Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

upadłość konsumencka przy działalności gospodarczej

upadłość konsumencka przy działalności gospodarczej

W dzisiejszych czasach, prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele wyzwań oraz ryzyk związanych z niestabilnością gospodarki. Bez względu na sektor, branżę czy wielkość firmy, każdy przedsiębiorca jest podatny na nagłe straty finansowe, które mogą prowadzić do załamania się biznesu i niemożności regulowania zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji, upadłość konsumencka przy działalności gospodarczej staje się jednym z rozwiązań pozwalających na odzyskanie kontroli nad sytuacją finansową oraz na nowy start w biznesie. W tym artykule przedstawimy, czym jest upadłość konsumencka przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, jakie są jej etapy oraz jakie korzyści może przynieść dla przedsiębiorcy.

Spis Treści

1. Upadłość konsumencka – co to jest i jak działa?

Upadłość konsumencka to instytucja, która ma na celu pomóc osobom fizycznym w uporządkowaniu ich finansów, gdy są one w kłopotach z płynnością. W wyniku postępowania upadłościowego osoba ta może zyskać szansę na znalezienie stabilnej sytuacji finansowej. Postępowanie to jest proste w obsłudze i przeznaczone dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów.

Upadłość konsumencka jest procesem, w którym dłużnik wprowadza swoje finanse w porządek. Celem procedury jest uregulowanie zadłużenia, aby osoba ta mogła funkcjonować bez dodatkowych zobowiązań. W toku postępowania upadłościowego, wszystkie długi, które w chwili ogłoszenia upadłości były przeterminowane, zostają umorzone, a osoba, która ogłosiła upadłość, otrzymuje narzędzia do prowadzenia stabilnej sytuacji finansowej.

 • Ważne dla Ciebie: upadłość konsumencka umożliwia zrzucenie ogromnej ilości wysokich kosztów kredytów i kart kredytowych.
 • Ważne dla Ciebie: Podczas postępowania nie można zajmować żadnych umów cywilnoprawnych bez zezwolenia sądu lub komornika jak np. wynajmu mieszkań czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest procedurą uregulowania zadłużeń dla osób fizycznych, które nie są już w stanie spłacać swoich długów. Jest to forma ostateczna, skrajna, ale pozwala na przetrwanie trudnych chwil finansowych oraz budowanie stabilnej przyszłości. Upadłość konsumencka nie ma wpływu na życie codzienne, a jedynie na kontrolę nad swoim finansami i spłatami długów.

2. Czy przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Podmiotami, którzy mogą zostać objęci postępowaniem upadłościowym, są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzą działalność na własny rachunek, co znaczy, że ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje przedsięwzięcie. Wprowadzone dzięki reformie z 2016 r. postępowanie upadłościowe umożliwia przedsiębiorcom dokonanie uporządkowania swojej sytuacji finansowej, wyjście z długów i uratowanie przedsiębiorstwa.

Czy przedsiębiorca może się posłużyć postępowaniem upadłościowym, wcześniej nazywanym w Polsce likwidacja majątku osobistego? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Postępowanie upadłościowe jest dozwolone, jeśli wartość długów przedsiębiorcy nie przekracza 5 mln zł, ponadto działalność musi być prowadzona przez osobę fizyczną i mieć charakter gospodarczy. Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może liczyć na upadłość konsumencką, jeżeli ma problemy z regulowaniem zobowiązań.

Jak wygląda procedura postępowania upadłościowego dla przedsiębiorcy? Na początku przeprowadza się weryfikację przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, następnie zwołuje się spotkanie wierzycieli. Kolejny etap to sprzedaż majątku przedsiębiorstwa, który pozwala na pokrycie części długów wierzycieli. W razie konieczności przeprowadzana jest likwidacja spółki. Po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego może dojść do zamknięcia przedsiębiorstwa lub restytucji działalności z nowymi umowami.

3. Jakie warunki należy spełnić, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką, należy spełnić określone warunki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 • Posiadanie długów, których nie jesteśmy w stanie spłacić w ustalonym terminie
 • Brak odpowiedniego majątku pozwalającego na spłatę zobowiązań
 • Utrata źródła utrzymania, co skutkuje brakiem stałego dochodu
 • Nieposiadanie w danym momencie podjętej działalności gospodarczej

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką należy dokładnie przemyśleć sytuację finansową. Powinno się wówczas skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże w podjęciu najlepszej decyzji w tej sytuacji.

