Kancelaria Upadłość Konsumencka

Nasza Kancelaria Specjalizuje się w Upadłości Konsumenckiej. 

Kliknij Poniżej i umów się na BEZPŁATNĄ Konsultację Twojej Sprawy

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzór 2023

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzór 2023

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ważnym narzędziem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich długów. Wzór tego dokumentu, który będzie obowiązywał w 2023 roku, jest szczególnie istotny dla wszystkich, którzy szukają pomocy w uregulowaniu swoich zobowiązań. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, czym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jakie są wymagania dotyczące wniosku oraz jak możemy skorzystać z nowego wzoru, by skutecznie przejść przez ten proces. Jeśli więc masz problemy finansowe i zastanawiasz się, jakie kroki podjąć, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, który pomoże Ci zrozumieć, jak skorzystać z wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzór 2023.

Spis Treści

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzór 2023: Korzyści dla klientów

Konsumenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mają możliwość skorzystania z procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Chociaż dla wielu osób sama myśl o upadłości może być przytłaczająca, warto zrozumieć korzyści, jakie ta procedura może przynieść. Oto niektóre z głównych zalet, które klienci mogą uzyskać dzięki wnioskowi o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzór 2023.

1. Ochrona przed wierzycielami: Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej wzór 2023 zapewnia klientom ochronę przed działaniami wierzycieli, takimi jak egzekucje komornicze, windykacje czy blokada rachunków bankowych. Dzięki temu konsumenci mogą znaleźć się w bezpiecznej strefie, która pozwoli im uregulować swoje finanse.

2. Plan spłaty zadłużenia: Wnioskując o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, klienci mają szansę na opracowanie planu spłaty swojego zadłużenia. Ten plan uwzględnia indywidualną sytuację finansową każdego konsumenta i może obejmować zmniejszenie kwoty długu lub rozłożenie spłaty na dogodne raty. Taki plan pomaga klientom zorganizować swoje finanse i stawia ich na drodze do odzyskania kontroli nad swoim życiem finansowym.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające naszą sytuację finansową oraz zobowiązania. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które są niezbędne przy składaniu wniosku:

 • Wypis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN) – dokument ten potwierdza naszą sytuację wobec zobowiązań i jest jednym z podstawowych warunków uprawniających nas do skorzystania z procedury upadłości konsumenckiej.
 • Lista naszych wierzytelności – należy sporządzić spis wszystkich zadłużeń, wraz z informacjami o wierzycielach, kwotach oraz terminach płatności.
 • Potwierdzenie dochodów – dokument, który potwierdza nasze źródła utrzymania, takie jak umowa o pracę, umowa zlecenia, świadectwo otrzymania świadczeń z ZUS, faktury z działalności gospodarczej, itp.
 • Wykaz majątku – należy przedstawić pełną listę naszego majątku, włącznie z nieruchomościami, samochodami, wartościowymi przedmiotami lub innymi majątkowymi aktywami.

Dokumenty te są kluczowe dla prawidłowego rozpatrzenia naszego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać, że powyższa lista może być uzupełniana o dodatkowe dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o upadłość.

3. Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: Istotne informacje dla dłużników

Istotne informacje dla dłużników:

Deklaracja upadłości konsumenckiej jest poważną decyzją, którą należy starannie przemyśleć i poprzedzić dokładnym zbadaniem sytuacji finansowej. Poniżej przedstawiamy istotne informacje dla dłużników, którzy rozważają złożenie wniosku o ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej:

 • Przygotowanie dokumentów: Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto zebrać i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak umowy kredytowe, rachunki, wyciągi bankowe, lista majątku, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące długów.

 • Szukanie profesjonalnej pomocy: Upadłość konsumencka jest procesem skomplikowanym, dlatego warto skorzystać z usług specjalisty w tym zakresie, takiego jak prawnik czy doradca finansowy. Taka osoba pomoże w przeanalizowaniu sytuacji finansowej, zrozumieniu prawa oraz przygotowaniu kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości.

