Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

upadłość konsumencka a gospodarcza – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

upadłość konsumencka a gospodarcza – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

W dzisiejszych czasach, w prowadzeniu biznesu, często trzeba zmagać się z problemami finansowymi. Można nieraz pogrążyć się w długach, które powodują trudności w spłacie bieżących zobowiązań. Zdarza się też, że po prostu nie da się już dłużej utrzymać firmy, która zaczyna przynosić straty. W Polsce istnieją różne rozwiązania dla osób i przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dzisiaj chcemy porozmawiać o jednym z takich rozwiązań, to jest upadłości konsumenckiej i gospodarczej. Warto dowiedzieć się, czym są te dwa pojęcia i kiedy warto z nich skorzystać, a także jakie konsekwencje niosą ze sobą te decyzje.

Spis Treści

1. W jaki sposób upadłość konsumencka i gospodarcza działa w Polsce?

Upadłość konsumencka i gospodarcza, to proces prawny, dzięki któremu zadłużona osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo może uniknąć wymagalności długu poprzez restrukturyzację lub umożliwienie spłaty wobec wierzycieli. W Polsce istnieją odrębne przepisy regulujące te dwa rodzaje upadłości.

Upadłość konsumencka dotyczy osoby fizycznej, która ma trudności ze spłatą swoich zadłużeń i w wyniku tego boryka się z kłopotami finansowymi. Głównym celem procedury upadłościowej w tym przypadku jest ułożenie planu spłaty długu, który odpowiada możliwościom dłużnika i spełnia oczekiwania wierzycieli. Poza tym, w przypadku upadłości konsumenckiej, możliwe jest także umorzenie części długu.

Upadłość gospodarcza natomiast, dotyczy przedsiębiorców, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów. W przypadku upadłości gospodarczej następuje likwidacja majątku przedsiębiorcy, a uzyskane środki służą do spłacenia wierzycieli. Alternatywą dla likwidacji jest zawarcie układu z wierzycielami, dzięki czemu przedsiębiorca zobowiązuje się do spłaty długu w ustalonym terminie i w sposób zgodny z wymaganiami wierzycieli.

2. Do kogo skierowane są procedury upadłości konsumenckiej i gospodarczej?

Procedury upadłości konsumenckiej i gospodarczej są kierowane do różnych grup podmiotów, które z różnych powodów znalazły się w sytuacji kryzysowej, niezdolne do regulowania swoich zobowiązań finansowych.

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, które mają problemy z regulowaniem zobowiązań wynikających z umów kredytowych, kredytów hipotecznych, pożyczek, alimentów czy czynszów, a ich sytuacja finansowa uniemożliwia im uregulowanie wszystkich zobowiązań.

Upadłość gospodarcza z kolei kierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie dotyczy to jednak tylko osób prowadzących własną firmę, ale również spółek cywilnych i handlowych, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

 • Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych
 • Upadłość gospodarcza dotyczy przedsiębiorców i spółek

Warto pamiętać, że upadłość nie jest najlepszym rozwiązaniem sytuacji finansowej, ponieważ wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawno-organizacyjnymi. Zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, warto porozmawiać z ekspertami z dziedziny finansów i prawa, którzy pomogą nam podjąć najlepszą decyzję.

3. Jakie są różnice między upadłością konsumencką a gospodarczą?

Upadłość to proces, który zazwyczaj kojarzy się ze stratą wszystkich swoich dóbr i niewypłacalnością. Istnieją jednak dwa rodzaje upadłości, które wpływają na różne sfery życia, a mianowicie upadłość konsumencka i gospodarcza. Oba te terminy charakteryzują się odmiennym podejściem i odmiennymi skutkami, przez co ważne jest rozróżnienie pomiędzy nimi.