Po spełnieniu wymaganych warunków, można przystąpić do składania wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

4. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o upadłość konsumencką – co powinno się wiedzieć?

Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką jest często wynikiem poważnych problemów finansowych, które trudno jest rozwiązać w inny sposób. Jednak należy pamiętać, że proces ten wymaga skrupulatnego przygotowania dokumentów, aby zwiększyć szanse na skuteczne zakończenie postępowania. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji, których warto się znać, przygotowując dokumentację związaną z upadłością konsumencką.

Dokumenty niezbędne do wniosku

 • Składając wniosek o upadłość konsumencką, należy dołączyć wszystkie dokumenty dotyczące swojej sytuacji finansowej, takie jak:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu
  • umowę o pracę
  • dokumenty dotyczące dochodów (np. PIT za ostatni rok)
  • umowy o kredyty i pożyczki
  • rachunki za media i inne opłaty
  • umowy wynajmu mieszkań lub domów
 • Dodatkowo, warto zebrać wszystkie dostępne dokumenty dotyczące długów, w tym wezwania do zapłaty, wezwania sądowego, wyroki nakazowe i sądowe, a także ratyfikacje umów.

Oświadczenie o stanie majątkowym

 • Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać także oświadczenie o stanie majątkowym, które jest jednym z najważniejszych dokumentów tego procesu.
 • Dokument ten zawiera informacje o własnościach, długach, dochodach i wydatkach osoby składającej wniosek. Powinien być przygotowany z najwyższą starannością i dokładnością, ponieważ będzie stanowił podstawę do podejmowania dalszych decyzji przez sąd.
 • W oświadczeniu należy podać m.in. wartość nieruchomości i ruchomości, stan kont bankowych, wartość pojazdów i inne rzeczy materialne posiadane przez osobę wnioskującą, a także zaległe płatności i zobowiązania finansowe.

Ważne uwagi podczas przygotowywania dokumentacji

 • Wszystkie dokumenty muszą być dokładnie i starannie wypełnione oraz podpisane. Zaniechanie dostarczenia jakiegokolwiek dokumentu może skutkować odrzuceniem wniosku o upadłość konsumencką.
 • Jeśli nie jesteśmy pewni w jaki sposób przygotować dokumenty, możemy zwrócić się o pomoc do prawnika, który wskaże nam, jakie informacje są niezbędne i jakie dokumenty muszą zostać złożone wraz z wnioskiem.
 • Przy przygotowaniu dokumentacji należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nieprawidłowe lub niepełne informacje mogą spowodować przedłużenie procesu lub jego całkowite unieważnienie.

5. Co to są zobowiązania niewykonane i jak wpływają na upadłość konsumencką z działalnością gospodarczą?

W kontekście upadłości konsumenckiej z działalnością gospodarczą często pojawia się pojęcie zobowiązań niewykonanych. Jest to termin odnoszący się do zobowiązań, których dłużnik nie wywiązał się w czasie upadłości. W innych słowach, jest to po prostu dług, którego dłużnik nie spłacił przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązania niewykonane są jednym z kluczowych czynników wpływających na upadłość konsumencką z działalnością gospodarczą.

Co istotne, w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań, wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. W sytuacji, gdy upadłość zostanie ogłoszona, zobowiązania niewykonane stanowią jeden z najważniejszych elementów procesu postępowania upadłościowego. Zobowiązania niewykonane muszą być wówczas w sposób klarowny i rzetelny uwzględnione w dokumentacji związanej z postępowaniem upadłościowym.

Warto zaznaczyć, że zobowiązania niewykonane mogą być brane pod uwagę także w innych sytuacjach niż upadłość. Na przykład w przypadku, gdy dłużnik decyduje się na rozwiązanie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji konieczne jest uregulowanie wszystkich zobowiązań, aby uniknąć problemów finansowych w przyszłości.