4. Kiedy warto rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie powinna być podejmowana lekkomyślnie. Jest to ostateczne rozwiązanie dla osób, które znalazły się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacić swoich długów. Poniżej znajdziesz kilka sytuacji, w których warto rozważyć złożenie takiego wniosku:

 • Jeśli Twoje zadłużenie jest poważne, a nie masz realnej szansy na jego spłatę w przewidywalnej przyszłości.
 • Jeśli jesteś ścigany przez wierzycieli i otrzymujesz groźby windykacyjne.
 • Jeśli Twoje dochody są niewielkie i nie wystarczają, by regulować bieżące wydatki oraz spłacać długi.

Rozważenie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga dokładnej analizy swojej sytuacji finansowej. Pamiętaj, że ten krok będzie miał poważne konsekwencje, dlatego warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże Ci ocenić sytuację i podjąć właściwą decyzję. Warto również pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego. Przed podjęciem decyzji ważne jest zrozumienie, jakie będą skutki takiego działania, zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

5. Jak poprawnie wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

To pytanie często zadają sobie osoby, które zmuszone są do podjęcia tego kroku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dokumentem o szczególnej ważności i trzeba się do jego wypełnienia odpowiednio przygotować. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą Ci poprawnie wypełnić ten ważny dokument.

1. Uważnie przeczytaj instrukcję wypełnienia – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma swoje własne zasady wypełnienia. Przeczytaj je uważnie, aby być pewnym, że rozumiesz wszystkie wymogi prawne.

2. Dokładnie wpisz swoje dane osobowe – Wniosek musi zawierać dokładne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Upewnij się, że podajesz te informacje w pełni i bez błędów, ponieważ są one istotne dla procedury upadłościowej.

6. Czy każdy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Ograniczenia i warunki

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dostępny dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą lub są konsumentami. Jednakże, istnieją pewne ograniczenia i warunki, które należy spełnić, aby móc złożyć taki wniosek. W pierwszej kolejności, należy udowodnić, że dłużnik posiada zadłużenie nieprzekraczające pewnej kwoty, która jest określana przez odpowiednie przepisy prawa. To znaczy, że nie każdy przypadek zadłużenia będzie kwalifikować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Ponadto, aby złożyć wniosek, dłużnik musi być w stanie nieuregulowanych zobowiązań. Innymi słowy, nie można spłacić swoich długów w sposób regularny lub w dłuższym okresie czasu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, mogą istnieć dodatkowe warunki, takie jak brak możliwości kontynuowania działalności z powodu trudności finansowych. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ważna decyzja, która ma wpływ na sytuację finansową i prawne dłużnika, dlatego warto zapoznać się z wszystkimi ograniczeniami i warunkami, aby upewnić się, czy spełniamy niezbędne wymogi przed złożeniem takiego wniosku.

7. Rozdział majątkowy w upadłości konsumenckiej: Co to oznacza dla dłużnika?

Zgodnie z polskim prawem upadłościowym, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ma miejsce rozdział majątkowy. Co to oznacza dla dłużnika? Przede wszystkim, w toku postępowania sądowego zostaje powołany syndyk, któremu powierza się zarządzanie majątkiem dłużnika. Zadaniem syndyka jest prowadzenie wykazu majątku, a także uzyskanie jak najwyższej sumy pieniędzy z ewentualnej sprzedaży majątku. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zebrane środki służą do spłaty wierzycieli i zaspokojenia długów dłużnika.

W przypadku rozdziału majątkowego w upadłości konsumenckiej, dłużnik może zachować pewne składniki majątku. Dotyczy to głównie elementów niezbędnych do godziwego utrzymania, takich jak mieszkanie czy środki transportu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie składniki majątku podlegają ochronie. Wierzyciele mają prawo żądać zbycia niektórych aktywów w celu spłaty długów. Ważne jest również, aby dłużnik przestrzegał swoich obowiązków w trakcie postępowania, takich jak dostarczanie informacji o swoim majątku czy współpraca z syndykiem. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować utratą ochrony majątkowej i pogorszeniem sytuacji finansowej dłużnika.