Upadłość konsumencka jest procesem, który umożliwia najczęściej konsumentom udźwignięcie ciężaru długów. Może ona wystąpić, gdy osoba fizyczna lub osoba prowadząca małą firmę ma długi, których nie jest w stanie spłacić. W takiej sytuacji robi się z niej upadłość i w ten sposób dostaje ona szanse na odzyskanie stabilności finansowej. Sąd może zobowiązać osobę upadłego, by płaciła część swoich długów przez określony czas, a następnie pozostanie ona wolna od dalszych wierzycieli.

Upadłość gospodarcza ma zastosowanie w przypadku firm, a jej celem jest zasłużona likwidacja przedsiębiorstwa, które nie jest już w stanie funkcjonować. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, w przypadku upadłości gospodarczej wszelkie aktywa firmy będą likwidowane, a jej długi będą spłacane z zebranych środków. Wierzyciele mogą otrzymać część lub całość swoich pieniędzy zależnie od ilości zebranych środków. Jednym z podstawowych aspektów zastosowania upadłości gospodarczej jest zakończenie działalności biznesowej, a proces ten jest trudniejszy i bardziej skomplikowany niż upadłość konsumencka.

4. Czy upadłość konsumencka może mieć wpływ na punktualność spłaty kredytów?

Upadłość konsumencka to proces, który może pomóc osobom zadłużonym w uzyskaniu ulgi i kontroli nad swoimi finansami. Jednak, jakie są konsekwencje dla tych, którzy mają aktualnie kredyty? Czy upadłość konsumencka wpłynie na punktualność spłaty kredytów? Zastanówmy się.

* Upadłość konsumencka może mieć wpływ na zdolność kredytową
W skrócie zdolność kredytową określa się jako zdolność do spłacenia zaciągniętego kredytu. Jeśli masz zamiar ubiegać się o kredyt w przyszłości, to należy pamiętać, że upadłość konsumencka może wpłynąć negatywnie na Twoją zdolność kredytową. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od twego dotychczasowego długu oraz historii spłaty.

* Upadłość konsumencka może skłonić wierzycieli do wydłużenia okresu spłaty
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, upadłość konsumencka może dać ci czas. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, Twoi wierzyciele nie będą mogli ściągać długu, ani zmuszać cię do spłaty w określonym czasie. Co więcej, po zakończeniu procesu upadłościowego, wierzyciele mogą zdecydować się na wydłużenie okresu spłaty, co doprowadzi do zmniejszenia miesięcznej raty.

5. Jakie koszty musi ponieść dłużnik podczas procedury upadłości konsumenckiej?

W trakcie procedury upadłości konsumenckiej dłużnik będzie musiał ponieść pewne koszty. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych opłat, które będą musiały zostać pokryte.

 • Opłata sądowa – to pierwszy koszt, który pojawi się na drodze do upadłości konsumenckiej. Opłata ta uzależniona jest od wartości masy upadłości.
 • Koszty egzekucyjne – jeśli wierzyciele zdecydują się na egzekucję wierzytelności przed otwarciem postępowania upadłościowego, dłużnik będzie musiał pokryć ich koszty.
 • Koszty nadzoru nad mieniem dłużnika – podczas trwania postępowania upadłościowego nadzór nad majątkiem dłużnika sprawuje kurator. Za jego pracę dłużnik musi zapłacić.

Poza wymienionymi powyżej kosztami, dłużnik poniesie również inne opłaty, takie jak koszty doradztwa prawno-finansowego czy opłaty sądowe związane z wnioskami o ustalenie czytelności dokumentów. Przed przystąpieniem do procedury upadłości konsumenckiej warto się dokładnie zastanowić nad wszystkimi kosztami, które trzeba będzie ponieść. W razie wątpliwości w tej kwestii warto skorzystać z pomocy prawnika bądź doradcy finansowego.

