Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

upadłość konsumencka jak złożyć wniosek

upadłość konsumencka jak złożyć wniosek

5. Jakie dokumenty są potrzebne do założenia upadłości konsumenckiej?

Do założenia upadłości konsumenckiej potrzebne są różne dokumenty, które potwierdzą sytuację finansową osoby ubiegającej się o nią. Każdy dokument jest ważny i musi być wypełniony prawidłowo, by uzyskać pozytywną decyzję.

Oto lista dokumentów, które są potrzebne do założenia upadłości konsumenckiej:

 • Oświadczenie majątkowe
 • Wykaz wierzytelności
 • Umowy kredytowe i pożyczkowe
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Wycena nieruchomości

Oświadczenie majątkowe to dokument, w którym osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką przedstawi swoje zobowiązania finansowe i majątek. Wykaz wierzytelności to z kolei lista wszystkich długów, jakie ma osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką. Wszelkie umowy kredytowe i pożyczkowe również muszą być przedstawione wraz z zaświadczeniem o dochodach. Wycena nieruchomości będzie również niezbędna.

Gdy już wszystkie dokumenty zostaną zebrane, trzeba udać się do sądu rejonowego. Tam zostanie złożony wniosek o upadłość konsumencką. Na decyzję sądu trzeba czekać około 2 miesięcy. W tym czasie należy martwić się jedynie o swoje dokumenty i czekać na pozytywną decyzję.

6. Jakie warunki musisz spełnić, aby móc wystąpić z wnioskiem o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest jednym z rodzajów upadłości, który umożliwia skuteczne rozwiązanie problemów finansowych dla osób fizycznych. Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, konieczne jest spełnienie niektórych wymogów. Poniżej przedstawiamy listę tych podstawowych warunków:

 • Wniósł lub mogłby wnosić do sądu co najmniej dwie wierzytelności, których wysokość zadłużenia wynosi co najmniej 5000 złotych. Wierzyciele powinni przysłać ponaglenia do spłat zadłużeń wraz z pełnomocnictwem, aby mogły być wliczone do ewentualnego przedsięwzięcia upadłościowego.
 • Brak możliwości spłaty zadłużeń – dłużnik musi wykazać, że nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli z dochodów w formie pracy lub emerytury.
 • Brak zorganizowanej egzekucji wierzycielskiej w ciągu 6 miesięcy – jeśli wierzyciele podjęli próbę odzyskania długu przez egzekucję w ciągu ostatnich 6 miesięcy, aplikacja bankructwa będzie odrzucona.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, dobrze jest zastanowić się nad złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Proces ten pozwala uporać się z licznymi zobowiązaniami finansowymi i pozwala osobie zadłużonej na rozpoczęcie nowego rozdziału w jej życiu finansowym. Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka jest ostatecznym i nieodwracalnym rozwiązaniem – złożyciele wniosku muszą być gotowi do poniesienia konsekwencji, takich jak utrata części majątku czy możliwość odrzucenia wniosku przez sąd.

7. Co dzieje się po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką konsument zostaje objęty postępowaniem upadłościowym. W trakcie tego procesu zachodzą następujące wydarzenia:

 • Przyjęcie wniosku przez sąd – sąd wyznacza kuratora, który będzie nadzorował całe postępowanie.
 • Wygenerowanie egzekucji komorniczej – w momencie złożenia wniosku wierzyciele zostają poinformowani o wszczęciu postępowania, a ich egzekucje zostają wstrzymane.
 • Zgłaszanie wierzytelności – kurator sprawdza wierzytelności zgłoszone przez wierzycieli i może zażądać dokumentów, które potwierdzą ich istnienie.

W tym czasie dłużnik ma obowiązek współpracować z kuratorem oraz mieć stały kontakt z sądem. Ponadto, nie może zaciągać żadnych nowych długów ani sprzedawać swojego majątku bez zgody kuratora. Aby upadłość konsumencka została uznana za zakończoną, dłużnik musi wykonać wszystkie obowiązki wynikające z postępowania oraz spłacić niektóre ze swoich zobowiązań.

Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe trwa zwykle kilka miesięcy, a sama upadłość konsumencka może wpłynąć na wiele aspektów życia dłużnika, na przykład na jego zdolność kredytową. Dlatego złożenie wniosku o upadłość konsumencką powinno być ostatecznością i poprzedzone konsultacją z doradcą prawnym lub finansowym.

8. Jakie długi są umarzane w ramach upadłości konsumenckiej?

Umarzanie długów to jedno z największych korzyści, jakie mogą wyniknąć z upadłości konsumenckiej. Podczas gdy niektóre długi muszą zostać spłacone, inne można umorzyć i pozwolić konsumentowi na odzyskanie równowagi finansowej. Niżej przedstawiamy listę głównych długów, które mogą być umorzone podczas procesu upadłości konsumenckiej w Polsce:

 • Przeterminowane zadłużenie z karty kredytowej lub linii kredytowej
 • Długi związane z kredytami konsumenckimi
 • Długi związane z zapłatą rachunków medycznych
 • Długi związane z zapłatą rachunków za energię elektryczną, gaz lub wodę, które przeterminowały się przed datą złożenia wniosku o upadłość

Należy pamiętać, że umorzenie długu nie oznacza, że ​​konsument nie musi już ponosić konsekwencji związanych z zadłużeniem. Na przykład, zadłużenie związane z alimentami, grzywnami oraz karą naliczoną przez sąd zwykle nie zostanie umorzone. Ponadto, jeśli dług jest zabezpieczony, jak w przypadku kredytu hipotecznego lub samochodowego, nie można go umorzyć bez porozumienia z wierzycielem.

Podsumowując, umorzenie długu jest jednym z najważniejszych korzyści procesu upadłości konsumenckiej. Niemniej jednak, konsument musi być świadomy, że nie wszystkie długi zostaną umorzone, a prawo własności może zostać utracone, jeśli długi są związane z zabezpieczeniem. Ostatecznie, decyzja o złożeniu wniosku o upadłość powinna być podjęta po dokładnym przemyśleniu i uzyskaniu porady prawnej od specjalisty w dziedzinie upadłości konsumenckiej.

9. Czy musisz sprzedać swój majątek w ramach upadłości konsumenckiej?

Prowadzenie firmy może być nieprzewidywalne, a czasami trudne decyzje, takie jak złożenie wniosku o upadłość konsumencką, muszą być podjęte. Jedną z najważniejszych kwestii podczas takiego procesu jest ocena, czy będziesz musiał sprzedać swoje majątki, aby zrekompensować swoje długi.

W ramach upadłości konsumenckiej Twoje aktywa (w tym nieruchomości, samochody, rachunki bankowe itp.) są zwykle umieszczane w puli majątkowej, z której spłacane są Twoje długi. Istnieją jednak pewne wyjątki, które pozwalają zachować niektóre z Twoich aktywów – na przykład Twój dom lub samochód.

Jeśli posiadasz aktywa, które chcesz zachować, musisz wybrać między istniejącymi opcjami. Możesz spróbować uzyskać porozumienie z wierzycielami, aby zrestrukturyzować swoje długi lub wynegocjować umowę spłaty długu, w ramach której zobowiążesz się do spłacenia wszystkich swoich długów w określonym czasie. W ten sposób będziesz mógł zachować kontrolę nad swoimi aktywami i uniknąć ich utraty.

10. Czy upadłość konsumencka wpłynie na Twoją zdolność kredytową w przyszłości?

Upadłość konsumencka a zdolność kredytowa

Prawda jest taka, że deklaracja upadłości konsumenckiej to poważna sprawa i zawsze wpływa na indywidualną sytuację finansową. Takie rozwiązanie zwykle poprzedza długi czas problemów związanymi z niespłacaniem zobowiązań oraz inne problemy. Jednak po upadłości konsumenckiej, niektórzy mogą zastanawiać się, czy ich zdolność kredytowa zostanie zachowana i kiedy będą mogli ponownie wnioskować o kredyt.

