Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

upadłość konsumencka podstawa prawna – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

upadłość konsumencka podstawa prawna – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala osobom fizycznym na rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi, które pozwala uniknąć egzekucji i zacząć od nowa. Jednak, nie każdy zdaje sobie sprawę z podstaw prawnych takiej sytuacji, co często prowadzi do nieporozumień i problemów. W dzisiejszym artykule postaramy się przedstawić, czym jest upadłość konsumencka i jakie są jej podstawy prawne w Polsce.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka i jakie są jej podstawy prawne?

Upadłość konsumencka to proces umożliwiający osobom fizycznym wyjście z trudnej sytuacji finansowej. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty swoich zobowiązań, a w zamian musi podjąć działania zmierzające do spłaty swoich długów w sposób uregulowany przez prawo.

Podstawy prawne upadłości konsumenckiej reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z ustawą, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej może dojść, gdy dług dłużnika przekracza 20 000 zł, a on sam nie jest w stanie go spłacić. Warto zaznaczyć, że w przypadku upadłości konsumenckiej, długi są umarzane tylko wtedy, gdy spłata ich byłaby dla dłużnika niemożliwa lub naruszałaby jego godność.

Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką to m.in. posiadanie polskiego obywatelstwa lub pozwolenia na pobyt stały w Polsce, brak wpisów w Krajowym Rejestrze Karnym oraz brak zaległości z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, wówczas osoba zainteresowana może złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Realizacja upadłości konsumenckiej jest złożonym procesem, wymagającym zatwierdzenia przez sąd planu spłaty długu oraz współpracy ze specjalistami z branży prawniczej i finansowej. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy rzetelnych i doświadczonych profesjonalistów, którzy pomogą w prawidłowej realizacji całego procesu oraz w wyjściu ze skomplikowanej sytuacji finansowej.

2. Kiedy warto rozważyć upadłość konsumencką?

Zastanawiasz się, To ważne pytanie, na które odpowiedź może okazać się kluczowa dla Twojej sytuacji finansowej. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których upadłość konsumencka może być rozważana jako rozwiązanie kłopotów finansowych.

 • Brak możliwości spłaty długów: Jeśli nie jesteś w stanie spłacić swoich długów i regularnie otrzymujesz pisma od wierzycieli, warto rozważyć upadłość konsumencką jako sposób na rozwiązanie tego problemu.
 • Niska zdolność kredytowa: Jeśli Twoja zdolność kredytowa jest niska, a w konsekwencji nie możesz otrzymać dodatkowych pożyczek lub kredytów, upadłość konsumencka może pomóc w pozytywnym ocenieniu Twojej sytuacji finansowej przez instytucje finansowe.

Upadłość konsumencka to ostateczność, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Jeśli jednak podejmiesz decyzję o upadłości konsumenckiej, możesz liczyć na wiele korzyści, takich jak zakończenie postępowań windykacyjnych i zwolnienie z dalszych płatności wierzycielom. Pamiętaj jednak, że proces upadłości konsumenckiej wymaga skrupulatnej dokumentacji i współpracy z kancelarią prawną, która zajmuje się tą formą ugody.

3. Jakie korzyści niesie ze sobą upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces, który pomaga osobom prywatnym zadłużonym uporać się ze swoimi problemami finansowymi. Czym konkretnie jest upadłość konsumencka? Jest to postępowanie, w trakcie którego dłużnik (osoba prywatna) zalegająca z płatnościami zaciągniętych kredytów i pożyczek decyduje się na ogłoszenie swojego upadku finansowego. Poniżej przedstawiamy korzyści, jakie niesie ze sobą upadłość konsumencka.

Zmniejszenie zadłużenia: Działanie jakim jest upadłość konsumencka pozwala na likwidację części lub całości długu. Ograniczenie długu jest szczególnie ważne dla osób, które nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia, co niestety prowadzi do powstania spiral długu i pogarszania się całej sytuacji finansowej.