8. Najważniejsze kroki przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej istnieje wiele ważnych kroków do podjęcia, aby upewnić się, że jesteś odpowiednio przygotowany/a i zrozumiesz cały proces. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych rzeczy, które należy zrobić przed złożeniem wniosku:

 • Dokładnie przeanalizuj swoją sytuację finansową i zidentyfikuj wszystkie zadłużenia.
 • Skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym, aby uzyskać niezbędne porady i wsparcie.
 • Zbierz wszelkie dokumenty związane z Twoimi finansami, takie jak rachunki, wyciągi bankowe, umowy kredytowe itp.
 • Przeanalizuj swoje możliwości alternatywne, takie jak negocjacje z wierzycielami lub programy restrukturyzacji długów.
 • Prześledź i zrozum swoje prawa i obowiązki wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który dobierze odpowiednie rozwiązanie na podstawie Twojej unikalnej sytuacji. Ważne jest również, aby przestrzegać wszelkich terminów i procedur związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Będąc dobrze zorganizowanym/a i świadomym/a, możesz znacznie ułatwić sobie cały proces i zwiększyć swoje szanse na skuteczne uregulowanie swoich długów.

9. Jak długo trwa procedura upadłości konsumenckiej w Polsce?

Procedura upadłości konsumenckiej w Polsce może trwać różną ilość czasu, zależnie od indywidualnej sytuacji finansowej i innych czynników. Poniżej znajdują się ogólne wytyczne, które mogą pomóc w zrozumieniu czasu potrzebnego na przeprowadzenie tej procedury:

Etap przygotowawczy:

 • Składanie wniosku – procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu.
 • Analiza wniosku – sąd przeprowadza analizę wniosku i podejmuje decyzję, czy można rozpocząć procedurę.
 • Posiedzenie wyjazdowe – w niektórych przypadkach może być konieczne udanie się do sądu w celu udzielania dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania.

Etap sądowy:

 • Ustanowienie nadzorcy sądowego – sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który będzie monitorować postępy w spłacie długów.
 • Spłata długów – osoba objęta procedurą upadłości konsumenckiej zobowiązana jest do spłacenia jak największej części swoich długów w określonym czasie.
 • Zakończenie postępowania – jeżeli wszystkie zobowiązania zostały spłacone, procedura upadłości konsumenckiej zostanie zakończona.

Warto pamiętać, że powyższe punkty są jedynie ogólnymi wytycznymi, a cały proces może zostać przedłużony w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłości konsumenckiej w Polsce, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania procedury w konkretnym przypadku.

10. Obowiązki dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik ma pewne obowiązki, które musi spełnić w celu prawidłowego przebiegu procesu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Dokumentacja finansowa: Dłużnik musi dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty finansowe, takie jak wyciągi bankowe, umowy kredytowe, kopie faktur, itp. Dokumentacja ta będzie służyć do ustalenia wysokości długu oraz oceny sytuacji finansowej dłużnika. Będzie to podstawowe źródło informacji dla syndyka.
 • Wstrzymanie spłaty długów: Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik jest zobowiązany wstrzymać spłatę swoich długów. Dotyczy to zarówno długów zobowiązań zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych. Wstrzymanie spłaty ma na celu przedłużenie terminu spłaty w celu zabezpieczenia interesów wszystkich wierzycieli.

W trakcie procesu upadłości konsumenckiej dłużnik musi również współpracować z syndykiem oraz udzielać wszelkich niezbędnych informacji. Jest to kluczowe, ponieważ syndyk musi mieć pełny wgląd w finansową sytuację dłużnika, aby móc dokładnie ocenić jego sytuację i działać w interesie wszystkich wierzycieli. Ponadto, należy pamiętać, że zaniedbanie lub niezgodność z obowiązkami dłużnika może mieć niekorzystne konsekwencje prawne.