Niestety, korzystanie z upadłości konsumenckiej będzie wpływać na zdolność kredytową w przyszłości. Jednakże czas po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, w jaki sposób pokazanie poprawy i uczciwości w spłacie aktualnych zobowiązań, może pomóc w odbudowie zdolności kredytowej. W poniższym tekście przedstawiono kilka wskazówek, które pomogą Ci nadrobić stracony czas.

Wskazówki dla odbudowy zdolności kredytowej po upadłości konsumenckiej:

 • Przede wszystkim musisz być zdeterminowany i systematycznie spłacać obecne zobowiązania przed terminem. W ten sposób pokażesz pożyczkodawcom, że już nie masz problemów ze spłatą swoich długów.
 • Musisz zacząć budować swoją historię kredytową, zaciągając kredyt lub kartę kredytową z niskim limitem i regularnie spłacając zobowiązania przed terminem. To zachęci kredytodawców, którzy myślą, że nie jesteś już niewypłacalnym klientem.
 • Aby się poprawić, musisz monitorować swoje konto bankowe i dochody oraz wydatki. To pomoże Ci w efektywnym zarządzaniu swoimi finansami i spłyci inwestycje w dalszą przyszłość.

11. Jak długo trwa procedura upadłości konsumenckiej?

Procedura upadłości konsumenckiej to forma ochrony przed wierzycielami, jaką może zastosować konsument, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Jak długo trwa taka procedura?

 • Etapy postępowania – postępowanie upadłościowe składa się z trzech etapów – postępowania układowego, sanacyjnego i zakończenia postępowania.
 • Terminy – etap postępowania układowego trwa 3 miesiące, ale może być przedłużony na kolejne 3 miesiące. Etap sanacyjny trwa 5 lat, ale może być skrócony do 3 lat, jeśli spłacisz co najmniej 35% swojego zadłużenia.
 • Indywidualne przypadki – czas trwania postępowania zależy od indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Do terminów związanych z każdym etapem postępowania należy doliczyć czas realizacji czynności przez sąd, syndyka i konsumenta.

Podsumowując, czas trwania procedury upadłości konsumenckiej zależy od wielu czynników. Nie jest to szybka procedura, ale pozwala na zorganizowanie swojej sytuacji finansowej i ochronę przed wierzycielami.

12. Co dzieje się po upłynięciu terminu upadłości konsumenckiej?

Po upłynięciu terminu upadłości konsumenckiej, wiele osób zadaje sobie pytanie, co dalej? Warto wiedzieć, że wykonanie wszystkich obowiązków spoczywających na dłużniku jest warunkiem uzyskania zaliczenia tej formy upadłości. Jednakże zakończenie postępowania nie oznacza, że osobie upadłej nie będą już przywracane komornicze zajęcia czy nie będzie ona miała problemów z uzyskaniem kredytu w przyszłości.

Jedną z ważniejszych kwestii, z jaką trzeba się zmierzyć po upadłości konsumenckiej, jest przywrócenie zdolności kredytowej. W ramach sprawdzania zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę nie tylko historię spłaty wcześniejszych zobowiązań, ale również dane wpisane do Biura Informacji Kredytowej (BIK). W przypadku upadłości konsumenckiej wpis taki utrzymuje się w BIK przez 5 lat, co znacznie utrudnia dostęp do kredytu lub pożyczki.

Niestety, nawet jeśli zobowiązania zostały spłacone w całości, upadłość konsumencka pozostanie na stałe w historii kredytowej osoby, która ją ogłosiła. Niemniej jednak, ważne jest, aby upłynięcie terminu upadłości konsumenckiej traktować jak szansę na nowy początek. Warto pamiętać o zasadach finansowego planowania, budowaniu zdrowej relacji z pieniędzmi i unikaniu długu w przyszłości.