 • Podsumowując, zobowiązania niewykonane to po prostu długi, których dłużnik nie spłacił przed ogłoszeniem upadłości.
 • Zobowiązania niewykonane mają kluczowe znaczenie w postępowaniu upadłościowym, ponieważ muszą być uwzględnione w dokumentacji związanej z procesem.
 • Dłużnicy powinni pamiętać, że w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań, wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

6. Czy upadłość konsumencka pozwala na ochronę przed wierzycielami w czasie trwania postępowania?

Upadłość konsumencka jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów radzenia sobie z długami przez osoby fizyczne. Regelacje prawne, które kryją się pod tym pojęciem, mają na celu zarówno zabezpieczenie interesów dłużnika, jak i wierzycieli. Jednym z pytań, które pojawiają się najczęściej, jest to, czy upadłość konsumencka pozwala na ochronę przed wierzycielami w czasie trwania postępowania.

Jak się okazuje, celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zadłużenie dłużnika, czyli rozwiązanie problemów związanych z nadmiernie wysokimi zobowiązaniami. Dlatego też wierzyciele są zobowiązani do zgłoszenia swoich wierzytelności, a następnie czekania na przebieg postępowania. W tym czasie nie mają jednak prawa do dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużnika.

Zanim sąd ogłosi upadłość konsumencką, dłużnik otrzymuje tzw. ochronę przed wierzycielami. Oznacza to, że wierzyciele są zobowiązani do zaniechania windykacji długu, nie mogą go także zwiększać poprzez naliczanie odsetek czy kosztów. Dłużnik ma natomiast czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji.

 • Podsumowując: w czasie trwania postępowania upadłościowego, dłużnik jest chroniony przed wierzycielami, którzy nie mogą dochodzić swoich roszczeń.
 • Wierzyciele z kolei są zobowiązani do zgłoszenia swoich wierzytelności i czekają na przebieg postępowania.
 • W tym czasie nie mają prawa do wszczęcia windykacji czy naliczania odsetek.

7. Czy wniosek o upadłość konsumencką może skutkować umorzeniem długu?

Wniosek o upadłość konsumencką jest coraz częstszym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych osób prywatnych. Jednym z głównych czynników przemawiających za wyborem takiej formy pomocy jest możliwość umorzenia długu. Czy jednak wniosek o upadłość konsumencką rzeczywiście skutkuje umorzeniem długu?

Warto podkreślić, że skutki przypadające po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką różnią się w zależności od sytuacji konkretnego dłużnika. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na okoliczności, jakie towarzyszą sprawie każdej osoby. Poniżej przedstawiamy jednak najistotniejsze informacje dotyczące umorzenia długu na skutek wniosku o upadłość konsumencką.

Generalnie wniosek taki może skutkować umorzeniem długu, ale warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim istotne jest, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką posiadała dość wysoki dochód, by jej zadłużenie nie wynikało z braku środków finansowych. Ponadto ważnym warunkiem jest wykazanie, że dług został spowodowany przez określone, nieprzewidziane okoliczności, takie jak utrata pracy, choroba, rozwód czy niespodziewane wydatki.

8. Jakie koszty wiążą się z postępowaniem upadłościowym dla przedsiębiorcy?

Postępowanie upadłościowe dla przedsiębiorcy może być kosztowne. Oto kilka kategorii kosztów, z którymi przedsiębiorca może się spotkać na różnych etapach procesu upadłościowego:

 • Opłaty sądowe – na początku postępowania przedsiębiorca musi uiścić opłatę sądową za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
 • Koszty radcy prawnego lub syndyka – w trakcie postępowania upadłościowego przedsiębiorca jest zobowiązany do korzystania z usług radcy prawnego lub syndyka, który to pełni w postępowaniu rolę zarządcy masy upadłościowej.
 • Koszty biegłych sądowych – w trakcie procesu upadłościowego może być konieczne skorzystanie z usług biegłych sądowych, co jest dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy.

Ponadto, przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że koszty związane z postępowaniem upadłościowym często przekraczają potencjalne zyski z ponownego uruchomienia działalności. Proces ten może być długotrwały i kosztowny, co oznacza, że ​​konieczne może być zaciągnięcie pożyczki lub innych zobowiązań finansowych, aby pokryć koszty postępowania upadłościowego i zachować płynność finansową.

Udział w postępowaniu upadłościowym może również zwiększyć ryzyko związane z utratą dobrego imienia przez przedsiębiorcę, co może prowadzić do ograniczenia możliwości zdobycia potencjalnych zleceń w przyszłości. Dlatego też, przedsiębiorca, który bierze udział w procesie upadłościowym, powinien skonsultować się z doświadczonym radcą prawnym, aby zminimalizować koszty i optymalizować swoje szanse na przetrwanie w czasie procesu upadłościowego.

