkania. Oznacza to, że zgodnie z prawem dłużnik będzie mógł mieszkać w dotychczasowym lokalu w zamian za spłatę należności wynikających z wynajmu lub czynszu za konkretne miesiące.

Uregulowanie długu za mieszkanie

W ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest również uregulowanie długu związanego z mieszkaniem. W przypadku, gdy osoba upadająca miała zaległości w spłacie czynszu lub innych opłat za wynajem, to po złożeniu wniosku o upadłość, dłużnik będzie mógł rozłożyć swoje zobowiązania na raty. W ten sposób będzie miał(a) szansę na spłatę swojego długu w dogodnych dla siebie ratach.

8. Czy upadłość konsumencka może być jedynym rozwiązaniem w przypadku zagrożenia eksmisją?

Jeżeli jesteś zagrożony eksmisją i nie masz innej opcji na spłatę długu, to upadłość konsumencka może być jedynym rozwiązaniem. Jednak przed jej podjęciem warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zasięgnąć porady specjalisty.

Upadłość konsumencka jest narzędziem służącym do uregulowania długu. W wyniku postępowania upadłościowego dochodzi do całkowitego lub częściowego umorzenia zobowiązań. Istnieją pewne wymagania, jakie należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wśród nich znajdują się:

 • Minimalna wartość zadłużenia
 • Niezdolność do spłaty długu
 • Brak możliwości zawarcia ugodowego porozumienia z wierzycielem
 • Brak przychodów lub ich zbyt niski poziom

Ważnym aspektem jest to, że podczas postępowania upadłościowego konsumenci mają szansę na ponowny start finansowy. Po zakończeniu procesu otrzymują tzw. „świeży start” i mogą zacząć od nowa. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka wiąże się także z pewnymi negatywnymi konsekwencjami, m.in. trudnościami w uzyskaniu kredytów lub pożyczek w przyszłości.

9. Co zrobić, gdy właściciel mieszkania podejmuje próby eksmisji bez podstaw prawnych?

W przypadku prób eksmisji bez podstaw prawnych przez właściciela mieszkania, warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy prawnego. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu ochrony swoich praw:

 • Sprawdź swoje prawa – sprawdź swoją umowę najmu, miejski kodeks budowlany oraz przepisy prawne, które są związane z własnością nieruchomości w Twoim regionie.
 • Kontakt z właścicielem – skontaktuj się z właścicielem i spróbuj rozwiązać problem w drodze dialogu.
 • Zgłoś problem organom odpowiedzialnym – zachowaj dokumentację i zgłoś problem do władz miejskich lub organów odpowiedzialnych za ochronę praw pracowników.

Eksmisja bez podstaw prawnych jest nielegalna i podejmuje się ją tylko w niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku zaległych czynszów lub naruszania warunków umowy najmu.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą próby eksmisji bez podstaw prawnych, nie wahaj się skontaktować z miejscowym adwokatem lub doradcą prawnym. Wspólnie ustalicie, jakie kroki podjąć, aby ochronić swoje prawa, a w razie potrzeby, możesz skorzystać z pomocy sądu.

10. Jakie kroki podjąć jeśli otrzymasz powiadomienie o eksmisji, a jednocześnie posiadasz umowę o upadłość konsumenckiej?

W przypadku otrzymania powiadomienia o eksmisji, będąc w trakcie umowy o upadłość konsumenckiej, musisz wziąć pod uwagę kilka ważnych kroków.

Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z Twoim prawnikiem lub kuratorem, aby uzyskać wskazówki i poradę, co zrobić. Warto również pamiętać o tym, że obowiązkiem kuratora jest informowanie wierzycieli o Twojej sytuacji, w tym o umowie upadłości konsumenckiej.

W przypadku, gdy Twój wierzyciel nie jest świadomy Twojego statusu upadłościowego, konieczne jest poinformowanie go o sytuacji i przesłanie mu dokumentów potwierdzających obowiązującą umowę. Warto również pamiętać, aby złożyć odpowiedni wniosek do sądu o zawieszenie postępowania egzekucyjnego związane z eksmisją.

Pamiętaj, że jako osoba objęta umową o upadłość konsumencką, masz pewne prawa, w tym możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Ważne jest, aby zadbać o swoje interesy i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć dalszych problemów.

11. Czy istnieją jacyś profesjonaliści, którzy pomagają w zakresie upadłości konsumenckiej i eksmisji?

Pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej i eksmisji jest niezbędna, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów. Poniżej przedstawiam listę ekspertów, którzy oferują wsparcie w tych zakresach.