6. Co to są postępowania układowe i czy są dostępne dla osób upadających?

Postępowania układowe to działania podejmowane przez osoby zadłużone w celu regulacji swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Polegają one na zawarciu umowy z wierzycielami, której warunki odpowiadają aktualnym możliwościom finansowym dłużnika. Dzięki temu osoba upadająca ma szansę uniknąć ogłoszenia upadłości konsumenckiej i dłużycie.

Osoby upadające mają dostęp do postępowań układowych, jednak wymagają one odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W Polsce istnieją specjalne firmy, które pomagają w skutecznym przeprowadzeniu procesu układowego. Należy jednak pamiętać, że takie postępowanie musi być dobrze przemyślane i dopasowane do sytuacji finansowej dłużnika.

Kluczowym elementem postępowań układowych jest negocjacja z wierzycielami. Warto przed rozpoczęciem procesu przygotować plan spłaty zobowiązań oraz dokładnie przeanalizować sytuację finansową. Należy także pamiętać, że podczas negocjacji z wierzycielami mamy do czynienia zazwyczaj z doświadczonymi profesjonalistami, dlatego nie należy podejmować rozmów bez wsparcia specjalisty.

7. Jakie kroki należy podjąć, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich długów, a Twoje zadłużenie przekracza Twoje możliwości, to upadłość konsumencka może być dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. Jednak, zanim przystąpisz do składania wniosku o upadłość konsumencką, musisz wykonać kilka ważnych kroków.

1. Weź pod uwagę alternatywne rozwiązania

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest zastanowienie się, czy istnieją jakieś alternatywy dla upadłości konsumenckiej. Możliwe rozwiązania to m.in. restrukturyzacja długu, porozumienie z wierzycielem bądź skorzystanie z pomocy konsultanta finansowego.

2. Zbierz dokumenty

Jeśli zdecydujesz się na składanie wniosku o upadłość konsumencką, musisz przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty. Najważniejsze z nich to: wniosek o ogłoszenie upadłości, informacja o stanie majątkowym, wykaz wierzycieli, a także dokumenty potwierdzające Twoje dochody, wydatki i zobowiązania.

3. Skontaktuj się z profesjonalistami

Składanie wniosku o upadłość konsumencką może być skomplikowane i wymagać dużego nakładu pracy. Dlatego warto skontaktować się z profesjonalistami, takimi jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy pomogą Ci w procesie upadłościowym, doradzą najlepsze rozwiązania i zapewnią pomoc w wypełnieniu dokumentów.

8. Jakie dokumenty są wymagane, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką to proces, który może zmieniać życie ludzi, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów. Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, konieczne jest uzupełnienie odpowiednich dokumentów. Poniżej przedstawione są najważniejsze z nich.

 • Zaświadczenie o zarobkach i dochodach – dokument ten jest jednym z najważniejszych i musi być uzupełniony bardzo dokładnie. Zazwyczaj wymagane są zaświadczenia z ostatnich trzech miesięcy.
 • Lista wierzycieli – ta lista musi zawierać informacje o wszystkich wierzycielach, którzy trzymają długi. Musisz podać nazwy i adresy tych firm oraz kwoty, które są wciąż do spłacenia.
 • Historia kredytowa – musisz złożyć kopie raportu z biura informacji kredytowej. Raport ten powinien zawierać pełną historię twojej aktywności kredytowej, co może pomóc w zarządzaniu wierzycielami i uzyskaniu jak najkorzystniejszych warunków dla swojej upadłości konsumenckiej.

Oprócz wymienionych wyżej dokumentów konieczne może być uzupełnienie innych dokumentów, takich jak opinie lekarskie, zaświadczenia o wykształceniu czy dokumenty związane z nieruchomościami. W każdym przypadku ważne jest, aby pamiętać, że upadłość konsumencka to poważny krok i wymaga uważnego przygotowania.

Jeśli szukasz pomocy w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, warto skorzystać z usług specjalistów. Firmy specjalizujące się w pomocy dla osób zadłużonych nie tylko pomogą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, ale także udzielą doradztwa i wsparcia w trudnym procesie upadłościowym. Pamiętaj, że dobry specjalista może się okazać kluczowym elementem sukcesu w twojej walce z długami.