9. Czy upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy wpływa na ocenę jego wiarygodności kredytowej?

Upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy ma wpływ na jego ocenę wiarygodności kredytowej. W przypadku złożenia wniosku o jakikolwiek kredyt, instytucja finansowa, tak jak i potencjalni wierzyciele, będą zainteresowani oceną ryzyka udzielenia kredytu. Świadczy to o tym, czy przedstawiona osoba jest w stanie spłacić swoje zobowiązania.

Gdy osoba składa wniosek o upadłość konsumencką, wynika to z trudnych sytuacji finansowych w przeszłości. W rezultacie, instytucje finansowe i wierzyciele będą patrzyli na ten fakt w sposób negatywny, ponieważ stanowi on ryzyko straty dla ich biznesu. Oczywiście, takie podejście nie jest zawsze uzasadnione, ale w większości przypadków można spodziewać się negatywnych skutków.

Wniosek o upadłość konsumencką na pewno nie jest sytuacją, w której firma chciałaby się znaleźć. Dlatego przedsiębiorcy powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć takiego wyniku. Ważne jest, aby przedsiębiorcy zachowali zdrową bilans finansowy i byli zobowiązani do spłacenia swoich długów w terminie. W ten sposób będą mieli szansę na pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej w przyszłości.

10. Kiedy postępowanie upadłościowe dla przedsiębiorcy zostaje zakończone?

W przypadku postępowania upadłościowego dla przedsiębiorcy, czas zakończenia postępowania zależy od wielu czynników, w tym od skomplikowania sprawy, liczby wierzycieli i rodzaju upadłości. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, jakie muszą być wykonane przed zakończeniem postępowania upadłościowego dla przedsiębiorcy:

 • Spłata wierzycieli – przedsiębiorcy muszą przedstawić plan spłaty wierzycieli, który zwykle wymaga zgody większości wierzycieli. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie wykonać spłaty wierzycieli, może dojść do sprzedaży jego majątku, a z zebranych środków spłacane są jego długi.
 • Przesłuchanie wierzycieli – przedsiębiorca musi stawić się na przesłuchaniu przed sądem, na którym zostanie zbadany jego stan majątkowy i plan działania.
 • Zatwierdzenie przez sąd – postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy zostanie zakończone, gdy sąd stwierdzi, że przedsiębiorca wywiązał się z obowiązków wynikających z postępowania upadłościowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania upadłościowego dla przedsiębiorców, warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa upadłościowego. Działanie na własną rękę może skutkować nieporozumieniami i niekompletnym postępowaniem, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Kiedy postępowanie upadłościowe dla przedsiębiorcy zostaje zakończone, przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą od nowa. Może to być doskonała okazja na rozpoczęcie działalności z innych dziedzin lub poziomu biznesu. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca musi postąpić ostrożnie i unikać popełniania tych samych błędów, które doprowadziły go do bankructwa w pierwszej kolejności.

11. Jakie konsekwencje ma upadłość konsumencka dla dalszej działalności gospodarczej?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką może mieć istotne konsekwencje dla dalszej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych kwestii, na które warto zwrócić uwagę:

 • Ograniczenia w zaciąganiu kredytów. Osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką, nie mają łatwego dostępu do kredytów, co utrudnia rozwój przedsiębiorstwa. Banki widzą w nich klientów ryzykownych i najczęściej nie oferują im korzystnych warunków.
 • Utrata zaufania potencjalnych kontrahentów. Wniosek o upadłość jest sygnałem dla otoczenia, że firma ma poważne problemy finansowe. Taki sygnał może wpłynąć na odbiorców i potencjalnych kontrahentów, którzy będą mieli wątpliwości co do stabilności finansowej firmy.
 • Możliwe utrudnienia w prowadzeniu działalności. W związku z ogłoszeniem upadłości mogą pojawić się różne utrudnienia w prowadzeniu działalności, np. brak płynności finansowej, problemy z uzyskaniem kredytów, zadłużenie wobec kontrahentów itp. Co więcej, w wyniku orzeczenia upadłości konsumenckiej, przedsiębiorca może utracić kontrolę nad swoim majątkiem.