 • Reasumując,
 • po upłynięciu terminu upadłości konsumenckiej dłużnik otrzymuje zaliczenie formy upadłości, ale jego sytuacja finansowa może nadal być utrudniona
 • osoba, która zapadła w upadłość konsumencką, ma utrudniony dostęp do kredytów przez pięć lat od wejścia w życie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego,
 • upłynięcie terminu upadłości konsumenckiej może być jednak szansą na wzięcie na siebie pełnej kontroli nad finansami i zmianę dotychczasowych nawyków.

13. Czy zawsze warto wybierać upadłość konsumencką jako sposób na rozwiązanie problemów finansowych?

W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z problemami finansowymi. Często rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak, czy zawsze warto decydować się na ten krok?

Pierwszą kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest fakt, że upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim, zostanie ona wpisana do rejestru dłużników, co może utrudnić w przyszłości uzyskanie kredytów czy pożyczek. Co więcej, procedura ta jest kosztowna, co także należy wziąć pod uwagę. Jeśli sytuacja finansowa jest taka, że w kategorii „nieopłacone rachunki” na pierwszym miejscu plasuje się hipoteka, to upadłość konsumencka może okazać się rozwiązaniem problemów finansowych.

Value proposition of Sun Basket
Podsumowując, decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinna być przemyślana oraz poprzedzona konsultacją z ekspertem. Warto rozważyć wszelkie opcje oraz dokładnie przemyśleć, czy jest to dla nas najlepsze rozwiązanie. Czasem warto skorzystać z innych metod rozwiązania problemów finansowych, takich jak na przykład restrukturyzacja długu czy uproszczona procedura egzekucyjna.

14. Częste błędy podczas składania wniosku o upadłość konsumencką i jak ich uniknąć

Gdy składasz wniosek o upadłość konsumencką, musisz pamiętać o wielu aspektach. Niektóre z częstych błędów, które popełniają ludzie podczas składania takiego wniosku, są stosunkowo łatwe do uniknięcia. Najważniejsze jest, abyś dokładnie zapoznał się z wymogami i procedurami, co pozwoli Ci uniknąć dodatkowych trudności w trakcie procesu.

Pierwszym i jednym z najważniejszych błędów, których należy unikać przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką, jest brak zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak zeznania podatkowe lub raporty kredytowe. Bez tych dokumentów Twoja prośba o upadłość konsumencką może zostać odrzucona, co opóźni proces.

Kolejnym błędem, który warto unikać, jest pomijanie ważnych szczegółów. Upewnij się, że Twoje informacje kontaktowe oraz informacje dotyczące Twojego długu są kompletne i dokładne. Należy uzupełnić każdą sekcję wniosku dokładnie i w całości. Ponadto, konieczne jest zgłoszenie wszystkich zobowiązań finansowych i kredytowych, w tym długu hipotecznego.

 • Uzyskanie wsparcia prawnego
 • Składanie dokumentów na czas
 • Zrozumienie warunków upadłości konsumenckiej

Ostatecznie, ważne jest, aby skorzystać z pomocy prawnika, który będzie w stanie pomóc Ci uniknąć błędów. Adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej będzie w stanie przeprowadzić Cię przez cały proces i upewnić się, że Twoje dokumenty są w porządku.