 • Prawnik – osoba z wykształceniem prawniczym, która pomaga w rozwiązaniu problemów prawnych związanych z upadłością konsumencką i eksmisją. Prawnik przeważnie działa w imieniu klienta, reprezentując jego interesy przed sądem lub organami administracji publicznej.
 • Doradca restrukturyzacyjny – specjalista zajmujący się udzielaniem porad w zakresie finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Doradca może pomóc konsumentowi w uzyskaniu umorzenia lub odroczenia spłaty zadłużenia, a także w znalezieniu sposobów na zwiększenie dochodów i redukcję kosztów.
 • Biuro adwokackie – instytucja skupiająca prawników i adwokatów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, w tym w upadłości konsumenckiej i eksmisji. Biuro adwokackie oferuje kompleksową obsługę prawną, w tym porady i reprezentowanie w sprawach sądowych.

Warto poradzić się eksperta, który pomoże w rozwiązaniu problemów związanych z upadłością konsumencką i eksmisją. Prawnik, doradca restrukturyzacyjny lub biuro adwokackie to tylko niektóre z możliwych źródeł wsparcia, ale w każdym przypadku warto skorzystać z usług profesjonalisty, który zna przepisy i procedury oraz zawsze działa w interesie klienta.

12. Jak zachować spokój ducha i zaplanować swoją przyszłość po upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka nie jest końcem świata, ale z pewnością jest wyzwaniem. Ważne jest, aby zachować spokój ducha i zaplanować swoją przyszłość. W tym wpisie podpowiadamy, jak to zrobić.

Rozważ skorzystanie z usług doradcy finansowego

Jeśli nie wiesz, jak planować swoją przyszłość po upadłości konsumenckiej, skorzystaj z pomocy doradcy finansowego. To osoba, która pomoże Ci w opracowaniu budżetu, zrozumieniu, jakie wydatki są priorytetowe, oraz w wybraniu najlepszych rozwiązań, aby nie wpadać w długi. Doradca finansowy nauczy Cię, jak zapobiegać powtórnemu zadłużeniu się i jak rozwijać swoją przyszłość finansową.

Zaplanuj swoje wydatki

Upadłość konsumencka może być szansą na odrodzenie Twojego budżetu. Sprawdź, jakie wydatki są naprawdę potrzebne i jakie można zredukować lub wyeliminować. Postaraj się stworzyć budżet, który pozwoli Ci żyć na co dzień, ale jednocześnie oszczędzać pieniądze na przyszłość. Pamiętaj, że oszczędzanie może być bardzo satysfakcjonujące i pozwoli Ci osiągnąć cele finansowe, o których marzysz.

13. Czy warto skorzystać z pomocy prawnika w przypadku sytuacji związanych z eksmisją?

Skorzystanie z pomocy prawnika w przypadku sytuacji związanych z eksmisją może okazać się bardzo korzystne dla wszystkich stron zaangażowanych w ten proces. Poniżej przedstawiamy kilka argumentów, które przemawiają za takim działaniem:

 • Dotarcie do właściwych regulacji prawnych wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i doświadczenia – nie należy zapominać, że prawo ciągle się zmienia i coraz bardziej skomplikowane. Skorzystanie z usług prawnika pozwoli na uniknięcie błędów i poważnych problemów związanych z niewłaściwym przetłumaczeniem przepisów.
 • Prawnicy specjalizujący się w sprawach związanych z eksmisją, posiadają odpowiednie narzędzia i doświadczenie, które pozwalają na lepszą obronę interesów swojego klienta. Dzięki temu szansa na odpowiednie rozwiązanie sprawy wzrasta znacząco.
 • Choć usługi prawnika wiążą się z kosztami, to jednak korzyści, jakie może przynieść profesjonalna pomoc są bez wątpienia warte poniesionych wydatków.

Dlatego, jeżeli znajdziemy się w sytuacji związaną z eksmisją, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie. Profesjonalna pomoc może pozwolić na uniknięcie błędów, które mogą nas kosztować wiele nerwów oraz pieniędzy.

14. Kiedy rozpoczyna się proces eksmisji a kiedy możesz zacząć działać?

Proces eksmisji to trudny czas dla zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla najemcy, który zostanie eksmitowany. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy możesz zacząć działać, aby zmniejszyć stres związany z eksmisją. Poniżej znajdziesz informacje na ten temat.