Ostatecznie, upadłość konsumencka ma wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na dalszą działalność gospodarczą. Dlatego też warto zastanowić się nad ryzykami, jakie niesie ze sobą złożenie wniosku o upadłość konsumencką i rozwagę ocenić korzyści, jakie wynikają z takiego kroku.

12. Czy upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy jest dobrym rozwiązaniem?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które daje osobom fizycznym możliwość restrukturyzacji swojego zadłużenia. Niemniej jednak, wiele przedsiębiorców również zastanawia się nad tą opcją, gdy firma boryka się z problemami finansowymi. Oto kilka kwestii, nad którymi warto się zastanowić:

 • Upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy ma inny przebieg niż dla konsumentów prywatnych. W przypadku przedsiębiorców upadłość konsumencka oznacza rozwiązanie firmy i jeśli prowadzona działalność jest rentowna, to jest to rozwiązanie ostateczne, które warto przemyśleć.
 • Upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy to też ostateczność w kontekście reputacji firmowej. Firma, która ogłasza upadłość, może mieć trudności w przyszłości w pozyskiwaniu nowych kontrahentów czy partnerów biznesowych.
 • Upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy to szansa na odzyskanie kontroli nad sytuacją finansową. Sanacja przedsiębiorstwa dzięki upadłości konsumenckiej może oznaczać, że przedsiębiorca zostanie uwolniony od części długu, a ściągające wierzyciele nie będą mogli egzekwować dalszych zobowiązań.

Podsumowując, upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy może być rozwiązaniem w sytuacji, gdy firma boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Niemniej jednak, zawsze warto dokładnie przeanalizować za i przeciw, zastanowić się nad perspektywami jaka zapewni sanacja przedsiębiorstwa, a także zapoznać się z formalnościami wymaganymi przez prawo w przypadku ogłoszenia upadłości.

13. Na czym polega rola syndyka w postępowaniu upadłościowym dla przedsiębiorcy?

W przypadku, gdy przedsiębiorca znajduje się w sytuacji zagrożenia upadłością, syndyk może odegrać istotną rolę w postępowaniu upadłościowym. Syndyk to osoba, która reprezentuje interesy wierzycieli i ma za zadanie prowadzić upadłość przedsiębiorcy według przepisów prawa.

Na czym polega dokładnie rola syndyka w postępowaniu upadłościowym dla przedsiębiorcy? Oto kilka zadań, które należą do jego obowiązków:

 • wybór metody zaspokojenia wierzycieli (np. poprzez likwidację firmy lub zawarcie ugody)
 • prowadzenie akt sprawy oraz dokumentacji związanej z postępowaniem upadłościowym
 • przeprowadzenie inwentaryzacji masy upadłości oraz zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, który będzie oddany na sprzedaż i dzięki temu będzie można zaspokoić wierzycieli

Podsumowując, rola syndyka w postępowaniu upadłościowym dla przedsiębiorcy jest kluczowa. Wszelkie decyzje podejmowane przez syndyka powinny być zgodne z przepisami prawa i uwzględniać interesy zarówno wierzycieli, jak i samej firmy upadłej. Z tego względu, korzystanie z usług profesjonalnego syndyka może okazać się kluczowe dla bezpośredniego przejścia przez proces upadłościowy.

14. Jakie formy pomocy można otrzymać przy upadłości konsumenckiej z działalnością gospodarczą?

W sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą i masz problemy finansowe, upadłość konsumencka może być dla Ciebie rozwiązaniem. Warto jednak wiedzieć, jakie formy pomocy możemy otrzymać w takiej sytuacji.

Pierwszą formą pomocy jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez przedsiębiorcę. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma szansę na umorzenie długu i uzyskanie odpoczynku od wierzycieli przez 3 lata. Wniosek taki może jednak zostać odrzucony przez sąd w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą mającą charakter oszukańczy lub spekulacyjny.

Kolejnym rodzajem pomocy jest zawarcie ugody ze swoimi wierzycielami. Ugoda taka musi być podpisana przez każdego wierzyciela i przedsiębiorcę. W przypadku jej zawarcia, wierzycielom może zostać udzielone umorzenie długu lub rozłożenie go na raty. Ugoda taka zwykle wymaga wcześniejszego przeprowadzenia negocjacji z wierzycielami i zazwyczaj wiąże się z koniecznością zapłaty częściowej długu.