9. Kto jest kompetentny do rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką jest kompleksowym procesem, który wymaga kompetentnej ręki, aby zakończyć się sukcesem. Kto zatem może rozpatrywać taki wniosek i jakie wymagania musi spełnić? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu.

Zgodnie z ustawą o upadłości konsumenckiej, kompetencje do rozpatrywania wniosków o upadłość konsumencką posiadają:

 • Sędziowie sądów rejonowych lub gospodarczych, zgodnie z właściwością terytorialną
 • Kierownik Urzędu ds. Upadłościowych lub osoba przez niego upoważniona

Ważne, aby osoba decydująca w takiej sprawie posiadała odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu prawa upadłościowego. Ponadto, co ważne – wniosek o upadłość konsumencką może zostać rozpatrzony tylko wówczas, gdy spełnione są określone wymagania, co do m.in. wysokości zadłużenia i kondycji finansowej wnioskującego.

10. Jakie konsekwencje wynikają po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Konsekwencje po zakończeniu postępowania upadłościowego

Po zakończeniu postępowania upadłościowego, zależnie od decyzji sądu, przedsiębiorca może mieć różne konsekwencje, jednak powinien mieć na uwadze to, że proces ten na długo odbije się na jego przyszłych biznesowych działaniach.

Oto niektóre z konsekwencji, które mogą wynikać po zakończeniu postępowania upadłościowego:

 • Konieczność uregulowania wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli, które nie zostaną umorzone przez sąd i będą musiały być zapłacone.
 • Osłabiony wizerunek przedsiębiorstwa, który będzie musiało z sukcesem przebrnąć przez kryzysowi. Jeśli przedsiębiorstwo księguje stratę z powodu upadłości, mogą pojawić się trudności z pozyskiwaniem nowych kontrahentów, partnerów biznesowych, a nawet zatrudnianiem pracowników.
 • Utrata znaczącego majątku, na przykład nieruchomości, nakładów finansowych, itp.

11. Jakie należy wziąć pod uwagę po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką można wreszcie zacząć myśleć o nowym początku i odbudowaniu swojego życia finansowego. Jednak nim dojdzie do ogłoszenia upadłości, warto wziąć pod uwagę pewne czynniki, które mogą mieć wpływ na proces oraz na nasze życie w przyszłości.

Warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy dotyczącego upadłości konsumenckiej. Taki specjalista wyjaśni nam nie tylko, jak przebiega cały proces, ale również co może skutkować niewłaściwym postępowaniem. Ponadto doradca przedstawia nam alternatywne rozwiązania, które możemy podjąć przed złożeniem wniosku o upadłość, takie jak negocjacje z wierzycielami.

Kolejnym krokiem jest zastanowienie się, jakie wydatki należy ograniczyć w przyszłości oraz jakie zmiany na rynku pracy mogą wpłynąć na naszą sytuację finansową. Przede wszystkim należy zacząć kontrolować swoje wydatki i planować swoje finanse. Warto również zastanowić się nad zmianą pracy lub podjęciem dodatkowej pracy, aby zwiększyć swoje dochody. Pamiętajmy jednak, że decyzja o złożeniu wniosku o upadłość powinna być każdorazowo dobrze przemyślana i skonsultowana z ekspertem.

12. Jakie są prawa i obowiązki dłużnika podczas postępowania upadłościowego?

Podczas postępowania upadłościowego dłużnik ma swoje prawa i obowiązki. Większość z nich wynika z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Prawa dłużnika to między innymi:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu od razu po powiadomieniu o wszczęciu postępowania upadłościowego.
 • Prawo do podania danych i informacji na temat swojego majątku na wyraźnie żądanie sądu lub syndyka.
 • Prawo do nadania upoważnienia dla swojego przedstawiciela bądź adwokata w celu reprezentowania swoich interesów.