Ochrona przed wierzycielami: W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wierzyciele nie mogą już dochodzić swoich należności od osoby, która ogłosiła upadłość. Dzięki temu dłużnik może zająć się spłatą pozostałych istotnych na bieżąco wydatków, które do tej pory były zaniedbywane przez obawę przed interwencją wierzycieli. Ochrona przed wierzycielami oznacza również, że ​​dłużnik nie jest naruszany przez egzekwowanie długu przez pracowników fabrycznych, a także przed zarzutami egzekucyjnymi.

Wyjście z długoterminowej spirali zadłużenia: Upadłość konsumencka jest procesem, który pozwala na znalezienie się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu skorzystać z niej może każdy dłużnik, który jest w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, a także osoby, które nie są objęte ochroną socjalną. Po zakończeniu postępowania wszelkie długi zostaną zniesione, a dłużnik otrzyma nową szansę na zdrowy finansowy start.

4. Jakie obowiązki musi spełnić osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką?

 • 1. Zbieranie dokumentów – przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, osoba ubiegająca się o tę formę ochrony musi zebrać wszystkie dokumenty, które są niezbędne w procesie. Należą do nich: dowód osobisty, kserokopie umów zaciągniętych kredytów, umowy na rzecz najmu, umowy o pracę i inne ważne dokumenty finansowe.
 • 2. Wypełnienie wniosku – drugim obowiązkiem jest wypełnienie właściwego wniosku o upadłość, w którym musi zostać dokładnie określony stan majątkowy osoby ubiegającej się o upadłość, lista wierzycieli, wysokość długu, na jaką się zdecydowali oraz plan spłat długu. Bardzo ważne jest, aby wszystkie informacje w dokumencie były rzetelne i takie, które przewidziane są przez prawo.
 • 3. Wypełnianie zobowiązań – osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi wypełnić określone zobowiązania, aby ułatwić proces. Zatem, musi regularnie schwytane alimenty, a także odkładać pieniądze na zapłacenie wszystkich zobowiązań.

Poza powyższymi obowiązkami, ważne jest, aby osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką zrozumiała proces przed którym stoi i aby zgłaszała wszelkie nieprawidłowości na każdym etapie procesu. Wiele osób ubiegających się o upadłość konsumencką decyduje się na współpracę z prawnikiem, co zapewnia im bardziej profesjonalne wsparcie i szybszą procedurę. Jednakże, osoby, które nie mają środków na wynajęcie prawnika, powinny udać się do biura informacyjnego o upadłości konsumenckiej, a także udzielić się informacji na temat swojej sytuacji finansowej.

Jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione, osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką może liczyć na zakończenie postępowania w stosunkowo krótkim czasie. Ważne jest jednak, aby była bardzo dokładna i precyzyjna podczas zbierania potrzebnych dokumentów i wypełniania wniosku, ponieważ błędy mogą prowadzić do opóźnienia procesu oraz wielu problemów w przyszłości.

5. Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej jest skomplikowanym procesem, który wymaga pełnej wiedzy ze strony dłużnika. Tutaj przedstawiamy proces upadłości konsumenckiej w Polsce:

Faza przedpokojowa

Dłużnik powinien rozpocząć proces upadłości konsumenckiej od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, następuje przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, podczas którego dłużnik składa wniosek o zawieszenie postępowania. Przed rozpoczęciem procesu upadłości konsumenckiej warto rozważyć możliwość negocjacji z wierzycielami w celu uzyskania porozumienia i uniknięcia postępowania sądowego.

Faza postępowania sądowego

W momencie rozpoczęcia postępowania sądowego, dłużnik zostaje objęty nadzorem sędziego komisarza. Przeprowadzana jest weryfikacja majątku dłużnika, a także ustalony jest jego dochód. Na podstawie tych informacji sąd tworzy plan spłaty długu wraz z wysokością comiesięcznych rat i ich liczba.