11. Wyłanianie syndyka w upadłości konsumenckiej: Co to znaczy i jakie ma znaczenie?

Wyłanianie syndyka w upadłości konsumenckiej to jedna z kluczowych kwestii, które warto zgłębić, jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że syndyk odgrywa bardzo ważną rolę w procesie upadłościowym, zarządzając i rozdzielając majątek dłużnika. Będąc obeznanym z tym procesem, będziesz mógł lepiej zrozumieć, jak działa upadłość konsumencka i jakie korzyści może przynieść.

Wyłanianie syndyka polega na zatwierdzeniu przez sąd osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw w ramach postępowania upadłościowego. Syndyk działa jako niezależny mediator, dbając o interesy wszystkich stron: dłużnika i wierzycieli. Pełni on wiele różnych funkcji, takich jak analizowanie majątku dłużnika, ocenianie wniosków o umorzenie długów i podział zgłoszonych fordań. Dodatkowo, syndyk może zająć się negocjacją planu spłaty lub pomóc w znalezieniu odpowiednich rozwiązań wynikających z trudnej sytuacji finansowej.

12. Rola sądu w procesie upadłości konsumenckiej: W jakich sprawach interweniuje?

W procesie upadłości konsumenckiej istnieje wiele różnych spraw, w których sąd może interweniować. Przede wszystkim sąd ma obowiązek ocenić, czy wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania formalne i czy ma podstawy do ogłoszenia upadłości. Jeśli tak, to sąd może podjąć następujące działania:

 • Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości: Sąd musi zbadać treść wniosku i przedstawić decyzję w tej sprawie.
 • Ustalenie majątku dłużnika: Sąd ma prawo zlecić wyznaczonemu syndykowi dokładne zbadanie majątku dłużnika oraz sporządzenie jego inwentarza, który jest podstawą dla zaspokojenia wierzycieli.
 • Decyzja o ogłoszeniu upadłości: Sąd podejmuje ostateczną decyzję w sprawie ogłoszenia upadłości, uwzględniając wszystkie dostępne dowody i informacje. Decyzja ta może mieć istotne konsekwencje dla dłużnika, wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Poza tym, w przypadku sporów związanych z procesem upadłościowym, sąd może również interweniować w kwestiach takich jak:

 • Podział majątku: Sąd może rozstrzygać spory dotyczące podziału majątku między wierzycielami.
 • Zatwierdzenie układu spłaty: Jeśli dłużnik przedstawi wierzycielom układ spłaty, to sąd ma prawo go zatwierdzić lub odrzucić w zależności od okoliczności.
 • Decyzja o zakończeniu postępowania upadłościowego: Sąd podejmuje ostateczną decyzję o zakończeniu postępowania upadłościowego, po spełnieniu istotnych warunków.

Rola sądu w procesie upadłości konsumenckiej jest kluczowa, ponieważ to on przeprowadza badania, podejmuje decyzje i nadzoruje całe postępowanie, mając na uwadze interesy zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. W przypadku jakichkolwiek sporów czy niejasności, sąd jest instytucją, do której można się zwrócić o rozstrzygnięcie i ochronę swoich praw.

13. Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa na historię kredytową dłużnika?

Tak, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma wpływ na historię kredytową dłużnika. Niemniej jednak, warto zrozumieć, że wniosek taki niekoniecznie musi być czymś negatywnym. Główne konsekwencje, jakie wpływają na historię kredytową, to:

 • Upadłość zostaje odnotowana w raporcie kredytowym: Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, informacja ta zostaje wpisana do raportów kredytowych i będzie widoczna przez pewien czas. Może to wpływać negatywnie na zdolność kredytową dłużnika w przyszłości.
 • Trudności w uzyskaniu nowego kredytu: Banki i pożyczkodawcy mogą być bardziej niechętni do udzielania kredytów osobom, które miały wcześniej upadłość konsumencką. Dłużnik może napotkać trudności w staraniu się o nowe kredyty lub otrzymać oferty o mniej korzystnych warunkach.