15. Podsumowanie: Upadłość konsumencka – czy to dobry wybór dla Ciebie?

Gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, upadłość konsumencka może wydawać się świetnym rozwiązaniem. Jednak zanim podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, musisz dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i decydować, czy to jest najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. W tym podsumowaniu przedstawiamy Najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Koszty

Choć upadłość konsumencka może wydawać się bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ pozwala Ci na pozbycie się nadmiernych długów, warto wiedzieć o kosztach, z którymi się wiąże. W zależności od Twojej sytuacji, musisz liczyć się z wydatkami związanymi z opłatami sądowymi, doradcą, adwokatem czy kuratorem. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, zawsze należy dokładnie przeanalizować koszty i porównać je z korzyściami, jakie może przynieść złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Alternatywne rozwiązania

Nie zawsze upadłość konsumencka jest najlepszą opcją. Istnieją również alternatywne rozwiązania, które mogą pomóc Ci w poradzeniu sobie z nadmiernymi długami. Należą do nich na przykład umowy restrukturyzacyjne czy negocjacje z wierzycielami. Zanim zdecydujesz się na upadłość konsumencką, warto skonsultować swoją sytuację z doradcą finansowym lub adwokatem, aby uzyskać wskazówki, które pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Jakie są przysługujące mi prawa wraz z upadłością konsumencką?

A: Upadłość konsumencka pozwala na uwolnienie się od długów, które nie są w stanie być spłacone. W tym przypadku wierzyciele nie mogą od Ciebie egzekwować ich spłaty, co umożliwia Ty postawienie na swoich nogach.

Q: Jakie są kroki, które należy podjąć, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

A: Najważniejszym krokiem jest zebranie dokumentów, które umożliwią sędziemu dokonanie pełnej analizy Twojej sytuacji materialnej. Musisz skompletować wymienione w ustawie o prawie upadłościowej dokumenty finansowe, takie jak: wyciąg z Krajowego Rejestru Długów lub baza BIG Info Monitor, dokumenty potwierdzające Twój dochód, listę Twoich wierzycieli oraz raport z Biura Informacji Kredytowej.

Q: Czy jest jakiś limit kwotowy, który muszę spełnić, aby móc złożyć wniosek?

A: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami limit przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny wynosi około 1850 zł. Jeżeli Twój dochód osiąga wartość powyżej tego limitu, nie możesz ubiegać się o upadłość konsumencką.

Q: Czy mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką na własną rękę?

A: W zdecydowanej większości przypadków konieczna jest pomoc doświadczonej Kancelarii Prawnej, która ma wiedzę i doświadczenie w takiej procedurze.

Q: Jakie są koszty związane z postępowaniem upadłościowym?

A: Koszty związane z procedurą upadłościową obejmują koszty sądowe, koszty udziału w postępowaniu upadłościowym i inne opłaty związane z zajmowanymi czynnościami.

Q: Ile czasu trwa cała procedura upadłościowa?

A: Cała procedura trwa zwykle około 12 miesięcy. Jest to czas, kiedy sędzia rozpoznaje Twój wniosek, przeprowadza negocjacje z Twoimi wierzycielami i podejmuje ostateczną decyzję.

Q: Czy po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką będę miał dostęp do konta bankowego?

A: Tak, będzie to nadal możliwe, jeśli Twoje konto bankowe nie jest obciążone żadnymi długami. Wszystkie swoje finanse można prowadzić w ten sam sposób, tak jak przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Q: Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z postępowania upadłościowego?

A: Najważniejsze korzyści związane z ubieganiem się o upadłość konsumencką to możliwość uwolnienia się od długów i uzyskanie szansy na nowy początek, wolny od utrzymujących się problemów finansowych.

Podsumowując, upadłość konsumencka to poważna decyzja, która może mieć pozytywne skutki dla osób zadłużonych, ale wymaga także solidnej i wiarygodnej procedury. Dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką i skorzystać z pomocy specjalisty. Może to być długi i trudny proces, ale z rozsądnym podejściem można znaleźć wyjście z nieprzyjemnej sytuacji finansowej. Zaufaj naszemu doświadczonemu zespołowi i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w procesie składania wniosku o upadłość konsumencką. Dziękujemy za uwagę i życzymy powodzenia w rozwiązaniu swoich problemów finansowych.

upadłość konsumencka jak złożyć wniosek

Więcej o Upadłości Konsumenckiej