Faza zakończenia procesu upadłościowego

Po spełnieniu wymagań z uzgodnionego planu spłaty, dłużnik zostaje ostatecznie zwolniony z długów. Wiąże się to jednak z restrykcyjnymi warunkami dotyczącymi okresu spłacania zadłużenia i zachowaniem danego standardu życia. Upłynąć musi bowiem określony czas przed ostatecznym uzyskaniem zwolnienia z długów, jednak pod żadnym warunkiem konsumpcja na powrót nie może przekroczyć wyznaczonych norm spłacania zadłużenia, aby uniknąć ponownej sytuacji trudnej finansowo.

6. Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Jakie osoby mogą ubiegać się o upadłość konsumencką?

W Polsce upadłość konsumencka jest uregulowana przepisami Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Kwota długu, którego dotyczy upadłość konsumencka, musi wynosić powyżej 20 000 zł. Wnioskodawca musi być osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, z wyłączeniem rolników.

Oto lista warunków, które musi spełnić osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką:

 • musi mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • musi posiadać prawo do majątku zgodnie z zasadami ustawy,
 • musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, autonomicznie wykonującą pracę zawodową, emerytem lub rencistą.

Warto zaznaczyć, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o upadłość konsumencką, ale tylko pod warunkiem, że dług wynika z sytuacji prywatnych, a nie z prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Jakie warunki musi spełnić osoba zainteresowana upadłością konsumencką?

Osoba zainteresowana upadłością konsumencką musi spełnić określone warunki, aby móc ubiegać się o to rozwiązanie. Oto kilka najważniejszych wymagań, jakie trzeba spełnić:

 • Osoba musi być konsumentem – czyli osoba żyjąca z dochodu niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Musi posiadać niezdolność do regulowania bieżących zobowiązań – to znaczy, że nie jest w stanie spłacić bieżących rat kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań wobec wierzycieli.
 • Osoba musi uiszczać opłaty związane z toczącym się postępowaniem o upadłość konsumencką.
Ponadto, przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, osoba zainteresowana musi spełnić także kilka dodatkowych wymagań, takich jak:

 • Przeprowadzenia mediacji – czyli próby znalezienia kompromisu między dłużnikiem a wierzycielami, przed skierowaniem sprawy do sądu.
 • Przekazania informacji o wszystkich swoich majątkach i długach.
 • Zawarcia umowy z kuratorem, który ma za zadanie pomóc dłużnikowi w trudnej sytuacji finansowej.

Podsumowując, upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które mają problemy z regulowaniem swojego zadłużenia, ale spełniają określone wymagania. Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć większych kłopotów finansowych i odzyskać stabilność finansową. Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej warto jednak szczegółowo przeanalizować swoją sytuację finansową i rozważyć inne możliwe sposoby rozwiązania problemów z zobowiązaniami.

8. Jakie długi są ujmowane w upadłości konsumenckiej, a jakie nie?

Upadłość konsumencka to proces, który polega na zakończeniu długów przez osoby prywatne. Oczywiście nie wszystkie długi można umieścić w tej kategorii, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie zobowiązania są ujmowane w upadłości konsumenckiej, a jakie nie. Poniżej przedstawiamy niektóre rodzaje długów, które obejmują ten proces i te, które nie są.

Długi, które obejmuje upadłość konsumencka:

 • Kredyt uniwersalny
 • Pożyczki
 • Chwilowe pożyczki
 • Zadłużenia wobec zakładów komunalnych (za gaz, prąd, wodę i inne)
 • Zaległe płatności wobec operatorów sieci telefonicznych i internetowych

Długi, które nie są obejmowane upadłością konsumencką:

 • Alimenty i obowiązki alimentacyjne
 • Długi na rzecz innych osób prywatnych, jak np. pożyczki od przyjaciół
 • Kary finansowe, grzywny i mandaty
 • Długi wobec ZUS i US, z wyjątkiem tych, które są świadome lub niespłacone z winy agencji (wymiaru sprawiedliwości, utraty pracy, choroby itp.)
 • Kredyty hipoteczne (ale są wyjątki)

Jeśli długi nie są ujmowane w upadłości konsumenckiej, musisz je nadal spłacić. Dlatego zawsze ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, aby zdecydować, czy upadłość konsumencka jest odpowiednim rozwiązaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty lub prawnika, który może pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

9. Jakie konsekwencje niesie za sobą upadłość konsumencka?

W przypadku upadłości konsumenckiej, konsekwencje są raczej kłopotliwe niż trudne do zrozumienia. Zaświadczenie o upadłości ma wpływ na Twój obecny i przyszły życie finansowe, dlatego ważne jest, aby poznać wszystkie konsekwencje.