Pomimo tych niekorzystnych skutków, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może również stanowić szansę dla dłużników na odzyskanie kontroli nad swoją sytuacją finansową. Odpowiednie działania po upadłości, takie jak dbanie o porządek w finansach i regularne spłacanie zobowiązań, mogą pomóc w odbudowie historii kredytowej i znalezieniu się na drodze do lepszej kondycji finansowej.

14. Korzystanie z pomocy profesjonalistów przy wypełnianiu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wypełnianie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być skomplikowanym procesem, który wymaga starannego przygotowania i zrozumienia prawa. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w tego rodzaju sprawach i mogą zapewnić Ci wsparcie i poradę na każdym etapie.

Przykładami profesjonalistów, których warto rozważyć, są adwokaci specjalizujący się w prawie upadłościowym oraz doradcy finansowi, którzy pomogą Ci ocenić swoją sytuację finansową i przygotować aplikację w sposób jak najkorzystniejszy dla Ciebie. Korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia może znacznie zwiększyć Twoje szanse na skuteczną aplikację o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 • Profesjonalna wiedza i doświadczenie – adwokaci specjalizujący się w prawie upadłościowym oraz doradcy finansowi mają dogłębną wiedzę na temat procesu upadłości konsumenckiej i wymogów prawnych. Dzięki ich doświadczeniu są w stanie szybko i skutecznie pomóc Ci w wypełnieniu wniosku i zapewnieniu, że został on poprawnie złożony.
 • Wsparcie na każdym etapie – korzystając z pomocy profesjonalistów, możesz liczyć na ich wsparcie na każdym etapie procesu. Oferują one nie tylko fachową wiedzę, ale także emocjonalne wsparcie i poradę w trudnych sytuacjach. Dzięki temu nie będziesz musiał czuć się osamotniony w tym trudnym okresie swojego życia.

15. Jakie długi można uwzględnić w wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być trudne i stresujące, ale jest to czasami jedyna opcja dla osób będących w głębokim zadłużeniu. Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, ważne jest, aby wiedzieć, jakie długi możesz uwzględnić w swoim wniosku.

Oto lista rodzajów długów, które możesz uwzględniać w swoim wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

 • Dług hipoteczny – jeśli masz problemy z opłacaniem rat kredytu hipotecznego, możesz uwzględnić ten dług w swoim wniosku.
 • Dług kredytowy – kredyty konsumenckie, takie jak kredyt samochodowy, kredyt na zakup sprzętu AGD czy karta kredytowa, mogą być również uwzględnione w wniosku o upadłość konsumencką.
 • Długi związane z opóźnionymi płatnościami – wszelkie opóźnienia w spłacie należności, takie jak długi z tytułu czynszu, rachunków, czy alimentów, mogą zostać uwzględnione w wniosku.
 • Długi związane z działalnością gospodarczą – jeśli prowadziłeś własną firmę, długi związane z jej działalnością mogą być również objęte wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ważne jest, aby upewnić się, że uwzględniasz wszystkie istotne długi w swoim wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłości, który pomoże Ci w tym procesie i zapewni, że wniosek jest poprawnie wypełniony.

Pytania i Odpowiedzi

Q: Czym jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
A: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest formalnym dokumentem, który składa konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) w przypadku trudności w spłacie swoich zobowiązań finansowych. Stanowi on podstawę dla sądu w celu rozpoczęcia postępowania upadłościowego.

Q: Dlaczego warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
A: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich długów. Upadłość konsumencka daje możliwość uzyskania ochrony przed wierzycielami oraz umożliwia szereg ulg w spłacie zobowiązań.