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że masz ważny powód do eksmisji. Na przykład, jeśli twój najemca nie płaci czynszu na czas lub narusza umowę najmu, możesz ubiegać się o eksmisję. Pamiętaj jednak, że przed rozpoczęciem procesu eksmisji możesz spróbować rozwiązać problemy za pomocą mediacji lub negocjacji.

Jeśli decydujesz się na eksmisję, musisz dokładnie przestrzegać procedur prawnych. Termin rozpoczęcia procesu zależy od kraju, w którym się znajdujesz. W Polsce proces eksmisji zaczyna się od wystawienia upomnienia, które musi spełnić wymogi formalne. Po otrzymaniu upomnienia najemca ma 30 dni na opuszczenie nieruchomości. Jeśli jednak nie opuści on nieruchomości, możesz złożyć w sądzie wniosek o eksmisję.

Podsumowując, ważne jest, żeby zacząć działać w przypadku potrzeby eksmisji tylko wtedy, gdy masz na to ważny powód. Należy przestrzegać procedur prawnych i zacząć od wystawienia upomnienia, żeby dać najemcy możliwość wyjścia dobrowolnie z nieruchomości. W przypadku braku reakcji ze strony najemcy można wystąpić z wnioskiem do sądu o eksmisję.

15. Czy upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem, aby przetrwać kryzysowe sytuacje finansowe?

Jeśli borykasz się z trudnościami finansowymi i zastanawiasz się, czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem, powinieneś wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Ta forma rozwiązania problemów finansowych ma swoje zalety, ale również wady.

Zalety:

 • Od razu po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką przestajesz płacić swoje długi.
 • Komornicy natychmiast zaprzestają windykacji.
 • Możesz zacząć na nowo, bez obciążeń finansowych wynikających z wcześniejszych długów.

Wady:

 • Wpis o upadłości konsumenckiej pozostanie w Twojej historii kredytowej przez wiele lat.
 • Trzeba spełnić bardzo surowe wymagania, żeby wniosek został przyjęty – w tym niezbędne jest m.in. udokumentowanie swojej sytuacji finansowej.
 • Upadłość konsumencka może zająć sporo czasu – od złożenia wniosku do decyzji sądu może upłynąć kilka miesięcy.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Co to jest upadłość konsumencka?

Odpowiedź: Upadłość konsumencka to proces, który pozwala na odzyskanie stabilności finansowej przez osobę fizyczną, której długi przekraczają jej możliwości spłaty. Procedura ta pozwala na złożenie wniosku o upadłość oraz kompletowanie dokumentów, w ramach których komornik zostaje powiadomiony o otwarciu postępowania upadłościowego.

Pytanie: Czy upadłość konsumencka skutkuje eksmisją?

Odpowiedź: W niektórych przypadkach może dojść do eksmisji. Jednakże, upadłość konsumencka pozwala na ochronę przed windykacją, co oznacza, że wierzyciele nie są w stanie podejmować działań mających na celu odzyskanie długu z majątku osoby zobowiązanej.

Pytanie: Czy w wyniku upadłości konsumenckiej trzeba oddać mieszkanie lub dom?

Odpowiedź: Niekoniecznie. Procedura ta ma na celu zapewnić możliwość spłaty długu, co oznacza, że można uniknąć straty mieszkania lub domu. W trakcie postępowania upadłościowego można walczyć o zachowanie lokalu mieszkalnego lub zorganizowanie alternatywnego miejsca zamieszkania.

Pytanie: Ile trwa proces upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Czas trwania procesu upadłościowego może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Na typowe postępowanie warto przygotować się na około 6 miesięcy.

Pytanie: Czy w trakcie procesu upadłościowego można zarabiać pieniądze?

Odpowiedź: Tak, osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką może zarabiać pieniądze. Jednym z wymogów jest jednak udowodnienie, że dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę, co jest warunkiem koniecznym do otrzymania upadłości konsumenckiej.

Podsumowując, upadłość konsumencka to skuteczne narzędzie dla osób borykających się z dużymi długami. Sąd może zatwierdzić plan spłaty wierzycieli, który może odciążyć dłużnika i umożliwić mu wypłacenie zaległych należności. Niestety, w przypadku eksmisji, upadłość konsumencka nie zagwarantuje zatrzymania procesu. Dlatego tak ważne jest, aby dłużnik przemyślał swoje wyjście z zadłużenia i działał zdecydowanie i zgodnie z zasadami prawa. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, zachęcamy do skorzystania z pomocy specjalisty i skonsultowania swojej sytuacji finansowej. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych problemów i kosztów związanych z eksmisją z mieszkani.

upadłość konsumencka a eksmisja – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

Więcej o Upadłości Konsumenckiej