Zastanawiasz się, jakie konsekwencje upadłości konsumenckiej Cię czekają? Przede wszystkim, Twój wynik kredytowy z pewnością dozna negatywnych zmian. Może to prowadzić do utrudnienia w późniejszym uzyskaniu kredytów na samochód, hipotekę lub pożyczkę osobistą.

Inne konsekwencje to: ograniczenie możliwości pracy w niektórych branżach, a także utrata szczególnych zawodów, takich jak prawnik czy księgowy. Upadłość konsumencka może wpłynąć na Twoje zdolności kredytowe, a tym samym na Twoją przyszłość finansową.

Aby zminimalizować negatywne skutki upadłości konsumenckiej, musisz działać ostrożnie. Na przykład, unikaj przeciągania opóźnień w płatnościach swoich dyskretnych zadłużeń i pamiętaj o konieczności stałego robienia nadpłat na swoje karty kredytowe. W ten sposób możesz zarządzać swoją sytuacją finansową z większą skutecznością, a unikanie upadłości konsumenckiej może pomóc Ci osiągnąć sukces finansowy na dłuższą metę.

10. Czy upadłość konsumencka jest ostatecznym rozwiązaniem dla dłużnika?

Pomimo że upadłość konsumencka jest jednym z najważniejszych sposobów, by pozbyć się długów, warto wiedzieć, że nie jest to ostateczne rozwiązanie dla dłużnika. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych aspektów, na które warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu bankructwa.

1. Zobowiązania, które nie podlegają upadłości

 • Niektóre długi, takie jak alimenty, zobowiązania podatkowe czy kary sądowe, nie podlegają upadłości konsumenckiej.
 • Jeśli dłużnik ma znaczne zobowiązania wynikające z tych kategorii, to ogłoszenie bankructwa nie rozwiąże ich problemu.

2. Konsekwencje dla zdolności kredytowej

 • Bardzo ważnymi skutkami upadłości konsumenckiej są długotrwałe negatywne konsekwencje dla zdolności kredytowej dłużnika.
 • Banki i instytucje finansowe będą uważać dłużnika za klienta ryzykownego, a kredytowanie będzie trudniejsze.

3. Alternatywne rozwiązania

 • Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak restrukturyzacja długu czy negocjacje z wierzycielami.
 • W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie odszkodowania czy odroczenia spłaty długu.

11. Jakie są alternatywy dla upadłości konsumenckiej?

Wybór upadłości konsumenckiej, jako sposobu uporania się z problemami finansowymi, nie jest jedyną dostępną opcją. Istnieją również inne alternatywy, które warto rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji. Poniżej przedstawiamy trzy najczęściej wybierane z nich:

 • Układ z wierzycielami – polega na negocjowaniu z wierzycielami warunków spłaty należności w sposób bardziej korzystny dla dłużnika. Wierzyciele mają szansę odzyskania swoich pieniędzy, a dłużnik nie musi składać wniosku o upadłość konsumencką, która wiąże się z licznymi ograniczeniami.
 • Konsolidacja zadłużenia – polega na zaciągnięciu jednego większego kredytu, który pozwoli na spłatę wszystkich dotychczasowych zobowiązań. Dzięki konsolidacji można zmniejszyć łączne koszty obsługi zadłużenia i zredukować miesięczną ratę.
 • Oddłużenie z pomocą firmy windykacyjnej – polega na skorzystaniu z usług specjalistów zajmujących się windykacją oraz negocjacją z wierzycielami. Firmy te oferują także świadczenia w zakresie doradztwa finansowego i przygotowywania planu spłat.