Q: Jakie są warunki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
A: Aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, trzeba spełnić kilka warunków. Należy być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiadać długi nieprzekraczające 2,5 mln zł oraz udokumentować niemożność spłaty zobowiązań. Ponadto, istnieje wymóg wcześniejszej próby ugody z wierzycielami.

Q: Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
A: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być poparty określonymi dokumentami. Wśród nich należy wymienić m.in.: kopię ważnego dowodu osobistego, aktualne zaświadczenia o zarobkach, umowy dotyczące spłaty zobowiązań oraz ewentualne korespondencje z wierzycielami.

Q: Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
A: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą kilka istotnych skutków. Przede wszystkim, zostaje zablokowane wszelkie egzekucje ze strony wierzycieli oraz możliwość windykacji długów. Oso

To są podstawowe informacje dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzorem 2023. Na podstawie powyższych wytycznych i wzoru wniosku, jesteś teraz w stanie skutecznie złożyć swoją prośbę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pamiętaj, że każda sytuacja może być inna, dlatego zawsze warto skonsultować swoje osobiste okoliczności z profesjonalnym prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Życzę powodzenia i pomyślności w rozwiązaniu Twoich problemów finansowych! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, proszę o pozostawienie ich w komentarzach lub skontaktowanie się ze mną bezpośrednio. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu i do zobaczenia następnym razem!
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzór 2023

W artykule przedstawiony zostanie wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na rok 2023. Wniosek ten jest niezmiernie istotny dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Ogłoszenie upadłości może być dla takich osób szansą na nowy start i możliwość finansowej rehabilitacji.

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko wnioskodawcy: [wprowadź swoje imię i nazwisko]

Data urodzenia: [wprowadź swoją datę urodzenia]

Adres zamieszkania: [wprowadź swój adres zamieszkania]

PESEL: [wprowadź swój numer PESEL]

Adres do doręczeń: [wprowadź inny adres, jeżeli dotyczy]

Numer telefonu: [wprowadź swój numer telefonu]

Adres e-mail: [wprowadź swój adres e-mail]

Sąd, do którego składam wniosek o ogłoszenie upadłości:

[wprowadź nazwę sądu i adres]

Zgodnie z art. 491 kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 197), zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie mojej upadłości konsumenckiej.

W związku z moją aktualną sytuacją finansową, nie jestem w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań. Mam wiele nieuregulowanych długów i brak możliwości ich uregulowania w najbliższej przyszłości. Wprowadzenie postępowania upadłościowego stanowi moją szansę na spłatę moich długów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W załączniku do niniejszego wniosku przedstawiam następujące dokumenty:

1. Wykaz moich wierzycieli wraz z wysokością zobowiązań,

2. Księgę ewidencji podmiotów, u których mam zaległości,

3. Dokumenty potwierdzające moje dochody i majątek.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego, domniemam, że postępowanie upadłościowe dotyczy mojego majątku osobistego, a nie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

Proszę o wyznaczenie kuratora dla mojej upadłości oraz oznaczenie daty pierwszego posiedzenia sądu w tym przypadku.

Oświadczam, że przedłożyłem prawdziwe i pełne informacje dotyczące mojej sytuacji finansowej. Zobowiązuję się do udzielania pełnej współpracy w trakcie postępowania upadłościowego i do przekazywania wszelkich informacji dotyczących mojej sytuacji majątkowej.

Wnioskuję o rozpatrzenie mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w trybie pilnym z uwagi na trudną sytuację finansową, w jakiej się znajduję, oraz potrzebę uregulowania moich długów w sposób zgodny z prawem.

Tego dnia

[wprowadź datę]

[wprowadź swoje imię i nazwisko]

[wprowadź swój podpis]

Proszę zauważyć, że powyższy wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawiera jedynie podstawowe informacje i powinien być dostosowany do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. W celu uzyskania kompleksowej pomocy prawnej związanej z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzór 2023

Więcej o Upadłości Konsumenckiej