Obowiązki dłużnika natomiast to między innymi:

 • Obowiązek zgłoszenia złożenia wniosku o upadłość do sądu rejestrowego oraz odbycia obowiązkowych spotkań z syndykiem.
 • Obowiązek niezamieszkiwania się poza miejscem, w którym mieszkał przed ogłoszeniem upadłości.
 • Obowiązek zachowania ścisłych terminów dotyczących złożenia dokumentów wymaganych przez sąd.

Prawa i obowiązki dłużnika są ściśle określone przez ustawę o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, dlatego ważne jest, aby dłużnik był z nimi zaznajomiony. W przypadku naruszenia któregokolwiek z nich, dłużnik musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Należy pamiętać, że upadłość nie jest końcem świata, ale jedynie procesem, którego celem jest uregulowanie spraw finansowych dłużnika z wierzycielami.

13. Jakie korzyści otrzymują wierzyciele podczas postępowania upadłościowego?

Wierzyciele biorą udział w postępowaniu upadłościowym, które jest procesem zmierzającym do rozwiązania długu przedsiębiorstwa. W tym procesie użytkownicy korzystają z wielu korzyści i otrzymują pewne ochrony.

Korzyści, jakie otrzymują wierzyciele, są uzależnione od rodzaju i liczby ich wierzytelności. Oto niektóre z najważniejszych korzyści oferowanych wierzycielom podczas postępowania upadłościowego:

 • Zabezpieczenie wierzytelności – wierzyciele posiadający zabezpieczenie uzyskują pierwszeństwo w otrzymaniu płatności przed innymi wierzycielami. Najczęściej spotykane zabezpieczenia to zastaw, hipoteka lub poręczenie.
 • Udział w planie spłat – wierzyciele są informowani o planie spłaty przedsiębiorstwa i mogą wyrazić swoją opinię oraz negocjować warunki spłat z dłużnikiem.
 • Ochrona przed radcami i syndykami – wierzyciele korzystają z ochrony przed nieuczciwymi syndykami oraz nieodpowiedzialnymi radcami, którzy mogą działać na niekorzyść wierzycieli.

14. Co to jest upadłość z likwidacją majątku a co z reorganizacją?

Podczas gdy bankructwo jest kryzysem finansowym, którego doświadczają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, rozróżnia się dwa rodzaje bankructwa w Polsce: upadłość z likwidacją majątku i upadłość z reorganizacją.

Upadłość z likwidacją majątku to rodzaj bankructwa, w którym przedsiębiorstwo sprzedaje swój majątek w celu spłaty długów. W tym przypadku sąd wyznacza likwidatora, który jest odpowiedzialny za sprzedaż majątku i podział uzyskanych środków między wierzycieli. Procedura taka może być czasochłonna i zwykle prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa.

Upadłość z reorganizacją to alternatywny sposób rozwiązania kryzysu finansowego przedsiębiorstwa. W tym przypadku przedsiębiorstwo składa wniosek o ochronę przed wierzycielami, a następnie składa plan reorganizacji. Jeśli sąd uzna plan za odpowiedni, udziela ochrony przed wierzycielami na okres do 3 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorstwo pracuje nad narzędziami redukującymi długi i przywracającymi płynność finansową. Pod koniec okresu przedsiębiorstwo przedstawia wierzycielom plan restrukturyzacji, który powinien zostać przyjęty, aby przedsiębiorstwo mogło kontynuować działalność.

15. Jakie są perspektywy małych przedsiębiorstw podczas postępowania upadłościowego?

Przejście przez postępowanie upadłościowe może być trudnym czasem dla małych przedsiębiorstw, ale perspektywy wyjścia z trudnej sytuacji są możliwe. Oto kilka faktów, z którymi warto się zapoznać przed rozpoczęciem procesu upadłościowego.