Każda z powyższych alternatyw ma swoje zalety i wady oraz wymaga dogłębnej analizy sytuacji finansowej dłużnika. Jednak pamiętajmy, że zawsze warto działać wcześniej i szukać rozwiązań, zamiast czekać na ostateczność w postaci upadłości konsumenckiej.

12. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć podczas ubiegania się o upadłość konsumencką?

Wymagane dokumenty podczas ubiegania się o upadłość konsumencką są ważnym elementem w procesie tego postępowania. Osoby, które chcą skorzystać z tej opcji, muszą przedstawić odpowiednie dokumenty, które pomogą w określeniu sytuacji finansowej i majątkowej oraz w doprecyzowaniu przyczyn, które skłoniły je do podjęcia tej decyzji.

Przede wszystkim należy dostarczyć zgłoszenie upadłości, czyli pismo, w którym podaje się dane osobowe, dane dotyczące rodzaju długu lub wierzytelności, a także informacje o majątku lub przysługujących dochodach. Warto dodać, że zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę, która ubiega się o upadłość konsumencką i być potwierdzone przez Notariusza.

Kolejnym ważnym dokumentem są dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz dochody uzyskane ostatnio przed upadłością. W tym celu warto złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowę o pracę, a także deklaracje podatkowe lub pit-11. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką jest bezrobotna, może także przedstawić dokumenty potwierdzające przysługujące jej świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych, renta, emerytura czy zasiłek chorobowy).

13. Kto nadzoruje proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej w Polsce jest nadzorowany przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz Komitet Monitorujący Upadłości Konsumenckiej. Oba organy pełnią kluczową rolę w procesie przez cały czas trwania postępowania upadłościowego.

Krajowy Rejestr Sądowy jest organem prowadzącym ewidencję postępowań upadłościowych. To właśnie tam zgłaszane są wnioski o ogłoszenie upadłości przez dłużników, a także tam dokonywana jest rejestracja wszystkich czynności i decyzji podejmowanych w trakcie postępowania. Każda zmiana, taka jak odwołanie syndyka czy zmiana planu spłat długów, również trafia na Krajowy Rejestr Sądowy.

Komitet Monitorujący Upadłości Konsumenckiej, z kolei, pełni rolę organu nadzoru procesu upadłościowego. Głównym zadaniem komitetu jest zapewnienie równych szans dla wierzycieli oraz sprawiedliwych warunków spłaty długów dla dłużników. Komitet monitoruje postępowanie syndyka, a także pomaga w poszukiwaniu rozwiązań, jeśli w trakcie procesu pojawiają się problemy i trudności.

14. Czy upadłość konsumencka ma wpływ na kredyt hipoteczny?

Często klienci zastanawiają się, czy decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wpłynie na szansę na otrzymanie lub utrzymanie kredytu hipotecznego. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności każdej sytuacji, ale istnieją pewne kwestie, na które należy jednak zwrócić szczególną uwagę.

1. Kredyt hipoteczny przed ogłoszeniem upadłości

Jeśli kredyt hipoteczny został już zaciągnięty przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, to jego spłata nie jest zagrożona. W takim przypadku zadaniem kredytobiorcy jest terminowa spłata rat kredytu zgodnie z harmonogramem spłat, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt ze wskazanym w umowie bankiem.

2. Kredyt hipoteczny w trakcie postępowania upadłościowego

Jeśli postępowanie upadłościowe jest już w toku, wówczas na ewentualne uzyskanie kredytu hipotecznego trzeba będzie poczekać od dwóch do siedmiu lat (w zależności od banku). Ponadto, wiele banków wymaga, aby po upadłości konsumenckiej upłynęło kilka lat, nim klient ponownie może ubiegać się o kredyt hipoteczny.

Warto podkreślić, że upadłość konsumencka nie oznacza całkowitego braku szans na uzyskanie kredytu hipotecznego, jednak wymaga to od klienta spełnienia wysokich standardów kredytowych i tego, aby zarówno na etapie procesu upadłościowego, jak i po jego zakończeniu, wykazywał się umiejętnością terminowej spłaty swoich zobowiązań.