15. Jak zmieniają się przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej dla przedsiębiorców?

Jak już wspomnieliśmy, upadłość konsumencka dla przedsiębiorców to proces, który pozwala na uregulowanie finansowych zobowiązań. W Polsce w ostatnim czasie wiele się zmienia w dziedzinie prawa, a przede wszystkim dotyczy to ustawy o restrukturyzacji oraz upadłości.

Od 2020 roku przedsiębiorcy mają dodatkowe możliwości, a aktualne przepisy nakładają na sądy więcej obowiązków. Co jeszcze się zmieniło?

 • Możliwość wniesienia przez przedsiębiorców wniosku o upadłość konsumencką.
 • Wprowadzenie nowych kroków, które trzeba wykonać przed wejściem w proces upadłościowy. Są to m.in. próba mediacji oraz zobowiązanie do zapłaty 50% kwoty zaległych zobowiązań.

Kolejną ważną zmianą jest fakt, że w przypadku upadłości spółek, wierzyciele nie muszą już wnosić o jej ogłoszenie, ponieważ jest to obowiązek osoby zarządzającej. Wnoszenie wniosku przez komornika jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla przypadków, gdy osoba zarządzająca nie wywiązuje się z tej odpowiedzialności.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Co to jest upadłość konsumencka przy działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Upadłość konsumencka przy działalności gospodarczej to specyficzna forma upadłości, polegająca na ogłoszeniu niewypłacalności w sytuacji, gdy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą. W takim przypadku, o ile zostaną spełnione określone warunki, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pytanie: Jakie są warunki, które muszą być spełnione, aby osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą mogła ogłosić upadłość konsumencką przy działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Aby osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą mogła ogłosić upadłość konsumencką przy działalności gospodarczej, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

– Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą,
– Dłużnik nie ma zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej, które przekraczają 35 000 zł,
– Dłużnik nie jest właścicielem nieruchomości, ani też nie posiada prawa do wieczystego użytkowania, ani też ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości o wartości przekraczającej 35 000 zł.

Pytanie: Jakie są korzyści dla dłużnika z ogłoszenia upadłości konsumenckiej przy działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przy działalności gospodarczej może być korzystne dla dłużnika z kilku powodów. Przede wszystkim, po ogłoszeniu upadłości, dłużnik przestaje być obciążony zobowiązaniami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a jego długi zostają umorzone. Ponadto, postępowanie upadłościowe pozwala na uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika poprzez spłatę jego długów za pomocą masy upadłościowej. Wówczas dłużnik może skoncentrować swoje siły na ponownym rozpoczęciu działalności lub na szukaniu zatrudnienia.

Pytanie: Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej przy działalności gospodarczej ma jakieś negatywne konsekwencje?

Odpowiedź: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przy działalności gospodarczej może mieć pewne negatywne konsekwencje. Przede wszystkim, dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem, który przekazywany jest do rąk syndyka. Ponadto, dłużnik ma utrudniony dostęp do niektórych form kredytowania, co może utrudnić powrót do stabilnej sytuacji finansowej. Ważne jest także pamiętanie, że wniosek o ogłoszenie upadłości musi być poparty dobrą argumentacją i dokumentacją. O jego uwzględnienie decyduje sąd i trzeba się liczyć z tym, że proces ten może być czasochłonny i skomplikowany.

Podsumowując, upadłość konsumencka przy prowadzeniu działalności gospodarczej może być bardzo skomplikowanym procesem. Jednakże, jeśli jest to jedyny dostępny krok, zapewniamy, że to najlepsza decyzja, którą można podjąć dla swojego biznesu i finansów osobistych.

Oczywiście, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który może pomóc ci wybrać najlepszą strategię dla twojej sytuacji. Ostatecznie, pamiętaj, że upadłość to nie koniec – to początek nowego rozdziału. Teraz, możesz skoncentrować się na tworzeniu planu do odbudowy swojego biznesu i finansów, aby odnaleźć się na rynku i zacząć od nowa.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł ci lepiej zrozumieć, co to znaczy upadłość konsumencka w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W razie pytań, nie wahaj się skontaktować z nami lub z profesjonalnymi prawnikami.

upadłość konsumencka przy działalności gospodarczej

Więcej o Upadłości Konsumenckiej