Warto zwrócić uwagę, że dla małych przedsiębiorstw postępowanie upadłościowe może stanowić szansę na restrukturyzację i odnowienie biznesu. Z punktu widzenia wierzycieli, upadłość może pomóc w odzyskaniu należności i potencjalnie uratować ich firma.

Małe przedsiębiorstwa powinny także wiedzieć, że istnieją różne rodzaje postępowania upadłościowego, w zależności od miejsca, gdzie firma jest zarejestrowana i funkcjonuje. Na przykład, w Polsce, najczęściej stosowanym rodzajem postępowania upadłościowego jest postępowanie sanacyjne, które ma na celu ratowanie podmiotu gospodarczego.

 • Podsumowując, mimo że postępowanie upadłościowe może wydawać się trudne i stresujące dla małych przedsiębiorstw, istnieją różne sposoby na wyjście z trudnej sytuacji.
 • Warto zwrócić uwagę na korzyści dla wierzycieli, którzy mogą odzyskać swoje należności i uratować swoje firmy.
 • Znajomość rodzaju postępowania może pomóc małym przedsiębiorstwom w podjęciu właściwej decyzji i znalezieniu najlepszego rozwiązania w trudnej sytuacji.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Czym jest upadłość konsumencka?

A: Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia osobom zadłużonym złożenie wniosku o ogłoszenie swojego bankructwa. Po spełnieniu określonych warunków oraz przejściu postępowania upadłościowego, dłużnik może zostać całkowicie lub częściowo uwolniony od swoich długów.

Q: Czy każda osoba mająca problemy finansowe może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

A: Nie, nie każda osoba może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, osoba ta musi spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie długów przekraczających 30 tysięcy złotych, brak możliwości ich spłaty lub brak przedsiębiorcy.

Q: Jakie są główne różnice między upadłością konsumencką a gospodarczą?

A: Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie dłużników-prywatnych, natomiast upadłość gospodarcza odnosi się do przedsiębiorców. Ponadto postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorców jest bardziej skomplikowane, a proces o wiele dłuższy niż w przypadku upadłości konsumenckiej.

Q: Jakie są najważniejsze kroki, jakie należy podjąć przed ubieganiem się o upadłość konsumencką?

A: Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, warto skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym, aby dowiedzieć się, jakie są najskuteczniejsze sposoby rozwiązania problemów finansowych. Należy zebrać wszystkie dokumenty dotyczące zadłużenia, a także zacząć regularnie dokonywać spłat wszystkich bieżących rachunków.

Q: Jak często można skorzystać z upadłości konsumenckiej?

A: Osoba, która korzysta z upadłości konsumenckiej, może skorzystać z niej tylko raz w ciągu 10 lat. Co ważne, po upadłości konsumenckiej, dłużnik ma obowiązek starania się o solidne zarobki oraz systematyczną spłatę bieżących zobowiązań.

Q: Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

A: Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej to m.in. zablokowanie konta bankowego, przymusowe sprzedaż wszystkich posiadanych dóbr oraz wpis do Krajowego Rejestru Długów. Po zakończeniu postępowania upadłościowego, dłużnik otrzymuje orzeczenie, które uwolni go od spłaty części lub całości swoich zobowiązań.

Podsumowując, upadłość konsumencka i gospodarcza to ważne narzędzia pomagające osobom i firmom w trudnej sytuacji finansowej. Choć obie formy upadłości mają swoje specyficzne procedury, to mają na celu osiągnięcie podobnych celów – ochronę przede wszystkim przedsiębiorców i konsumentów przed dalszym zadłużeniem i bieżącymi kosztami ich prowadzenia. Warto pamiętać, że decyzja o podjęciu kroku po upadłość powinna być dokładnie przemyślana, a w pierwszej kolejności należy skontaktować się z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą nam przejść przez cały proces i wyjść na prostą.

upadłość konsumencka a gospodarcza – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

Więcej o Upadłości Konsumenckiej