15. Jakie koszty ponosi osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką i kto je pokrywa?

Uzyskanie upadłości konsumenckiej to proces, który wiąże się z pewnymi kosztami dla osoby ubiegającej się o nią. Warto wiedzieć, jakie opłaty trzeba ponieść oraz kto jest odpowiedzialny za ich pokrycie.

Oto najważniejsze koszty, które pojawiają się przy ubieganiu się o upadłość konsumencką:

 • Prowizja dla syndyka – syndyk to osoba, która zarządza mieniem osoby upadłej. Wysokość prowizji wynosi 5-7% wartości masy upadłościowej i zależy od jej wielkości.
 • Koszty sądowe – związane z prowadzeniem postępowania sądowego. Składają się na nie opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego oraz ewentualne koszty biegłych sądowych.
 • Koszty porad prawnych – związane z uzyskaniem pomocy prawnej przy ubieganiu się o upadłość konsumencką.

Ponadto, jeśli osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką korzysta z pomocy prawnej, to musi ona liczyć się z dodatkowymi kosztami. W zależności od umowy, którą podpisze z adwokatem lub radcą prawnym, koszty mogą zostać pokryte przez towarzystwo ubezpieczeń.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Czym jest upadłość konsumencka i na jakiej podstawie prawnej jest oparta?

A: Upadłość konsumencka to proces, w wyniku którego osoba fizyczna, która zaciągnęła długi, może zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości. Proces ten oparty jest na ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, która określa zasady postępowania w przypadku upadłości oraz procedury związane z ogłoszeniem upadłości.

Q: Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

A: O upadłość konsumencką może ubiegać się każda osoba fizyczna, która posiada długi nieprzekraczające 35 000 złotych oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Osoby, które zostały skazane za przestępstwa gospodarcze lub nie wywiązujące się z obowiązku alimentacyjnego, nie mają prawa ubiegać się o upadłość konsumencką.

Q: Jakie są korzyści wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

A: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na uregulowanie długów osoby fizycznej, która nie jest w stanie ich spłacić. Pozwala to na uwolnienie od ciężaru długów i w przypadku, gdy sąd zgodzi się na wniosek o upadłość konsumencką, możliwe będzie rozpoczęcie nowego życia bez obciążających długów.

Q: Jakie są koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

A: Koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zależą od licznych czynników, w tym od sytuacji majątkowej i finansowej osoby zaciągającej długi. Ze względu na to, że każde postępowanie jest indywidualne, trudno określić koszty ogólnie. Niezbędne będą koszty związane z wynajmem radcy prawnego, a także koszty sądowe.

Q: Jakie dokumenty należy dostarczyć w ramach postępowania upadłościowego?

A: W ramach postępowania upadłościowego należy dostarczyć kilka ważnych dokumentów, w tym m.in.: wniosek upadłościowy, dokumenty potwierdzające aktywa i pasywa majątkowe, dokumenty potwierdzające zobowiązania finansowe oraz odpisy aktów stanu cywilnego. Konieczne będzie także przedstawienie dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody oraz wydatki.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest jednym z narzędzi, które umożliwia osobom zadłużonym wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Podstawa prawna dla takiego postępowania opiera się na ustawie z dnia 20 maja 2015 r. o upadłości konsumenckiej oraz o restrukturyzacji. Dzięki niemu osoba zadłużona może skutecznie zlikwidować swoje długi i zacząć od nowa. Jednakże należy pamiętać, że taki proces wymaga od dłużnika odpowiedzialności oraz współpracy z kuratorem sądowym. Dlatego, jeśli rozważasz podjęcie takiego kroku, warto zasięgnąć porady specjalisty, który udzieli Ci profesjonalnej pomocy w całym procesie.

upadłość konsumencka podstawa prawna – Upadłość konsumencka – nowe szanse dla Twojego budżetu!

Więcej o Upadłości Konsumenckiej